ဇင္လင္း ရသေဆာင္းပါးစုံ

ဇင္လင္း ● ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့သမိုင္းဝင္ ႏိုင္ငံေရးအခ်ဳိးအေကြ႕

ဇင္လင္း ● ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့သမိုင္းဝင္ ႏိုင္ငံေရးအခ်ဳိးအေကြ႕

(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၇၊ ၂၀၁၈


ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မၾကာလွေသးဟု ထင္ရေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ျပည့္ခဲ့ေပျပီ။ ဆယ္စုႏွစ္ သုံးစုမွ်ေသာ အခ်ိန္ကာလ အေတာအတြင္း ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုတြင္ ျပည္သူလူထု လိုလား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရး၊ တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနၾကရဆဲရွိသည္။ ရွစ္ေလးလုံးျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ (Political System Change) ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူေရးဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘တန္းတူေရး’ ဟု ဆိုရာတြင္ လူမ်ိဳး၊ လူတန္းစား၊ ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မွ်မက၊ ‘လိင္’ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ေရး လည္း ပါ၀င္သည္။

ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္၏ အႏွစ္သာရသည္  လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားကို အေျခခံထားသျဖင့္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒသည္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရမည္သာမက၊ တန္းတူ အကာ အကြယ္လည္း ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤ အေရးေတာ္ပုံႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံသာတို႕၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးကို အေလးမထား သည့္ မဆလ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳလွဲႏိုင္ခဲ့သည္။  လြတ္လပ္ေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ တန္းတူေရးဆိုသည့္ ဒီမိုက ေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးအသိအျမင္မ်ားကို အေရးေတာ္ပုံက ရွင္သန္လာေစခဲ့သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို စိန္ေခၚ အန္တုႏိုင္ စြမ္းရွိသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို အေရးေတာ္ပုံက ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ တဆက္တစပ္တည္းတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ လူထုကိုယ္စားျပဳပါတီတရပ္ကို ေပၚထြန္းေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ တကြ သမိုင္းအေတြ႕အႀကဳံေကာင္းမ်ားကို ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရွစ္ေလး လုံးအေရးေတာ္ပုံသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္  သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သည္။

ၾသဂတ္စ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ၈၈၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈအေရးေတာ္ပုံ
photo ; AFP

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ျပည့္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕တစ္ခုျဖစ္ေပၚေရး ကိစၥသည္ ေနာက္မဆုတ္သည့္တိုင္ ေရွ႕သုိ႔တိုးရန္လည္း ခက္ခဲေသာ အေျခအေန၌သာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဓိကက်သည့္ ကိစၥမွာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို “ယုံၾကည္သလား၊ မယုံၾကည္ဘူးလား” ဆိုသည့္ အေပၚတည္ေနသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဒီိကေရစီ အရပ္သားအစိုးရဟု ေျပာဖို႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းအရ ပါတီစုံအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္သူမ်ား ျဖစ္ရမည္။ အစိုးရ ကက္ဘိနက္ကို ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္း ရမည္။ လက္ရွိကက္ဘိနက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီက ခန္႕အပ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိ ေသာ ၀န္ႀကီးသုံးပါး ပါ၀င္ေနသျဖင့္ လက္ရွိ ဒီမိုကေရစီကို Pseudo Democracy ဟု ႏိုင္ငံေရးဆန္းစစ္ေလ့လာသူတို႕က ဖြင့္ဆိုၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယေန႕ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕သည္  ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ကို “ယုံၾကည္သလား မယုံၾကည္ဘူးလား” ဆို သည့္ ေစတနာအေပၚ တည္ေနသည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ဖို႕ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထုထံမွ တိုက္ရိုက္အာဏာ စီးဆင္း ရမည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်င့္သုံးခြင့္ ရွိရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကက္ဘိနက္တစ္ဖြဲ႕လုံးကို ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီက တာ၀န္ခံ ခန္႕အပ္ရမည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ကက္ဘိ နက္ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီး၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္လူထု အမ်ားစုလိုလားသည့္ ျပည္ေထာင္စု (Democratic Federal Union) စနစ္ကို က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သည္။ ယခု လက္ေတြ႕ အေျခအေနတြင္ ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္း အတိုင္း မသြားလိုသည့္ အင္အားစုမ်ား (Anti-Democracy Elements) ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု (Pro-democracy Groups) တို႕အၾကား အားျပိဳင္လြန္ဆြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၎ ႏွစ္ဖြဲ႕ အၾကား အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ဖို႕လိုေနေသးသည္။ ႏိုင္ငံေရး ညွိႏိႈင္းသေဘာတူညီမႈ(Political Contract)  မရရွိႏိုင္ေသာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ျဖစ္သင့္သည္မွာ သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား (Series of Unconventional Negotiations) လုပ္သင့္ ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အတိတ္ကို သင္ပုန္းေခ်ေရး၊ လက္စားမေခ်ေရး၊ ဓနဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အာမခံခ်က္ေပးေရး၊ စသည္တို႕ကို ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ အစိုးရက အာမခံခ်က္ (Guarantee) ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖၚေဆာင္ေရး (Democratization) ကို ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ကတိေပးရမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကာကြယ္ေရးရာ ကိစၥအ၀၀ကို အရပ္ဖက္ ကက္ဘိနက္အဖြဲ႕၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေအာက္သုိ႔ လႊဲအပ္ေပး ရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆီေလ်ာ္စြာ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ကို သီးသန္႕တာ၀န္ခံရန္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕အင္အားစုႀကီးသည္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာႏွင့္ ရိကၡာကို စားသုံးသူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း မရွိၾကေပ။

၈၈၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပုံႀကီးသုိ႔ ျမန္မာျပည္တလႊား တနံတလ်ားမွ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ယေန႕ျမန္မာႏိုင္ငံ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနရျခင္း၏ ဇစ္ျမစ္မွာ ဒီမိုကေရစီကို ယုံၾကည္သလား/မယုံၾကည္ဘူးလား ဆိုသည့္ အေပၚတည္ေနသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေန ေသာင္မတင္ ေရမက် ရွိေနရျခင္းမွာလည္း  Pseudo Democracy မွ်ျဖင့္ ဟန္ေဆာင္ေနၾက၍ ျဖစ္သည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ပုဂၢလိက လုံျခဳံေရး၊ မိသားစု လုံျခဳံေရး၊ အဖြဲ႕ အစည္း လုံျခဳံေရး၊ ဥစၥာဓန လုံျခဳံေရးစသည္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈကို ညွိႏိႈင္းသေဘာတူႏိုင္ပါက၊ Pseudo Democracy မွ Genuine Democracy သုိ႔ ေျပာင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းလိုစိတ္ အမွန္တကယ္ရွိဖို႕ အထူးလိုပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ က ဒီမိုကေရစီနည္းနာႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံ၏ ရုပ္လုံးကို ေဖၚေဆာင္ လိုေသာ္လည္း ေဖၚ၍ မရ။ အတိုက္အခံ (Anti-Democracy Elements) မ်ားက NLD ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား အကန္႕အသတ္မ်ားကို စနစ္တက် ဖန္တီးထား၍ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ NLD ႏွင့္ သူ၏အတိုက္အခံတို႕ၾကား ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈ (Political Pact) ရရွိရန္ ညွိႏိႈင္းမရသမွ် လက္ငင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ေသာင္မတင္ ေရမက်ျဖစ္ေနဖြယ္ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႕ညက ေနျပည္ေတာ္ရွိ “အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာန” ၌  ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့သည္။ ၎အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “က်မတိုု႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ အခါတုန္းက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုၿပီး ေတာ့ ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ ၀င္ခဲ့ေတာ့ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုသည္မွာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔အဓိက က စိတ္ဓာတ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကို စတင္ကတည္းက တခ်ဳိ႕က ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ က်မတုိ႔ ေတာ္လွန္ေရးဟာ အၾကမ္းဖက္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ အဓိက ကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ ေျပာင္းလဲေရးပဲျဖစ္တယ္။ စိတ္ဓာတ္ကို မေျပာင္းလဲဘဲနဲ႔ေတာ့ ဘာကိုမွ တကယ္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ က်မတို႔ စိတ္ဓာတ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာက ျပည္သူ ျပည္သားေတြ၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ စိတ္ဓာတ္ေျပာင္းလဲ ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆုံး အစုိးရဘက္ကေနၿပီးစၿပီး ေျပာင္းလဲဖို႔လုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိသည္။

“ျပည္သူ႔အစုိးရဆိုတာ  သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သတၱိရွိရွိနဲ႔  ရင္ဆိုင္ရမယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ အထင္အျမင္၊ အယူ အဆေတြကို  ေလးစားရမယ္၊ ျပည္သူေတြထံက မဲဆြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး စည္း႐ုံးခဲ့ၿပီး အစိုးရျဖစ္တဲ့အခါ ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ လ်စ္လ်ဴရႈ တာဟာ အစုိးရေကာင္းေတြရဲ႕ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။” ဟု လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ့သည္။

“အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနဟာ ျပည္သူ ျပည္သားေတြနဲ႔ အစိုးရၾကားမွာ ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကက်တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္တယ္၊  ဒီ၀န္ႀကီးဌာန ထူေထာင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ျပည္သူေတြ ထံ တင္ျပခဲ့တဲ့ မူ၀ါဒေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ျဖစ္တယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲျဖစ္တယ္။” ဟု လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာစကားကို ေလးေလးနက္နက္ စူးစိုက္ သုံးသပ္ၾကည့္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိက၀တ္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မေမ့ေၾကာင္း လူထုအား အသိေပး ႏိႈး ေဆာ္ထားသည္ကို ျမင္ရသည္။ အတိုင္ပင္ခံရုံး၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးဟု အတိအလင္း ဆို ထားသည္။ ထိုေျပာဆိုခ်က္ကို ေထာက္ရႈပါက တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႕အၾကား ကြာဟေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားကို ညွိႏိႈင္းကာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈ (Political Treaty) တစ္ခု ရရွိေရးဆီသုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ဦးတည္ေနသည္ကို ျမင္ရသည္။

သမားရိုးက် မဟုတ္ေသာ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကို ရံဖန္ရံခါ ၾကားေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူလ ႏိုင္ငံေရးသႏၷိ႒ာန္ကိုလည္း ျပည္သူ လူထုက မေမ့ဖို႕လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရွင္ စနစ္ကိုဖယ္ရွား၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အာမခံမည့္ အစဥ္အလာ ေကာင္း တစ္ခုခ်မွတ္ေရးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူလ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ ျဖစ္သည္။ ထို ႏိုင္ငံေရး တာ၀န္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးရန္ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံတြင္ ျပည္သူလူထုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယုံၾကည္စြာ တာ၀န္အပ္ႏွင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း ႏိုင္ငံ ေရးတာ၀န္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီ နည္းက်သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးကိစၥကိုလည္း လူထုေခါင္းေဆာင္ က  မေမ့မေလ်ာ့ရွိေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ ျပည္သူလူထုက လည္း ျပိဳင္တူ ၀ိုင္းတြန္းၾကရန္ လိုပါသည္။

၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပုံအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသူေလး မဝင္းေမာ္ဦး

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္ စတင္တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ၎မိန္႕ခြန္း၌ ‘အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ’ ဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းေၾကာင့္ ပါတီက အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ရယူထားသည့္ သေဘာ အဓိပၸာယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လူထုကို တင္ျပထားခဲ့သည့္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံ ကာ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ စနစ္မ်ဳိး ျဖစ္၍ ‘တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈရွိသည့္ သေဘာအဓိပၸာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း’ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူမ်ားမွာ ‘အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး’၊ ‘ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး’၊ ‘တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး’၊ ‘ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး’၊ ‘ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္အျမစ္တြယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး’ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီကပင္ တင္ျပထားသည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႕မိန္႕ခြန္း တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္မွာ National Reconciliation ျဖစ္သည္။

“အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးပါပဲ။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ တိုးတက္ဖို႕ ခ်မ္းသာဖို႕ဆိုလို႕ရွိရင္ ညီညြတ္မႈ ဟာ အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္။ က်မတို႕ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ဒီအစိုးရဟာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္တဲ့အစိုးရ လို႕ ေျပာတဲ့အခါမွာ က်မတို႕ပါတီကို ေထာက္ခံမဲ ေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္တင္မဟုတ္ဘူး၊ က်မတို႕ကို မဲ မေပး မေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္လည္း ဒီအစိုးရဟာ တာ၀န္ယူမွာပါလို႕ က်မက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ထို႕ျပင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို မထိခိုက္ေစမည့္ နည္းလမ္းကိုသုံးမည္ဟုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထို ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႕ခြန္းတြင္ တည္ၾကည္ပြင့္လင္းစြာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  “ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ က်မတို႔ဟာ ျပည္သူလူထုကို မထိခိုက္တဲ့နည္းေတြပဲ က်မတို႔ သုံးမွာပါ။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ က်မတို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အၿမဲပဲ ကိုင္စြဲခဲ့တဲ့မူပါ။ ျပည္သူ မနာေစရ ပါဘူး။ လုပ္စရာရွိရင္ ကြၽန္မတို႔ ေရွ႕ကေန ခံစရာရွိရင္ခံပါမယ္။ အေနာက္ ကေန ကာစရာ ရွိရင္ကာပါမယ္။ ျပည္သူလူထုကို မထိခိုက္တဲ့ နည္းေတြသာ သုံးစြဲၿပီးေတာ့ က်မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံကို မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေပၚကို ပို႔ဖို႔ ဆိုတာဟာ က်မတို႔အခု အစိုးရသစ္ရဲ႕ အင္မတန္မွခိုင္မာတဲ့ အေျခခံမူ တခုျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ့သမိုင္း၀င္ ႏိုင္ငံေရးအခ်ိဳးအေကြ႕ဟု ဆိုရမည့္ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ၏ ႏိုင္ငံေရးအရွိန္အဟုန္သည္ ကုန္ဆုံးျခင္း မရွိေသးေပ။ အေရးေတာ္ပုံ၏ မူလ ကတိက၀တ္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူထုပါတီတစ္ရပ္ကို ေဖၚေဆာင္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံမည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္ဆီသို႔ေရာက္သည့္တိုင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးက ဆက္လက္ တြန္းေဆာ္ေနလိမ့္ဦးမည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။

 ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၈၊ တနလၤာေန႔ထုတ္ ‘ဒီလိႈင္း’ စာေစာင္၌ ေဖၚျပသည့္ေဆာင္းပါး။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts