ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီနီအိပ္မက္မ်ား – (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင္း (၇၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီနီအိပ္မက္မ်ား – (၁၉၇၅ – ၁၉၈ဝ) – အပိုင္း (၇၃)
(မုိးမခ) ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၈

● အျပဳတ္တိုက္ေရးႏွင့္ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရး
ထိုစဥ္ကာလ  (၁၉၇၇) က CPB အေနႏွင့္ ပဲခူး႐ုိးမ ၆၄ လမ္းစဥ္အား ထပ္တူျပဳလိုက္နာျခင္းမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ကိုင္စြဲထား သည့္မူမွာ စစ္အစိုးရအား အျပဳတ္တိုက္ေရးျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ဗိုလ္ေနဝင္း၏မူဝါဒမွာလည္း ေသာင္းက်န္းသူ အျမစ္ ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရဆိုလ်င္ေတာ့ အလြန္ရွင္းလင္းသည့္ကာလဟု ဆိုရမည္။ ၾကားလမ္းေၾကာင္းမရွိ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိ။ peace talk ဟုဆိုၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝိုင္းမရွိ။ သူေသ ကိုယ္ရွင္ စစ္ေျမျပင္တြင္ ျပတ္ျပတ္ သားသားျပင္းျပင္းထန္ထန္ စာရင္းရွင္းၾကသည့္ကာလျဖစ္သည္။

ထိုေၾကာင့္လည္း ဤစစ္ပြဲတြင္ပါဝင္သူအားလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည္မွာ စစ္ေရးအရေအာင္ပြဲခံဖို႔ျဖစ္သည္။ စစ္ေျမျပင္တြင္ အသာစီးရဖို႔ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲ၊ စစ္တပ္သည္ အေရးပါသည္။ စစ္ဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းသည္ အေရးပါသည္။ စစ္သည္အဆံုး အျဖတ္ျဖစ္သည္။

● အေရွ႕ေျမာက္တြင္ ရင္ဆိုင္ထားေသာ အစိုးရတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား
တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေလ်ာက္ အေျချပဳ ထားေသာ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားရင္ဆိုင္ထားရသည့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားမွာ ေျမာက္ ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ႏွင့္ အေရွွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္စသည့္ စစ္တိုင္း ၃ တိုင္းႏွင့္ျဖစ္ သည္။

မပခ  (ျမစ္ႀကီးနား) နယ္ေျမအတြင္းရင္ဆိုင္ထားသည္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ CPB ၁ဝ၁ စစ္ေဒသျဖစ္သည္။ မပခလက္ေအာက္ခံ ဝိုင္းေမာ္အေျခစိုက္ စစ္ဗ်ဴဟာ  (စဗဟ ၂) လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခလရ ၂၁/ခလရ ၅၆  (ေရႊကူ)/ခလရ ၅၈  (ျမစ္ႀကီးနား) စသည့္တပ္ရင္းမ်ားသည္ ခ်ီေဗြ၊ ေလာေခါင္ေဒသ၊ ဆဒံုးေဒသတုိ႔တြင္ ျဖန္႔ခြဲလႈ ပ္ရွား၍ CPB ၁ဝ၁ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ထားသည္။ အျခားမပခတပ္မ်ား KIA ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားသည့္ မပခ တိုင္းတပ္မ်ားမွာမူ ပုံေသမဟုတ္ေပ။ အလွည့္က်တပ္ရင္း ၃ ရင္းမွ ၄ ရင္းအထိ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ အျခား တိုင္းတပ္မ်ားမွာ ခလရ ၂၉၊ ခလရ ၃၇  (ျမစ္ႀကီးနား)၊ ခလရ ၄ဝ  (ဟိုပင္)၊ ခလရ ၄၆  (ပူတာအို)၊ ခလရ ၅၂  (ခႏၱီး)၊ ခလရ ၁၅  (မိုးညႇင္း)၊ ခလရ ၄၇  (ဗန္းေမာ္)၊ ကခ်င္ သနက ၁  (ကသာ)၊ ခလရ ၇၄ (မိုးေကာင္း) စသည့္တပ္ရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လိုအပ္ပါက နတခတိုင္းမွ တပ္မ်ားဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားသည္။ မပခတြင္ စစ္လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိသည္။ မပခနယ္ေျမ အတြင္း ေျခလ်င္တပ္မ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားျခင္းမရွိေသးေပ။

ရမခ  (လား႐ႈိး) နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္း ၂ဝ ရင္းခန္႔ ရွိသည္။ ရမခတိုင္းတိုင္းတပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္သနက ၃  (ကြန္လုံ)၊ ခလရ ၂၂ (ေက်ာက္မဲ)၊ ခလရ ၂၃၊ ခလရ ၃၃  (တန္႔ယန္း)၊ ခလရ ၄၁ (သီေပါ)၊ ခလရ ၄၅ (ကြတ္ခိုင္)၊ ခလရ ၆၇  (မိုင္းရယ္)၊ ခလရ ၆၈၊ ခလရ ၆၉  (သိႏၷီ) စသည့္ ေျခလ်င္ ၉ ရင္းရွိၿပီး ရမခ  (လား႐ႈိး) တြင္ အေျမာက္တပ္ႏွင့္ စစ္လက္ ႐ုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိသည္။ ရမခတိုင္းမွ ဗ်ဴဟာမွဴးဦးစီး အမွတ္ ၁ စစ္ဗ်ဴဟာ  (စဗဟ ၁) သည္ ခလရ၃၃၊ ခလရ ၆၇ တပ္ရင္း မ်ားအားဦးစီးၿပီး တန္႔ယန္း၊ မိုင္းရယ္၊ စိန္ေၾကာ့၊ မိုင္းေကာင္ေဒသအားလည္းေကာင္း စဗဟ ၂ သည္ ခလရ ၂၂ ၊ခလရ ၂၃၊ ခလရ ၄၁ တပ္ရင္းမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ လား႐ႈိး၊ နမ့္ဆမ္ေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ယူလ်က္ ရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရမခတိုင္းအတြင္း စစ္ဆင္ေရးဝင္ေရာက္ေနေသာ တပ္မမွာ တပ္မ ၉၉ ျဖစ္သည္။ တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခလရ ၃၊ ခလရ ၄၊ ခလရ ၇၊ ခလရ ၉၊ ခလရ ၁ဝ၊ ခလရ ၁၂၊ ခလရ ၁၃၊ ခမရ ၁ဝ၃၊ ခမရ ၁ဝ၉ ႏွင့္ ကခ်င္ သနက ၄ စသည့္ ၁ဝ ရင္းအနက္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေရွ႕တန္းတပ္မ ၉၉ ဌာနခ်ဳပ္၊ နည္းဗ်ဴ ဟာ ၂ ခုႏွင့္ တပ္ရင္း ၈ ရင္းသည္ ရမခ နယ္ေျမအတြင္းရွိ မိုးမိတ္၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူစယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ ကြန္လုံ၊ ဟိုပန္၊ ပန္လုံ ေဒသတြင္ ပုံမွန္စစ္ဆင္ေရး ဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။

ရမခ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တပ္မ်ားသည္ CPB အေရွ႕ေျမာက္ရွိ ၂ဝ၂ စစ္ေဒသ၊ နမ့္ခမ္းခ႐ုိင္၊ ကြတ္ခိုင္ခ႐ုိင္၊ ကိုးကန္႔ခ႐ုိင္၊ တပ္မဟာ ၂ တုိ႔ကို အဓိကရင္ဆိုင္ထားသက့ဲသုိ႔ ဝနယ္ရွိ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလည္း ရင္ဆိုင္ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ SSPP/SSA ၊ KIA တပ္မဟာ ၄၊ PSLO/PSLA စသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ထားသည္။

ရပခ (ေတာင္ႀကီး) နယ္ေျမအတြင္း သံလြင္အေနာက္ဖက္ကမ္း၌ တိုင္းတပ္မ်ားအျဖစ္ စစ္ဗ်ဴဟာ ၂  (စဗဟ ၂) လက္ ေအာက္ခံ ခလရ ၅၄၊ ခလရ ၆၄၊ ခလရ ၆၆ ၊ ခလရ ၇၂၊ ခလရ ၇၃၊ ခလရ ၉၄ ႏွင့္ထူးေအာင္တပ္  (ဗထူး) တုိ႔ရွိသည္။ စဗဟ ၂ သည္ ေတာင္ႀကီး၊ ပင္ေလာင္း၊ ပင္းတယ၊ ဆီဆိုင္၊ လြယ္လင္၊ နမ့္စမ္၊ မိုင္းပန္၊ မိုးနဲ၊ ေမာက္မယ္၊ လင္းေခးႏွင့္ ကယား ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း စဗဟ ၁ (က်ဳိင္းတံု) လက္ေအာက္တြင္ ခလရ ၄၃၊ ခလရ ၄၉၊ ခလရ ၆၅၊ ခလရ ၃၆၊ ခ်င္းသနက ၃၊ ခ်င္းသနက ၄၊ ကခ်င္သနက ၅ တုိ႔ရွိၾကသည္။ စဗဟ ၁ သည္ က်ဳိင္းတံု၊ မိုင္းခတ္၊ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းပ်င္း၊ မိုင္းေယာင္း၊ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံု၊တာခ်ီလိတ္တုိ႔တြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ စဗဟ ၃ အား ခလရ ၇၄၊ ခလရ ၇၅၊ ခလရ ၇၈ တုိ႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းၿပီး လဲခ်ား၊ မိုင္းကိုင္၊ မိုင္း႐ွဴး၊မိုင္းေနာင္ေဒသတြင္ စစ္ဆင္ ေရးမ်ားျပဳလုပ္သည္။

ရပခနယ္ေျမအတြင္း သံလြင္အေနာက္ျခမ္းတြင္ တပ္မ ၇၇ မွ၎ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္းတြင္ တပ္မ ၈၈ က၎ စစ္ဆင္ ေရးဝင္ေရာက္သည္။ တပ္မ ၇၇လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္းသနက ၁၊ ခလရ ၂၊ ခလရ ၆၊ခလရ ၈၊ ခမရ ၁ဝ၁၊ ခမရ ၁ဝ၂၊ ခမရ ၁ဝ၄၊ ခမရ ၁ဝ၅၊ ခမရ ၁ဝ၆၊ ခမရ ၁ဝ၇၊ စသည့္ ၁ဝ ရင္းအနက္မွ တပ္ရင္း ၈ ရင္းသည္ ေရွ႕တန္းတပ္မ ၇၇ ဌာနခ်ဳပ္၊နည္းဗ်ဴ ဟာ ၂ ႏွင့္အတူ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း မိုင္းရွဴး၊ ေက်းသီးနယ္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ တပ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ သနက ၁ ၊ သနက ၂ ၊ သနက ၆၊ ကယားသနက ၁၊ ခ်င္းသနက ၁၊ခလရ ၁၊ ခလရ ၅၊ ခလရ ၁၁ ၊ ခလရ ၁၄၊ ခမရ ၁ဝ၈ စသည့္ တပ္ရင္းမ်ားအနက္မွ ပုံမွန္တပ္ရင္း ၈ ရင္းႏွင့္ ေရွ႕တန္းတပ္မ ၈၈ ဌာနခ်ဳပ္ ၊ နည္းဗ်ဴ ဟာ၂ ခုသည္ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း က်ဳိင္းတံု၊ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းေယာင္း၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုင္းဆတ္နယ္ေျမအတြင္း ပုံမွန္စစ္ဆင္ေရးဝင္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ တပ္မမ်ားသည္ စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္လ်င္ နဗဟ ၃ ခု တပ္ရင္း ၁ဝ ရင္းလုံုး အသုံးျပဳၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မမ်ားသည္ တိုင္းတပ္က့ဲသုိ႔ ေဒသအတည္တက် မရွိဘဲ စစ္ဆင္ေရးလိုအပ္ခ်က္အတိုင္းသြား ေရာက္လႈပ္ရွားၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ၆ဝ နီးပါး  (စုစုေပါင္းတပ္ရင္းမ်ား၏ တဝက္ေက်ာ္ခန္႔) သည္ ရမခႏွင့္ ရပခ စစ္တိုင္းနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ရွိေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အဆိုပါစစ္တိုင္း ၂ ခုအတြင္း တပ္မေတာ္၏ တိုက္ ခိုက္ေရးအင္အားမွာ ၃ဝဝဝဝ ခန္႔၊ စစ္လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက စစ္အင္အား ၄ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိနိုင္ၿပီး CPB တပ္ဖြဲ႕အင္အားထက္ ၂ ဆအေနအထားတြင္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ မဆလအစိုးရ အေနႏွင့္ တပ္မ ၆၆ ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီးၿပီျဖစ္၍ စစ္ကူအရံအင္အား ၅ဝဝဝ ခန္႔ရွိေနေပသည္။

အထက္တြင္ေဖၚျပထားသက့ဲ့သုိ႔ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပတ္အသတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္ ႏွစ္ဖက္ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈ မ်ားမွာ မနည္းလွေပ။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ေသၾကဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အက်အဆံုးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တဖက္ႏွင့္တဖက္ ေဖၚျပပုံတူညီ ေလ့မရွိေသာ္လည္း အနီးစပ္ကိုးကားစဥ္းစားနိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

● ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆံုးဒဏ္ရာရမႈမ်ား
မပခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

အစိုးရစစ္တပ္ က်ဆံုး ၁၅၅ ဦး
ဒဏ္ရာ ၂၈၁ ဦး
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က်ဆံုး ၁၆၂ ဦး
ဖမ္းမိ ၃၃၂ ဦး
လက္နက္ခ် ၅၈ ဦး

ရမခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

အစိုးရစစ္တပ္ က်ဆံုး ၁၅၆ ဦး
ဒဏ္ရာ ၄၆ဝ ဦး
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က်ဆံုး ၁၆၃ ဦး
ဖမ္းမိ ၇၁ ဦး
လက္နက္ခ် ၇ဝ ဦး

ရပခ စစ္ဌာခ်ဳပ္နယ္ေျမ
စုစုေပါင္းစာရင္းေဖၚျပျခင္းမေတြ႕ပါ

ရတခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အစိုးရစစ္တပ္ က်ဆံုး ၁၇ဝ ဦး
ဒဏ္ရာ ၆၂၄ ဦး
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က်ဆံုး ၂၅၅ ဦး
ဖမ္းမိ ၁၅၈ ဦး
လက္နက္ခ် ၁၃၂ ဦး

ရကတ/နတခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ

မရွိ

နမခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ
မေဖာ္ျပ

နပခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အစိုးရစစ္တပ္ က် ဆံုး ၂၅ ဦး
ဒဏ္ရာ ၃၂ ဦး
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က်ဆံုး ၅၄ ဦး
ဖမ္းမိ ၅၇ ဦး
လက္နက္ခ် ၂၇ ဦး

လပခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အစိုးရစစ္တပ္ က်ဆံုး ၉၇ ဦး
ဒဏ္ရာ ၃၅၉ ဦး
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား က်ဆံုး ၁၄၇ ဦး
ဖမ္းမိ ၇၅ ဦး
လက္နက္ခ် ၂၉ ဦး
(တပ္မေတာ္သမိုင္း၊ စတုတၳတြဲ၊  (၁၉၇၄-၁၉၈၈) မွ

အထက္ပါစာရင္းအရ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရကတႏွင့္နတခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း တိုက္ပြဲမရွိခ့ဲဘဲ က်န္တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ စစ္တိုင္းမ်ားအနက္ မပခ၊ ရမခ၊ ရတခ၊ နပခ၊ လပခ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၅ ခု နယ္ေျမအတြင္း အစိုးရတပ္မွ စုစုေပါင္း က်ဆံုး ၆ဝ၃ ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၇၅၆ ဦးရွိခ့ဲၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဖက္မွ က်ဆံုး ၇၈၁ ဦး၊ ဖမ္းဆီးမိသူ ၆၉၃ ဦးႏွင့္ လက္နက္ခ် သူ ၃၁၆ ဦးရွိသည္။ စာရင္းေဖၚျပျခင္းမျပဳ သည့္ စစ္တိုင္း ၂ ခုအနက္ နမခစစ္တိုင္းအတြင္း CPB ဗိုလ္သက္ထြန္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲအနည္းငယ္သာျဖစ္၍ အက်အဆံုးနည္းနိုင္ေသာ္လည္း ရပခ စစ္တိုင္းအတြင္းတြင္ တိုင္းတပ္သာမက တပ္မ ၂ ခုပါလႈပ္ရွားေနၿပီး အစိုးရတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား အမ်ားဆံုးရွိ သည့္စစ္တိုင္းျဖစ္ရံုသာမက CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အဓိက စစ္ဆင္ေရးမ်ားရွိသည့္နယ္ေျမျဖစ္ရာ ႏွစ္ဖက္က်ဆံုးဒဏ္ရာစာရင္းသည္ လက္ရွိအက်အဆံုး မ်ားသည္ဆိုသည့္ မပခ၊ ရမခ၊ ရတခ စစ္တိုင္းနယ္ေျမထက္ ပိုနိုင္သည္မွာမလြဲဧကန္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။  ( ယခုေခတ္တြင္ အဆိုပါ ရပခ စစ္တိုင္းနယ္ေျမအား အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း (ရလခ) ခုိလန္ႏွင့္ ၾတိဂံတိုင္း (က်ဳိင္းတံု) ဟု စစ္တိုင္း ၂ ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းၿပီး စစ္တိုင္း ၃ ခု ဖြဲ႕စည္းထားျပီျဖစ္သည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကာလပိုင္းသည္ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ CPB အေနႏွင့္လည္း ၁၉၇၅ ဗဟိုေကာ္မတီသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွ စတင္သည့္ ၇၅၁ဝ စစ္ေရးစီမံကိန္းကိုCPB ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္က ေရးဆြဲအေကာင္ထည္ေဖၚခ့ဲၿပီး အဆင့္လိုက္ ႏွစ္အလိုက္တိုးျမွင့္လာခ့ဲရာ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခ့ဲေပေတာ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိမိတုိ႔ အေရွ႕ေျမာက္ေရာက္သည့္ ၁၉၇၆/၇၇ ကာလပိုင္းသည္ တိုက္ပြဲ ႀကီးငယ္မ်ားစြာ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြါးေနသည့္ကာလပိုင္း ဆိုရပါမည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts