တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညဳိ ● ေႁမြအေရခြံလဲသလို အေျပာင္းအလဲမ်ဳိးလား

တူေမာင္ညဳိ ● ေႁမြအေရခြံလဲသလို အေျပာင္းအလဲမ်ဳိးလား
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၁၇၊ ၂၀၁၇

စစ္တပ္ဆိုတာ (ပေဒသရာဇ္၊ အရင္းရွင္၊ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္) အစိုးရရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းသာျဖစ္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီး ဌာနေတြအနက္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာ စစ္တပ္ကို ထားရွိၿမဲျဖစ္တယ္။ ဘယ္လိုအစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ အရင္းခံမူက အစိုးရရဲ႕အမိန္႔ကို စစ္တပ္က နာခံရတာျဖစ္တယ္။

လက္ရွိ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲက ဒီခ်ဳပ္အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ ဆက္ဆံေရး အေနအထား ( ခုေျပာေနၾကတဲ့ တပ္ဘက္ အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဆုိတဲ့ စကားလံုးနဲ႔ေျပာရရင္) ဟာ အစိုးရဟာ တပ္ကို အမိန္႔မေပးႏုိင္တဲ့အျပင္ “ေခ်ာ့ေမာ့ေတာင္းပန္ ေနရတဲ့ ဆက္ဆံေရး” လို႔ ေျပာရင္ အေျပာလြန္ရာက်မယ္ မထင္ပါဘူး။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ၁၉၆၂ မတ္လက စလို႔ စစ္တပ္ဟာ အဲဒီ ပံုစံက ပ်က္ျပားသြားတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းလက္ေအာက္ လံုးလံုး လ်ားလ်ား က်ေရာက္သြားတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းစာ စစ္တပ္ကို သူ႔ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ အသံုးခ်သြားခဲ့တယ္။ “၁၉၇၄ အေျခခံ ဥပေဒ” အတည္ျဖစ္လာေတာ့ စစ္တပ္ဟာ (မဆလ) ပါတီရဲ႕အမိန္႔ကို နာခံခဲ့ရတာပဲျဖစ္တယ္။ (မဆလ) ပါတီဆုိတာ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ခါးပိုက္ေဆာင္ ပါတီသာျဖစ္တယ္။ ခါးေဆာင္ပါတီ၊ ခါးပိုက္ေဆာင္စစ္တပ္နဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ  ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ကို ခ်ီတက္ခဲ့တာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူဟာ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ (LDC) ဘဝ သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားခဲ့ရတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ကာခ်ဳပ္ေတြ တင္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို ဖယ္ရွားၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္ လာတာဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း mandate နဲ႔ျဖစ္တာပါ။ ဗိုလ္ေနဝင္း စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ခဲ့တဲ့ ကာခ်ဳပ္ ၅  ေယာက္ရွိပါတယ္။
[ဗုိလ္စန္းယု၊ ဗုိလ္တင္ ဦး (ဒီခ်ဳပ္နာယက) ၊  ဗို္လ္ေက်ာ္ထင္၊ ဗိုလ္ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္သန္းေရႊ] တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တလံုးတပါဒမွ ေရးမထားပါဘူး။
စစ္တပ္ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ တလက္ကုိင္ပဲ။ ဒီလိုကုုိင္ႏုိင္ဖို႔ ဂတ္စတာပုိေထာက္လွမ္းေရးကိုလည္း ဗိုလ္ေနဝင္းက လက္သပ္ ေမြးထားတယ္။ ဒီမွာလည္း ေထာက္လွမ္းေရးညြန္ခ်ဳပ္ဆုိတာ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

(ဗကပ) နဲ႔ စစ္ၿပိဳင္တိုက္ႏုိင္တဲ့ စစ္ဗုိလ္ေတြကို ဗိုလ္ေနဝင္းက ထိပ္ပိုင္းရာထူးမေပးပါဘူး။ တပ္အေပၚ စစ္ေရးၾသဇာလႊမ္းၿပီး သူ႔ကုိ ေက်ာသြားမွာ အျဖစ္မခံႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ (ဗကပ) ကို တုိက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ တပ္မွာ ေနရာမရပါဘူး။
ဗုိလ္ထြန္းရီ (နပုိလီယံ) [ေနာင္ (တစည) ပါတီဥကၠ႒] ဟာ သူတုိ႔စစ္တပ္ထဲမွာ ဖုိက္တာပဲ။ ဗိုလ္ထြန္းရီဟာ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္ရမယ့္ သူပဲ ဒါေပမယ့္ ဘာမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႔ကို (ဗိုလ္ထြန္းရီ) ဖယ္ရွားပစ္ၿပီး (ကာခ်ဳပ္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဘယ္သူကမွ ထင္မွတ္မထားတဲ့) စစ္ေရးခ်ဳပ္လုပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို ကာခ်ဳပ္ခန္႔ခဲ့တယ္။

အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကေန ဘာကိုေကာက္ခ်က္ခ်ေျပာႏုိင္သလဲဆုိေတာ့ ဒီေတာ့ ၁၉၆၂ ကေန ၁၉၉၂ (ဗိုလ္သန္း ေရႊ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္လာတဲ့အထိ) ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ လံုးလံုး စစ္တပ္နဲ႔ကာခ်ဳပ္ဆုိတာ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ သစၥာခံ၊ အသံုး ေတာ္ခံေတြ တလက္ကိုင္ေတြသာျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းဖို႔ (မိုးေပၚေထာင္ေဖာက္တာမပါဘူး၊ တည့္တည့္ပစ္တယ္) အမိန္႔ေပးခဲ့သူဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းျဖစ္ၿပီး၊ “ေစာေမာင္ – ခင္ညြန္႔ အာဏာသိမ္းၾက” လုိ႔ ေခၚၿပီး အမိန္႔ေပးတာလည္း ဗိုလ္ေနဝင္း ပဲျဖစ္တယ္ မဟုတ္ပါလား။

ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ဖယ္ရွားခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဖယ္ရွားႏုိင္ဖုိ႔ ဗိုလ္သန္းေရႊအတြက္ ေရခံေျမခံ ၃ ခု အသင့္ရွိေနခဲ့ တယ္။ ပထမတစ္ခုက သူကုိယ္တုိင္ ဗိုလ္ေနဝင္း mandate နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္၊ ဒုတိယတစ္ခုက ဗိုလ္ေနဝင္း အိုမင္းတြင္းဆံုးက်လာတဲ့အခ်က္၊ တတိယအခ်က္က ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးက ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ (မဆလ) အုပ္စု ကို ေျမာင္းထဲတြန္းခ်လိုက္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ ၃ ခ်က္အနက္ အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္က “၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး” ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ဇာတိရုပ္ကုိ ဖြင့္ခ်ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေသတြင္းထဲပုိ႔ပစ္လိုက္တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း ဘယ္လိုမွအဖတ္ဆယ္မရႏုိင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒီအ ခ်က္ေတြကို ပုိင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္အသံုးခ်ၿပီး ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ နံပါတ္ဝမ္းျဖစ္တာတာပါပဲ။

ဒါဟာ နံပါတ္ဝမ္းကို ဖယ္ရွာသူဟာ နံပါတ္ဝမ္းျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာ  ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာလုိ အေဖကို သတ္သူ၊ ဘႀကီးကို သတ္သူဟာ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ေလာဂ်စ္ပါပဲ။ စစ္တပ္ထဲမွာေတာ့ နံပါတ္ဝမ္းကို ဖယ္ရွားႏုိင္သူဟာ နံပါတ္ဝမ္းျဖစ္ တာပါပဲ။

၂၀၀၄ မွာေတာ့ အင္မတန္စြာေနတဲ့ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ကို ျဖဳတ္ခ်လိုက္ႏုိင္တဲ့အခါမွာ  ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ  စစ္တပ္ထဲမွာ  ၿပိဳင္ဘက္ ကင္းတဲ့ စစ္အုပ္စု နံပါတ္ဝမ္း ျဖစ္လာပါတယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းလို ကာခ်ဳပ္ေတြ မခန္႔ခဲ့ႏုိင္ဘူး။ သူကုိယ္တုိင္ပဲကာခ်ဳပ္လုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔အစိုးရ ထဲမွာ ရာထူးအဆင့္ေနရာေတြ ဖန္တီးေပးၿပီး နယ္စားပယ္စားလို အပိုင္စားေနရာ ခြဲေဝေပးထားခဲ့တယ္။  ခြဲေဝစားေသာက္ေစခဲ့ တယ္။ ဒါဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းနဲ႔ မတူတဲ့ပရိယာယ္က်င့္သံုးမႈျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီးေတြဟာ မႀကံဳဖူး၊ မၾကားဖူးတဲ့ ပမာဏနဲ႔ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာလာၾကတယ္။  (နဝတ-နအဖ) ဗိုလ္သန္းေရႊေခတ္မွာ ဒီလိုျဖစ္လာတာပဲ။ ၁၉၉၂ ဗိုလ္သန္းေရႊ ကာခ်ဳပ္စျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ကေန ၂၀၁၀ ဗိုလ္သန္းေရႊအနားယူတဲ့အထိဆိုရင္ ၁၈ ႏွစ္နီးပါး ရွိတယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊဟာ နားတယ္ဆုိေပတယ္လို႔ ဗိုလ္ေနဝင္းလို အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ျဖဳတ္ခ်ခံရတာမဟုတ္ဘူး။ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေရးဆြဲအတည္ျပဳ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္းကို ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ေျပာင္း၊ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ ကာခ်ဳပ္ခန္႔ၿပီး ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ဝင္သြားတာျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊ စိုးမိုးသြားတဲ့ ၁၈ ႏွစ္ကာလမွာလည္း စစ္တပ္န႔ဲ ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္ေတြ ဟာ ဗိုလ္သန္းေရႊ သစၥာခံ၊ အသံုးေတာ္ခံ၊ တစ္လက္ကိုင္ေတြပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဗိုလ္သန္းေရႊပဲျဖစ္ျဖစ္ “စစ္တပ္ (ဝါ) တပ္မေတာ္”  ကို သူတုိ႔ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္အတြက္ အသံုးခ်သြားတာသာျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းနည္းက စစ္တပ္အခန္းက႑ကို “၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ” ထဲ ထည့္မေရးဘဲ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အရာရာ ကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္သန္းေရႊနည္းကေတာ့ စစ္တပ္အခန္းက႑ကို  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲမွာ ေျဗာင္ထည့္ေရးၿပီး ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အရာရာကုိလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာျဖစ္တယ္။

ဒါဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕စံက်တဲ့ အေတြးအေခၚနဲ႔လုပ္ပံုလုပ္နည္းျဖစ္တယ္။  အကုန္အစင္ဖယ္ရွားပစ္ရမယ့္အရာဟာ အဲဒီအေတြး အေခၚနဲ႔ အဲဒီလုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြပဲျဖစ္တယ္။

“စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အရပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔” ေျပာင္းတယ္ဆုိတာမွာ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေနဝင္းမွ (မဆလ) ပါတီဥကၠ႒ ဦးေနဝင္းထံသုိ႔ ေျပာင္းနည္း” မ်ဳိးလည္း ႀကံဳခဲ့ၾကဖူးၿပီ။ “(နအဖ) စစ္အစုိးရမွ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရသုိ႔ ေျပာင္းနည္း” လည္း ႀကံဳခဲ့ၾကဖူးၿပီ။ စစ္ဗိုလ္ေတြ ယူနီေဖာင္းဝတ္ရာကေန အရပ္ဝတ္ေျပာင္းဝတ္တဲ့ “အေျပာင္းအလဲ” ဆုိတာမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ကြဲျပား ျခားေနေစခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက “သူရဗိုလ္ေရႊမန္း၊ သူရဗိုလ္ေအာင္ကို” တို႔ ပါးစပ္ကေန စစ္တပ္ဟာ သူ႔ေနရာမွန္ ျပန္သြားရမယ္၊ ျပန္သြား သင့္တယ္လို႔ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ေျပာတာဆိုတာ၊ သူတို႔ပုိင္ (social media) ေပၚကေန ထုတ္ေဖာ္ေရးတာမ်ား၊ ၾကားဖူး ဖတ္ဖူးၾကပါသလား။

စစ္တပ္ (ဝါ) တပ္မေတာ္ကို သူ႔ေနရာမွန္မွာ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ျပန္ေရာက္ေစခ်င္ၾကတာပါပဲ။
အဲဒီေနရာမွန္ဆုိတာ တျခားမဟုတ္ဘူး။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တစ္လက္ကုိင္ဘဝ၊ ခါးပိုက္ေဆာင္ဘဝက ယတိျပတ္ ကင္းလြတ္ေစၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကိုကာကြယ္တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့တပ္ဆုိတဲ့ေနရာမွန္ကို ျပန္ေရာက္ေစခ်င္တာပါ။ ဒီေနရာမွန္ကို ေရာက္မသြားေစခ်င္သူဟာ တပ္မေတာ္ကို အစဥ္အဆက္ ဂုပ္ခြစီးထားတဲ့ တစ္လက္လက္ကိုင္လုပ္ထားတဲ့၊ ခါးပုိက္ေဆာင္လုပ္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုပဲျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ စစ္အုပ္စုက ဒီအခ်က္ကို အေၾကာက္အကန္ ကာကြယ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ (Forum on Myanmar Democratic Transition ) မွာ (NDC) က ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ျမင့္ဦး ေဆြးေႏြးတယ္၊ ေျပာဆုိတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ စစ္အုပ္စုအေတြးအေခၚကို လာတင္ျပတာ ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး တုိင္းျပည္ကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ကာလကိုျပန္ၾကည့္ပါ။ အဲဒီ ကာလထဲမွာ စစ္တပ္ (ဝါ) တပ္မေတာ္ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း (သုိ႔မဟုတ္) (မဆလပါတီ) (သို႔မဟုတ္) ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုရဲ႕တစ္လက္ကိုင္တပ္ဘဝ၊ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ဘဝအျဖစ္နဲ႔ အသံုးေတာ္ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။

“သူရ၊ သီဟ” ဆုိတဲ့ ဆုေတြတံဆိပ္ေတြ စစ္အုပ္စုက ေပးသနားခဲ့ေပမယ့္၊ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြဆီကေန စစ္ ဗိုလ္စစ္သားေတြ တကယ္တန္းရရွိခဲ့တဲ့ ဆုလာဘ္ကေတာ့ ရြံရွာမုန္းတီးမႈနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္မႈပါပဲ။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူလူထုရဲ႕သားသမီးေတြ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး၊  ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြနဲ႔ယူနီေဖာင္း၊ လစာ၊ ပင္စင္ထိ ရယူခံစားေန တဲ့ စစ္တပ္က ျပည္သူလူထုရဲ႕ အသံုးေတာ္ခံဘဝ၊ ျပည္သူ႔တစ္လက္ကိုင္စစ္တပ္ဘဝကို ဘာျဖစ္လို႔ ခါးခါးသီးသီးျငင္းပယ္ေနရ တာလဲ။

“တပ္မေတာ္သာအမိ – တပ္မေတာ္သာအဖ” ဆုိတာ စစ္အုပ္စုက လွည့္စားထားတဲ့ မိႈင္းတုိက္ထားတဲ့၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ တပ္ မေတာ္ကို ေသြးခြဲရန္တုိက္ေပးထားတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြသာျဖစ္ပါတယ္။

“စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အရပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔” စစ္အုပ္စုက ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲဆုိတာဟာ ေႁမြအေရခြံလဲ သလို အေျပာင္းအလဲမ်ဳိးသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

Photo credit : Asia News


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts