သာဂိ ေလာကဓာတ္ခန္း

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (25)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (25)
အိမ္သုုံး ေက်ာင္းသုုံး ရုုံးသံုုး – GMail နဲ႔ Google Office Application အေျခခံလမ္းညႊန္
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၀၊ ၂၀၁၇

Working with columns, rows, and cells

ေကာ္လံ၊ ရိုးလ္၊ ဆဲလ္မ်ားနဲ႔ အလုပ္လုပ္ျခင္း

 

အခု ေျပာမွာကေတာ့ ေကာ္လံ ရိုး နဲ႔ ဆဲလ္ေတြရဲ့ အက်ဥ္းအက်ယ္ အနိမ့္အျမင့္ေတြကို ျပင္ဆင္နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္နည္းေတြနဲ႔ မိမိစာရင္း ဇယားေတြကို ၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ ဖိုင္ေတြအျဖစ္ တင္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။

To modify column width: ေကာ္လံ၏ အက်ယ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း

 

ေအာက္က ဥပမာမွာ ေကာ္လံ B က စာသားေတြက လက္ရွိေကာ္လံအက်ယ္ထက္ ေက်ာ္ေနလို႔ အလုံးစုံ မေပၚဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေကာ္လံ ဘီကို ခ်ဲ႔လိုက္မွပဲ ဆဲလ္ေတြထဲက စာသားေတြ အကုန္ေပၚမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 1. ေမာက္စ္ကို ေကာ္လံ ဘီ ထိပ္စီးေပၚမွာ သြား ခ်ိန္ဆလိုက္ပါ။ အဲသည္မွာ ကာဆာက double arrow ျမား ၂ဘက္ခၽြန္ ပုံ ေပၚလာပါမယ္။
 2. Selecting the column border
 3. ေမာက္စ္ကို ကလစ္ဖိျပီး အလိုရွိရာ အက်ဥ္းအက်ယ္ကို ဆြဲပါ။
 4. Increasing the column width
 5. ေမာက္စ္ကို ဖိထားျပီး ဆြဲရင္းကေန မိမိ ေကာ္လံဘီ ထဲက စာသားေတြ အကုန္ေပၚျပီဆိုရင္ လႊတ္ခ်လိုက္ပါ။ ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာ္လံဘီ၏ အက်ယ္ကို ခ်ိန္ျပီး ျဖစ္သြားပါမယ္။
 6. The resized column

To autosize a column’s width: ေကာ္လံကို ေအာ္တိုအက်ယ္ ခ်ိန္ျခင္း

autosizing ဆိုတာက ေကာ္လံ၏ အက်ယ္ကို စာသားရွိသေလာက္ အကုန္ေပၚေအာင္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ဆခိုင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 1. ေမာက္စ္ကို ေကာ္လံ ၂ ခုၾကား ထိပ္စီးေပၚမွာ ခ်ိန္ဆပါ။ double arrow ေပၚတဲ့အထိ ခ်ိန္ပါ။
 2. Double-click the mouse ေမာက္စ္ကို ဆက္တိုက္ ၂ ခါ ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 3. Doubling clicking to auto-size a column
 4. ေကာ္လံအက်ယ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ဲ့ျပီး က်ဳံ႔ျပီးေတာ့ စာသားရွိသေလာ္ ေအာ္တို ခ်ိန္ ေပးတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။
 5. The auto-sized column

To modify row height: ရိုးလ္၏ အျမင့္ကို ခ်ိန္ဆျခင္း

ဆဲလ္ေတြ၏ အျမင့္ကိုလည္း ျမင့္ႏိုင္ နိမ့္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲသလို လုပ္လိုက္တာေၾကာင့္ ဆဲလ္စာသားေတြ အေပၚေအာက္ ညပ္မေနေတာ့ဘဲ ျမင္သာ ထင္ရွားေအာင္ ေနရာခ်ဲေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္လာပါမယ္။
 1. ေမာက္စ္ကို ရိုးလ္၂ခု ၾကားထဲရွိ မ်ဥ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ခ်ိန္ဆပါ။  ကာဆာက double arrow ပုံ ေပၚလာပါမယ္။
 2. Selecting the row border
 3. ေမာက္စ္ကုိ ကလစ္ႏွိပ္ ဖိဆြဲျပီးေတာ့ ရိုးလ္ အနိမ့္အျမင့္ကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ပါျပီ။
 4. Moving the row border
 5. လိုအပ္တဲ့ အနိမ့္အျမင့္ေနရာမွာ ေမာက္စ္ကို လႊတ္လိုက္ရင္ ရိုးလ္ကို ခ်ိန္ျပီးသား ျဖစ္ပါျပီ။
 6. The resized row

To modify all rows or columns: ရိုးေတြ ေကာ္လံေတြ တခါတည္း တြဲျပီး ခ်ိန္ဆျခင္း

 

ရိုးလ္တေၾကာင္း ေကာ္လံတေၾကာင္းတည္းကို အနိမ့္အျမင့္ အက်ဥ္းအက်ယ္ ျပင္ဆင္ေနမယ့္အစား တခါတည္း ရိုးေတြ ေကာ္လံေတြ အားလုံးကို ေရြးခ်ယ္ျပီး တျပိဳင္နက္တည္း ျပင္ဆင္သင့္က ျပင္ရပါမယ္။ Select All button ခလုပ္ကို ႏွိပ္ျပီး လုပ္ေဆာင္လုိ႔ ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ဆဲလ္ေတြ အားလုံး တေျပးညီ ဆိုက္ေတြ ေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 1. ဆလက္ေအာ Select All button ဆုိတာ ေဖာ္ျမဴလာဘားေအာက္က ရိုးလ္နဲ႔ ေကာ္လံထိပ္စီးေတြ ဆုံမွတ္ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပုံကို ၾကည့္ပါ။ ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 1. Clicking the Select All button
 2. အားလုံး ဆလက္ေအာ ျဖစ္ေနတာကို အျပာႏုေရာင္က ရွိ(တ္) တခုလုံး ေျပာင္းသြားတာက ျပသေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ခုနင္ကလိုပဲ ေမာက္စ္ကို ရိုးလ္ ၂ ခု အၾကား ျမား၂ဘက္သြား ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ဆပါ။
 3. ကလစ္လုပ္ျပီး ဆြဲခ် ဆြဲတင္လုပ္ျပီး ရိုးလ္ အနိမ့္ အျမင့္ကို ညိွၾကည့္ပါ။
 4. Changing the height of all rows
 5. ေမာက္စ္ကို လႊတ္လိုက္တာနဲ႔ ခ်ိန္ဆထားတဲ့ ရိုးအျမင့္အတိုင္း ဆဲလ္ေတြ အားလုံး ေျပာင္းသြားပါမယ္။
 6. The uniform row height

Inserting, deleting, and moving rows and columns ရိုးလ္ေတြ ေကာ္လံေတြ အသစ္သြင္း၊ ဖ်က္ျခင္းနဲ႔ ေနရာ ေရႊ႔ျခင္း

 

စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရာမွာ ေကာ္လံေတြ ရိုးလ္ေတြ အသစ္ထည့္သြင္းတာ၊ ဖ်က္ပစ္တာ ျပီးေတာ့ ေနရာ ေရႊ႔တာေတြလည္း လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒါကို လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ …

To insert a column: ေကာ္လံတခု ၾကားထဲ ထည့္ျခင္း

 1. ေကာ္လံ ထပ္စီးကို ႏွိပ္ျပီး ေမာက္စ္ညာဘက္ကလစ္လုပ္ပါ။ drop-down menu က်လာပါလိမ့္မယ္။ Insert 1 left  ဆိုတာက ေကာ္လံ၏ ဘယ္ဘက္မွာ ေကာ္လံအလြတ္တခု ထည့္ျခင္း၊ Insert 1 right  ဆိုတာကေတာ့ မိမိဆလက္လုပ္ထားတဲ့ ေကာ္လံညာဘက္မွာ ေကာ္လံအလြတ္တခု ထည့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 2. Inserting a column
 3. new column တခုကို ထည့္သြင္းျပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 4. The newly inserted column

To insert a row: ရိုးလ္တခု ထည့္သြင္းျခင္း

 1. အလိုရွိတာ ရိုးလ္၏ မ်ဥ္းေခါင္းစီးကို ရိုက္ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။ drop-down menu ကေန  Insert 1 above လား Insert 1 below အလိုရွိရာကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။
 2. Inserting a row
 3. new row ထည့္သြင္းျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။
 4. The newly inserted row
မိမိ၏ စာရင္းစာရြက္မွာ ရိုးလ္ေတြ ေနရာကုန္ ျဖည့္သြင္းျပီးလို႔ ရိုးလ္အသစ္ေတြ ထည့္ဖို႔ လိုလာရင္ မိမိ spreadsheet ၏ ေအာက္ဆုံးမွာ Add button ေလး ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႔ပါမယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ကေတာ့ ရိုးလ္ အခု တေထာင္ ထပ္ျဖည့္ခိုင္းလို႔ ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိအလိုရွိရာ ရိုးလ္ အေရအတြက္ ဂဏန္းကို ရိုက္ထည့္ျပီး ျဖည့္သြင္းလို႔လည္း ရပါတယ္။
Adding multiple rows

To delete a row or column: ရိုးလ္ေတြ ေကာ္လံေတြကို ဖ်က္ပစ္ျခင္း

 

ေကာ္လံပဲျဖစ္ျဖစ္ ရိုးလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဖ်က္ပစ္တဲ့နည္းကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ Row / Colum Insert လုပ္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။
 1. မိမိဖ်က္ပစ္ခ်င္တဲ့ ရိုးလ္ကို ရိုးလ္၏ မ်ဥ္းေခါင္းထိပ္ကေန ဆလက္လုပ္ပါ။
 2. Selecting a row to delete
 3. ရိုက္ကလစ္လုပ္ပါ။ ျပီးေတာ့ Delete Row ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

 

 1. Selecting Delete row
 2. အခုဥပမာမွာ ရိုးလ္ ၇ ကို ဖ်က္လိုက္ေတာ့ ရိုးလ္ ၈ က ရိုးလ္ ၇ ေနရာကို အစားထိုး ၀င္လာပါတယ္။
 3. Rows will shift up when another row is deleted

 

ေကာ္လံ ဖ်က္တာလည္း စမ္းၾကည့္ပါ။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ေကာ္လံပဲျဖစ္ျဖစ္ ရိုးလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တခုလုံး ဖ်က္ပစ္တာ အျပင္ ရိုးလ္ နဲ႔ ေကာ္လံထဲက စာသားေတြခ်ည္းပဲ ဖ်က္ျပီး ေကာ္လံနဲ႔ ရိုးလ္ကို အလြတ္ က်န္ရစ္ေအာင္ လုပ္တာလည္း စမ္းၾကည့္ပါ။ ရိုက္ကလစ္ ႏွိပ္ျပီးေတာ့ Clear row or Clear column ကို စမ္းသပ္ပါ။
Clearing the contents of a row

To move a row or column: ရိုး္လ္ ေတြ ေကာ္လံေတြကို ေနရာ ေရြ႔ျခင္း

 

ရိုးလ္ေတြ ေကာ္လံေတြကို မူလေနရာကေန အျခားေနရာတခုကိုလည္း တခါတည္း ဆြဲျပီးေတာ့ ေရြ႔ေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္။ အခု ဥပမာမွာ ေကာ္လံတခုကို ေနရာေရႊ႔ျပပါမယ္။

 

 1. မိမိေရႊ႔ခ်င္တဲ့ ေကာ္လံကို ထိပ္ကေန ဆလက္လုပ္ပါ။ ေမာက္စ္ကို ထပ္စီးကေန ခ်ိန္ဆၾကည့္ပါ။ ကာဆာက လက္ပုံသ႑န္ေလး hand icon ေျပာင္းသြားပါမယ္။
 2. Selecting a column to move
 3. ေမာက္စ္ကို ကလစ္ႏွိပ္ ျပီးေတာ့ ဖိျပီးေတာ့ ေကာ္လံတခုလုံးကို မိမိေရႊ႔ခ်င္တဲ့ ေကာ္လံေနရာကို ဆြဲျပီး ေရြ႔သြားပါ။
 4. Moving a column
 5. မိမိ ေရႊ႔ခ်င္တဲ့ေနရာမွာ ေမာက္စ္ကို လႊတ္လိုက္ပါ။
 6. The moved column

Wrapping text and merging cells ဆဲလ္ေတြကို စာေၾကာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း

 

Wrap Text လုပ္တယ္ ဆိုတာက မိမိဆဲလ္ထဲက စာသားေတြက မ်ားေနတယ္။ ေကာ္လံအက်ယ္နဲ႔လည္း မဆန္႔ဘူး၊ သည္ေတာ့ စာသားေတြကို ၁ ေၾကာင္းတည္း ဆန္႔မထားပဲ စာေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း ၃ ေၾကာင္း ေခါက္ခ်ဳိးျပီး ေကာ္လံအက်ယ္ရွိသေလာက္ပဲ ေပၚေအာင္ လုပ္ခ်င္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။

 

Merging Cell လုပ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ မိမိဆဲလ္ထဲက စာေၾကာင္းကို သူနဲ႔ ကပ္ရက္ဆဲလ္ေတြအထိ ေနရာကို ျဖန္႔က်ယ္ျပီး ယူခိုင္းလိုက္တာပါ။ ဆဲလ္ေတြကို ေပါင္းခိုင္းလိုက္ေတာ့ မိမိမူလဆဲလ္က စာသားက ေနရာ အက်ယ္နဲ႔ အကုန္လုံး ေပၚလာတာေပါ့။

To wrap text: စာေၾကာင္း ခ်ျခင္း၊ စာေၾကာင္း ခ်ဳိးျခင္း

 1. မိမိ အလုိရွတဲ့ Cell ေတြကို ေရြးပါ။ အခု ဥပမာမွာကေတာ့ C3:C10 ကို ေရြးပါတယ္။ လိပ္စာေတြက တေၾကာင္းတည္းဆိုေတာ့ ေကာ္လံေတြက ကြယ္ေနတယ္ မဟုတ္လား။
 2. Selecting cells to wrap
 3. Text wrapping drop-down menu ကို ေရြးပါ။ the Wrap button ကို ကလစ္လုပ္ပါ။

 

 1. Clicking the Wrap text button
 2. ဆဲလ္က အလိုအေလ်ာက္ auto resize and fit into cell လုပ္ေပးတာ ေတြ႔ရပါမယ္။

 

 1. The wrapped text inside the resized cells

To merge cells: ဆဲလ္မ်ားကို ေပါင္းျခင္း

 1. Merge လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆဲလ္ေတြကို ဆလက္လုပ္ပါ။ အခု ဥပမာမွာဆိုရင္ A1:C1. ကို ေရြးပါတယ္။
 2. Choosing cells to merge

 

 1. Merge cells button ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။
 2. Clicking the Merge cells button
 3. single cell အျဖစ္ အဲသည္ေနရာက ဆဲလ္ေတြ ေျပာင္းသြားပါတယ္။
 4. The merged cells
ဆဲေတြ ေပါင္းထားတာကို ျပန္ျဖည္ခ်င္ရင္ Unmerge Cell လုပ္တယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ Undo လုပ္တယ္ေပါ့။ Merge cells button ကို ဆြဲခ်ပါ။ အဲသည္မွာ Unmerge ကို ကလစ္ပါ။

 

Unmerging cells

Freezing rows and columns ရိုးလ္ေတြ ေကာ္လံေတြကို အျမဲေပၚေနေအာင္ လုပ္ျခင္း

 

Freeze လုပ္တယ္ဆိုတာ ဘိုလိုကေတာ့ ခဲသြားေအာင္ လုပ္တာေပါ့။ spreadsheet မွာ freeze လုပ္တယ္ဆိုတာက အဲသည္ ေကာ္လံေတြ ရိုးလ္ေတြကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္တယ္။ အျမဲ ေပၚေနေအာင္ လုပ္ထားတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ header cells လို႔ ေခၚတဲ့ စာရင္းဇယားထိပ္က အမည္စာတန္းထိုး ေခါင္းစီးေတြကို အျမဲေပၚေနေအာင္ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သည္တာ့ မိမိက ဆဲလ္ေတြ ရာေထာင္ေသာင္း ခ်ီျပီး ရိုးလ္ေတြ ဆင္းၾကည့္လည္း ေခါင္းစီး ရိုးလ္က အျမဲ လိုက္ျပီး ေပၚေနတာကို လိုခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

To freeze a row: ရိုးလ္တခုကို အျမဲ ေပၚေနေအာင္ လုပ္ျခင္း

 1. အခု ဥပမာမွာ အေပၚဆုံးက ရိုးလ္ ၂ ခုကို freeze. လုပ္မယ္ ဆိုၾကပါစို႔။  အဲသည္ ရိုး ၂ ခု ကို သြားျပီး ဆလက္လုပ္ထားစရာ မလိုပါ။
 2. Deciding which rows to freeze
 3. View toolbar ကို ဆြဲခ်ပါ။ ျပီးေတာ့ Freeze ဆိုတာအေပၚ ေမာက္စ္ကို ခ်ိန္ဆပါ။ လိုသေလာက္ ဖရီးဇ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ row အေရအတြက္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 4. Freezing rows
 5. အေပၚဆုံး ရိုးလ္ ၂ ခုကို ဖရီးဇ္ လုပ္ထားတာေၾကာင့္ မိမိ sheet ဘယ္ကိုပဲ ေအာက္ဆင္းဆင္း သူတို႔က အျမဲ လိုက္ပါျပီး ေပၚေနတာ ေတြ႔ရပါမယ္။
 6. The frozen rows

To freeze a column: ေကာ္လံကို ဖရီးဇ္ လုပ္ျခင္း

 1. မိမိ၏ လိုခ်င္တဲ့ ေကာ္လံကို လည္း ဖရိဇ္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခု ဥပမာမွာ အစြန္ဆုံး ဘယ္ေကာ္လံကို အျမဲေပၚေနေအာင္ ဖရိဇ္ လုပ္ပါမယ္။ ေကာ္လံကို သြားျပီး ဆလက္လုပ္ထားစရာ မလုိပါ။
 2. Choosing which column to freeze
 3. View in the toolbar ကို ဆြဲခ်ပါ။ Freeze ဆိုတာကို ေမာက္စ္ ေနရာ ခ်ိန္ဆပါ။ မိမိ ဖရိဇ္လုပ္ခ်င္တဲ့ ေကာ္လံ အေရအတြက္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 4. Freezing a column
 5. ေကာ္လံ A က ခဲသြားျပီ။ အျမဲတန္း သူက လုိက္ျပီး ေပၚေနပါလိမ့္မယ္။
 6. The frozen column
Unfreeze ဆိုျပီး ျပန္ undo လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ View ကို ဆြဲခ် Freeze ကို ျပန္ေရြး အဲသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ No rows ျဖစ္ျဖစ္ No columns ျဖစ္ျဖစ္ကို ဆလက္လုပ္လိုက္ပါ။
Unfreezing a row

Challenge! အိမ္စာ

Frontier Kids Cookie Sales
Name
Address
Phone
Gingersnaps
Lemon Drops
Mint Whistles
Macaroons
Ordered
Delivered
Chris Keller
1167 Coberly Way Orlando, FL 32804
321-555-2740
1
1
1
1
12/12/2012
Diane Whitley
1605 Bing St. Apt. 2 Orlando, FL 32803
321-555-2911
1
1
1
12/14/2012
1/4/2013
Nick Gunderson
54 N. Kentucky Ave. Orlando, FL 32804
321-555-6900
2
3
12/12/2012
1/4/2013
Leilani Mathis
200 Markham St. Orlando, FL 32804
321-555-6648
5
12/12/2012
Ben Mathis
200 Markham St. Orlando, FL 32804
321-555-6648
2
2
2
2
12/20/2012
June Ford
3788 Lake Wales Lane Orlando, FL 32804
321-555-2776
1
1
12/13/2012
Marisol Colon
919 Banyan Blvd. Orlando, FL 32804
321-555-2843
3
4
12/14/2012
Lee DiMartino
1600 Bing St. Apt. 1 Orlando, FL 32803
321-555-1725
2
12/14/2012
1/4/2013
Crissy Sloneker
1605 Bing St. Apt. 2 Orlando, FL 32803
321-555-9068
1
1
5
12/14/2012
1/4/2013
10
12
12
9

 

 1. အေပၚက sheet ကို မိမိဖာသာ ရိုက္ထည့္ပါ။
 2. row height ေတြအားလုံးကို ခ်ဳံ႔လိုက္ပါ။
 3. Merge cells A1:I1
 4. ရိုးလ္ ၁၁ ေအာက္မွာ Insert a row ျပီးေတာ့ သင့္အမည္ကို ပထမဆုံး ဆဲလ္မွာ ရိုက္ထည့္ပါ။
 5. Delete row 7
 6. columns G and H  ၾကားမွာ Insert a column ျပီးေတာ့ ေခါင္းစီးကို Total Quantity အမည္ေပးပါ။
 7. Select cells A2:J2, wrap text နဲ႔ center align လုပ္ပါ။
 8. Freeze the top two rows.
 9. ျပီးရင္ ေအာက္ကပုံအတိုင္း ျဖစ္သြားရမယ္။
 10. modifying cells challenge example

 

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts