သာဂိ ေလာကဓာတ္ခန္း

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ – Office Application in the Cloud (17)

ေလာကဓာတ္ခန္း သာဂိ  – Office Application in the Cloud (17)
(Cloud Computing Basics with Google App and Facebook)
(မိုးမခ) ဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၁၇

 

The Toolbar Shortcut menu

 

အခုဒီအပိုင္းမွာ သင္ၾကားတာေတြကေတာ့ Google DOCS က User Interface (UI) ကေနတဆင့္ စာစီ စာရိုက္လုပ္တာမွာ format ခ်တာေတြ အသုံးခ်နည္း ျဖစ္ပါတယ္။
The Google Documents Toolbar

 

အေပၚမွာ ေတြ႔ရသလို toolbar ေပၚက shortcut menu ေတြ ပုံကလစ္ႏွိပ္စရာေတြကို အသုံးခ်ပုံ ျဖစ္ပါတယ္။

To change the font:

 1. ေဖာင့္ကို ေျပာင္းခ်င္ရင္ စာသားကို အရင္ေရြးခ်ယ္ပါ။

 

 1. Selecting text to modify

 

 1. ေဖာင့္ ကို ဆြဲခ်ျပီးေတာ့ အလုိရွိရာ ေဖာင့္ စာလုံးဒီဇိုင္းကို ေျပာင္းပါ။ မေျပာင္းခင္မွာ မွတ္မိဖို႔က အရင္ဆုံး မူလေဖာင့္က ဘာနာမည္နဲ႔လဲ ဆိုတာကို အရင္ဆုံး ေတြ႔ရပါမယ္။ ဥပမာက ဆိုရင္ေတာ့ Calibri ေဖာင့္နဲ႔ ရုိက္ထားတာပါ။

 

 1. Clicking the Font drop-down arrow
 1. ျပီးေတာ့မွာ ဥပမာျပထားသလို  Roboto font ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

 

 1. Selecting a font

 

 1. ေရြးထားတဲ့ စာသားက ေဖာင့္ပုံစံကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တာကို ေတြ႔ရပါမယ္။
 2. Viewing the changed font

 

ဂူးဂဲေဒါ့မွာ ကိုယ္ၾကိဳက္တဲ့ ေဖာင့္မေတြ႔ရင္ တျခားေဖာင့္ေတြ ထပ္ရွာလို႔ ရပါတယ္။ အဲသည္ကို သြားခ်င္ရင္ Font Pulldown Menu ေအာက္ဆုံးမွာ More Font ကို ေရြးပါ။ သင္တန္းဆရာက ဒီေနရာမွာ အျခားေဖာင့္အသစ္ေတြနဲ႔ ေဖာ္မက္ခ်တာကို သင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဗမာစာေဖာင့္ရိုက္မယ္ဆိုရင္ ဘေရာက္ဇာထဲကေန ဘယ္လို ေျပာင္းလို႔ရသလဲဆိုတာကိုလည္း သင္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ သည္မွာေတာ့ ထပ္မေျပာျပေတာ့ပါဘူး။
Clicking More fonts

To change font size:

 1. ေဖာင့္ဆိုက္ အရြယ္အစား ေျပာင္းနည္းကို သင္တန္းဆရာက သရုပ္ျပေပးပါ။

 

 1. Selecting text to modify

 

 1. Font size ကေန အရြယ္အၾကီး အေသး ေျပာင္းျပပါ။

 

 1. Clicking the Font size drop-down arrow

 

 1. အခု ဥပမာမွကေတာ့ မူလ ၁၄ ပိြဳင့္ကေန ၂၄ ပိြဳင့္ကို ေျပာင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 1. Selecting a font size

 

 1. ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့စာသားက ဆိုက္ေျပာင္းသြားပါတယ္။

 

 1. Viewing the results

To change text color:

 

 1. ေဖာင့္ေတြရဲ့ ကာလာ အေရာင္ေျပာင္းတာကို သရုပ္ျပပါ။
 2. Selecting text to modify

 

 1. Text color  ကို ဆြဲခ်လိုက္ပါ။
 2. Clicking the Text color drop-down arrow

 

 1. အဲသည္မွာမွ မူလ အနက္ကေန အျပာေရာင္ ျဖစ္ျဖစ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

 

 1. Selecting a font color

 

 1. ေရြးထားတဲ့ စာသားရဲ့ အေရာင္ ေျပာင္းသြားပါတယ္။

 

 1. Viewing the new text color

To use the bold, italic, and underline buttons:

ေဖာင့္ေတြကို ရိုးရိုးစာသားအျဖစ္ကေန Bold ထင္းေအာင္လုပ္တာ။ Italic စာလုံးေစာင္းတာ။ Underline မ်ဥ္းေၾကာင္းဆြဲတာေတြကို သရုပ္ျပရပါတယ္။

 

 1. ေျပာင္းခ်င္တဲ့ စာသားကို ေရြးပါ။

 

 1. အခု မီးႏူးမွာ ျပထားတဲ့ အတိုင္း စာသားကို ေျပာင္းၾကည့္ခိုင္းပါ။ bold (B), italic (I), or underline (U)

 

Making the text bold

 

To change text alignment:

 

စာသားေတြကို ဘယ္၊ ညာ၊ အလယ္ေခါင္၊ အားလုံးျဖန္႔ – စသည္ျဖင့္ ညိွတာေတြကိုလည္း သင္ေပးရပါမယ္။

 

မီးႏူးဘားမွာ alignment buttons  ၄ ခု ရွိတာကို ေထာက္ျပပါ။

 

The alignment buttons

 

 • Left align: Aligns all selected text to the left margin
 • Center align: Aligns text an equal distance from the left and right margins
 • Right align: Aligns all selected text to the right margin
 • Justify: Text is equal on both sides and lines up equally to the right and left margins; many newspapers and magazines use full justification

 

 1. အခုကေတာ့ ေအာက္က စာသားကို အလယ္ကို ညိွပါမယ္။

 

 1. Selecting text to align

 

 1. စင္တာကို ညိွထားမယ္လို႔ ေရြးပါတယ္။

 

 1. Clicking an alignment button

 

 1. စာသားေတြကို ညိွလိုက္တာေတြ႔ရပါတယ္။

 

 1. Viewing the aligned text

 

Line and paragraph spacing

 

စာသားေတြၾကား ေနရာ ခ်ဲျခင္း၊ စာပို္ဒ္ေတြၾကား ေနရာခ်ဲျခင္း ကို သရုပ္ျပရပါမယ္။
မူလက တေၾကာင္းစာပဲ ခ်ဲထားပါတယ္။ အက္ေဆးေတြ ရီပို႔ေတြ ေရးတဲ့အခါ စာေၾကာင္းေတြကို တေၾကာင္းနဲ႔ တေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းျခားတာ၊ တေၾကာင္းခြဲျခားတာေတြ ဖတ္လို႔ ထင္ရွားေအာင္ လုပ္ၾကရပါတယ္။

 

To format line spacing:

 

 1. စာေၾကာင္း ခ်ဲခ်င္တာကို အရင္ေရြးပါ။

 

 1. Selecting text to format

 

 1. Line spacing button ကို ဆြဲခ်ပါ။  အဲသည္မွာ ခ်ဲခ်င္သေလာက္ ေနရာကို ေရြးပါ။

 

 1. Changing the line spacing

 

 1. စာေၾကာင္းေတြ ၾကားမွာ စာ ၂ေၾကာင္းစာ ေနရာလြတ္အျဖစ္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ဲေပးပါတယ္။

 

 1. The modified line spacing

 

Paragraph spacing

 

စာေၾကာင္းေတြၾကား လိုင္းခ်ဲတာက တနည္း။ ေနာက္တနည္းကေတာ့ သာမန္စာေၾကာင္းနဲ႔ စာရိုက္ထားျပီး စာပိုဒ္ေတြၾကားထဲမွာမွ ေနရာခ်ဲတာက ေနာက္တနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ကိုယ့္စာပိုဒ္ ခြဲရာမွာ ထင္ရွားေအာင္၊ ေခါင္းစဥ္ေတြ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေတြ ခြဲျပီး ေဆာင္းပါးကို စီစဥ္ရတဲ့အခါမွာ သိသာေအာင္ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

To format paragraph spacing:

 1. မိမိရိုက္ထားတဲ့ စာပိုဒ္ တခုလုံးကို ေရြးပါ။

 

 1. Selecting text to format

 

 1. Line spacing button ကို ဆြဲခ်ပါ။

 

 1. Add space before paragraph or Add space after paragraph ဆိုတာကို ေရြးပါ။ သူကေတာ့ စာပိုဒ္ မတိုင္ခင္ လိုင္းျခားမလား၊ စာပိုဒ္ျပီးမွ လိုင္းျခားမလားဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 1. Adding space before a paragraph

 

 1. စာပိုဒ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ လိုင္းျခားေပးပါတယ္။ စာေၾကာင္းေတြ ခ်ဲသြားတာ မဟုတ္ပါ။
 2. Viewing the added paragraph spacing
ျပန္ျပီးေတာ့ လိုင္းစေပ့ဇင္ေတြ ပါရာဂရပ္စေပဇင္ေတြ မလုပ္ခ်င္ေတာ့ရင္လည္း ခုနင္က line spacing button ကို ဆြဲခ်ျပီး  Remove space before paragraph or Remove space after paragraph.လုပ္လို႔ရပါတယ္။ စာေၾကာင္းေတြ မူလအတုိင္း ျပန္ခ်ဳံ႔ခ်င္ရင္ေတာ့ Single ဆိုျပီး ျပန္ေရြးရုံပါပဲ။

 

Removing space before a paragraph

 

Hyperlinks

 

ရုံးသုံး အိမ္သုံး ေက်ာင္းသုံး အင္တာနက္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို သင္ၾကားတာ ျဖစ္ေတာ့ အင္တာနက္လိပ္စာေတြ အီးေမးလိပ္စာေတြဆိုတာ မိမိေဆာင္းပါးေတြ စာေတြမွာ မရွိမျဖစ္ ပါ၀င္လာပါတယ္။ သည္ေတာ့ အဲသည္ လိပ္စာကို ကို (A hyperlink is a link to a web address (or URL)) လိ႔ု ေခၚပါတယ္။

 

အဲဒါေတြကို ရိုက္ထည့္ထားျပီးေတာ့ တမူထူးျခားမႈအျဖစ္ မိမိ ေဒါ့ကူးမင့္ထဲကေန ၀က္ဆိုက္ဆီ တန္းသြားႏိုင္ေအာင္ ေမာက္စ္ကို ကလစ္လုပ္ျပီး သြားႏိုင္ေအာင္ link ေတြ ထည့္နည္းကိုလည္း သရုပ္ျပရပါမယ္။

 

To insert a hyperlink:

ဟိုက္ပါလင့္ကို ထည့္တဲ့ဆီမွာ ၂ နည္း ရွိပါတယ္။ တနည္းကေတာ့ ၀က္ဆိုင္လိပ္စာ အျပည့္အစုံကို ထည့္သြင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။  http://www.apple.com/ipad  လို႔ ေပၚေနတာေပါ့ ။ သူက ၀က္ဆိုက္စာသားအျပည့္အစုံကို Blod with Underline လုပျ္ပီးေတာ့ ျပပါတယ္။ ေမာက္စ္ အေပၚမွာ သြားထားလိုက္ရင္ ေမာက္စ္ကလစ္လုပ္စရာ လက္ကေလး ေပၚလာပါတယ္။ ေနာက္တနည္းကေတာ့ လင့္လိပ္စာၾကီး တခုလုံး အရွည္ၾကီး မေပၚဘဲနဲ႔ အခုလို  Apple iPad ဆိုျပီး ကိုယ္ေပၚေစခ်င္တဲ့ စာေၾကာင္းေလးက အစားထိုးေပၚေနတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည္လို လုပ္နည္း ၂ နည္းလုံးကို သင္တန္းဆရာက သရုပ္ျပရပါမယ္။

 

 1. ဟိုက္ပါလင့္ခ္ လုပ္ခ်င္တဲ့ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
 2. Selecting text to hyperlink

 

 1. အဲသည္မွာ Tool Menu ကေန Insert Link ကို ဆြဲခ်ပါ။

 

 1. Clicking the Insert link button

 

 1. Edit Link ပုံးကေလး အကြက္ကေလး ေပၚလာပါမယ္။ Text field မွာ ကိုယ္ေပၚေစခ်င္တဲ့ စာသား ၾကိဳက္တာ ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ၀က္ဆိုက္လိပ္စာပဲ ထည့္ရမယ္ မဟုတ္ပါ။

 

 1. မပ်က္မကြက္ Link field မွာေတာ့ မိမိညႊန္းခ်င္တဲ့ အင္တာနက္လိပ္စာကို ထည့္ပါ။ ၂ ခု စလုံးမွာ အင္တာနက္လိပ္စာေတြခ်ည္း ထည့္လည္း ရပါတယ္။
 2. Creating a hyperlink

 

 1. အဲသည္မွာ မိမိေပၚေစခ်င္တဲ့ အင္တာနက္လိပ္စာကို ႏွိပ္ျပီး တန္းသြားလို႔ရတဲ့ Hyperlink အျဖစ္ ေပၚပါျပီ။

 

 1. The finished hyperlink

 

 1. ကလစ္လိုက္ရင္ အဲသည္၀က္ဆိုက္ကို ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

 

အဲသည္လိပ္စာကို ျပင္ခ်င္ ျဖဳတ္ခ်င္ရင္ အဲသည္လိပ္စာကို ကလစ္ ႏွိပ္ပါ။ အဲသည္မွာ Chane | Remove ဆိုျပီး ေျပာင္းလို႔ ျပင္လို႔ ရပါတယ္။

 

Removing the hyperlink

အိမ္စာ

 

ဒီစာရြက္ကို ျပန္ရိုက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ပီကူးပါ။

 

For Rent
1488 Villa Piña Way #201

 

2 bed 1.5 bath 900ft2
$1,550 per month
Spanish-style condo in great location
Won’t last! Available June 1

 

Contact Claire Vasquez @ (double-check cell #)
ABOUT VILLA PIÑA

 

    Beautiful grounds    Dine-in kitchen    Spacious bedrooms

 

Private but centrally located, historic Villa Piña is just moments from fine dining, shopping, and public transportation. Enjoy the best of both worlds at Villa Piña—the beauty of nature and the culture of a vibrant neighborhood.

 

For more information, visit us online:
www.villapinacondos.com
 1. ပထမ ၂ေၾကာင္းကို center align လုပ္ပါ။

 

 1. 2 bed 1.5 bath က စျပီး Won’t last! Available June 1 အဆုံးအထိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ line spacing ကို 1.5 ေျပာင္းပါ။

 

 1. For Rent  ကို  font ေျပာင္းပါ။

 

 1. For Rent  ကို font size to 30 pt and bold  လုပ္ပါ။

 

 1. ABOUT VILLA PIÑA  ကို font color  အစိမ္းေျပာင္းပါ။

 

 1. ေအာက္ဆုံး စာေၾကာင္းကို hyperlink ေျပာင္းေပးပါ။

 

 1. ဒီလို ျဖစ္သြားမယ္ေပါ့။

 

 1. Format Text Challenge

(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts