ရသေဆာင္းပါးစုံ လွေက်ာ္ေဇာ

လွေက်ာ္ေဇာ ● (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝး

လွေက်ာ္ေဇာ ● (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝး
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၉၊ ၂၀၁၇

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ( ၂၈ ရက္ – ၃ဝရက္ေန႔အထိ) ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏြဳိင္းမွာ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေဝးရဲ႕ေႂကြးေၾကာ္သံကေတာ့ အရင္း ရွင္စနစ္ အၾကပ္အတည္းနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ထိုးစစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အလုပ္သမား ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္ လစ္စနစ္အတြက္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္းပရိယာယ္မ်ားတဲ့။ ဒီအဖြဲ႕ႀကီးမွာ ၈၅ ႏိုင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီ ၁၂ဝ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးႀကီးမွာ လက္ရွိကမာၻ အေျခအေန အထူးသျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ဘက္စံုအၾကပ္အတည္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကျပီး ေျဖရွင္းႏိုင္မဲ့နည္းလမ္းမ်ားအထူးသျဖင့္ ပါတီအသီးသီးရဲ႕ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္းက အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ဖလွယ္ၾက၊ မွ်ေဝၾက၊ အႀကံေကာင္း ဉာဏ္ေကာင္း ေတြေပးၾကနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေၾကညာခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြက္ေတာ့ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အားေပးမႈႀကီးတရပ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ သူ႔ႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနေတြ၊ ရရွိခ်က္ေတြ၊ ရံႈး နိမ့္မႈေတြအေပၚ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ေတြ၊ သင္ခန္းစာေတြအျပင္၊ ႏိုင္ငံတကာရွိကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ မာက္စ္ဝါဒအေပၚၾကည့္ျမင္နည္း ေတြ၊ လက္ရွိကမာၻ႔အေျခအေနေပၚသံုးသပ္ခ်က္ေတြ စတဲ့ သေဘာတရားအသစ္အဆန္းေတြ (တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ) ပါဝင္ ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ လူသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားအားလံုးအတြက္ အလြန္တန္ဘိုးရွိပါတယ္။ အထူးသ ျဖင့္ လြန္ခဲ့အႏွစ္ (၃ဝ) ေက်ာ္ေလးကတင္ ဆင္းရဲသား သန္း (၇ဝဝ) ရွိခဲ့ျပီး အခုအခါ စီးပြားေရးအရ ကမာၻ႔ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္လာတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြဟာ ေလ့လာစရာေတြတပံုႀကီးပါေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ေျပာႏိုင္ ဆိုႏိုင္အားလည္း ရွိပါတယ္။

အဲဒီမိန္႔ခြန္းထဲက အခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ရေအာင္ပါ။

မိန္႔ခြန္းရဲ႕အဖြင့္မွာ ဒီလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးႀကီးမ်ားဟာ ကမာၻတဝွမ္းတိုးတက္တဲ့ အင္အားစုမ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္ ဆက္ဆံႏိုင္ ဖလွယ္ႏိုင္တဲ့ ၾသဇာအရွိန္အဝါႀကီးမားတဲ့ စင္ျမင့္တရပ္ျဖစ္လာေနျပီး၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ ရဲ႕ ႀကီးမားလွတဲ့ဆံုးရံႈးမႈမ်ားနဲ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားအျပီး ကမာၻကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ တြန္းအားတရပ္ျဖစ္လာေနပါတယ္ … တဲ့။

၁-၇-၂ဝ၁၆ ေန႔ဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ (၉၅) ႏွစ္ေျမာက္တည္ေထာင္တဲ့ေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔ပါတီရဲ႕ေလွ်ာက္လာ ရတဲ့လမ္းအေၾကာင္းကိုလည္း အဲဒီအထိမ္းအမွတ္ေန႔က ရွီက်င့္ဖင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ရဲ႕မိန္႔ခြန္းက အခ်က္ အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းကိုးကားျပီး ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားပါတယ္။

(က) တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕သမိုင္းဝင္အက်ိဴးျပဳခ်က္ႀကီး (၃) ရပ္ကို အခုလိုတင္ျပသြားပါတယ္။
၁။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမတႏိုင္ငံကို ထူေထာင္လိုက္ျခင္း။
၂။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံမ်ားကို တည္ေဆာက္လိုက္ျခင္း။
၃။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီကို ေဖၚထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ….တဲ့။

(ခ) တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္က တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားရရွိတဲ့ေအာင္ပြဲမ်ားကေတာ့ ….
၁။ အႏွစ္ (၅ဝဝဝ) ေက်ာ္သမိုင္းရွိတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြကို ေခတ္မီတိုးတက္ေရးလမ္းေပၚတက္လာႏိုင္တာ၊
၂။ အႏွစ္ (၅ဝဝ) သမိုင္းရွိတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ကမာၻလူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးမွာ လက္ေတြ႕ဆီေလွ်ာ္စြာ အ ေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ခဲ့ျပီး (၂၁) ရာစုရဲ႕ သိပံြနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ အင္သစ္အားသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း။
၃။ အႏွစ္ (၆ဝ) ေက်ာ္သက္တမ္းရွိလာျပီျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သစ္အတြက္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ထင္ရွားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေစၿပီး၊ ကမာၻအႀကီးဆံုးဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံကို အလြန္တိုေတာင္းလွတဲ့ ႏွစ္ (၃ဝ) ေက်ာ္ေလးအတြင္း ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ေစကာ စီးပြားေရးအရ ကမာၻ႔ဒုတိယအင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာေစျခင္းျဖင့္ လူသားသမိုင္းအတြင္း အံဘြယ္ျဖစ္ရပ္တ ရပ္ေပၚထြက္ေစခဲ့ပါတယ္ ….တဲ့။

(ဂ) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ား ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကေတာ့ ….
၁။ ပါတီဝင္ထုတရပ္လံုး ပါတီတည္ေထာင္ေပးခဲ့သူမ်ားရဲ႕ မရပ္မနားႀကိဳးစားခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ လုပ္ ေဆာင္ၾကျပီး၊ ျပည္သူလူထုအေပၚသစၥာရွိၾကရန္။
၂။ မိမိတို႔ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္းအေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကတယ္ဆိုတာကို မေမ့ရန္။
၃။ ဘာအခက္အခဲေတြပဲ ေတြ႕ရ ေတြ႕ရ မိမိတို႔ရဲ႕အေရးေတာ္ပံုအေပၚ သစၥာရွိရန္နဲ႔ ေရွ႕ကိုရဲရဲေလွ်ာက္ရန္။
၄။ မာက္စ္ဝါဒရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ကိုကိုင္စြဲျပီး မာက္စ္ဝါဒအေျခခံမူမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕အခိုင္အမာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ေပါင္း စပ္ျပီး အခိ်န္အခါအေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔အညီ သေဘာတရားနဲ႔လက္ေတြ႕လုပ္ဟန္အသစ္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးရန္။
၅။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ မာက္စ္ဝါဒအေပၚထားရွိတဲ့သေဘာထားကိုလည္း အေသးစိတ္ရွင္းျပသြားပါတယ္။

တ႐ုတ္ပါတီ အေနနဲ႔ မာက္စ္ဝါဒအေပၚယံုၾကည္မႈ ဘယ္တုန္းကမွမပ်က္ခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေတြမွာ မာက္စ္ ဝါဒကို ပိုမိုႂကြယ္ဝတိုးတက္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ မာက္စ္ဝါဒဟာ အမွန္တရားရဲ႕ နိဂံုးအဆံုးသတ္မဟုတ္ဘဲ၊ အမွန္တရားရွာဖို႔အတြက္ လမ္းထြင္ေပးတာသာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အိန္ဂ်ယ္ရဲ႕ေျပာစကားအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ကိုးကားထားပါ တယ္။

“မာက္စ္ရဲ႕ ျပႆနာမ်ားအေပၚၾကည့္ျမင္နည္းဟာ မူဝါဒသက္သက္ (Doctrine) မဟုတ္ဘဲ နည္းနာ (Method) တရပ္သာ ျဖစ္တယ္။ အဆင္သင့္ေဖၚစပ္ျပီးသားသေဘာတရားေပးထားတာမဟုတ္ဘဲ၊ ဆက္လက္သုေတသနျပဳဖို႔ အခ်က္အလက္မ်ား နဲ႔ နည္းနာမ်ားကိုသာ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္” ….တဲ့။

ဒါေၾကာင့္ပဲ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနသစ္ေတြ၊ ျပႆနာအသစ္ေတြအျပင္၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးအဆင့္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့သေဘာတရားအသစ္ေတြ၊ လက္ေတြ႕နည္းနာသစ္ေတြကို အဆက္မျပတ္တီထြင္ဖန္တီးလုပ္ ေဆာင္ေနရပါတယ္ … တဲ့။

၆။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာသြားတာေတြကေတာ့ …
ပါတီဟာ စတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကစလို႔ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၊ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို ေရွ႕ေဆာင္မူဝါဒအျဖစ္လက္ခံခဲ့ျပီး ဒီပန္းတိုင္ အတြက္ပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းဟာ တ ေန႔ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာ အျပည့္အဝယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေကာင္း မေကာင္းကို လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္အခ်က္ အလက္မ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ တရပ္လံုးက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈစနစ္သစ္္တရပ္ကို ရွာေဖြရာမွာ တ႐ုတ္နည္း တ႐ုတ္ဟန္နည္းလမ္းေကာင္းတရပ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္မယ္ဆိုတာ အျပည့္အဝယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ လူထုၾကားမွာ အျမစ္တြယ္ၿပီး၊ လူထုအက်ိဳးဘဲေဆာင္ပါတယ္။ လူထုကိုမွီခိုျပီး လူထုရဲ႕ ေရွ႕ ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ၊ ဖန္တီးတီထြင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝ လံႈ႕ေဆာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး၊ လူထုရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝ သာယာေရးအတြက္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါလိမ့္မယ္။

၇။  တ႐ုတ္ပါတီအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းကို မယိမ္းမယိုင္ ဆက္ေလွ်ာက္မွာျဖစ္ၿပီး၊  ဒီလမ္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံအားလံုးကျပည္သူမ်ားနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္သြားပါ့မယ္။

၈။ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံအလိုအပ္ဆံုး လကၡဏာနဲ႔ အႀကီးဆံုးစြမ္းအားကေတာ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈပါဘဲ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈကိုကိုင္စြဲျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ျခင္းက ပါတီအတြက္ေရာ တိုင္းျပည္ အတြက္ပါ အေျခခံအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါရွိမွသာ တ႐ုတ္ျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘဝနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြား ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၉။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ႕တိုးတက္မႈသေဘာသဘာဝနဲ႔ သန္႔စင္မႈကို ထိမ္းထားရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈအတတ္ပညာကို တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ပါတီတြင္း အႏၱရာယ္ေတြျဖစ္တဲ့ လာဘ္ယူ လာဘ္စားကိစၥေတြ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို တားဆီးေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမယ္။ အခ်ိန္ကာလအေျပာင္းအလဲမ်ား နဲ႔ အညီပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို ပါတီအေရးေတာ္ပံု၊ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြားတို႔နဲ႔အတူ ေျခလွမ္းညီရပါမယ္။

၁ဝ။ အာဏာရပါတီအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့အႏၱရာယ္ႀကီး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရ ပါတယ္။ ဒါကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနပါတယ္။၂ဝ၁၂ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္ကစလို႔ တိုင္းျပည္ နဲ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကိုထိခိုက္ေစခဲ့တဲ့သူအားလံုးကို ဖမ္းဆီးၿပီး အျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္း ေတြ ေနာင္လာဘ္စားတာေတြမလုပ္ႏိုင္ေအာင္လည္း စတင္လုပ္ေနပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ (လူထုရဲ႕ပါဝင္မႈနဲ႔အတူ) အရွိန္အဟုန္ရေနပါျပီ။

(ဃ) တ႐ုတ္ျပည္မွာ အႏွစ္ (၃ဝ) ေက်ာ္က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီကိုလည္း သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။
၁။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးဟာ ျပိဳလဲမတတ္ျဖစ္ေနျပီး အေနာက္တိုင္းအရင္းရွင္စီးပြားေရးမ်ားနဲ႔ ကြာဟမႈဟာ အလြန္ႀကီးမားေနပါတယ္။ တို႔တေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမလုပ္ရင္ေတာ့၊ တို႔ရဲ႕ဆိုရွယ္လစ္အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ အရွံႈးနဲ႔အဆံုးသတ္သြားလိမ့္မယ္ …. လို႔ တိန္ေရွာင္ဖင္က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီေပၚလစိီဟာ သမိုင္းရဲ႕အခ်ိန္ကာလရဲ႕ ျပည္ သူလူထုရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီဟာ ျပည္သူလူထုကို ညီညြတ္စည္းလံုးေစျပီး ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေရး ေတာ္ပံုႀကီးကိုေခါင္းေဆာင္ကာ လူထုရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို အားေပးကာ၊ လူမႈကုန္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားကို အၾကီးအက်ယ္္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစခဲ့ပါတယ္။

၂။ အႏွစ္ (၃ဝ) ေက်ာ္စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္တိုးတက္မႈအတြင္း ….
– တ႐ုတ္ျပည္ဟာ စီးပြားေရးျပိဳလုလုအေျခအေနကေန ကမာၻစီးပြားေရးရဲ႕ ယႏၱရားႀကီးျဖစ္လာတယ္။
– လူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ေနထိုင္စားေသာက္ေရးမ်ား တိုးတက္လာျပီး အတန္အသင့္ ေခ်ာင္လည္လာၾကတယ္။
– ဘက္အသီးသီးမွာ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကို လူထုတရပ္လံုး သိသာစြာရရွိလာၾကတယ္။
– တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားအင္အားတရပ္လံုးတိုးျမင့္လာတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္လည္း အင္သစ္အား သစ္ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မာက္နဲ႔အိန္ဂ်ယ္တို႔ရဲ႕ေဖၚျပခ်က္မ်ားကလည္း အရင္းရွင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဥပေဒသမ်ားနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ ပါတယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အေျဖအတိအက်မရွိပါဘူး။ တိန္ေရွာင္ဖင္က … ဆင္းရဲျခင္းဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ မဟုတ္။ အရင္းရွင္စနစ္အတြင္းက ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားမ်ားကို ျမန္ျမန္နဲ႔ မ်ားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေစျခင္းျဖင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕အားသာခ်က္ကိုျပသႏိုင္တယ္ …လို႔ ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ္။

– ျပဳျပင္္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔တံခါးဖြင့္ေပၚလစီရဲ႕တျခားထူးျခားခ်က္မ်ားကေတာ့ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕လမ္းေေၾကာင္း၊ သ ေဘာတရားနဲ႔ စနစ္မ်ားကိုတည္ေထာင္ေပးျပီး တ႐ုတ္ျပည္သူေတြကို ပိုမိုခ်မ္းသာျပီး အင္အားေတာင့္တင္းေစခဲ့ပါတယ္။

(င) တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေရွ႕ခရီးလမ္းစဥ္ကိုလည္းဒီလိုေျပာထားပါတယ္။
– တ႐ုတ္ျပည္ဟာမွန္ကန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီကို ဆက္လက္က်င့္သံုးမွာသာ ပိုမိုနက္ရိႈင္းတဲ့ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဘက္စံုကလုပ္မယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္နယ္ပယ္ေပါင္းစံုကအေဆာက္အအံုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုျပည့္ဝရင့္က်က္ေစမယ္။ ျပည္သူေတြဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားမယ္ … တဲ့။

ဒါေတြကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားကိုေျပာျပသြားတာျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔က ေတာ့ ….

သမိုင္းမွာ အခ်ိန္နဲ႔အမီလိုက္ႏိုင္သူမ်ားသာလွ်င္ ေတာက္ေျပာင္တဲ့အနာဂါတ္ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ကမာၻႀကီးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လမ္းဆံုလမ္းခြမွာေရာက္ေနပါတယ္။ သိပၸံနည္းက်တိုးတက္မႈမ်ားဟာ အရွိန္ေလ်ာ့လာေနပါတယ္။ ကမာၻ႔ စီးပြားေရးကလည္း နလံေကာင္းေကာင္းမထူႏိုင္ေသးပဲ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။

အရင္းရွင္ကမာၻက အၾကပ္အတည္းမ်ားဟာ ဆိုရွယ္လစ္အင္အားစုမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္းေတြလား။    ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ဒီအၾကပ္အတည္းေတြကို ဆိုရွယ္လစ္အေရးေတာ္ပံုအတြက္ အခြင့္ေကာင္းေတြအျဖစ္ ဘယ္လိုေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မလဲ။ ဒါ ေတြကို နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းစဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ …. တဲ့။

၂ဝ၁၃ ကစလို႔ တ႐ုတ္ျပည္က အဆိုျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ပိုးလမ္းမသစ္ (၂) သြယ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းဟာ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသကစလို႔ ယူေရရွားတိုက္ႀကီးကိုျဖတ္ကာ ဥေရာပအထိႏိုင္ငံေပါင္း (၆၅) ႏိုင္ငံက လူဦးေရ ၄.၄ ဘီလီယံ အတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံံေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနျပီး ဒါဟာ တ႐ုတ္ရဲ႕ကမာၻဘံုဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပြင့္လင္းေရး အျပန္အလွန္ေလ့လာေရး အက်ိဳးရွိေရး၊ အားလံုးပါဝင္ေရး၊ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေဖၚထုတ္ထားပါတယ္။ လူသားသမိုင္းေရွ႕တိုးေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အက်ယ္အျပန္႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၊ ပူးေပါင္းအက်ိဳးျပဳတာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ကိုမွ်ေဝတာ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ မူကိုကိုင္စြဲတာ စတဲ့ စတဲ့ လုပ္ဟန္ေကာင္းေတြဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အလြန္အ က်ိဳးမ်ားေစၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းအသြယ္သြယ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္ေစပါ လိမ့္မယ္။

ဒီပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းႀကီးဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ကမာၻနဲ႔ လူသားသမိုင္းရဲ႕အနာဂါတ္အေပၚၾကည့္ျမင္နည္ကိုထင္ဟပ္ ပါ တယ္။ ကမာၻစီးပြားေရး ႀတိဂံ သံုးပြင့္ဆိုင္စက္ဝိုင္းျဖစ္တဲ့ ….

၁။ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ေစ်းကြက္။
၂။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေနတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ။
၃။ သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားကကုန္ၾကမ္း …ေတြဟာ က်ိဳးျပတ္ေနပါတယ္။ အလြန္နက္္႐ႈိင္းတဲ့ ထိန္းညႇိမႈမ်ားလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကမာၻစီးပြားေရးအတြက္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံသစ္မ်ား၊ တြန္းအားသစ္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈပံုစံသစ္မ်ား စတာေတြ လိုအပ္ေနပါတယ္။

အခက္အခဲအၾကပ္အတဲမ်ားနဲ႔အတူ အခြင့္ေကာင္းေတြလည္း ၿပိဳင္တူတည္ရွိေနပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အႀကီးဆုံးပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ အရင္းရွင္ဂလိုဘယ္လာေဇးရွင္းႀကီးကို ဆိုရွယ္လစ္ဂလိုဘယ္ လာေဇးရွင္းနဲ႔ အစားထိုးႏိုင္မဲ့ လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ရွာေဖြေဖၚထုတ္ဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။

နိဂံုးပိုင္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ႏိုင္ငံတကာ့တာဝန္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာသြားပါတယ္။

တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံတကာပါတီမ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ဖလွယ္တာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာမ်ားအေပၚ အလြန္တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသေပါင္း (၁၆ဝ) ေက်ာ္က ႏိုင္ငံေရး ပါတီ (၆ဝဝ) ေက်ာ္နဲ႔ နည္းသဏၭန္ေပါင္းစံုနဲ႔ ဆက္ဆံမႈေတြထားရွိျပီး ႏွစ္စဥ္လည္းပူးေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲႀကီးေတြ က်င္းပေလ့ရွိပါ တယ္။ အဲဒီပြဲေတြမွာ တ႐ုတ္ရဲ႕ကမာၻအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းတဲ့နည္းနာမ်ားအျပင္ တရားမွ်တတဲ့ တန္းတူညီမွ်တဲ့ ႏိုင္ ငံတကာအစီအစဥ္တရပ္ေပၚလာေရး တ႐ုတ္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ေတြကိုပါ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဆိုဗီယက္ယူနီယံနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပကအျပာင္းအလဲႀကီးမ်ား အႏွစ္ (၂ဝ) ရွိသြားပါျပီ။ ဒီအခ်ိန္အတြင္း ကမာၻတလႊားရွိ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမားပါတီမ်ားနဲ႔ တျခားဆိုရွယ္လစ္အင္အားစုမ်ားက မိမိကိုယ္မိမိျပန္လည္စမ္းစစ္မႈေတြ ထိမ္းညိႇမႈ ေတြျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေတြရွာၾကပါတယ္။ တစံုတရာ အခက္အခဲေတြႀကံဳေတြ႕ေန ရတဲ့အရင္းရွင္မ်ားကလည္း ျပန္လည္ရွင္သန္လာဖို႔ျပင္ဆင္ေနျပီး အၾကပ္အတည္းမ်ားကို တျခားသူမ်ားအေပၚပံုခ်ဖို႔လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အၾကား တိုက္ပြဲ၊သမ႐ုိးက်သမားမ်ားနဲ႔ တိုးတက္သူမ်ားအၾကားတိုက္ပြဲ အနာ ဂါတ္မွာ ျပင္းထန္သည္းသန္လာမယ္ဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားအားလံုးအတြက္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကေတာ့ ….
၁။ ပါတီမ်ားအားလံုး အျမင္မတူမႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားျပီး ဘံုရပ္တည္ခ်က္ကိုရွာသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းပါတီတိုင္းမွာ မတူ ထူးျခားမႈေတြရွိၾကရံုမက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အဓိပြါယ္ေဖၚရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရးမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ နား လည္မႈေတြကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ဒါေတြဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ အတားအဆီးမ်ားမျဖစ္သင့္ဘဲ၊ အျပန္အလွန္ ေလ့လာေရးမ်ားအတြက္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အမီွအခိုကင္းစြာနဲ႔ မိမိတိုင္းျပည္ပါတီတို႔နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဆို ရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၂။ ပါတီအားလံုးအေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုမွ်ေဝတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပိုမိုတိုးျမႇင့့္္လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကမာၻဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ ရွားမႈႀကီး ျပန္လည္ရွင္သန္တိုးတက္လာေရးဟာ ကမာၻကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ညီညီညြတ္ညြတ္ႀကိဳး ပမ္းမႈမ်ားအေပၚ တည္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ယွဥ္ျပိဳင္ရာမွာ မိမိတို႔ရဲ႕အားသာခ်က္ကိုျပသႏိုင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလိုႏိုင္ငံတကာက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးႀကီးမ်ားမွာ ပါဝင္တဲ့ ပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာအေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ ပါတီတခုခ်င္းရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားစတာေတြကို အျပန္ အလွန္ ေလ့လာဖလွယ္ၾကျပီး၊ ဒီကေန ပိုမိုအင္အားေတာင့္ႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရပါလိမ့္မယ္။

၃။ ပါတီအားလံုးအေနနဲ႔ ပိုမိုေသြးစည္းညီညြတ္ဖို႔လိုျပီး အခ်င္းခ်င္းအၾကားေထာက္ခံဖို႔လိုပါတယ္။ ကမာၻကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြကို မ ေၾကာက္သင့္ပါဘူး။ အခ်ိန္မီ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းျပီး မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ ေဆာင္ရပါမယ္။

ေနာက္ဆံုး အဆံုးသတ္္မွာေတာ့ ဒီအစည္အေဝးႀကီးမွာတက္ေရာက္လာသူမ်ားဟာ ေနရာအသီးသီးက ကမာၻဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ႀကီးဆိုတဲ့ အိမ္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ တူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တူညီတဲ့လမ္းကို ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၾကတာပါ။ အတူတကြလက္တြဲျပီး တဦးကို တဦး အားျဖည့္ႀကိဳးစားၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆီသို႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းကို ဘယ္အင္အားမွတားဆီးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကမာၻဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈႀကီးဟာ မုခ်ဘဲရွည္လ်ားလွတဲ့”ေဆာင္းရာသီၾကမ္းႀကီး” ကိုေက်ာ္နင္းႏိုင္ျပီး က်က္သေရရွိလွတဲ့ ေႏြဦးကာလကိုေရာက္လာမွာပါ …တဲ့။

(၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးႀကီးမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က (၂၈-၁ဝ-၂ဝ၁၆) ေျပာသြားတဲ့မိန္႕ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးကား။

www.solidnet.org.
အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားကုိ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြရယူပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts