ဗိုလ္ထက္မင္း သတင္းေဆာင္းပါး

ဗိုလ္ထက္မင္း – အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးျခိမ္းေျခာက္ခံရျပီဆိုရင္ – ၂

Members of the UNFC’s DPN meet Daw Aung San Suu Kyi in Naypyidaw on March 1. / Myanmar State Counselor Office / Facebook

ဗိုလ္ထက္မင္း – အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးျခိမ္းေျခာက္ခံရျပီဆိုရင္ ဘယ္လိုစီမံခ်က္ရွိရင္ ေကာင္းမလဲ – ၂
(မိုးမခ) မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၇

၁၇။ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ကို MNDAA တုိက္ခိုက္တဲ့ေန႔ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွာပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက ထူးဆန္းတဲ့ ေၾကညာခ်က္ ေအာက္ပါအတိုင္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။

“ကိုးကန္႔၊ တအာင္းနဲ႔ ရခိုင္တပ္ဖဲြ႔ေတြဘက္က လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္မယ္ဆိုရင္ NCA မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးဖုိ႔မလိုဘဲ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို တက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳမယ္လို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း” သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

စစ္႐ံုးနဲ႔နီးစပ္သူမ်ားကေတာ့ တပ္ခ်ဳပ္ ဗီယက္နမ္ခရီးစဥ္ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတာင္းဆိုခ်က္အရ တပ္က လိုက္ေလ်ာေပးလိုက္ဟန္တူတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းကေတာ့ ေဒၚစုလိုလားခ်က္အတိုင္းေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ရသလို၊ အတည္ျပဳဆဲသတင္းအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူတို႔ကိုေတြ႔ဆံုဖို႔ႀကိဳစားေပမယ့္ သူတို႔ေတြက အေတြ႔မခံဘဲ ေရွာင္ေနတယ္လို႕သိရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးစာပြဲ၀ိုင္းကို စစ္ေရးဖိအာေပး အေပၚစီးနဲ႔သြားေနတာ သိသာလာပါတယ္။

၁၈။ တကယ္တန္း သူတို႔ကတစံုတရာတံုျပန္မႈ မလုပ္လာလို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရိွသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား မူ၀ါဒ ၆ ရပ္အတိုင္း လက္ကိုင္ထားၿပီး တပ္မေတာ္က လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။ ဆိုလိုတာကျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ေတာ့မည္ဟု ယူဆရပါတယ္။

“ကိုးကန္႔ (MNDAA) အဖဲြ႕ က ေလာက္ကိုင္ေဒသကို မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ MNDAA – TNLA ႏွင့္ AA အဖဲြ႕မ်ားအား လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ပါက NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ မလိုအပ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌ တိုက္႐ိုက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳမည္ဟု ကမ္းလွမ္းစည္း႐ံုးေဆာင္ ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ယခုျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ အဆုိပါ MNDAA၊ TNLA ႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္သည့္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါက NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ မလုိအပ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းစည္း႐ံုး ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ပ်က္ျပားေစေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အထိတ္တလန္႔ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေစရန္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေပၚလြင္လ်က္ရွိေနသျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသည္လည္း အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရတယ္” လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံလ်က္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ (၆) ရပ္အတုိင္း လက္ကိုင္ထား၍ Nationwide Ceasefire Agreement –NCA မွတစ္ဆင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသည္အထိ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုိအပ္သလုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရိွရပါတယ္။”

၁၉။ ကနဦး တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို သံုးသပ္ရရင္ လက္မွတ္ထိုးျပီးသားအဖြဲ႕ေတြအတြက္ မ်က္ႏွာပူစရာ ျဖစ္ေနရာ အတိုင္းအတာတခုအထိ ထပ္ျပီး အေလ်ွာ့ေပးသလိုျဖစ္သြားတယ္လို႕ ထင္ျမင္ရပါတယ္။ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ေထာက္ေနတဲ့အခ်က္ေတြအနက္ NCAဟာ ခ်ည္ေႏွာင္မႈလို႔ ခံစားေနရတဲ့အခ်က္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ စြန္႔လႊြတ္ရမည္ ဆိုတာဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရလို႔ ျငင္းပယ္ေနတဲ့အခ်က္ေတြပါေနရာ တပ္မေတာ္ကNCA ထိုးစရာ မလိုဘဲ ေျမာက္ပိုင္း-က်န္၃ဖြဲ႕က လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လြတ္တယ္ဆိုတဲ့ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေပးယံုနဲ႔ ၂၁ပင္လံုညီလာခံတက္ခြင့္ရမယ္ဆိုတဲ့ တပ္မေတာ္က အေလ်ာ့ေပးလာမႈကို ထိုု၃ဖြဲ႔ လိုက္မလာေသးတဲ့အေပၚ ျပည္သူလူထု စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း သန္႔ရွင္းမႈရိွ မရိွ၊ ေဒသလူမ်ဳိးနဲ႔ သယံဇာတထြက္ရိွေနရာနဲ႔ ကင္းကြာေနမႈ၊ မိမိလူမ်ိဳးအေရးကို ယခင္အခ်ိန္ကာလတံုးကမလုပ္ဘဲ ဖက္ဒရယ္ဆိုလို႕အက်ိဳးစီးပြါးေမ်ွာ္ကိုးျပီး ထလုပ္တာကို အျခားအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ တန္းတူေပးရစတမ္းဆိုရင္ ေသနတ္၀ယ္ၿပီး လူေတြကိုင္ကုန္ၾကမွာမို႔ လက္ခံနိုင္ဖြယ္မရွိတာ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားဆိုၿပီး တန္းတူရည္တူထားရမယ္ ဆိုတိုင္း ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာ ေသနတ္ကိုင္ျပီး ဇြတ္တန္းညိႇေတာင္းဆိုေနလို႔ မရဖူးဆိုတာ သတိေပးလိုပါတယ္။

ဇာတ္ညႊန္းဒါရိုက္တာ KIA နဲ႕ ဗီလိန္မင္းသားေတြTNLA, AA
၂၀။ TNLA က တပ္မေတာ္စခန္းသိမ္းတိုက္နိုင္လို႔ ၊ KIA, MNDAA, AA ကေတာ့ တပ္မေတာ္စခန္းတခုကိုမွ ယခုထိ မတိုက္နိုင္္ေသးတာနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး ခ်ီးက်ဴးရမွာ ျဖစ္ကာ လူထုပစ္မွတ္အစား တပ္မေတာ္ကိုႏိုင္ေအာင္ စခန္းသိမ္းတိုက္ႏိူင္ဖို႔သာၾကိဳးစားဖို႕ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

မိုင္းတက္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ရြာသား ၉၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးသြားတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပြားလာပါတယ္။ တအာင္းတပ္မေတာ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လြပ္လပ္စြာသြားလာေရာင္းဝယ္ႏိုင္ေရး၊ ေဒသလုံၿခဳံေရး အတြက္ တအာင္းတပ္မေတာ္နဲ႕အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကိစၥေတြကို အဓိက ထားၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႕ေခၚေဆာင္တာျဖစ္ျပီး ဒီကေန႕မွာ ေနရပ္ကိုျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ခဲ့ျပီးလို႕  TNLAဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ TNLA က အေျပာမွာေတာ့ ပ်ားသကာလို ခ်ိဳျမကာ တေယာထိုးေနခ်ိန္မွာပဲ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥနဲ စည္းရံုးေရးလုပ္သလိုလိုနဲ႕လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွာေတာ့ ဗီလိမ္မင္းသားပီပီ ေမးခြန္းထုတ္စရာလုပ္ရပ္ေတြ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

TNLA က ရြာသားမ်ားကို ဖမ္းဆီးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိုင္းတတ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ရပ္မိရပ္ဖတဦးကလည္း သူတို႔ဆီက ရြာသားေပါင္း ၃၇ ဦး လြတ္လာၿပီျဖစ္ၿပီး ၂ ေယာက္ကိုေတာ့ အာရ္စီအက္စ္အက္စ္လူလို႔  စြပ္စြဲဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။ မိုင္းေမာ္ရြာသားတခ်ိဳ႔လည္း ျပန္လြတ္လာတယ္လို႔ သိရေပမယ့္ ၊ ဘယ္ႏွစ္ဦးလြတ္လာတယ္ဆိုတာ မသိရေၾကာင္း၊ အဲဒီထဲက လံုးေမာက္ဆိုင္ဆိုတဲ့ အဖိုးႀကီးကေတာ့ ဘာေျပာမွားဆိုမွားရွိလဲမသိရ ဂံုနီအိတ္နဲ႔ ေခါင္းကိုစြပ္ျပီး ေသလုေမ်ာပါး အရိုက္ခံရတယ္လို႔ ျပန္လြတ္လာသူ ေတြကေျပာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လား႐ႈိး – မူဆယ္သြား လမ္းမႀကီးေပၚမွာ မတ္လ ၁၅ ရက္နဲ႔ ၁၆ ရက္ေန႔ေတြက TNLA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔က ဆက္ေၾကးေကာက္ၿပီး ကားဘီးေတြလည္း ေသနတ္နဲ႔ပစ္ေဖာက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္အေပၚ တာဝန္ရွိသူေတြက ဗီလိန္မင္းသားပီပီ မဟုတ္ပါဖူး ေဗ်ာင္ျငင္းတာ အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ျပီး ယခင္ကလည္း အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြ လုပ္ခဲ့လို့ သူပုန္အဆင့္ထက္ေလ်ွာ့က်ကာ ဓျမဆန္ဆန္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ပံုရိပ္ က်ဆင္းသြားေစပါတယ္။

၂၁။ AA ကလည္း ရခိုင္နယ္ေျမမွာ ဘဂၤလီမ်ားအေရး လံုျခံဳေရးေကာင္စီအထိတက္ေနရာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနရာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ေပးဖို႔ေတာင္ ခြန္အားေပးဖို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့ျပီး၊ လႈပ္ရွားေနတာက ခိုလံုခြင့္ေပးထားတဲ့  KIA နဲ႕လက္နက္ခဲယမ္းမွီခိုေနရတဲ့ UWSA ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဓါတ္ပံုေတြ၊ အခမ္းအနားေတြမွာ ဗီလိန္မင္းသားပီပီ သူတို႔ဘက္ခ်ည္းသာလိုက္ေနတဲ့ ဇာတ္လမ္းခင္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အခုတေလာ ဇာတ္စင္မွာ အသံုးေတာ္ခံ ကျပေနတဲ့ လူၾကမ္းမင္းသား MNDAA ဗီလိန္မင္းသားTNLA ေတြဟာ မီဒီယာေတြမွာ သိျမင္ၾကားသိရေပမဲ့ ဒီလိုလႈပ္ရွားလို႔ရေအာင္ ဘယ္သူက စီမံခဲ့လဲ၊ မူလကဇာတ္စင္ေရွ႕ထြက္လို႔ ပံုရိပ္ေတြက်ဆင္းခဲ့တာမို႕ လိမၼာပါးနပ္စြာနဲ႕ ဒီတခါ ဇာတ္ညႊန္းေရး ဒါရိုက္တာလုပ္တာကေတာ့  KIA ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ စခန္းေတြ လက္လႊတ္ဆံုးရွံဴးခဲ့ရလို႕ အင္အားခ်ိနဲ႕ေနတဲ့ KIA ဟာ ယခင္ကတည္းကUWSA ကို ပါေစခ်င္ေနတာမို႕တိုက္တြန္းစည္းရံုးေနတဲ့အသံမ်ား မူလကတည္းက ၾကားေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ျပီဆိုရင္ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားဆံုးကိုUWSA က ထုတ္ရလို႔ ဥကၠဌလုပ္ခ်င္တဲ့အတြက္ KIA က ယခင္တံုးကမေပးခ်င္ဖူး ျဖစ္ေနတယ္လို႕နယ္စပ္သတင္းက ဆိုပါတယ္။

၂၂။ NCA စာခ်ုဳပ္ကို ခ်ည္ေႏွာင္မႈလို႔ခံစားေနရတဲ့ KIA ဟာ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ခ်က္နဲ႕ေထာက္ထားလိုက္ျပီး အစိုးရ ဦးေဏွာက္စားေအာင္ အလုပ္ေပးထားလုိက္ပါတယ္။ တဖက္ကလည္း UWSA ဟာ ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံမွာ မိုင္းလားေဖါက္တာသိလိုက္ရလို့ မ်က္စိက်ယ္လာကာ ယခင္လို ထီးထီးၾကီးေနလို႔ မရေတာ့ဘဲ ပန္ဆန္းညီလာခံမတိုင္ခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္ကတည္းက ေရးဆြဲထားျပီး ပင္လံုညီလာခံမွာေတာင္ တင္ခဲ့တဲ့စာတမ္းကို အေျခခံတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ KIA ဟာ ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနျပီး ၂၁ ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က UNFC ထိပ္သီးေတြနဲ႔ ေတြ႔ခ်င္ေပမဲ့ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈမရွိဘဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ DPN အဖြဲ႕ေတြနဲ႔သာ ေတြ႕ဆံုခိုင္းပါတယ္။ KIA ဟာ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ UWSA အား ပန္ဆန္းအစည္းအေဝးကို ေခၚခိုင္းလိုက္ရာ KNPP, NMSP တို႕ေတာင္ အခ်ိန္မမွီလိုက္ကာ ဖရိုဖရဲနိုင္တာေတြ႕လိုက္ရပါတယ္။ ေဒၚစုက မေမ်ွာ္လင့္ဘဲ မူ အားျဖင့္ သေဘာတူလိုက္တာမို႔ ပိုမို အၾကပ္ရိုက္ကာ အစိုးရကို ဖိအားေပးလိုတာမို႔ စစ္ေရးတိုက္ကြက္ ေဖၚလိုက္တာ ျဖစ္ဟန္တူပါတယ္။ ဒီထက္ပိုဆိုးတာက UNFC ရဲ့ အေျခအေနဟာ အစိုးရရဲ့ ၂၁ပင္လံုညီလာခံကို တက္မလား၊ ၀ ဦးစီးတဲ့ အဖြ႕ဲေနာက္ လိုက္မလားဆိုၿပီး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ေတြ႕ေနဟန္တူပါတယ္။ ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႕လိုက္တဲ့အခါ လိုက္ေလ်ာမႈေတြရလိုက္လို႔ UNFCမွ KNPP၊ NMSP တို႔က လက္မွတ္ထိုးမည့္ အရိပ္အေယာင္ထြက္လာၿပီး SSA က ၀ နဲ ႔မ်က္ႏွာပူေနၿပီး ခ်ိန္ဆေနဟန္ တူပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ UWSA လုပ္ေဆာင္မွူေတြဟာ မူလဓါတ္ခံအရ မဟုတ္နိုင္ဘဲ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အထူးသျဖင့္ KIAရဲ႕ပေရာဂေၾကာင့္ ပါလာနိုင္တယ္လို႔ သံသယျဖစ္မိပါတယ္။

၂၃။ မူလက မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ရဲ႕ ဒုုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကိုု ရက္အကန္႔အသတ္မရိွ ေရႊ႕ဆိုုင္းလုုိက္ပါတယ္။

UNFC ရဲ႕ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကေန ဆံုုးျဖတ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ UNFC ဒုုဥကၠဌ ႏိုုင္ဟံသာက သတင္းေထာက္ေတြကိုု အခုုလိုု ေျပာဆိုုပါတယ္။

“အမွန္ကေတာ့ ဒီညီလာခံကိုု သတ္မွတ္ရက္ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ စတင္က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုု က်ေနာ္တို႔က အစီရင္ခံစာကိုု က်ေနာ္တို႔က ညွိလိုုက္တယ္ အတည္ျပဳလုုိက္တယ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဆင့္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ဖြဲ႕စည္းပံုုကိုုလည္း က်ေနာ္တို႔ ျပန္သံုုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ တခ်ိဳ႕ကိုု ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ တယ္ အတည္ျပဳတယ္၊ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဒီ စစ္ေရး ႏုုိင္ငံေရး အေျခအေနေၾကာင့္ေပါ့ဗ်ာ ညီလာခံကိုု ဒီသတ္မွတ္ရက္အတြင္းမွာ မလုုပ္ေဆာင္သင့္ေသးဘူး ႏိုုင္ငံေရး ျပႆနာက ေတာ္ေတာ္ေလးကိုု အခက္အခဲရွိေနတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ဒီအခက္အခဲကိုု ေအးေအးေဆးေဆး နဲ႔ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုုင္ဖို႔အတြက္ေပါ့ေလ နည္းလမ္းရွာတဲ့အေနနဲ႔ ညီလာခံကိုု ေရႊ႕လုုိက္တာျဖစ္တယ္။

အခက္အခဲဆိုတာကေတာ့ ပန္ဆန္းမွာဟုုိမွာကေတာ့ သူတို႔ကေတာ့ NCA လိုုင္းကိုု မသြားေတာ့ဘူး ဒီဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ NCA လိုုင္းကိုု ညွိေနတာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကိုု နည္းနည္းတိုုးတက္လာ ၿပီေပါ့ေနာ္၊ အဲ့လိုုအျမင္မတူတဲ့ အေနအထားႏွစ္ခုုၾကားမွာ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ မကိုုင္တြယ္တတ္ ရင္ေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တို႔ထဲမွာလည္း အျမင္ေတြ ကြဲႏိုုင္တယ္ ေနာက္အေျခအေနကလည္း စစ္ေရး ကလည္း တိုုးလာႏိုုင္တယ္ဆိုုတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးကိုု က်ေနာ္တိုု႕ ျမင္တယ္ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အခ်ိန္ယူလိုုက္တာျဖစ္တယ္။”

သံုုးရက္ၾကာက်င္းပခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN နဲ႔ ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၊ ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ ဆံုုေဆြးေႏြးရာမွာ UNFC ရဲ့ အဆိုုျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ရလဒ္အေပၚ ေဆြးေႏြးသံုုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၄။ အဲဒီအခ်က္ ၉ ခ်က္ ကိုု အစိုုးရနဲ႔ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕ေတြအၾကား မူအရ လက္ခံလာၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ ပိုုၿပီးခိုုင္မာေအာင္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းဖို႔ လိုုေနေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အစိုုးရနဲ႔ ဆက္ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းၿပီးမွ ဆံုုးျဖတ္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ႏိုုင္ဟံသာ က ေျပာပါတယ္။UWSP ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ပန္ခမ္းဌာနခ်ဴပ္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုုညီအစည္းအေ၀းရဲ့ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးတာရွိေပမယ့္ တစံုုတရာ သံုုးသပ္ေျပာဆိုုဖို႔ ျငင္းဆိုုသြားပါတယ္။

နိုင္ဟံသာဟာ UNFC ရဲ႕မတည္ျငိမ္မႈကို သိကၡာက်မွာစိုးကာ ေရွာင္လြဲေျပာေနတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ မၾကာခင္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေမတၱာေစတနာေရာင္ျပန္ဟပ္မွူေၾကာင့္ အဖြဲ႕ထံမွ အသံဗလံမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

၂၅။ ေနာက္ဆံုးရတဲ့ တရားဝင္သတင္းအရ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ စုဖဲြ႔ထားသည့္ UNFC အဖဲြ႕၀င္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အဆုိပါ အစည္းအေ၀းမွ NCA အေပၚ သေဘာထားကဲြလဲြေနမႈကို အခ်ိန္ယူညႇိႏႈိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း UNFC တဲြဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာၾကားပါတယ္။

‘‘ပန္ခမ္းရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို သုံးသပ္တာက သူက NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း မသြားေတာ့ဘူးဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီဘက္ကသြားေနတဲ့ ကိုးခ်က္ က NCA လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။ NCA လမ္းေၾကာင္းသြားတာနဲ႔ မသြားတာက ကဲြျပားမႈေတြရွိေနတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပန္ၿပီးေတာ့ ညႇိရမယ့္သေဘာရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္းယူၿပီးေတာ့လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထားေတြ ခ်ထားၾကပါတယ္’’ ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာၾကားခဲ့ရာ သူဆိုတာက KIA ကိုဆိုလိုဟန္တူပါတယ္။

UNFC ၏ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕(KIO,KIA)ႏွင့္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ (SSPP/SSA) တုိ႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီက ‘၀’လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (UWSA) ဌာနခ်ဳပ္ ပန္ခမ္းတြင္ က်င္းပသည့္အစည္း အေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး NCA မေရးထိုးဘဲ UWSA ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀းက ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၂၆။ UNFC အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (PNLO) ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ‘‘ေနျပည္ေတာ္နဲ႔၊ အစုိးရနဲ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔  ဒါေတြကလည္း ဒီဘက္မွာႀကိဳးစားေနတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းက ‘၀’ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ လြန္ဆဲြေနတာရွိတာေပါ့။ ဒါမ်ဳိးေတြကို ရွင္းရွင္းျပတ္ျပတ္ရပ္တည္ဖုိ႔ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆုံးျဖတ္ရမွာေပါ့။ အဲဒါကို မဆုံးျဖတ္ဘဲ ဒီလုိပဲေမွးၿပီးေတာ့ သြားေနရင္ ၾကာေလပို႐ႈပ္ေလ ျဖစ္မယ္။ အဲဒါကို ထပ္ထပ္ၿပီးေရႊ႔ရင္ ဘယ္ဟာမွ အေျဖမရဘဲ ျဖစ္မွာကို ကြၽန္ေတာ္က စိုးရိမ္တာေပါ့’’ဟု ေျပာသြားပါတယ္။

၂၇။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ) အေနျဖင့္ ညီညႊတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္မည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာလာပါတယ္။

နုိင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲတစ္ေယာက္ေနနဲ႕ဖိတ္တာကိုေတာင္ ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တာကို ထည့္မေျပာဘဲ သေဘာတူတဲ့မူကိုဘဲ မယံုသကၤာအခ်ိဳးနဲ႕ေျပာေနတာၾကေတာ့ KIA အေနနဲ႔ အေတာ့္ကို လြန္သြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (ေကအိုင္အို/ေကအိုင္ေအ) မွ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေနာ္ဘူက ယခုလိုေျပာလာပါတယ္။

“မူအားျဖင့္ သေဘာတူတာကေတာ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ပဲ အခက္အခဲေတာ့ ရွိမယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာကေတာ့ သူတို႔ရဲ့မူအားျဖင့္သေဘာတူညီတယ္ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ စာေၾကာင္းေလးေတြကို က်ေနာ္တို႔ၾကည့္ရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က မူလေပါ့ မူလတင္ျပထားတဲ့စာတမ္းႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ကြာတာကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူအားျဖင့္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ နည္းနည္းေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လို႔ က်ေနာ္ယူဆပါတယ္။”

၂၈။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက UNFC အဆိုျပဳခဲ႔တဲ့မူ  ၉ ခ်က္ကို အေရးတယူျပဳမႈ မရွိခဲ႔တာဟာ NCA ကိုေက်ာ္ခိုင္းဖို႔ ျဖစ္လာေစတယ္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္က (မတ္ ၁၄) မေန႔တုန္းကျပဳလုပ္တဲ႔ KIO ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အႀကံေပးအဖြဲ႔ (SMJH)ရဲ႕ အစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

“နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံက NCA ေရးထိုးၾကဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္တိုက္တြန္းခဲ႔ေပမယ့္ UNFC က တင္ျပေတာင္းဆိုတဲ႔ မူ ၉ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းဖို႔ အင္မတန္ေနာက္က်ခဲ႔တာေတြ႔ရတယ္။ တကယ္လို႔ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝးက Statement မထြက္လာခင္သာ ဒီမူ ၉ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ႔မယ္ဆိုရင္ UNFC ဟာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္ခဲ႔မွာ ျဖစ္တယ္။ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝးျပီးမွ UNFC ေတာင္းဆိုတဲ႔ မူ ၉ ခ်က္ကို မူအားျဖင့္သေဘာတူတယ္ဆိုတဲ႔ ေလသံေတြထြက္လာတာဟာ သိပ္နွေမ်ာစရာေကာင္းလွပါတယ္။ UNFC က ဒီမူ ၉ ခ်က္ စတင္အဆိုျပဳတာဟာ အေတာ္ၾကာေနျပီျဖစ္တယ္။ အခ်ိန္မလင့္ခင္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ႔အရာကို လုပ္သင့္ပါလ်က္ UNFC ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို ေဆြးေႏြးဖို႔ေလးေတာင္ အတိုင္ပင္ခံႀကီးက မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ႔ေတာ့ လည္လြန္းဘီး ခ်ီးတက္မိတယ္လို႔ပဲ ေျပာရမလိုပါပဲ။”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ NCA ဆိုတာျပီးဆံုးသြားပါျပီ။ NCA ကို  မိမိတို႔ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြက စတင္ေတာင္းဆိုျပီး ေရးဆြဲခဲ႔ေပမယ့္ ဆက္လက္ညွိႏႈိင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ရႈျမင္တဲ႔ UNFC နဲ႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာဟာ NCA ပ်က္စီးျခင္းရဲ့ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုေနပါတယ္။

“အခုကေတာ့ တရုတ္ရဲ႕ One Belt One Road ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ျဖစ္လာပါျပီ။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုအျပည့္အဝရရွိထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ့ နိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းနဲ႔ နိုင္ငံေရးခ်ဥ္းကပ္မႈကို အထင္အျမင္ ေသးလြန္းေနသလိုပါပဲ။ သနားလို႔/ မတိုက္ခ်င္လို႔ဆိုတဲ႔ အခ်ိဳးကို ျမင္ေနရပါတယ္။ ယခုအတိုင္းပဲဆက္သြားေနရင္ အေရွ႕ပိုင္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္ေတြဟာ ဒုတိယခရိုင္းမီးယားျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ခန္႔မွန္းပါတယ္။”

၂၉။ ဒီစကားေတြဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့စကားေတြမို႕ တကယ္ေျပာတာ ဦးဂြမ္ေမာ္ ဟုတ္မဟုတ္ တာဝန္ယူရပါလိမ့္မယ္။ အရင္က KIAေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ အစိုးရနဲ႕တပ္မေတာ္တို႕အေပၚ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမွူအၾကိမ္အမ်ားဆံုးမို႔ လစ္ဘရယ္သမားျဖစ္သူအေနနဲ႔ ေလးစားခဲ့ေပမဲ့ ဒီစကားေျပာတာမွန္ခဲ့ရင္ “ ဦး” သာ တပ္ေခၚလိုက္ပါေတာ့မယ္။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေခၚတဲ့ အစည္းအေဝးထက္ UWSA ေခၚတာ နဲနဲေစာေပမယ့္
က်င္းပမည့္ရက္ ေၾကညာတာကေတာ့ ေနာက္က်ေနတာဟာ ေသြးရိုးသားရိုး မဟုတ္တာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

အစည္းအေ၀းဖိတ္ထားျခင္းအတူတူ ၀ က အစိုးရမို႔လို႔ သြားတာလား၊ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မွူ ဓါတ္ခံနည္းေနလို႔ ဦးခူးရယ္တို႔နဲ႕ လိုက္မလာရဲတာလား ေမးလိုပါတယ္။ ခရိုင္းမီးယားဆိုတဲ့ အသံဟာ KIAေခါင္းေဆာင္တခ်ိုဳ႕ရဲ့ မူလကတည္းက ဝမ္ေပါင္အိပ္မက္ မက္ေနတာမို႕ ဒီလမ္းေအာင္ရေအာင္ ထြင္ေနတယ္ဆိုတာ သိသာထင္ရွားသြားပါျပီၤ။ ကခ်င္လူထုကို ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ပစ္ထားကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမရေလ ေကာင္းေလမို႔ မိမိေနရာ အာဏာ ေလာဘ ခ်ဲ႔ထြင္ရရွိေရးအတြက္ အဲဒီလို ဆက္လက္ျပဳမူမယ္ဆိုရင္ သမိုင္းတရားခံျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ KIA က အလည္လြန္ POWER GAME က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမတၱာေစတနာကို ေစာ္ကားတာေၾကာင့္ ေမတၱာစူးရွ ေရာင္ျပန္ဟပ္ကာ မိမိလွည့္လိုက္တဲ့ ဘီးဟာ တပတ္ျပန္လည္ကာ ကိုယ္အတတ္ျပန္စူးပါလိမ့္မယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ UNFC က ညီညႊတ္မႈမရွိေတာ့ဘဲ အျခားအဖြဲ႕ေတြက ဘယ္လမ္းကို လိုက္ရမလဲဆိုတာ ေတြေဝတုန္႔ဆိုင္း စိတ္ပ်က္ကုန္တယ္လို႔ ခ်င္းမိုင္နယ္စပ္အသိုင္းအဝိုင္းဆီက ၾကားသိရပါတယ္။

၃၀။ တရုတ္ႏိုင္ငံက အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Sun Guoxiang ဆြန္ေကာရွန္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္း
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ UWSA တို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕႐ွိ World Trade Center မွာ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာမွာ တရုတ္ – ျမန္မာနယ္စပ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုတယ္ဆိုရင္ တရုတ္ႏိုင္ငံက ၾကားဝင္ဆက္သြယ္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts