ေမာင္မိုးသူ

ေသနတ္သံမ်ားၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေမာင္မုိးသူ

 

ေသနတ္သံမ်ားၾကားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေမာင္မုိးသူ
(ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္) မိုးမခ ၊ မတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇

၂၁ရာစု ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ ၂၀၁၇ခု မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည္ဟု ႀကိဳးစားေနၾကပါ တယ္။ လူမ်ိဳးစုအလုိက္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္လုိ႔ ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္ျဖစ္တဲ့ UNFC အဖဲြ႔က မူေဘာင္ ၉ခ်က္တင္ျပထားတာျဖစ္ၿပီး အစုိးရကလည္း သေဘာတူသည္ဟု ၾကားသိရပါတယ္။ ဒီအပုံအတုိင္းဆုိရင္ လက္မွတ္မထုိးရေသးေသာအဖဲြ႔မ်ား ပါဝင္လာ သည္ႏွင့္အမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစတင္ႏုိ္င္ေတာ့မည္လုိလုိ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံတယ္၊ ေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ယုံၾကည္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိခ်က္ထြက္ေပၚလာပါတယ္၊ တပ္မေတာ္မွ ဒီစကားမ်ိဳး ထြက္လာသည့္အတြက္ အမ်ားျပည္သူက ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ၾကရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုအမ်ားစုဟာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ရာႏႈန္းျပည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထြက္ေပၚလာသည္ကုိေတြ႔ျမင္ရ၍ ျပည္သူလူထုမ်ားက ထပ္ဆင့္ဝမ္းသာၾကရပါတယ္။  အေၾကာင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပက္သတ္၍ တပ္မေတာ္က ဤသုိ႔ဤပုံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ေအာင္ျမင္မည္ကုိ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ယုံၾကည္ေၾကာင္း စသည္ စသည္မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့ရာ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားစုက ဝမ္းသာအားရျဖစ္ၾကရပါတယ္။

၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အန္အယ္ဒီက အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္အမွဴးျပဳေသာ အစုိးရအဖဲြ႔သစ္ကုိ ဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သလုိ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုလုံးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားခန္႔ထားႏုိင္ခဲ့ျခင္းရွိခဲ့ ပါတယ္။ သုိ႔ျဖစ္ေပရာ အန္အယ္ဒီပါတီ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရပါတီအျဖစ္ မတ္လကုန္၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္အမွဴးျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဖဲြ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရတြင္ လည္းေကာင္း၊ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယေနရာအတြက္ နယ္လုံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွိိေနဆဲျဖစ္သည့္အျပင္ ၄င္းတုိ႔ေအာက္မွ အစိုးရအဖဲြ႔အစည္း အားလုံးသည္လည္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္က လူေဟာင္းမ်ားပဲရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

တရားေရးမ႑ိဳင္မယိမ္းယုိင္ေစေရးအတြက္ တရာစီရင္ေရးတြင္ အဂတိကင္းစင္မႈရွိေစရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးၾကရာ တရားေရးတာဝန္ခံက တရားစီရင္ေရးတြင္ အဂတိလုိက္စားသူဟု ေျပာဆုိသည့္အတြက္ တရာစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သိကၡာက်ရေၾကာင္းေထာက္ျပေျပာဆုိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဟန္႔တားခဲ့ရသည့္အျဖစ္ အပ်က္ႏွင္ ့ႀကံဳရပါတယ္၊ စက္ရုံမ်ား အလုပ္ရုံမ်ားႏွင့္တကြ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥအဝဝတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမူအရ ဆႏၵျပျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားကုိ တရားစဲြဆုိေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါတယ္၊ ဆုိလုိသည့္သေဘာမွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္ ယခင္ကအတုိင္း တည္ရွိဆဲ ရပ္တည္ဆဲရွိေနပါေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ၾကရန္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီအခ်က္ကုိေထာက္ရႈလွ်င္ ရဲအဖဲြ႔အစည္း တရားစီရင္ေရးအားလုံးတုိ႔သည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္တြင္ရွိေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေဝဖန္ႏုိင္ျခင္းသာျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္း မလုပ္ႏုိင္ၾကပဲရွိေနပါတယ္၊

တခ်ိန္ထဲတြင္ ယခင္အစုိးရက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္ ဘာမွမလုပ္ျဖစ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိလည္း ဖ်က္သိမ္း၍ ျပဳျပင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ တခ်ိန္ထဲတြင္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာေၾကြးေၾကာ္သံျဖင့္ တက္လာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္အစိုးရတြင္ ေျပာင္းလဲမႈဘာမွတိတိပပမလုပ္ႏုိ္င္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရပါတယ္၊ တခ်ိန္ထဲတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းတက္ၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြေစ်းတန္ဖိုးက်လ်က္ရွိရာ တုိင္းသူျပည္သားအမ်ားအျမင္ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈမ်ားခံစားေနၾကရသည္ကုိ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ မဲဆႏၵေပးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းသည့္အခ်က္က ရွင္းရွင္းႀကီးေထာက္ျပေနပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တပုိ္င္းတန္းလန္းျဖင့္က်န္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအစိုးရက ၂၁ရာစုပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လႈံ႕ေဆာ္ေနၾကပါတယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ကလည္း အားလုံးအဖဲြ႔အစည္းအားလုံး သတၱိရွိရွိလက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြႀကီးျပဳလုပ္ၾကရန္ လႈံေဆာ္ေနပါတယ္၊ တခ်ိန္ထဲတြင္ တပ္မေတာ္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို သေဘာတူေၾကာင္း ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ႔ရ၍ ျပည္သူမ်ားဝမ္းသာအားရရွိေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္၏ေၾကညာခ်က္ထဲ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔အစည္းတုိ႔၏ လက္နက္စြန္႔ၿပီးကာမွ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔လာေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္ႏွင့္ တုန္႔ဆုိင္းတန္႔ရပ္သြားပါတယ္၊ လက္နက္ကုိင္သုံးဖဲြ႔ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးမႈကုိ ဦးစြာလုပ္ကုိင္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားေနၾကပါတယ္။

ဤကဲ့သုိ ဤကဲ့သုိ႔အေျခအေနမ်ားတြင္ ေလာက္ကုိင္ၿမိဳ႕တြင္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ အစည္းတစ္ခုက ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရာ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သားမ်ားတခ်ိဳ႕ေသဆုံးၾကၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္တခ်ိဳ႕လည္း ေသဆုံးသလုိလုိ ေပ်ာက္ဆုံးသလုိလုိထြက္ေပၚေနပါတယ္။ ေလာက္ကုိင္ေဒသရွိ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားလည္း နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးရွိတဲ့အရပ္ေဒသမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တရုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔သြာေရာက္ ခုိလႈံေနၾကရသည္ကုိေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ တရုတ္အစုိးရက ခုိလႈံလာေသာစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေကြ်းေမြးထားၿပီး နယ္စပ္တေလွ်ာက္တည္ၿငိ္မ္ေအးခ်မ္းမႈရွိရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးက လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းသည့္ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ေလာက္ကုိင္ကုိတုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အဖဲြ႔မွာ တစ္ဖဲြ႔ထဲလား ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႔အားလုံးလားဟု သတင္းဌာနမ်ားကေမးျမန္းၾကရာ ေရေရရာရာေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိပါ။ မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ တုိက္ပဲြမ်ားကျဖစ္ အရပ္သူအရပ္သားမ်ားေသဆုံး ေဒသခံမ်ားကတရုတ္ျပည္ဘက္သုိ႔ထြက္ေျပး၊ စသည္ စသည္အားျဖင့္ ေသနတ္သံမ်ားအၾကားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ မည္သုိ႔မည္ပုံခရီးဆက္ၾကမည္ေလာဟု အမ်ားျပည္သူမ်ားက ေတြးေတာလက္မိႈင္ခ်ေနၾကရပါတယ္။ ဒီတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအစိုးရသည္ ကာကြယ္ေရး ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္တာဝန္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ အစုိးရအဖဲြ႔အစည္းအတြင္းမွာလည္း ျပည့္ျပည့္ဝဝကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေတြးျမင္ေနရပါတယ္။

တခ်ိန္ထဲတြင္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအဝဝတုိ႔သည္ ခရုိနီေငြရွင္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ရာ အစုိးရေျပာင္းလဲလုိက္သည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရပ္ဆုိင္း ရပ္တန္႔သြားပါေသာေၾကာင့္ ေငြေရးေၾကးေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္ ခုိင္ခုိင္မာမာ မရွိပဲျဖစ္ေနရပါတယ္။ အမွန္အားျဖင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကးစနစ္တြင္ အေမရိကန္တန္ဖုိးမွာျမင့္တက္ၿပီး အျခားတပါးေသာေငြေၾကးမ်ားက တန္ဖုိးက်ေနပါတယ္၊ ထုိနည္းအတူျမန္မာႏုိ္င္ငံကလည္း အေမရိကန္တန္ဖုိးတက္ၿပီး ျမန္မာတန္ဖုိးက်ေနပါတယ္၊ ဤသည္တုိ႔ကုိရင္ဆုိင္ရင္း ေသနတ္သံမ်ားၾကားမွၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မည္သုိ႔မည္ပုံျဖစ္လာေလမလဲဟု စုိးရမ္ေနၾကရပါတယ္။ ၂၀၁၇သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ဟု ဆုိထားၾကပါတယ္၊

ေမာင္မုိးသူ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts