သတင္းေဆာင္းပါး ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – ျပည္တြင္းစစ္၏ အခန္းဆက္မ်ား

ေမာင္ေမာင္စိုး – ျပည္တြင္းစစ္၏ အခန္းဆက္မ်ား
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၆

(ႏို၀င္ဘာ  ၂၁) ျပသနာရဲ့ဘက္ႏွစ္ဘက္

20/11/2016 ေန့က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲစဥ္မ်ားစြာပါေသာ စစ္ပြဲတခုျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ အနဲဆံုး တိုက္ပြဲျကီးငယ္ ၁၁ ခုႏွင့္ အနဲဆံုး တံတား ၃ စင္း မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခ့ဲျပီး က်ယ္ျပန့္တဲ့ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္လွစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ၄ ခုက ပူးေပါင္းျပဳ လုပ္ခ့ဲတဲ့ စစ္ဆင္ေရးတခုလိ့ု
သုံးသပ္ရပါသည္။ အဆိုပါစစ္ပြဲ၏သတင္းသည္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ပ့်ံႏွံသြားခ့ဲျပီး
အျမင္ အမ် ဳိ းမ် ဳိး ေဖၚ ျပျကသည္ကို ေတြ့ရသည္။

ပထမအခ်က္အေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသတိုက္ပြဲအတြင္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မွဳ ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မွဳ ေျကာင့္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မွဳ လက္ခံနိုင္ဘြယ္မရွိဟု၍၎ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မွဳ အား လက္ခံႏိုင္ဘြယ္မရွိဟူ၍၎ တဖက္က ဆိုျကသည္။

အျခားဘက္ကမူ ေတာေတာင္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား စစ္ပြဲေျကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳး ခ့ဲရသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီျဖစ္ေျကာင္း လက္ရွိတြင္
အိုးအိမ္ ရပ္ရြာကိုစြန့္၍ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ၅ သိန္းခန့္ေနရသည္ မွာ ႏွစ္အခ် ဳိ့ ရွိျပီဟု တုန့္ျပန္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္ တဖက္က လက္ရွိအစိုးရမွာ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရမဟုတ္။ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ၏လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္သည္မွာ အရပ္သား အစိုးရကို ဦးတည္သည္ျဖစ္၍ လက္မခံႏိုင္ဟုဆိုပါသည္။

အျခားဘက္ကမူ ျပီးခ့ဲ ေသာ ၃ လေက်ာ္ကထဲက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA တပ္ဖြဲ့စခန္းမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္
ေနသည္မွာ ၃ လေက်ာ္ျကာခ့ဲျပီးျဖစ္ေျကာင္း ထိ့ုအတူ TNLA တပ္ဖြဲမ်ားကိုလည္း ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာလည္း ျကာျမင့္ျပီျဖစ္ေျကာင္း ထိုအခ်ိန္ကာလက အရပ္သားအစိုးရက မည္သည့္စကားတခြန္းမွ ေျပာဆိုျခင္းမရွိခ့ဲေျကာင္း ထို
တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားတြင္ အရပ္သားအစိုးရ သေဘာထားမည္သုိ့နည္းဟု တုန့္ျပန္သည္။

တတိယအခ်က္ တဖက္က လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားအေနႏွင့္ NCA ထိုး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲပါဝင္ရမည့္အခ်ိန္ မပါဝင္ဘဲ စစ္တိုက္သည္ကို လက္မခံႏိုင္ဟု ဆိုျကသည္။ တဘက္ကလည္း KIA အေနႏွင့္ NCA ထိုးရန္ ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ေန ေျကာင္း ထိ့ုျပင္ MNDAA/ TNLA/ AA ၃ ဖြဲ့အား NCA တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳ ရန္ အစုိးရ
ႏွင့္တပ္မေတာ္ဘက္က လမ္းပိတ္ထားေျကာင္း တုန့္ျပန္ပါသည္။

ျဖစ္ပြါးေနေသာျပသနာမ်ားတြင္ မတူေသာ အျမင္ မတူေသာဘက္မ်ား ရွိေနသည္။ စစ္ပြဲအရွိန္ျမင့္လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ဘက္ႏွစ္ဘက္၏ မတူေသာအျမင္ ျမင့္တက္နိုင္ပါသည္။ ထိုမတူေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကို အျပန္အလွန္ ေစ့ေစ့ငုငု
နားလည္သုံးသပ္ေျဖရွင္းနိုင္မွသာ  စစ္ပြဲကို ေလ်ွာ့ခ် နိုင္ေပလိမ့္မည္။
ထိုမတူေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးေနေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကို ထိန္းညိွေျဖရွင္းျခင္း မျပဳနိုင္ပါက စစ္ပြဲ သည္ ပိုမို အရွိန္ျမင့္သြားေပလိမ့္မည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ခန့္က တရုတ္ျမန္မာခ်စ္ျကည္ေရးအသင္း ဥကၠဌ မစၥတာ ကင္က်ိ ယြမ္ ေျပာသည့္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ျမန္မာျပည္အေရွ့ေျမာက္ပိုင္တြင္ ထိမ္းမနိုင္ သိမ္းမရသည္ ပဋိပကၡမ်ား ေပါက္ဖြါးလာမည္ကို စုိးရိမ္မိသည္ ဟူသည့္စကားအား သတိရမိသည္။

20/11/2016 – နိုဝင္ဘာမနက္ခင္းက စစ္သတင္း
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္ စစ္သတင္းႏွင့္စတင္သည္။ ျမန္ဆန္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ လုူမွဳ ကြန္ယက္မ်ားေျကာင့္၎ လူထုကမိမိသိရသမ်ွ သတင္းမ်ားကို တင္ေနျက၍၎ စစ္သတင္းမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာ ျကားသိရသည္။

ေန့လည္ပိုင္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ့မွ၎ တပ္မေတာ္၏ ျမဝတီသတင္းဌာနမွ ၎ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သည္ကို ေတြ့ရသည္။ အဆိုပါတရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္မွဳ အရ ေနရာ ၁၁ ခုတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးခ့ဲျပီး လားရွဳိ း မူဆယ္ ကားလမ္းေပၚရွိ တံတား ၃ စင္း ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးခံရကာ အခ် ဳိ့ေနရာမ်ားတြင္ ယေန့ 20/11/2016 ညေန၃ နာရီခ်ိန္ခန့္ထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးေနဆဲဟုဆိုပါသည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာေနရာမ်ား

၁။ မူဆယ္အဝင္ရဲကင္း
၂။ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇံု ရဲကင္း
၃။ ၁၀၅ မိုင္ ေမာင္းတန္ဂိတ္
၄။ မူဆယ္ အေရွ့ေျမာက္ ၁၂ မိုင္အကြာရွိ ဟိုေနာင္ရဲကင္း
၅။ မူဆယ္ႏွင့္ ၁၈ မိုင္အကြာ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚရွိ နန့္ေပၚစခန္း
၆။ နန့္ေပၚစခန္းအား လာေရာက္ပူးေပါင္းေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေျကာင္း
၇။ ျကဴ ကုတ္ ပန္ဆိုင္းရွိ ရဲစခန္း
၈။ ျကဴ ကုတ္ ပန္ဆိုင္းရွိ တပ္မေတာ္စခန္း
၉။ မုန္းကိုးရွိ တပ္မေတာ္စခန္း ( ဗ် ဴ ဟာကုန္း ဟုေခၚျကသည္)
၁၀။ ေဖါင္းဆိုင္ရွိ တပ္မေတာ္စခန္း
၁၁။ မန္ကန္ရွိ တပ္မေတာ္စခန္း တိ့ုျဖစ္ျကသည္။

မိုင္းခြဲခံရေသာ တံတားမ်ား

၁။ နန့္ေပၚတံတား
၂။ ဆြမ္လုံတံတား
၃။ သိႏီၷအထြက္ရွိ နမၼတူတံတားတိ့ုျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ထိခိုက္က်ဆံုးမွဳ

အစိုးရ၏တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အရပ္သား ၁ ဦးေသဆံုးျပီး ၆ ဦးဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ့ဝင္မ်ား၏ အက်အဆံုး ႏွင့္ တိက်စြာ ေဖၚျပျခင္းမရွိျကေသးပါ။

တိုက္ခိုက္္ေသာတပ္ဖြဲ့မ်ား

အဆိုပါ တပ္မေတာ္စခန္းႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္သည့္ တပ္ဖြဲ့မ်ားမွာ KIA ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ၊ ကိုးကန့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ TNLA တအန္းပေလာင္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ျဖစ္သည္ဟု တရးဝင္သတင္းမ်ားတြင္ေဖၚျပသည္။
အျခားသတင္းမ်ားအရ တရုတ္နယ္စပ္ေဒသတြင္ ဖြဲ့စည္းထားေသာ ULA/ AA ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ့လည္းပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။

ပြင့္လင္းရာသီအစတြင္ ျဖစ္ပြါးေသာတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု သုံးသပ္ရျပီး ဆက္လက္၍ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုလာနိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားက်ယ္ျပန့္လာပါက နယ္ေျမခ်င္းဆက္စပ္ေနေသာ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ့မ်ားပါ အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ပါဝင္လာနိုင္ဘြယ္ ရွိပါသည္။

အဆိုပါအဖြဲ့မ်ား၏ပူးေပါင္းမွဳ သည္ စစ္ဆင္ေရးတခုအတြက္ ပူးေပါင္းျခင္းသက္သက္ေလာ သုိ့မဟုတ္ ယခင္ကတည္းက အသံထြက္ေနေသာ FUA ေခၚ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အား ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းေလာဆိုသည္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ျကည့္ရေပဦးမည္။

တိုက္ပြဲသုံးသပ္ခ်က္

လားရွဳိ း မူဆယ္လမ္းေပၚရွိ တံတား ၃ စင္းအား မိုင္းခြဲျခင္းႏွင့္ မူဆယ္ နန့္ေပၚစသည့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမ ေပၚရွိ တပ္စခန္းမ်ားအား တိုက္ ခိုက္ျခင္းသည္ စစ္ေရးအရ စစ္ကူျဖတ္ေတာက္ထိမ္းခ် ဳပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပုံရျပီး နိုင္ငံေရးအရ တတိုင္းျပည္လုံးေရာ နိုင္ငံတကာကပါ အာရံုစိုက္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ပုံရသည္။

စစ္ေရးအဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ မုန္းကိုး ေဖါင္းဆိုင္ မန္ကန္ ေဒသ ျဖစ္ပုံရျပီး ပန္ဆိုင္း ျကဴ ကုတ္မွာ အရန္ျဖစ္ပုံရသည္။ ၎တိ့ု၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ ႏွင့္ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အရ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တစ္ရက္ထဲႏွင့္ ျပီးသြားဘြယ္မရွိဘဲ လႏွင့္ခ်ီ၍ ျကာျမင့္နိုင္ကာ စစ္မ်က္ႏွာမ်ား က်ယ္ျပန့္သြား နိုင္သည္ကို သတိျပဳ ရန္လိုပါသည္။ အျမန္ဆံုးစစ္ပြဲကူးစက္နိုင္သည္မွာ ကိုးကန့္ေဒသႏွင့္ ဝမ္ဟိုင္းေဒသဟုဆိုရပါမည္။

စစ္ေရးတင္းမာမွဳ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာေဒသတြင္ စစ္ဆင္ေရး မ်ားျပဳ လုပ္ေနရျပီး ထိုေဒသရွိ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ့မ်ား ထုတ္ႏွဳတ္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ UWSA ႏွင့္  ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္ မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

UWSA ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနေသာေဒသမ်ားမွာ

၁။ ကြန္လုံေဒသ
၂။ တန့္ယန္း မန္မန္းဆိုင္ ေဒသ
၃။ က် ဳိင္းတုံ ၊ မိုင္းယန္း ၊ မိုင္းေယာင္းေဒသ
၄။ မိုင္းဆတ္ ၊ မိုင္းတံု ၊ ပုံပါက်င္ေဒသ တိ့ုျဖစ္သည္။

ထို့ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ KIA တပ္စခန္းတခုျဖစ္ေသာ ဂီဒြန္စခန္းအား တိုက္ခိုက္ေနသည္မွာလည္း ၃ လေက်ာ္ျကာျမင့္ျပီျဖစ္သည္။ စစ္ေရး အရတင္းမာမွဳ ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ဖက္ စစ္ျပင္ဆင္ေနေသာ ေဒသမ်ား ပို၍ မ်ားျပား လာေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ထူးျခားမွဳ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြါးသည့္ တိုက္ပြဲသတင္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ျမဝတီသတင္းဌာနမွ လိုအပ္လို သတင္းထုတ္ ျပန္ေလ့ရွိေသာ္လည္း အရပ္သားအစိုးသစ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္က ဤ အျကိမ္ ပထမဆံုးအျကိမ္ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ KIA/MNDAA/ TNLA  လက္နက္ကိုင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ့ဟု သုံးစြဲျပီး ျမဝတီသတင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ့ဆိုသည္ေရာ အျကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ့ ဆိုသည္ေရာ တြဲ၍သုံးစြဲသည္ကို ေတြ့ရပါသည္။ ဤသည္မွာ စကားလုံး
အသုံးအႏွံဳ းထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ မည္မ်ွက်န္ေသးသည္ကို တြက္ဆလို၍ျဖစ္ပါသည္။

ေခါင္းႏွင့္ပန္း

စစ္ႏွင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ ဒဂၤါးျပားတျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ ပန္းက့ဲသုိ့ ျဖစ္ေပရာ ပန္းမက်လ်င္ ေခါင္းက်မည္ ဟုသာ ဆိုရေပေတာ့မည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts