တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညဳိ ● ၾက့ံဖြံ႔ပါတီညီလာခံရဲ႕ အထက္မွာ သဖန္းသီးပုပ္ ရွိတယ္

တူေမာင္ညဳိ ● ၾက့ံဖြံ႔ပါတီညီလာခံရဲ႕ အထက္မွာ သဖန္းသီးပုပ္ ရွိတယ္
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆

ၾက့ံဖြံ႔ပါတီ  “ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံ” ၿပီးသြားၿပီ။

ဗိုလ္သန္းေ႒း၊ ဗိုလ္ျမတ္ဟိန္း၊ ဗိုလ္သက္ႏုိင္ဝင္းတုိ႔ေခါင္းေဆာင္တဲ့စီအီးစီသစ္ေပၚလာတယ္။ ဥကၠ႒နဲ႔ဒုဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ သန္းေ႒း၊ ဗိုလ္ျမတ္ဟိန္းနဲ႔ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကုိင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခင္ရီတုိ႔က (စတသ – ၁၇) ဆင္းေတြျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္ (NDC)  သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄) ကိုလည္း အတူတူတက္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။ (NDC) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄) ကို လက္ရွိကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္လည္း တက္ခဲ့တာပါပဲ။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က (စတသ -၁၉ ) ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိ အသစ္ေရြးလိုက္တဲ့ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီထိပ္ပုိင္းေတြဟာ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ စီနီယာေတြျဖစ္တယ္။

အေထြေထြအတြင္းမွဴးျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္သက္ႏုိင္ဝင္းကေတာ့ (ဗသက – ၅၆) ကျဖစ္ၿပီး၊ (NDC) သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၅) တက္ ေရာက္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။

ဥကၠ႒သစ္ျဖစ္တ့ဲ ဗိုလ္သန္းေ႒းက ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕သမက္နဲ႔ေျမးေတြကိစၥမွာ သူ႔ရဲ႕သစၥာရွိမႈကို ထိုစဥ္က “နံပတ္ဝမ္း” ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊထံ ပထမသတင္းေပးတင္ျပခဲ့သူျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သူဟာ (တမခ -၇၇ ) ရဲ႕ တပ္မမွဴးျဖစ္တယ္။

ၾက့ံဖြံ႔ပါတီဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကေနသတိျပဳမိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို တင္ျပပါရေစ။

● ပထမဆံုးအခ်က္
ညီလာခံက ဗုိလ္ေရႊမန္းနဲ႔သူ႔ရဲ႕ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါတသုိက္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတဲ့ အခ်က္ေတြမွန္သမွ်ကို ေဘးခ်ိတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔သူေနာက္ပါအုပ္စုက (၂၄-၄-၂၀၁၆)ရက္စြဲနဲ႔  ၾက့ံဖြံ႔ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ၁၃၆ ဦး လက္မွတ္ ထိုးၿပီး အေရးေပၚ ညီလာခံေခၚေပးဖုိ႔ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီကိစၥကို ဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ေနာက္ပါတသုိက္က သတင္းစာရွင္လင္းပြဲလုပ္ခဲ့ၿပီး“ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ရိွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြျဖိဳးေရးပါတီမွပါတီဝင္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္” ဆုိတာကိုလည္း (၂၇-၄-၂၀၁၆) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔အုပ္စုက ဆင္ဖမ္းမွာလုိလို၊ က်ားၿမႇီးပဲ အတင္းဆြဲေတာ့မွာလိုလို ေရးထားတာပါ။

ေပၚလြင္ေအာင္ ေၾကညာခ်က္ထဲပါတဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပရရင္ …

“ဥပေဒအထက္တြင္ ဘယ္သူမွမရွိေစေရး – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ ည(၁၀)နာရီခဲြ အခိ်န္ခန္႔တြင္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕ အင္အားအသံုးျပဳၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရံုးကို စီးနင္းေနရာယူသိမ္းပိုက္ရွာေဖြၿပီးေနာက္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအား ျပင္ဆင္ဖဲြ႔ စည္းခဲ့တယ္— ပါတီညီလာခံႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို ဖယ္ ရွားၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွပါတီဝင္ျဖစ္လာသူမ်ားႏွင့္သာမန္ပါတီ၀င္အခိ်ဳ႕တို႔ကို ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ တိုက္ရိုက္ ခန္႔အပ္ခဲ့တယ္ — ဒါေတြဟာ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ပါတီ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ရိွ/မရိွ အလြယ္တကူသိျမင္ႏိုင္ တယ္” — စတဲ့အခ်က္ေတြပါရွိပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ပါ သေဘာထားေတြအခ်က္အလက္ေတြအေပၚမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔အုပ္က တကယ္တန္း အေလးထားတယ္ ဆုိရင္ သူတုိ႔ဘက္က တုန္႔ျပန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္စရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။  အခုေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔အုပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ (၂၇-၄-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ ေၾကညာခ်က္ဟာ စကၠဴစုတ္ျဖစ္သြားရွာၿပီလား။

ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္အထိညီလာခံသာၿပီးဆံုးသြားတယ္ သူတုိ႔ရဲ႕ (၂၇-၄-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ ေၾကညာခ်က္မွာ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ေရႊမန္းဆီကေရာ သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြဆီကေရာ ဘာဆုိ ဘာသံမွ မၾကားရပါဘူး။ (၂၂-၄-၂၀၁၆) ရက္စြဲနဲ႔ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီစီအီးစီရဲ႕အဆံုးအျဖတ္ဟာ ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔တသုိက္အတြက္ (final and conclusive) အၿပီးအျပတ္ အတည္ျဖစ္ခဲ့ၿပီလား။

[ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မီဒီယာေတြကလည္း ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးသံျမန္းသံမၾကားမိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲေတာ့ မသိပါ။]

● ဒုတိယအခ်က္
ဗိုလ္ေရႊမန္းကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံကေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ဗဟုိေကာ္မတီသစ္ကိုလက္ခံေၾကာင္း ဥကၠ႒သစ္ျဖစ္ တဲ့ ဗိုလ္သန္းေ႒းထံ (၂၃ ၾသဂုတ္)နဲ႔ လိပ္မူထားတဲ့ “ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း” ဆုိတဲ့ စာပို႔ထားတာေတြရပါတယ္။

ဒီစာရဲ႕သေဘာက ဗိုလ္ေရႊမန္းတို႔အုပ္စုဟာ သူတို႔ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာင္းဆုိထားတဲ့ကိစၥေတြကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါၿပီ။ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပါၿပီ၊ ညီလာခံ အဆံုးအျဖတ္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္လက္ခံလုိက္ပါၿပီ၊ ဆုိတဲ့သေဘာကို ေဖာ္ျပေျပာဆုိလုိက္ တာမ်ားလား။

ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီနဲ႔ ကြာ ရွင္းျပတ္စဲသြားၿပီဆုိတဲ့ သေဘာလား။ သမၼတထက္ျမင့္တဲ့ရာထူးရွိရင္ေတာင္ ယူခ်င္တယ္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်င္တယ္ဆုိၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ႀကီးလွတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းဟာ အားလံုးကိုစြန္႔လႊတ္ေက်ာခုိင္းလိုက္ၿပီလား။

ဒါမွမဟုတ္ ဗိုလ္ေရႊမန္းကိုယ္တုိင္ဦးစီးတဲ့ ပါတီတစ္ခု သီးျခားေထာင္မလား။ ဒီလုိေရာ တကယ္တန္း လုပ္ဝံ့ပါ့မလား။  ၂၀၁၇ မွာ က်င္းပမယ္ဆုိတဲ့ “ၾကားျဖတ္ေရးေကာက္ပြဲ” မွာ တသီးပုဂၢလ အျဖစ္ မေက်ပြဲ ဝင္ႏႊဲဦးမွာလား။  ဒီခ်ဳပ္ပါတီထဲ ကူးေျပာင္း မွာလား။  ဒီခ်ဳပ္ပါတီဆုိင္းဘုတ္ေအာက္ကေန ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဦး မွာလား — စသျဖင့္  စိတ္ဝင္စားစရာေတြပါ။

● တတိယအခ်က္
ဗိုလ္သိန္းစိန္- ဗိုလ္ေဌးဦးတို႔အုပ္ေတြကို ဗဟုိနာယကေတြ၊ ဗဟုိအႀကံေပးေတြအျဖစ္ “အနားေပး” လိုက္တာပါပဲ။ ဗိုလ္ေရႊမန္း အပါအဝင္ ၁၇ ဦးကို (၂၂-၄-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ၾက့ံဖြံ႔ပါတီစီအီးစီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပါတီဝင္အျဖစ္မွ “အနားေပး” ခဲ့တာကို ဒုတိယအႀကိမ္ပါတီညီလာခံက အတည္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၿပီလား။

ညီလာခံက အဆံုးအျဖတ္အားလံုးဟာ ညီလာခံထက္ျမင့္တဲ့ေနရာက လာတယ္ဆုိတာကို သူတုိ႔အားလံုး နားလည္ထားၾကပံု ရပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္တဲ့အတုိင္း တိတိက်က်နာခံၾကရမယ္ဆုိတာလည္း သူတို႔အားလံုး သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ဒီဆံုးျဖတ္ ခ်က္ အားလံုးကို ဗိုလ္သိန္းစိန္ – ဗုိလ္ေဌးဦးတုိ႔အုပ္စုနဲ႔ ထုတ္ပယ္ခံဗိုလ္ေရႊမန္းနဲ႔ေနာက္ပါတသုိက္ကေရာ တေသြမတိမ္း နာခံၾကျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။   ဒီလိုအဆံုးအျဖတ္မ်ိဳးက ၾက့ံဖြ႔ံပါတီညီလာခံမွာ တင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လို႔ မရႏုိင္ဘူး။

အဆံုးအျဖတ္ေတြက ၾက့ံဖြံ႔ပါတီညီလာခံထက္ျမင့္တဲ့၊ အၿငိမ္းစားေနတယ္ဆုိတဲ့ “နံပတ္ဝမ္း” ဗုိလ္သန္းေရႊဆီ ကလာတာပဲျဖစ္ မယ္လုိ႔ယူဆတယ္။ “ျမစ္ဆံုကိစၥ”နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူ႔ဆီမွာ အဆံုးအျဖတ္ရွိတယ္၊ ဘယ္သူအခရာလဲဆုိတာ ျပည္ပ (စီပီစီ) က မစၥတာ စံု႔ေထာင္း ဆုိသူရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာေတြ႔ခဲ့ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီပဲ။

● စတုတၱအခ်က္
စစ္အုပ္စုက ဖြဲ႔တဲ့ပါတီရဲ႕အထက္မွာ ပါတီစည္းမ်ဥ္းတုိ႔၊ ပါတီညီလာခံတုိ႔ မရွိဘူး။ “စစ္အုပ္စုနံပါတ္ဝမ္း” သာရွိတယ္။

အေျခခံဥပေဒရဲ႕အထက္မွာစစ္အုပ္စုရွိသလုိ၊ ၾက့ံဖြံ႔ပါတီရဲ႕အထက္မွာလည္း၊ ၾက့ံဖြ႔ံပါတီဖြဲ႔စည္းပံုရဲ႔အထက္မွာ ပါတီညီလာခံရဲ႕ အထက္မွာ “အၿငိမ္းစားနံပါတ္ဝမ္း” ရွိေနတာကို ျမင္ခဲ့ၾကရၿပီ။

စစ္အုပ္စုေတြဟာ အျခားသူေတြ၊ အျခားပါတီေတြကို အကဲျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အျဖစ္မွန္နဲ႔ မကိုက္မညီတာေတြရွိေပမယ့္၊ သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္းအကဲျဖတ္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ တိတိက်က်ရွိသလို၊ ထိထိမိမိကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းနဲ႔ သရုပ္ေပၚလွပါတယ္။ ဒါကလည္း တၿခံထဲ ေပါက္လာၾကသူေတြအခ်င္းခ်င္းဆုိေတာ့ ေႃမြ ေႃမြခ်င္း ေျခေထာက္သာမက ေျခသည္းေလးေတြကုိပါ ျမင္တဲ့သေဘာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

စစ္တပ္ပုိင္ျမဝတီသတင္းစာက ဗိုလ္ေရႊမန္းကို အထဲမွာေလာက္အတိၿပီးတဲ့သဖန္းသီးပုပ္လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ဘယ္ေလာက္ သရုပ္သကန္ ပီျပင္ပါသလဲ။ အခုလည္း ၾက့ံဖြံ႔ပါတီရဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကေန ပီပီျပင္ျပင္မီးေမာင္းထုိးျပေနတဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သဖန္းသီးပုပ္အားလံုးရဲ႕အထက္မွာ သဖန္းသီးပုပ္အားလံုးက  အႂကြင္းမဲ့နာခံရတဲ့ “ သဖန္းသီးပုပ္နံပတ္ဝမ္းႀကီး” ရွိေနတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

အခုေတာ့ၾက့ံဖြံ႔ပါတီစီအီးစီအသစ္က ကိုဖီအာနန္ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မယ့္ “ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအႀကံေပးေကာ္မရွင္”ကိစၥ အေပၚ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ပြဲထြက္လာခဲ့ၿပီ။

● ညြန္း
– ထုတ္ပယ္ခံရတဲ့ကိစၥ သူရဦးေရႊမန္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္(RFA)၊ ၂၇-၄-၂၀၁၆
–  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္ မရွင္ရိွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြျဖိဳးေရးပါတီမွ ပါတီ၀င္မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္)

Photo credit : AP


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa Old Archives

Similar Posts

2 thoughts on “တူေမာင္ညဳိ ● ၾက့ံဖြံ႔ပါတီညီလာခံရဲ႕ အထက္မွာ သဖန္းသီးပုပ္ ရွိတယ္
  1. ဒီလိုစာေပမ်ိဳးသတင္းေတြမ်ားမ်ားေပၚထြန္းေစခ်င္တယ္ ဥပမာ-အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္သင္ျကားေနရတဲ႔သမိုင္းအလိမ္အညာအေျကာင္းမ်ား
    ကိုအမွန္တကယ္သမိုင္းႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္ပါကျမန္မာ့ႏု္ိင္ငံ႔ေရးအေျကာင္းတစ္လဲြအေတြးအျမင္မ်ားယေန႔မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားရရွိသြားမွာစိုးရိမ္မိျခင္း
    အေျကာင္းပါ။

  2. ဒီထက္ အေသးစိပ္က်တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားတင္ဆက္ေစခ်င္တယ္။

Comments are closed.