ေခတ္ျပိဳင္အေတြ႔အၾကဳံ ေမာင္ေမာင္စိုုး

ေမာင္ေမာင္စိုး – လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန့မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ – အပိုင္း ၂၂

ေမာင္ေမာင္စိုး – လြမ္းရစ္ေဝေသာ ေန့မ်ား ညမ်ား ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ – အပိုင္း ၂၂
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၆

 သမဂၢဝင္း ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ႏွင့္ ၇ ရက္ ဇူလိုင္

မိမိတိ့ုေက်ာင္းေရာက္သည့္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ သက္တမ္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္ ပင္မတကၠသုိလ္သမိုင္းတြင္ ၁၁ ႏွစ္ရွိသြားျပီျဖစ္သည့္ ၇ ရက္ဇူလိုင္ သမိုင္းသည္ လတ္ဆတ္သစ္လြင္ဆဲျဖစ္သည္။ စိန္ပန္းေတြ ကန့္ေကာ္ေတြ၏ ငုိေျကြသံသ့ဲသ့ဲျကားေနရဆဲ သစ္ပုတ္ပင္အိုမ၏ရွဳိက္သံသ့ဲသ့ဲ ျကားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ အဓိပတိလမ္းအတြင္းေပ်ာ္ဝင္သြားသည့္ ေက်ာင္းသားတိ့ု၏ စီး ထန္းေသာေသြးမ်ား  တင္က်န္ရစ္ဆဲျဖစ္သည္။ ဟင္းလင္းျပင္သမဂၢ အေဆာက္အအုံဝင္းအတြင္း အထီးတည္း တည္ရွိေသာ ေသာ့ခတ္ပိတ္ေလွာင္ ျခင္းခံေနရေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္က သမိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေျပာျပေနဆဲျဖစ္သည္။ ဤအေျကာင္းအခ်င္းအရာမ်ားသည္ ေဆြးေျမ့မသြား ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္စဥ္ လတ္ဆတ္ သစ္လြင္လ်က္ ရွိေနေပသည္။

မိမိတိ့ုမတိုင္မွီ ဆယ္စုႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုသည့္ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရးကို ရပ္တည္ေပးသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရွိသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံရွိသည္။ ထိုသမဂၢ ထိုအေဆာက္အအုံတြင္ ေက်ာင္းသားတိ့ု စုေဝးျက၍ ကိုလိုနီေခတ္မွစ၍ သမိုင္းေခတ္အဆက္ဆက္၏
နိုင္ငံေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခ့ဲျကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းျပီးမွ နင္းေခ် ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရေတာ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာသိမ္းျပီး ၄ လအျကာ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပပြဲမ်ား ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ဝင္းအတြင္းျဖစ္ ပြါးသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကအဓိပတိလမ္းမတေလ်ာက္ တန္းစီဆႏၵျပျက သည္။ ဖိနွိပ္ခ် ဳပ္ခ်ယ္ေသာ တဖက္သတ္အေဆာင္စည္းကမ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ေပးဖိ့ု တကသမွဦးေဆာင္၍ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ အဓိပတိလမ္းမ ေရတမာပင္တန္း တေလ်ာက္ အဓိကရုန္းႏွိမ္နင္းသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ့က ေနရာယူျပီး မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ျပီး နံပတ္ဒုတ္ႏွင့္ ဝင္ ေရာက္ရိုက္ႏွက္ျပီး တကသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုဖမ္းဆီးသည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားကလည္း ခဲမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ပစ္ေပါက္ျကေတာ့သည္။ ထိုသုိ့ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မ်ားျဖစ္ေသာ မႏၲေလးေဆာင္ဘက္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း မခံမရပ္ နိုင္ျကေတာ့ဘဲ ထြက္၍ ဆႏၵျပျကေတာ့သည္။

ထိုစဥ္ေက်ာင္းအျပင္က ဝိုင္းထားေသာ စစ္တပ္က ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ေတာ့သည္။ ထိုတပ္ကို ဦးေဆာင္သူ သားသတ္သမားဟု ေက်ာင္းသား မ်ားက နံမည္ေပးထားသည့္ ဒုဗိုလ္မွဴ းျကီးစိန္လြင္ဟုဆိုျကသည္။ ထိုသုိ့ပစ္ခတ္မွဳ ျဖစ္ပြါးျပီး စစ္ကား ၃ စီးျဖင့္ ေသဆုံးသြားေသာ ေက်ာင္းသား အေလာင္းမ်ားကို သယ္ထုတ္သြားျကသည္ဟုဆိုသည္။ ေသနတ္မွန္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ မႏၲေလးေဆာင္နံရံတြင္ 7/7/1962 ဟု ေသြးႏွင့္ ကမၺည္းေရးထိုးထားခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကား က်န္ေန ဆဲျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေမွာင္သြားေတာ့ သမဂၢအေဆာက္အ အုံ တြင္၍ ေနျကသည္။ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ နံနက္တြင္ေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိ သည့္ သမိုင္းဝင္ သမဂၢအေဆာက္အအုံအားမိုင္းျဖင့္ခြဲ၍ ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည္။

ျပီးေတာ့ တကၠသုိလ္ျကီးအား ၄ လခန့္ပိတ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာ့အသံမွ ” ဒါးဒါး ခ်င္း လွံလွံခ်င္းရွင္းမည္ ” ဗိုလ္ေနဝင္း၏ စကားသံထြက္ေပၚလာခ့ဲေတာ့ေပ သည္။ဤကားအမ်ားသိျကသည့္ ၇  ရက္ ဇူလိုင္ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းဟု ဆိုရပါမည္။

ျဖစ္စဥ္ကိုျပန္ျကည့္လ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္းဝင္းထဲ၌သာဆႏၵျပေနျကသည္။ ေက်ာင္းဝင္းျပင္သုိ့ မထြက္ခ့ဲျက။ ေက်ာင္းသားတိ့ု အဓိကဆႏၵ ျပသည့္အခ်က္မွာ အေဆာင္စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ထိုအေဆာင္စည္းကမ္းကို ေဆြးေႏြးညိွႏဳွိ င္းေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ အင္အားသုံးျဖိဳ ခြင္းခ့ဲသည္။ အဓိကရုန္းႏွိမ္နင္းေရးရဲ နံပတ္ဒုတ္ မ်က္ရည္ယိုဗံုးတိ့ုႏွင့္ ပတ္သက္၍ နိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဟု ဆိုနိုင္ေသးေသာ္လည္း စစ္တပ္အင္အားသုံး၍ ပစ္ခတ္ျခင္းကား လြန္ကဲေသာ လုပ္ေဆာင္မွဳ ဟုဆိုရမည္။ ထိ့ုအျပင္ သမိုင္းဝင္ သမဂၢအေဆာက္အအုံကို မိုင္းခြဲ၍ ျဖိဳ ခ်
ဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ မယုံႏိုင္စရာေကာင္းေလာက္သည့္ စက္ဆုတ္စရာလုပ္ရပ္ဟုသာ ဆိုရေပမည္။

ထိုစဥ္က အေျပာမ်ားသည္မွာ သမဂၢအတြင္ CPB ယူဂ်ီ မ်ားဝင္ေရာက္ ေန၍  ရွင္းလင္းရသည္ဟု အေျကာင္းျပျကသည္။ အသက္ ၂၀ အရြယ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားအားလုံးသည္ ရဲရဲေတာက္ ကြန္ျမဴ နစ္အမာခံမ်ားျဖစ္နိုင္ပါ၏ေလာ။ ေက်ာင္းသားဆိုသည္မွာ ေလ့လာစူးစမ္းကာစ အရြယ္မ်ားသာျဖစ္
ျကသည္။ သူတိ့ု၏အနာဂါတ္ပိုင္နိုင္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရန္ အခ်က္အလက္ရွာ ေဖြစုေဆာင္းကာစ အရြယ္မ်ားသာျဖစ္ျကသည္။ လက္ဝဲဝါဒအပါ အယူအဆ ေပါင္းစုံ အေတြ့အျကံဳ ေပါင္းစုံအား စူးစမ္းေနေသာ ေရာင္စုံဖူငုံစ ပန္းပြင့္မ်ား သာျဖစ္ေနေသးရာ တဖက္သတ္အေရာင္ဆိုး၍မရေပ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ၇ ရက္ ဇူလိုင္ကာလကိုျဖတ္သန္းခ့ဲသူ ေရွ့ေနဦးေက်ာ္ရင္ (ကြယ္လြန္) က
” အဲဒီတုန္းက အဓိပတိလမ္းမ အဝင္ေပါက္ အုတ္တိုင္ေပၚတက္ျပီး စစ္တပ္ကိုလက္ညိဳ းထိုးျပီး ၃ ေယာက္ေပါင္းလိ့ု ၁၀ တန္းေအာင္တဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူးလိ့ု တရားေဟာခ့ဲတာ တကၠသုိလ္ကာယဗလေမာင္ ေမာင္ေမာင္သန္းေပါ့ကြ ။ ကိုသန္းထြန္းတိ့ုဆိုတာလဲ အဲဒီတုန္းက အေရးအခင္းမွာ ပါခ့ဲတဲ့ တိုးတက္ေက်ာင္းသားေတြေပါ့ ” ဆိုခ့ဲဘူးပါသည္။

သူေျပာသည့္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းမွာ ေနာင္တပ္ထဲဝင္ျပီး ဒုတိယဗိုလ္မွဴ းျကီးအထိ တာဝန္ယူခ့ဲျပီး ေနာက္ပိုင္း အင္းစိန္ CID တြင္ေျပာင္းေရႊ့အမွဳ ထမ္းခ့ဲသူျဖစ္သည္။ အလားတူ သူေျပာသည့္ ဦးသန္းထြန္းမွာလည္း ေနာက္ ပိုင္းတြင္ တပ္ထဲသုိ့ဝင္ခ့ဲျပီး ဗိုလ္မွဴ းခ် ဳပ္အထိျဖစ္ကာ ဗိုလ္ခင္ညြန့္ေအာက္၌
ေထာက္လွမ္းေရး ဒုညႊန္မွဴ း တာဝန္ယူခ့ဲဘူးသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဝန္ျကီးဌာနတခု၏ ဒုဝန္ျကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူျပီး အနားယူသြားခ့ဲသည္။

မိမိ၏ရဲေဘာ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သု ပခုကၠဴ သား ကိုသိန္းေဆြေခၚ ကိုမင္းထင္  ကလည္း မိမိအား ဤသုိ့ေျပာဖူးသည္။

” ဇူလိုင္ ၇ ရက္ တုန္းက ကိုယ္တိ့ုက အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေလာက္ ဘဲရွိေသးတာ အေရးအခင္းျပီးေတာ့ ကိုကက္တိ့ု တကၠသုိလ္ကျပန္ လာျပီး အေရးအခင္းအေျကာင္းေျပာျက သူတိ့ုေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္လိုပါ ဝင္ခ့ဲျကတယ္ဆိုတာ ေျပာျပတာကို နားေထာင္ခ့ဲရတာေလ ”

သူေျပာသည့္ ကိုကက္ဆိုသည္မွာ ပခုကၠဴ သား ဦးကက္စိန္ျဖစ္သည္။ သူလည္းတပ္ထဲဝင္ျပီး ဗိုလ္ခ် ဳပ္အဆင့္အထိေရာက္ရွိျပီး နဝတေခတ္တြင္  တိုင္းမွဴ း က်န္းမာေရးဝန္ျကီး စသည့္တာဝန္မ်ားယူခ့ဲသည္။ ဤအေျကာင္း အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ် ဳိ့ကေတာ့ ဤသုိ့ဆိုေလ့ရွိသည္။ ၇ ရက္ ဇူလိုင္ အေရးအခင္းျပီးေတာ့ တိုးတက္ေက်ာင္းသားအခ် ဳိ့က စစ္တပ္ကိုေျပာင္းလဲရန္ တပ္ထဲဝင္၍ ေျပာင္းလဲမည္ဟုဆိုကာ တပ္ထဲဝင္ျကသည္ဟုဆိုျကသည္။ မိမိ အထက္ေဖၚျပပါ ေက်ာင္းသားျကီး ၃ ေယာက္က မည္သည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝင္ျကသည္ဆိုသည္ကို သူတိ့ုကိုယ္တိုင္သာ သိေပလိမ့္မည္။ ထိ့ုအတူ ၁၉၄၉/၁၉၅၀ ျပည္တြင္းစစ္က ရန္ကုန္ အင္းစိန္သုိ့ေရာက္ေနစဥ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖဆပလ အစိုးရတပ္မွ ဝင္တိုက္ေပးခ့ဲသည္ကို
လည္းေတြ့ရသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ မိမိအဓိကေျပာခ်င္သည္မွာ ထိုစဥ္က ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျကသူအားလုံးသည္ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ား မဟုတ္ခ့ဲျကဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါ သည္။ ေက်ာင္းသားတိ့ု၏ တက္ျကြမွဳမဟုတ္မခံစိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ မတရားမွဳ ကိုေခါင္းငုံ့မခံနိုင္ျကသည့္စိတ္ဓါတ္တိ့ုေျကာင့္ျဖစ္သည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ ထို ေက်ာင္းသားလွဳ ပ္ရွားမွဳ ကို ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားဟုစြပ္စြဲျပီးအျကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းျခင္းသည္ လုံေလာက္သည့္ အေျကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ေပ။

ဆိုးဝါးလြန္းခ့ဲသည္က နယ္ခ်ဲ့ဆန့္က်င္ေရး သမိုင္းအစဥ္အလာ ျကီးမားခ့ဲသည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးအား မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကိစၥသည္ အလြန္ျကီးမားသည့္ကိစၥ သမိုင္းတရားခံအျဖစ္အမည္တြင္မည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထို့ေျကာင့္လည္း ၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလတြင္
ေျပာျကဆိုျကရာ၌ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ယူမည့္သူ တာဝန္ခံ မည့္သူမရွိေခ် ။ ဗိုလ္ေနဝင္းကလည္း ေခါင္းေရွာင္သည္။ ဗိုလ္ေအာင္ျကီး ကလည္းေခါင္းေရွာင္သည္။ ထိုစဥ္ လုံျခံဳ ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ တာဝန္ယူခ့ဲ သည္ဆိုေသာ ဗိုလ္မွဴ းျကီးေက်ာ္စုိး ဆိုသူထံမွလည္း ဘာသံမွ မထြက္ခ့ဲေခ် ။

ထိုစဥ္ တပ္၏ထိပ္ဆုံးေနရာတြင္ရွိသူ ၂ ဦးေတာင္မွ တာဝန္မယူရဲမွေတာ့ က်န္သူမ်ား ဆိုဖြယ္မရွိေခ် ။ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္အတြက္ ဖ်က္ မရသည့္အမဲစက္ျဖစ္ခ့ဲေတာ့သည္။

ဗိုလ္ေနဝင္းက သူအမိန့္မေပးပါဟု ေျဗာင္ျငင္းေနေသာ သမဂၢအေဆာက္အဦး မိုင္းခြဲခံရျပီး ” ဒါးဒါးခ်င္းရွင္းရမည္ လွံလွံခ်င္းရွင္းရမည္ ဟု အသံလႊင့္ေျပာျကားခ့ဲသည္မွာ သူမဟုတ္၍ေတာ့ ျငင္းမရနိုင္ပါ။ သူ၏ ေျပာဆိုခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားကို ရန္သူသဖြယ္ သေဘာထားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စစ္ေျကျငာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကေတာ့ ျငင္းပယ္၍ မရနိုင္ေပ။

ဗိုလ္ေနဝင္း၏ အထက္ပါသေဘာထားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း သူ၏လူမ်ားမွတဆင့္ ဆက္လက္ေဖၚျပသည္။ ထိုအေရးအခင္းကာလေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၄/၇၅ ကာအထိ ဖမ္းမိသူမ်ားအား ဗိုလ္ေနဝင္းလက္စြဲေထာက္လွမ္း ေရး မ်က္မွန္တင္ဦးႏွငူ့္သူ့လူမ်ားက ဖမ္ဆီးခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ ျကြလွဳ ပ္ရွားသူမ်ားအား မင္းတို့မေျကနပ္ရင္ ျမိဳ့ ေပၚမွာ ဆူမေနျကနဲ့ ေတာခို ျကကြဟု ဆိုေလ့ရွိသည္။ ထို့ျပင္ ထိုဗိုလ္ေနဝင္း၏ ဒါးဒါးခ်င္း လွံလွံခ်င္း အယူအဆကို လက္ကိုင္ထား၍ ေနာက္ပိုင္း မည္သည့္ ေက်ာင္းသား အလုပ္ သမားလွဳ ပ္ရွားမွဳ ကိုမွ ေစ့စပ္ညိွႏွဳိ င္းေျဖရွင္းျခင္းမျပဳ ဘဲ အIင္အားသုံးေခ်
မွဳ န္းခ့ဲသည္ကိုသာေတြ့ရသည္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္၎ သမဂၢအေဆာက္အဥိီးသည္၎ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပရန္ ဖြဲ့စည္း တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေက်ာင္းသား မ်ား၏ သာေရးနာေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမွဳ ေရးစသည့္ ေက်ာင္းသား အက် ဳိ းစီးပြါးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဘဝဖြံ့ျဖိဳ းတိုးတက္ရန္အတြက္
ဖြဲ့စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတိ့ု၏ဆႏၵျပမွဳ သပိတ္ေမွာက္မွဳ စသည္မ်ားသည္ ေခတ္ကာလ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တရားမ်ွ တမွဳ တို့ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေပသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းအျပီး ေက်ာင္းမ်ား ကို ၄ လပိတ္ခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကား ေသြးေအးမသြားခ့ဲေပ။ ေက်ာင္းမ်ားျပန္ဖြင့္ေတာ့ ျပန္လည္ သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲျကသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန့တြင္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက အေရးေတာ္ပုံ ရာေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ကို ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ေဘး၌ ညတြင္းခ်င္း
စိုက္ထူခ့ဲျကသည္။ အျမင့္ ၇ ေပ ၇ လကၼ အက်ယ္ ၆၂ လကၼရွိေသာ 7/7/62 ေန့ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳသည့္ ေက်ာက္တိုင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္  ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ား ျဖိဳ ခြဲခံရသည္။ သမဂၢမ်ားဖ်က္သိမ္းခံရသည္။ ရာေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္လည္း ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရသည္။

အေပၚယံကျကည့္လ်င္ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္သူလူမ်ား နိုင္သည္။ အေရးအခင္းကို ေအာင္ျမင္စြာျဖိဳ ခြဲနိုင္ခ့ဲသည္။ သမဂၢအေဆာက္အဥၤီးအားလက္စ ေဖ်ာက္ပစ္နိုင္ခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ လက္ေတြ့တြင္ ထိုျဖစ္ရပ္က တျပည္လုံးအား စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန့္က်င္သည့္စိတ္ဓါတ္ကို ေမြးဖြါးေပးလိုက္သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္သည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အျမဲတေစ ေျခာက္လွန့္ေနသည့္ အတိတ္တေစၦ ျဖစ္သြားသည္။ အျမဲတမ္းေျခာက္လွန့္ ခံေနရေတာ့သည္။ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္၏ ရာဇာပလႅင္သည္ မတည္ျငိမ္ခ့ဲ့ေတာ့ေပ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အျကပ္အတည္းတခုမဟုတ္ တခု ဆက္တိုက္လို ၾကံဳ ေနရေတာ့သည္။

ေခတ္ကာလမ်ား ျကာလာေသာ္လည္း အျမဲတေစ အသစ္ျဖစ္ေနသည္။ အေဟာင္း တိ့ုေနရာတြင္ အသစ္အသစ္တို့အစဥ္အျမဲ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာေနသည္။ ျမန္မာျပည္လူ့အဖြဲ့အစည္း၏ မဆုံးနိုင္သည့္ပဋိပကၡႏွင့္ အံတုယွဥ္ ျပိဳ င္မွဳ ကို ေမြးထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က မည္သုိ့ပင္ အင္အား ျကီးထြားလာသည္ျဖစ္ေစ ေခါင္းငု့ံ့မခံသည္ မ် ဳိ းဆက္သစ္တိ့ု ေခတ္တိုင္း ေပၚထြက္ လာေတာ့သည္။ ဤကား ၇ ရက္ ဇူလိုင္မွေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန့္က်င့္သည့္ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ မ် ဳိ းဆက္တိ့ုပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလက ရက္ပိုင္း သမတျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က သမဂၢအေဆာက္အဦး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးျကီးအုတ္ျမစ္ခ် ျကတာေပါ့ဟုဆိုခ့ဲေသာ္လည္း သမိုင္းဘီးသည္ ေနာက္သုိ့ျပန္လိမ့္သြားခ့ဲ သည္။ နာက်င္ခ့ဲရေသာရက္မ်ားသည္မေပ်ာက္နိုင္ေသး ။ အတိတ္တေစၧ သည္ ေျခာက္လွန့္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေရးပါလွသည့္ နိုင္ငံေရးျပသ
နာမ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္၍လည္းမရ။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္၍လည္းမရ။ ေက်ာ္လႊား သြား၍လည္းမရႏိုင္ေပ။ စစ္အာဏာရွင့္ဒီမိုကေရစီျပသနာကို ေျဖရွင္းနိုင္ ဖိ့ုဆိုလ်င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ သမဂၢအေဆာက္အအုံျကီး ျပန္လည္ေပၚ ထြန္းလာရန္လိုေပလိမ့္မည္။ အမ် ဳိးသားရင္ျကားေစ့ေရး သင္ပုန္းေခ်ေရး အတြက္ဆိုလ်င္ အနာေဟာင္းမဖြေစခ်င္ မဆြေစခ်င္ဟုသာ ေျပာေန၍ မရဘဲ
ပ်က္စီးသြားသည္မ်ားကို အေကာင္းပကတိျဖစ္ရန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ေပးဘိ့ုလိုအပ္ေပမည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္စျပဳ လာသည္ကို ေတြ့ရသည္။ သမဂၢဝင္းအတြင္းရွိ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္ အား ၇ ရက္ ဇူလိုင္တြင္ လာေရာက္အေလးျပဳ ခြင့္ရလာသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ျပီးျပည့္စုံမွဳ မရွိေသးေသာ္လည္း အေကာင္းဘက္သုိ့  အေရြ့ဟုေတာ့ ဆို၍ရမည္ ထင္ပါသည္။ သုိ့ေသာ္ ပန္းတိုင္ေတာ့မေရာက္ေသးေပ။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ပင္မဝင္းအတြင္းရွိ သမဂၢဝင္း ဟင္းလင္းျပင္အတြင္း ခန့္ျငားထည္ဝါေသာ သမဂၢအေဆာက္အဦးတခုေပၚထြန္းလာဘိ့ု လို အပ္ေနေပးေသးသည္။ သံဝင္းထရံျကားမွ အထီးတည္းရပ္တည္ေနေသာ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာက္တိုင္သည္ သမဂၢအေဆာက္အဦးသစ္ျကီးအား၎
ေခတ္အဆက္ဆက္တိုက္ပြဲမ်ားစြာတြင္ စြန့္လႊတ္တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲျကေသာ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္တခုအား၎ င့ံလင့္၍ ေနေပသည္။ သံတိုင္ျကားမွ လွမ္းျမင္ရသည့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ေက်ာက္တိုင္သည္ ျဖတ္သန္းခ့ဲရေသာ သမိုင္းကို ေျပာျပေနခ့ဲသု္ိ့ သမိုင္းသစ္
ကိုလည္း င့ံလင့္၍ေနေပသည္။

မိမိတိ့ု ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေျခခ် စ ႏွစ္မ်ားက အဓိပတိလမ္းမအဝင္ဝတြင္ သံတိုင္မ်ားျကားမွ လွမ္းျမင္ရသည့္ ေက်ာက္တိုင္ငယ္ကား ျက့ံခိုင္လြန္း လွေပစြ။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စိုး )
photo credit မူရင္းပိုင္ရွင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts