ဂါမဏိ ရသေဆာင္းပါးစုံ

ဂါမဏိ ● တဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိက္နာရန္ ….


ဂါမဏိ ● တဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုိက္နာရန္ ….

( ၂ ၁ ရ ာ စု ပ င္ လုံ စ ာ စ ဥ္ – ၁ ၇ )
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၈၊ ၂၀၁၆

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြကုိထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားရဲ႕အဓိကလမ္းၫႊန္မူကေတာ့ “တဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုိက္ နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား” လုိ႔ ေခါင္းစည္းတပ္ထားတဲ့၊ အေတာ္ေလး လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္ထားတဲ့ စာတမ္းတခု ျဖစ္ပါ တယ္။ “သေဘာတူညီခ်က္ ၁ဝ ခ်က္” လုိ႔လည္းေခၚတဲ့ဒီစာတမ္းကုိ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔တပ္ ပူးေပါင္းေရးဆြဲထား ၿပီး ၎တုိ႔ဟာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအားလုံးကုိ ဒီ ၁ဝ ခ်က္အေျခခံေပၚကေန ႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီ ၁ဝ ခ်က္ဟာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကနဦးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြင္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘက္က သေဘာတူလက္ခံထားခဲ့သလုိလုိပုံစံမ်ဳိး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ညာဝါးၿဖီးျဖန္းေနေပမဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ ေတာ့ ဒီလုိသေဘာတူညီထားတယ္လုိ႔ ဘယ္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မွ မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ ေနာက္ပုိင္းက်မွသာ ‘သိရွိ သေဘာတူေၾကာင္း’ ဇြတ္အတင္းဖိအားေပး လက္မွတ္ထုိးခုိင္း ခံခဲ့ၾကရတယ္။ ‘ လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီခ်က္’ ဆုိတာအဲသလုိပါ။

စာတမ္းအျပည့္အစုံက ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

တဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လုိက္နာရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
၁။ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း၌သာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားေနထုိင္ရမည္။
၂။ တပ္အင္အားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ [တပ္သားသစ္ မစုေဆာင္းရ၊ စစ္သင္တန္းမေပးရ]
၃။ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္း၊ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရ။
၄။ ျပည္သူလူထုထံမွ ရိကၡာသီးႏွံပစၥည္းမ်ား မေကာက္ခံရ။
၅။ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ရ။ [ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မခ်ရ။ ေဒသရဲ၊ တရား႐ုံး၊ အက်ဥ္းေထာင္ မထူေထာင္ရ။ ျပည္သူ႔စစ္ မဖြဲ႔ရ]
၆။ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ။
၇။ မတရားသင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ။
၈။ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး၏ ႀကဳိတင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ။
၉။ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ဝင္ထြက္သြားလာရာ၌ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ေဆာင္ယူျခင္း မျပဳရ။
၁ဝ။ ၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ ဝင္ထြက္သြားလာရာ၌ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

ဒါဟာ ‘ဥပေဒတြင္းဝင္ေရာက္ျခင္း’ကုိစစ္အစုိးရရဲ႕အရွင္းလင္းဆုံးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ပါပဲ။

တန္ခိုးထြားလွတဲ့ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ အရာက်ၿပီးတဲ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီ အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကို နည္းနည္းပါးပါး ျပန္ျပင္လိုက္ၿပီး အခ်က္ ၁၄ ခ်က္ လုပ္လိုက္ပါတယ္။ အဓိကျပင္တာကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရးကို ရည္ၫႊန္းထားတဲ့စာသားေတြ ျဖဳတ္ပစ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းစဥ္ကိုလည္း ျပင္လိုက္ပါတယ္။ ျပင္ထားၿပီးတဲ့ ၁၄ ခ်က္ကေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူစဥ္ သေဘာထားတူညီခ်က္ (၂ဝဝ၄)
၁။        အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လံုးဝမဆက္သြယ္ရန္
၂။        လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ရန္
၃။        လက္ရွိတပ္အင္အားအျပင္ ထပ္မံမတိုးခ်ဲ႕ရန္၊ လူသစ္မစုရန္
၄။        သင္တန္းဖြင့္လွစ္၍ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္
၅။        ေထာက္ပံ့မႈေပးရာတြင္ လြယ္ကူေရးအတြက္ လူ၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ဖြဲ႔စည္းပံုစာရင္းအေသးစိတ္ေပးရန္
၆။       ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္း၊ ဘိန္းခြန္ေကာက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ ဓားျပတိုက္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ လူထုကိုအႏိုင္က်င့္ ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္
၇။       အစိုးရကြပ္ကဲမႈႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားရန္
၈။       သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္း သြားလာ၍ရေသာ္လည္း အျခားေနရာသို႔သြားလာပါက တပ္စခန္းမ်ားသို႔ သတင္းပို႔ ၍ လက္နက္မဲ့သြားလာရန္
၉။        ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ကင္းရွင္းစြာေနထိုင္ရန္
၁ဝ။      အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရန္
၁၁။     နယ္ေျမျဖန္႔က်ဲ၍ ကန္႔သတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ေနရာမ်ားအား သတ္မွတ္ေပး ရန္
၁၂။      ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကူညီပံ့ပိုးသြားရန္
၁၃။     ႏိုင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ေဒသရွိျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္
၁၄။     ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳေဆာင္ရြက္သြား ရန္

စာသားေတြျပင္ဆင္ၿပီး အခ်က္တခ်ဳိ႕ခြဲထုတ္တာ ထပ္ျဖည့္တာလုပ္ထားေပမဲ့ အႏွစ္သာရနဲ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ထူး မျခားနားပါပဲ။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြကို ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔အတြက္ နအဖတပ္ေတြကို အတြင္းပိုင္းလမ္းၫႊန္ စာတမ္း သာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ စစ္အစိုးရေျပာေျပာေနတဲ့ ‘ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဝင္ေရာက္မႈ’ ကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပံု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၁ဝ ခ်က္တို႔၊ ၁၄ ခ်က္တို႔ဟာ စစ္အစိုးရရဲ႔ ဥပေဒေဘာင္ ဆိုတာကို အရွင္းလင္းဆံုးေဖာ္ျပခ်က္ပါပဲ။

အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ေတြအျပင္ အစုိးရထံႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ထားတဲ့သင္းကြဲအုပ္စုေလးေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိပါေသးတယ္။ စစ္အစုိးရရဲ႕တရားဝင္ ၁၇ ဖြဲ႔ စာရင္းထဲထည့္ထားတဲ့ လက္နက္ခ်ႏွစ္ဖြဲ႔ (အမ္တီေအနဲ႔ ရခုိင္ ဗကပ) ကုိေရာ၊ တျခားလက္နက္ခ်ခြဲထြက္ အပဲ့အရြဲ႔ေတြအားလုံးကုိပါ စစ္အစုိးရက ျပန္လည္စုစည္းဖြဲ႔စည္း၊ တခ်ဳိ႕ကုိ ‘အထူးေဒသ’ ဆုိတဲ့ အၿမီးေလးတပ္ေပးၿပီး လက္နက္ေတြ ျပန္တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္အေရ အတြက္ေတာ့ လက္နက္မခ်ခင္ထက္ေလွ်ာ႔ထားတာနဲ႔ ကန္႔သတ္တာေတြလုပ္လုိက္ေသးတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အမ္တီေအ အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းေတြရဲ႕အထူးေဒသ အနည္းဆုံး ၆ ခု၊ ဒီေကဘီေအမပါ ေကအင္ယူအဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းေတြရဲ႕ အထူးေဒသ အနဲဆုံး ၄ ခု၊ ကရင္နီအဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းေတြရဲ႕အထူးေဒသ အနည္းဆုံး ၃ ခုနဲ႔ အထူးေဒသအၿမီးတပ္မထားတဲ့ အဖြဲ႔ေပါင္း စုံေပၚလာခဲ့ၿပီး တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ေရာ စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ၊ အာဏာသုံးခြင့္ေတြနဲ႔ ေသာင္းက်န္းၾကပါ ေတာ့တယ္။

တရားဝင္အားျဖင့္ ‘ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႔’ (သကဆဖ)လုိ႔ ဗမာစစ္တပ္က သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး စစ္အစုိးရ ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းထဲ အပစ္ရပ္ ၁၇ ဖြဲ႔နဲ႔တတန္းတည္းထား ေၾကာ္ျငာခံရတဲ့ ဒီအဖြဲ႔ေတြဟာ လက္နက္ခဲ ယမ္းေတြ စုေဆာင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္၊ နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔လက္နက္ေရာင္းဝယ္၊ တျခားေျမ ေအာက္ဒုစ႐ုိက္လုပ္ငန္းေတြအားလုံးကုိ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔နားလည္မူယူၿပီးေတာ့ေရာ၊ မယူဘဲနဲ႔ေရာ လုပ္ေနၾကပါ တယ္။ သကဆဖဆုိတာ သေဘာတရားအရ၊ စစ္တပ္ကပုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈရွိတဲ့ ‘ျပည့္သူ႔စစ္’ထက္ ပုိလြတ္လပ္မႈရွိတယ္၊ သုိ႔မဟုတ္ ပုိအဆင့္နိမ့္တယ္လုိ႔ဆုိေပမဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ကြဲျပားခ်က္ဟာ အေတာ့္ကုိ ေဝဝါး ႐ႈပ္ေထြးလာ ေနပါတယ္။ အခြင့္သာတဲ့ေဒသေတြက ျပည္သူ႔စစ္ေတြဟာလည္း ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ အဖြဲ႔ေတြပုံစံအတုိင္း လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ ေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါေတြကေတာ့ ‘အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး’ လုိ႔ေျပာေျပာ၊ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ လုိ႔ဆုိဆုိ၊ ထူးဆန္း႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ ကစားပြဲႀကီးထဲ တဖြဲ႔ေပၚတဖြဲ႔ေရာ ျပည္သူလူထုအေပၚေရာ၊ ဖ်ံက်ေနၾကတဲ့ ဥပေဒတြင္းနဲ႔ ဥပေဒတပုိင္း လက္နက္ကုိင္ တပ္သဗၺနံေပါင္းစုံတုိ႔ေပ်ာ္စံရာ အမိျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးပါပဲ။ လက္နက္ကုိင္တုိက္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရနဲ႔ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္ရဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတဲ့ ေကအင္ယူနဲ႔တကြေသာ တျခားလက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္း သားအဖြဲ႔ေတြ မလြဲမေသြဝင္ေရာက္ရမယ့္ ကစားပြဲႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကစားပြဲႀကီးဟာ သုညႂကြင္းကစားပြဲ ျဖစ္မလား၊ သုညမႂကြင္းကစားပြဲျဖစ္မလားဆုိတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရအုံးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ေျပာရရင္ ေတာ့ အခ်က္အလက္ေတြအားလုံးက (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့သလုိ) အလုံးစုံပ်က္သုဥ္းေရးဆီကုိသာ ဦးတည္ ေနပါတယ္။

ဂါမဏိ
(၂၀၀၅)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts