သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) – (၅)ႏွစ္တာ အင္အယ္ဒီႏွင့္ တပ္မေတာ္ညြန္ေပါင္းအစိုးရအေပၚ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) – (၅)ႏွစ္တာ အင္အယ္ဒီႏွင့္ တပ္မေတာ္ညြန္ေပါင္းအစိုးရအေပၚ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၆
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္ခါစ တစ္ႏွစ္အၾကာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ား တဟုန္ထိုးစီးဆင္းလာျပီး ႏိုင္ငံ တစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြမ်ား ၅ႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္ကိုေက်ာ္သြားႏိုင္သည္ဟု အေကာင္းျမင္ဝါဒျဖင့္ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ပါသည္။ ၂ႏွစ္အၾကာတြင္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္သြားျပီး ခရိုနီ၊ မူးယစ္ရာဇာမ်ားကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိတ္ပ်က္သြားရသည္။ ဆင္းရဲတြင္း ပိုနက္သြားသလို ျဖစ္သြားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္အယ္ဒီပါတီ အျပတ္အသက္ႏိုင္ကာ ၂၀၁၆ မတ္လတြင္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ၂၅% တို႕ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ ျဖစ္လာေတာ့မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ (၅)ႏွစ္အတြင္ ကမၻာ့အဆင္းရဲမြဲေတမႈႏိုင္ငံဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ႏိုင္ငံခ်မ္းသာမႈႏွင့္မြဲေတမႈ (GDP per capital)

အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားတစ္ဦးျခင္းကုန္ထုတ္လုပ္စြမ္းအား GDP per capital တန္ဖိုးျမွင့္လာပါက တိုးတက္ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါးတြင္ တစ္ဦးခ်င္းကုန္ထုတ္လုပ္အား တိုးတက္လာရန္အတြက္ အစိုးရျဖစ္လာေတာ့မည့္ အင္အယ္ဒီပါတီ၏ စီးပြားေရးေပၚလစီ အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေငြ၊ အာဏာပိုင္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးရပါမည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အထက္ပါဇယားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းအဆင္းရဲဆံုး အမြဲေတဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ စာေရးသူ ေမွ်ာ္လင့္သည္မွာ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း GDP Growth Rate ကို ၁၅% အထက္ျဖင့္ ၅ႏွစ္ဆက္တိုက္ ထိန္းထားပါက ေနာက္(၅)ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး (၃)ဆအထိ တိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါဇယားအရ ထိုင္း၊ တရုပ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ (၅)ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး ၂ဆေက်ာ္ တိုးတက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အစိုးရေကာင္းအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ရလာဒ္ေကာင္းရရွိပါသည္။ အဇာဘိုင္ဂ်န္ ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတသစ္ေရြးေကာက္ခံျပီးူ ၅ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး ၃ဆ ေက်ာ္အထိ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဇာဘိုင္ဂ်န္သမၼတ IIham Aliyev ႏွင့္အဖြဲ႕က ေနာက္သက္တမ္းေရြးေကာက္ပြဲကိုု မသမာမႈျဖင့္ အႏိုင္ယူျပီးေနာက္၊ သမၼတသက္တမ္းကို အကန္႕သတ္မရွိ ျပဌာန္းလိုက္ေသာအခါ တိုင္းျပည္တိုးတက္မႈ ရပ္တံ့သြားရရွာသည္။ တရုပ္ႏိုင္ငံ စီးပြားတိုးတက္ျခင္းသည္ စံနမူနာျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံလည္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္သက္ဆင္ တက္လာေသာအခါ စီးပြားေရးအလြန္တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈေၾကာင့္ စီးပြားသိပ္မတိုးတက္ေတာ့ပါ။

စီးပြားတိုးတက္သည္ ဟူသည္မွာ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ႏႈန္း ၁၅% ခန္႕ရရွိရန္လိုပါသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ စီးပြားတိုးတက္ႏႈန္းအျမင့္ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား၏ GDP growth rates မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။


Reference: https://www.gfmag.com/global-data/economic-data/countries-highest-gdp-growth

ျမန္မာျပည္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၂၀၁၂ေနာက္ပိုင္းမွ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆရပါမည္။ ျမန္မာ၊ လာအို တို႕သည္ ကမၻာ့စီးပြားအတိုးတက္ဆံုး အဆင့္ ၁၅၊ ၁၆ ရရွိထားေသာ္လည္း မြဲေတေသာအဆင့္မွ မလြတ္ႏိုင္ေသးပါေခ်။

ဇယားအရ ျမန္မာမ်ားက မြဲေတငတ္မြတ္သည္ဟု ယူဆရေသာ အီသီယိုပီးယားႏိုင္ငံက လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္အတြင္ စီးပြားအတိုးတက္ဆံုး တတိယအဆင့္ကို ရရွိထားသည္မွာ အံ့ဘြယ္ျဖစ္သည္။ အာဖရိက အင္ဂိုလာ ႏိုင္ငံက ၂၀%၊ ၂၂%၊ ၁၃% စသျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အင္ဂိုလာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတေပါမ်ားျပီး ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနရွာပါသည္။

NLD က နိုင္ငံေရွ႕ဆက္မယ့္ စီးပြားေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္အခ်က္ ၅ ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

(၁) အရႈံးေပၚေနေသာ နိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးမ်ား ရပ္ဆိုင္းပါမည္။ အခြန္ေရွာင္မႈမ်ားကို နွိမ္နင္းျပီး အခြန္အခမ်ား အျပည့္အဝရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ဝန္ျကီးဌာနမ်ားရဲ႕ မလိုအပ္တဲ့အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားျပီး၊ ျပည္သူ႕ အတြက္လိုအပ္တဲ့ လူမႈကိစၥမ်ားအတြက္ အသုံးခ်သြားပါမည္။

(၂) လာဘ္စားမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ျပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေရး၊ ဝန္ျကီးဌာနမ်ား တာဝန္ယူတတ္မႈရွိေရးတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ စုစည္းလုပ္ကိုင္မႈအားနည္းေနေသာ အစိုးရဌာန ယႏ ၱယားမ်ား၊ ေဖာင္းပြေနေသာ အစိုးရဌာန မ်ားကို က်စ္လစ္မႈရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းသြားပါမည္။

(၃) စိုက္ပ်ိဳးေရးကဏၰ ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ နိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္နံမည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျပီး၊ လယ္သမားမ်ားကို ေခ်းေငြမ်ား၊ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးသြားပါမည္။

(၄) တိုင္းျပည္ဘ႑ာေရး ေငြးေျကးခိုင္မာေရးမ်ားအတြက္ ဗဟိုဘဏ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝေပးျပီး ေငြေၾကးက႑ကို ထိန္းညွိသြားပါမည္။

(၅) အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို နိုင္ငံျခားေခ်းေငြမ်ား အကူအညီမ်ားနဲ႔ ျဖည့္တင္း တည္ေဆာက္ေပးသြားပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးအိပ္မက္မ်ား

ႏိုင္ငံတိုင္း စီးပြားေရးေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေနေသာေခတ္ၾကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာေရးသူ၏ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအိပ္မက္ မ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။ စာေရးသူသည္ စီးပြားေရးပညာရွင္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သာမန္လူတစ္ဦးအျမင္ျဖင့္သာ အိပ္မက္ကို ေရးပါမည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္း ေပတံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မည္ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးခ်င္းကုန္ထုတ္လုပ္အားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမည္နည္း ..ကိုေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းတာပါမည္။

အိပ္မက္ (၁)

ႏိုင္ငံသားတိုင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးသည္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံဝင္ေရာက္လာဖို႕လိုသည္။ တနည္းအားျဖင့္ FDI Foreign Direct Investment ျမင့္မားလာရမည္။ ရင္ႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ားက သူတို႕ရင္းႏွီးေငြကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာလာေရာက္ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံဖို႕ ..ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ရပါမည္။

အထူးသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွတ္နွံမႈမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ တဟုန္ထိုးဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာပါက ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ၅သန္းခန္႕ ျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကမည္။ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ အလုပ္သြားလုပ္သူမ်ားလည္း မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာၾကမည္မွာ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။
.
တိုးတက္ခ်မ္းသာႏိုင္ငံဆိုပါက ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူေတြ စိတ္ခ်စြာလာေရာက္လို႕ အက္ဖ္ဒီအိုင္ FDI ျမင့္မားပါသည္။ အမ်ားဆံုးရရွိႏိုင္ငံမွာ နံပါတ္-၁။ အေမရိကန္ ၂၀၉၃ ဘီလ်ံ (ကန္ေဒၚလာ)၊ နံပါတ္-၂။ အဂၤလန္ ၁၃၄၇ ဘီလ်ံ နံပါတ္-၃။ ေဟာင္ေကာင္ ၁၁၈၄ ဘီလ်ံ၊ နံပါတ္-၈။ စင္ကာပူ ၂၄၉ ဘီလ်ံ ႏွင့္ နံပါတ္-၉၈ ျမန္မာ ၅ဘီလ်ံ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားစိတ္ခ်ရေအာင္ အင္အယ္ဒီ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရကို ဝိုင္းဝန္းအားေပးဖို႕ လိုပါသည္။

အိပ္မက္-၁ အေကာင္ထည္ေဖၚႏိုင္ရန္ မိသားစုမ်ား ကေလး၁ေယာက္၊ ၂ေယာက္ထက္ ပိုမေမြးရန္ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာျပည္သူလူထုအတြက္ အခမဲ့ သာေၾကာျဖတ္၊ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကို ျငင္သာစြာလုပ္ရပါမည္။ ဝင္ေငြမ်ားေသာ ပညာတတ္မ်ားမွာ ကေလးမ်ားမ်ား မယူၾကသျဖင့္ သူတို႕ကိုပညာေပးစရာမလိုပါ။

အိပ္မက္(၂)

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး။
 မလြယ္ကူလွေသာ္လည္း ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ကင္းရွင္းပါက ေအာက္ေျခအဆင့္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ကင္းရွင္းလာပါမည္။ အင္အယ္ဒီအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဂတိမရွိပါက တပ္မေတာ္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားလဲ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖြဲ႔၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဇယား တြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ႏိုင္ငံ ၁၀ ခုခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်ခံရေသာေၾကာင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံအထက္တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ သည္ဟု Transparency International က ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အေျချပဇယားတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏုိင္ငံကို ေလ့လာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမွတ္ေပါင္း ၈ မွတ္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးဘိတ္အဆင့္ ၁၇၂ ျခစားမႈအျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရမွတ္ ၂၂ မွတ္ျဖင့္ အဆင့္ ၁၄၇ ျဖင့္ တိုးတက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

အင္အယ္ဒီအစိုးရမွာ အဂတိကင္းပါက၊ တပ္မေတာ္ဝန္ၾကီးဌာနမ်ား အဂတိနည္းသြားရန္အတြက္ နယ္စပ္ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ နယ္စပ္တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ဦးစြာ အဂတိကင္းရပါမည္။ သို႕မွသာ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါမည္။

အဂတိကင္းရွင္းရန္အတြက္ Transparency International ဇယားတြင္ အမွတ္၅၀ ရရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စင္ကာပူျပီးလွ်င္ အဂတိအနည္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ (၅)ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္သည္။ အလြန္ခက္ခဲ မလြယ္ကူလွေသာ အိပ္မက္ျဖစ္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား တပ္မေတာ္စစ္သည္မ်ားကို အင္အယ္ဒီႏွင့္ တပ္မေတာ္ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရက မည္ကဲ့သို႕ ပံ့ပိုးရမည္နည္း။

အိပ္မက္-၂ ကိုအေကာင္ထည္ေဖၚနိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနေသာ ၁။အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ၂။ ဇီးသီးဗန္းေမွာက္မႈ (ဘတ္ဂ်တ္ျခစားမႈ) တို႕ကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ပါမည္။ အင္အယ္ဒီႏွင့္တပ္မေတာ္ ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရပါမည္။

အိပ္မက္(၃)

ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ အခြန္ခြဲေဝေရးႏွင့္ သယံဇာတဝင္ေငြ ခြဲေဝေရးတို႕သည္ အေရးၾကီးပါသည္။

 ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ေရွ႕တန္းတင္ေနေသာ္လည္း အက်ိဳးစီးပြားခြဲေဝမႈသည္ ေနာက္ကြယ္မွ အရိပ္မဲၾကီး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့စပ္ျပီး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ျဖစ္သည္။ ဦးစြာပထမ အင္အယ္ဒီႏွင့္တပ္မေတာ္တို႕ ရင္ၾကားေစ့စပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျပီးမွ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕စည္းမ်ားတြင္ ရင္ၾကားေစ့စပ္ဖို႕ ျဖစ္လာပါမည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ာသည္ နမူနာယူေနရေသာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အာခ်ာျပည္နယ္သို႕ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းမွ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးမ်ားပါမည္။ တရုပ္ႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ရန္မွာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါလွပါသည္။

နိဂံုး
အျခားအိပ္မက္မ်ားစြာ ရွိပါေသးသည္။ သာသနာေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ဟိုတယ္ခရီးသြား စသည့္ ဝန္ၾကီးဌာနေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အရည္ေသြးျမွင့္တင္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ အခန္းက႑မ်ားသည္လည္း လိုက္ေလ်ာညီစြာ တိုးတက္ျမင့္မားလာရပါမည္။

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါသည္။ ေမတၱာျဖင့္ ရင္ၾကားေစ့စပ္ျပီး၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူပဲ ေရွ႕ဆက္ အားလံုးအတူေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည္ဟု ဆိုပါသည္။

ရင္ၾကားေစ့စပ္ေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၃ စင္ကာပူႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွ ေမတၱာစကားကို ျပန္လည္ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

“ က်မမွာ ..ယံုၾကည္ခ်က္တစ္ခုရွိတယ္။ ကိုယ္က အားၾကီးလာတဲ့အခါ တပါးသူကို ထုေထာင္းခ်င္တဲ့စိတ္ ဘယ္ေတာ့မွ မထားရဘူး။  အန္တီက အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ စဖြဲ႕ကတည္းက တပ္နဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရး အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာလို႕ ရံႈ႕ခ်ေစခ်င္ရသလဲ။ ရံႈ႕ခ်ဖို႕ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာရင္ ရံႈ႕ခ်မယ္။ ရံႈ႕ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ရင္ၾကားေစ့ေစမဲ့အစား ကြဲျပားျဖစ္ေစပါတယ္။ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ခင္ဗ်ားဆိုရင္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါ့မလား..ေမးခြန္း၊ သူ႕ရဲ့အေျဖေလးကို သေဘာက်လြန္းလို႕ ဘာေၾကာင့္ေမးတယ္ ဇတ္လမ္း ေတာ့သတိမရေတာ့ဘူး၊အေျဖကေတာ့ က်မ မွတ္မိတယ္။ အေျဖက ဘယ္လိုလဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္က ဘယ္ေလာက္မ်ားေကာင္းလို႕ ..ဘယ္ေလာက္မ်ားျမင့္ျမတ္လို႕ ဟိုလူ သည္လူကို ခြင့္မလႊတ္ဘူးလို႕ ေျပာႏိုင္တဲ့လူ ျဖစ္လို႕လဲ..တဲ့။ ေနာက္တဖက္က ၾကည့္ရင္လဲ – ကြ်န္ေတာ္က ဘယ္ေလာက္မ်ား ၾသဇာရွိလို႕၊ ဘယ္ေလာက္မ်ား ၾကီးျမတ္လို႔ ဟိုလူ႕ကို ခြင့္လႊတ္တယ္၊ ဒီလူ႕ကို ခြင့္လႊတ္တယ္ လို႕ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိသလဲ……ရိုးရုိးေလးပဲ..လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ ခြင့္လႊတ္တယ္လဲ ေျပာရေလာက္ေအာင္၊ ခြင့္မလႊတ္ဘူးလို႕လဲ ေျပာရေလာက္ေအာင္ မျမင့္ၾကပါဘူး။
က်တို႕ဟာ အားလံုး အတူတူေတြပါပဲ… (လက္ခုတ္သံမ်ားစြာ)
ဒါေၾကာင့္ က်မတို႕ဟာ ခြင့္လႊတ္တယ္၊ ခြင့္မလႊတ္ဘူး.. ဒီလိုစကားလံုးေတြ မစဥ္းစားခ်င္ဘူးေလ…။ ဒီအခ်န္မွာ။ အခ်င္းခ်င္း ဘယ္ေလာက္အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ႏုိင္မလဲ ..ဆိုတာပဲ က်မ..စဥ္းစားခ်င္တယ္။က်မ မၾကိဳက္တာေတြ ရွိတာေပါ့။ က်မ ရဟန္းႏၱာမွ မဟုတ္တာ၊ က်မ မၾကိဳက္တာေတြ ရွိတယ္။ က်မ မလိုလားတာေတြ ရွိတယ္။ က်မ သေဘာထားနဲ႕ မတိုက္ဆိုင္သူေတြလဲ ရွိတယ္။ က်မ သိပ္ၾကည့္မရတဲ့လူေတြလဲ ရွိတာပဲ (ရယ္သံႏွင့္ လက္ခုပ္သံမ်ားစြာ ေပၚလာသည္ ..အန္တီစုလဲ ခပ္ရွက္ရွက္ ရယ္ျပံဳးေလးျဖင့္ ေျပာပါသည္)။
…  ဒါေပမဲ့ … အဲဒါေၾကာင့္ေတာ့ က်မတို႕ရဲ့ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ထိခိုက္ေအာင္ က်မ မလုပ္ခ်င္ဘူး။ …ဒီေတာ့ ဟိုလူ႕ကို အဆိုးေျပာဖို႕၊ သည္လူ႕ကို အဆိုးေျပာဖို႔ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ မတိုက္တြန္းၾကပါနဲ႕…။ က်မတို႕ၾကားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အမုန္းပြားမႈေတြ၊ မေက်နပ္မႈေတြ၊ တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္ အျမင္ေစာင္းမႈေတြ ဘယ္လိုေျပလည္ေအာင္ လုပ္ေပးသြားမလဲ – ဆိုတာပဲ က်မ ဒီမွာ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ (လက္ခုပ္ၾသဘာသံမ်ား)။ ”

ေျပာတဲ့အတိုင္းလုပ္၊ လုပ္တဲ့အတိုင္းေျပာ၊ ေျပာတာလုပ္တာ မွတ္တမ္းရွိ ISO 9000 ဆိုစကားအတုိင္း အားလံုးညီညြတ္စြာ ရင္ၾကားေစ့စပ္လုပ္ေဆာင္ရင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလြန္တိုးတက္လာပါမည္။ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ တဖန္ျပန္လည္ သာယာဝေျပာလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts