ကုိသန္းလြင္ သတင္းေဆာင္းပါး

ကိုသန္းလြင္ – TPP – ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူ စာခ်ဳပ္

ကိုသန္းလြင္ –  TPP – ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ား ကုန္သြယ္မႈသေဘာတူ စာခ်ဳပ္
(မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၅

(၁)
ပစိဖိတ္ ပါတနာရွစ္  (TPP  .  Trans-Pacific  Partnership) ဆိုသည္မွာ ပစိဖိတ္ ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံ     ပါ၀င္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုေခၚပါသည္၊  ကမၻာၾကီးတခုလံုး ဂ်ီဒီပီ၏ ၄၀ % မွ်ပမာဏရွိ ေသာစီးပြားကုန္သြယ္မႈျဖစ္သျဖင့္ အေရးၾကီးေသာ သေဘာတူညီခ်က္တခုျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ဤေၾကျငာခ်က္ထြက္ေပၚႏိုင္ရန္ ဆက္တိုက္ေန႔မအား ညမအား ေစ့စပ္  ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကရပါသည္၊   ကနဦးစတင္ျပီး ေဆြးေႏြးခ်ိန္ မွ စျပီးေရတြက္ေသာ္ ငါးႏွစ္တာ မွ်အခ်ိန္ယူခဲ့ ရပါသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ WTO-World Trade Organization ေခၚ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ဖြဲ႔စည္းျပီးသည့္ေနာက္ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အၾကီးမားဆံုးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္နိုင္ျခင္း၊ သေဘာတူညီမႈတခု ရရွိၾက ျခင္းပာုဆိုနိုင္ပါသည္။

အျပီးသတ္ညွိႏိႈင္းခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ သမၼတအိုဘားမားက အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားဆီသို႔ အျမန္လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ေစရန္ ကိုယ္တိုင္တယ္လီ္ဖံုးဆက္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ရပါသည္၊  ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံ ၁၂ ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရး ၀န္ၾကီးမ်ားသည္ အျပီးသတ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္  အတလႏၱာျမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ  ၃၀ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္၊   ယခင္က တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ ေၾကျငာရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရျပီးမွ အေရႊ႕    ဆိုင္းခဲ့ရပါေသးသည္၊ ဤစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏီုင္ရန္ အတြက္  ၂၀၁၀ မတ္လမွစတင္ ေရတြက္ ေသာ္ ၀န္ၾကီးမ်ားသည္  ၃၂ ၾကိမ္ေတြ႕ဆံု စည္းေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စကၤာပူ၊ ဘရူးႏိုင္း၊ ခ်ီလီ ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးမ်ား စုေ၀းေဆြးေႏြးၾကရာမွ ေနာင္ တီ၊ပီ၊ပီ ဟုျဖစ္လာမည့္ ဤ သေဘာတူညီ ခ်က္ကို အစပ်ိဳးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊   ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ  တြင္ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်  ႏွင့္ ပီရူးႏိုင္ငံတို႔ က ဤ ၄ ႏိုင္ငံအဖြဲ႔ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္   ( Free  Trade ) ကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္းေက်ျငာ ခဲ့ၾကပါသည္၊   ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တီ၊ ပီ၊ ပီ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ အသက္၀င္စတင္ခဲ့ ပါသည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ထဲမွာပင္  မေလးရွား ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႔   ပါ၀င္လာပါသည္၊   ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္  မက္စီကို ႏွင့္ ကေနဒါတို႔ ပါ၀င္လာၾကျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပါ၀င္လာပါသည္။

စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေက်ျငာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အၾကမ္းအား   ျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

•    ကုန္ပစၥည္းမ်ားစြာကို အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း  အေကာက္ခြန္မဲ့ ( duty Free ) ကုန္သြယ္ႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္ျပီး အခ်ဳိ႕ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကိုမူ အေကာက္ခြန္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ေပးၾကရမည္၊  အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တြင္ ပစၥည္းအမယ္ေပါင္း  ၁၈,၀၀၀  မွာ အေကာက္ခြန္မဲ့ျဖစ္သြားပါသည္၊ ဂ်ပန္ေလာ္ရီကားမ်ား ကိုမူ ယခင္ကလိုပင္ အေမရိကန္ျပည္သို႔ တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္မွာ ေနာင္အႏွစ္ ၃၀ ရွိျမဲရွိေနပါဦးမည္၊
•    က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆးပစၥည္းမ်ား၏  မူပိုင္ခြင့္ မွာ ၅ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ သက္တန္းရွိပါသည္၊
•    အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ေစ်းႏႈန္းတဖက္ေစာင္းနင္းမျဖစ္ေစရန္မိမိ၏ေငြေၾကးတန္ဖိုးကိုေလွ်ာ့ မခ်ၾကရပါ။
•    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္  Country  of Origin  ကို မိမိႏိုင္ငံဟုထုတ္ျပန္ႏိုင္ေစရန္ ပစၥည္း အားလံုး၏ ၄၅%ကို  အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား မွ ၀ယ္ယူရမည္။
•    အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ( ဥပမာ- ကေနဒါ၏ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း) ေစ်းကြက္ကို  ျပင္ပ မွ ၃.၂၅%  သာတင္သြင္း  ခြင့္ျပဳမည္၊ (Quota) ကိုတာကို ၅ႏွစ္တာကာလ အတြင္း အေျဖးေျဖး တိုးျမွင့္သြား မည္၊
•    အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အလုပ္သမားဥပေဒ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား ကို လိုက္နာရမည္။

ဂ်ပန္ ႏွင့္ အေမရိကန္  ကေနဒါ ႏွင့္ မကၠစီကို  ႏိုင္ငံတို႔ မွ ကားထုတ္လုပ္ေရး အတြက္ Country Of Origin ကိစၥသေဘာတူညီ မႈရရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ညွိႏႈိင္းခဲ့ရပါသည္၊  ကေနဒါ၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္  စသည္တို႔က မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ေစ်းကြက္ကို ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ား မွ ၀င္ေရာက္ျပီး ေရာင္းခ်ခြင့္ ေပးေရးကို ၀န္ေလးခဲ့ၾကသည္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက မိမိႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပင္ပမွ အမဲသား ၀င္ေရာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေတာ့ မည္ျဖစ္သည္၊

ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ (Free Trade) ဆိုသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ထိုနိုင္ငံမ်ားအတြင္း ကုန္သြယ္မႈအတြက္  အတားအဆီး ျပႆနာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္၊ ဥပမာ အေကာက္ခြန္၊ ဗီဇာ၊ လိုင္စင္ကိစၥ စသည္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တနိုင္ငံနွင့္တနိုင္ငံ က်န္းမာေရးႏွင့္ Safety (လံုျခံဳမႈ) သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ညွိႏႈိင္းေပးရမည္ျဖစ္၏။

မူပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား (Intellectual Property) ႏွင့္အစိုးရက ၀ယ္ယူေသာ တင္ဒါပစၥည္းမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာၾကရမည့္အျပင္ နိုင္ငံျခားမွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္လည္း လံုျခံဳမႈ ေပးနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံ၏(အစိုးရကသိမ္းယူထားသည္ဆိုလ်င္ )(သို႔မပာုတ္) အျငင္းပြားစရာကိစၥ တစံုတရာ ေပၚေပါက္ခဲ့လ်င္ အစိုးရကို တရား၀င္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆို နိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။

အေမရိကန္၌ သမတၾကီး၏ပါတီျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၀င္မ်ားကပင္ ဤသေဘာတူညီမႈကို ဆန္႔က်င္ေနၾကရာ ဤစာခ်ဳပ္ အတည္ျဖစ္ေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနပါသည္၊  အဖြဲ႔၀င္ ၁၂နိုင္ငံလံုး၏ အစိုးရမ်ားက မိမိနိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳဌာနမ်ားတြင္ အတည္ျပဳခ်က္ ယူရန္လိုပါသည္၊ မၾကာမွီက မွျပဌာန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒမ်ားအရ သမၼတအိုဘားမားမွ တရား၀င္ တင္ျပျပီး ရက္၉၀အတြင္း ကြန္ဂရက္ကအေျဖထုတ္ေပးရပါမည္၊ ကေနဒါ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ကမူ သူသာေရြးခ်ယ္ခံရပါက တီပီပီကို အတည္ျပဳမေပးနိုင္ပာု ေက်ျငာ ထားသည္။

(၂)

ဤသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဌမ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္ မွာ စီးပြားေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္   Joseph  Stiglitz   ထံမွျဖစ္သည္၊    သူကလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇံု ဟုေခၚေ၀ၚ ေန ၾကေသာ္လည္း  တကယ္စင္စစ္ တြင္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ စီးပြားေရးသမားမ်ားက  သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ ၾကိဳး ပမ္းခ်က္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုက္သည္။

နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံမွာ ကေနဒါ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔၏ သူတို႔၏ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေၾကနပ္ေသာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ မွ ထြက္ရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ က်ိဳးစားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္၊  ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ႏွင့္  မကၠဆီကို ႏိုင္ငံ တို႔၏ သၾကားေစ်းကြက္ အေပၚ  ဗိုလ္က်ေနျခင္းကို  ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္၊   အေမရိကန္က  ဂ်ပန္ျပည္က ေရာင္းေသာ ဆန္ အတြက္ အေကာက္ခြန္ ႏံႈးထားတြင္ အဆင္ မေျပ ျဖစ္ၾကသည္။

စာခ်ဳပ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူႏွင့္ လက္ခံရာႏိုင္ငံတို႔အၾကား ျပႆနာေပၚေပါက္ခဲ့လ်င္ ေျဖရွင္းရမည့္ စည္းကမ္းတစ္ခုသတ္မွတ္ထားသည္၊ ISDS ( Investor- State Dispute Settlement System) ကိုေျဖရွင္းေသာစံနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိသည္၊ အေမရိကန္သည္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ Transatlantic Trade and Investment Partnership ေခၚသေဘာတူညီမႈ တစ္ခုရွိသည္၊ ထိုဥပေဒႏွင့္ ဆင္ဆင္တူေသာ စံနစ္ကို တီ၊ပီ၊ပီတြင္ ထည့္သြင္းလိုၾကျခင္းျဖစ္သည္၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားေလာက္သည္ ဆိုေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔က လြတ္လပ္ေသာ သီးျခား အဖြဲ႔အစည္း က အဆံုးျဖတ္ေပးသည္ကို ပိုမို လိုလားသည္၊
Philip Morris ေခၚေဆးလိပ္ကုမၸဏီသည္ ၾသစေတးလ်ႏွင့္ ဥရုေဂြး ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ေဆးလိပ္ဗူးေပၚတြင္ သတိေပးစာတန္း ရိုက္မရိုက္ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး အျငင္းပြားခါ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတရားစြဲဆိုထားသည္၊ ကေနဒါႏိုင္ငံမွာ ထိုသို႔တရားရင္ဆိုင္ရန္မလိုလားေသာေၾကာင့္ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရသည္၊ ဤဥပမာတြင္ အစိုးရက ျပည္သူတို႔အေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ရန္ရွိသည္ကို သတိေပးခြင့္ မရွိသလိုျဖစ္ေနပါသည္၊

မစၥတာ စတစ္ဂလစ္ ကေပးေသာ ေနာက္ဥပမာတစ္ခုတြင္ အက္(စ)ဘက္(စ)ေတာ့ ကုမၸဏီ ၾကီးတခုက သူ႔ထုတ္ကုန္ေၾကာင့္ လူတို႔ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လ်င္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရက ေသသူကိုေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္အျပင္ အလုပ္ပ်က္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ကိုလည္း ေလ်ာ္ေၾကး ေပးရမည့္ ပံုစံေပါက္ေနသည္ဟုဆိုသည္၊ အစိုးရမ်ားသည္ မိမိ တိုင္းသူျပည္သား တို႔၏အသက္အႏၱရာယ္ ကိုအကာအကြယ္ မေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္သြားလိမ့္မည္ဟု ေ၀ဖန္လိုက္သည္၊
၀ိ၀ါဒကြဲဘြယ္ ျပႆနာေပါင္းစံုေၾကာင့္  ဤစာခ်ဳပ္ကို ၁၂ ႏိုင္ငံလံုးက သေဘာတူညီစြာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး  အတြက္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ခက္ခဲစြာ ထပ္မံ ေဆြးေႏြး ၾကရလိမ့္မည္ဟု နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။

တရုပ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုပစိဖိတ္စာခ်ဳပ္ အေပၚတြင္ အျမင္ၾကည္လင္မႈ မရွိႏိုင္ေပ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ရန္ ဖန္တီးခ်က္တရပ္ဟု ယူဆဟန္ရွိသည္၊   ဘယ္ႏိုင္ငံေတြက စာခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုဘဲ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္  WTO  က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို  လို္က္နာၾကရလိမ့္မည္ဟု သတိေပးေနသည္။

ထို႔ျပင္ တရုပ္ႏိုင္ငံက  ASEAN  အပါအ၀င္  ၁၆ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္၊  အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တို႔  ပါ၀င္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္ မွာ  တီပီပီ အလားတူ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ရွိပါသည္။

တီပီပီ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားက မေက်နပ္ပါက နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တရားစြဲ ဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ပာု ဆိုထားရာ တရုပ္ျပည္အေနျဖင့္ တီပီပီသို႔ ဖိတ္ေခၚသည္ဆိုလ်င္ပင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာနိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိလွေပ၊ ထိုနည္းတူ မိမိျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ား ရႈပ္ေထြးလွေသာ အိႏၵိယနိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း တီပီပီသို႔၀င္ရန္ စိတ္မ၀င္စားလွေပ၊ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံကမူ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လႊမ္းမိုးမႈမရွိေသာ အလုပ္သမား ယူနီယံကို ရပ္တည္ခြင့္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္၏၊

ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္သာ တီပီပီသို႔ အျမန္ဆံုးအသင္း၀င္လိုသည္ပာု မၾကာမီက ေက်ျငာခဲ့သည္၊ အဖြဲ႔၀င္ ၁၂ႏိုင္ငံအနက္ ၁၀ႏိုင္ငံႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ထားျပီးျဖစ္ရာ ေတာင္ကိုးရီး ယားႏိုင္ငံအဖို႔ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာေရးမွာ အခက္အခဲ မရွိလွေပ။
အေမရိကန္ျပည္ ရီပါတ္ဘလီကင္ပါတီမွ သမၼတေလာင္းအေရြးခံမည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ကမူ တီပီပီကို ဆန္႔က်င္ ေၾကာင္းေက်ျငာခဲ့သည္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီဘက္မွ မစၥစ္ ကလင္တန္ကလည္း စာခ်ဳပ္၏ သမာသမတ္က်မႈကို ေမးခြန္းေတြထုတ္ေနသည္၊ ေနာင္ႏွစ္ သမတေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မွီ ဤစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳရမည္ ျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္မႈမ်ားအတြင္း ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးဘြယ္ရာ ကိစၥျဖစ္လာပါလိမ့္ မည္၊

(၃)

ေပၚလစီသုေတသနဌာန မ်ားက တီပီပီေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၂၅ တြင္ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ ၂၂၃ ဘီလီယံမွ်တိုးပြားလာမည္ဟုခန္႔မွန္းသည္၊ တိုးတက္မႈသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးစ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပိုမိုသိသာျပီး ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံအတို႔ ဂ်ီ။ီပီ သည္ ထိုကာလမ်ားအတြင္း ၁၀ % မွ်တိုးပြားလာလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္၊ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာဘို႔ဆိုလ်င္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္သာ အေသခ်ာဆံုးျဖစ္ေန ပါသည္၊

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ တိုးတက္လာေသာကမၻာၾကီးတြင္ ဤစာခ်ဳပ္ ကို အဖြဲ႔၀င္ ၁၂ ႏိုင္ငံလံုးက အတည္ျပဳမျပဳကို ေစာင့္ၾကည့္ ရပါလိမ့္မည္၊ မစၥတာ စတစ္ဂလစ္ယူဆသကဲ့သို႔ အင္အားၾကီး ႏိုင္ငံမ်ား ဘက္က တဖက္ေစာင္းနင္း အားသာေနလ်င္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ခက္ခက္ခဲခဲ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၾကရျခင္း အက်ိဳးရလာဒ္မွာ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္သင့္ပါေပ၊

ကိုသန္းလြင္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts