တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

တူေမာင္ညိဳ – “သပိတ္စံု – အကုန္ရ” ဦးဝင္းတင္ အမွာစကား မေမ့မေလ်ာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက

တူေမာင္ညိဳ – “သပိတ္စံု – အကုန္ရ”  ဦးဝင္းတင္ အမွာစကား မေမ့မေလ်ာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၄

မည္သည့္ အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု (ဥပေဒတြင္း/ဥပေဒပ) ျဖစ္ေစ “ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး” ဆုိသည္ကို အ ေျခခံအားျဖင့္ လက္ခံကိုင္စြဲထားၾကသည္။ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္ကို အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ မည့္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မဆုိ  ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဘူတာတြင္ ဂိတ္ဆံုးေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အတုိက္အခံမ်ားဘက္မွ တင္ျပေတာင္းဆုိေနသည့္ “ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအေျဖရွာေရး” ဆုိသည္မွာ ေဆြးေႏြးဖက္ မ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ တန္းတူရည္တူရွိၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကိုသာ ရည္ညြန္းဆုိလို ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ တဖက္သတ္အေပၚစီးယူထားသည့္ ဟန္ျပေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးကို လံုးဝမလုိလားေခ်။

ပူပူေႏြးေႏြးရွိေသာ သာဓကမ်ားကိုတင္ျပရလွ်င္ ပထမဦးစြာ သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ၾကံ့ဖြံ႔အစိုးရကျပဳခဲ့ေသာ “၁၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ” ကို ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

အတုိက္အခံဘက္ကေတာင္းဆုိေသာ “၄ ပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေရး” ကို တုန္႔ျပန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဤေတြ႔ဆံုမႈသည္ ဟန္ျပေတြ႔ဆံုမႈသာ ျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုရုိက္ခံ၊ မိတ္ဆက္စကားေျပာ၊ မိတ္ဆံုထမင္းစားၾကရံုမွ်သာျဖစ္သည္။

တဖန္ “၆ ပြင့္ဆုိင္” ဆုိသည္ကို ပြဲထုတ္လာျပန္သည္။ ယင္းကိုပင္ “၁၂ ပြင့္ဆုိင္” ဆုိၿပီး အဆိုေတြတင္ကာ အတုိက္အခံမ်ား အၾကား ရႈပ္ေထြးေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ ကြဲလြဲမႈေတြ တသီတတန္းႀကီးျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ဖန္တီးေပးလိုက္ျပန္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈသည္ “၄ ပြင့္ေလာ/၆ ပြင့္ေလာ/ ၁၂ ပြင့္ေလာ”၊ သူပါထုိက္သည္/ငါသာလွ်င္ပါဝင္ထုိက္သည္ စသျဖင့္ မဆံုးႏုိင္ေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖင့္ မူလ ဦးတည္ခ်က္မွ ေဝဝါးသြားေစေတာ့သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒတြင္းအတိုက္အခံမ်ားေတာင္းဆုိခ်က္ျဖစ္ေသာ “ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး” ဆုိသည့္ကိစၥကို ဗဟုိျပဳ၍ျဖစ္ေပၚေနေသာကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိုၾကည့္ၾကပါဦးစုိ႔။

ယင္းကိစၥတြင္ အပြင့္ကိစၥမေျပာ၊ ဟုိတုန္းကလို အဖြဲ႔ႀကီးအဖြဲ႔ငယ္ေတြမေျပာေတာ့၊ လက္နက္နယ္ေျမရွိသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာ ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ “တပ္ရွိ” ေသာ္လည္း “ပုိင္နက္နယ္ေျမမရွိ” သျဖင့္  စကားေျပာခြင့္မရဘဲရွိေနကို ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရစစ္တပ္မွ ၁၀၅ မမ ျဖင့္ လုိင္ဇာဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ပစ္သျဖင့္ က်ဆံုးရသည့္အထဲတြင္ “ပုိင္နက္နယ္ေျမမရွိ” ေသာ “တပ္”မွ ဗိုလ္ေလာင္း ၂ ဦးက်ဆံုးသြား ရသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ား၏ အေျခခံစခန္းမ်ားသုိ႔ အစိုးရစစ္တပ္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ရာတြင္ ထုိသုိ႔ ပုိင္နက္ နယ္ေျမမရွိေသာတပ္မွ ရဲေဘာ္မ်ားအသက္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား စြ႔န္လႊတ္ခဲ့ရသူေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိတပ္ဖြဲ႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ မရသည္လား/ မရွိသည္လား မသိပါ။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမင္သာသည့္အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရးအဆင့္ ေနရာမေပးလိုသည့္အခ်က္ ေပၚလြင္ေနပါသည္။  အုပ္စုိးသူမ်ားဘက္ကလည္း “ပုိင္နက္နယ္ေျမရွိသူမ်ား” ႏွင့္ေဆြးေႏြးလိုက္လွ်င္ “မွီခိုေနသူမ်ား”ႏွင့္ေဆြးေႏြးစရာ ဘာမွ်မလိုဆုိသည့္အခ်က္ကို သေဘာ ပုိက္ထားပံုလည္း ရပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကိစၥျပန္ဆက္ပါမည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) ညွိႏိႈင္းေရးမွာပင္ ေရွ႕တိုးမရဘဲျဖစ္ေနပါသည္။ ထိုသုိ႔ ထစ္ေငါ့ေနရသည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ “ကာခ်ဳပ္၏ မူ ၆ ရပ္” ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကာခ်ဳပ္၏ မူ ၆ ခ်က္ (ဝါ) တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္ဆုိသည္မွာ အရင္းစစ္လိုက္လွ်င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔ကို စစ္တပ္ထံအပ္ႏွံ၍ ဥပေဒေဘာင္ထဲဝင္ရန္ျဖစ္သည္။ တည့္တည့္ တန္း တန္း အားမနာတန္း ေျပာရလွ်င္ “အႂကြင္းမဲ့လက္နက္ခ်ေရး” ျဖစ္သည္။

ယခု (ဗိုလ္) ဦးေအာင္မင္းတုိ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အင္အားစုမ်ားညႇိႏိႈင္းေနသည့္ကိစၥမွာ လက္နက္ခ်ေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ အခ်ိန္ဆြဲ ေစ်းဆစ္ၾကေနရသည့္ပြဲသာျဖစ္ေနပါသည္။

“တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ၆ ခ်က္” ႏွင့္ပတ္သက္၍ “တိတိက်က်လုိက္နာရန္” ဆုိသည္ထက္ “အေလးထားေဆာင္ရြက္ေစလို” ေၾကာင္းဆုိၿပီး ကာခ်ဳပ္က ျပင္ဆင္ေလ်ာ့ေပ့ါေပးသည္ဟုၾကားရသည္။

“တိတိက်က်လိုက္နာ” နဲ႔ “အေလးထားေဆာင္ရြက္” ဆုိတဲ့စကားစု ၂ ခုဟာ ဘာမ်ားျခားနားပါသလဲ။ ဆရာက တပည့္ကို ပညာေပး ဆံုးမစကားေျပာတာပါပဲ။  ၂ ခုစလံုး အထက္စီးကေန ေျပာေနတဲ့စကားေတြသာျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ အတုိက္အခံပါတီႀကံဳေတြ႔ခဲ့ေသာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေလးစား/လုိက္နာကိစၥ”  သင္ခန္းစာကိုလည္းယူဖုိ႔လိုလိမ့္မည္။

သုိ႔ျဖင့္ (ဗိုလ္) ဦးေအာင္မင္းတို႔တသုိက္ လွည့္စားအကြက္ဆင္ က်ံဳးသြင္းေနခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ေရွ႕မဆက္ႏုိင္ဘဲျဖစ္ေန သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္မွာ ဤသုိ႔ ထစ္ေနေငါ့ေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးေနေတာ့သည္။

သုိ႔ပါ၍ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသားလက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေစ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ခ်ယ္ လွယ္ေနသူ ႀကိဳးကိုင္ေနသူမွာ လက္ရွိအာဏာရစစ္အုပ္စုသာျဖစ္သည္။

သူတုိ႔သည္ (အစုိးရ/ လႊတ္ေတာ္/ တပ္မေတာ္) သျဖင့္ ခြဲျခားေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း တစိတ္တည္း တဝမ္းတည္း၊ တေသြးထဲ တသားထဲ သာျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကို အတုိက္အခံမ်ားအားလံုး ေလးေလးနက္နက္သေဘာေပါက္ရမည္။

သုိ႔မဟုတ္ပဲ “သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက သေဘာေကာင္း လုိက္ေလ်ာၿပီး၊ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔စစ္တပ္က ေခါင္းမာေနတာ၊ ဦးေရႊမန္းတုိ႔လႊတ္ေတာ္ဘက္က သမာသမတ္က်ပါတယ္” စသျဖင့္ ထင္မွတ္မွားေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိအုပ္စုိးသူမ်ား ႏွပ္ေၾကာင္း လွည့္စားတာကို လွလွႀကီးခံၾကရလိမ့္မည္သာျဖစ္သည္။

ျခံဳငံု၍ေျပာရလွ်င္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ အတိုက္အခံအားလံုး၏ ဘံုလိုလားခ်က္ျဖစ္ေနသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အုပ္စုိးသူမ်ားလက္ခံမွသာ ျဖစ္ေျမာက္လာႏုိင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာလည္းရွင္းေနၿပီ။ အုပ္စုိးသူမ်ားဘက္မွ စစ္မွန္ သည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျငင္းပယ္အခ်ိန္ဆြဲေနၿပီး ဟန္ျပေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျဖင့္ လွည့္စားေနတာလည္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေနသည္။

သုိ႔ပါ၍ အုပ္စုိးသူမ်ားျငင္းပယ္၍မရႏုိင္ေအာင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲေပၚတက္လာေအာင္ ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ အၾကပ္ကုိင္ၾကရ လိမ့္မည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရခံေျမခံမ်ား၊ အလားအလာမ်ားကို အတိုက္အခံအင္အားစုအားလံုးက စနစ္တက် စည္းရံုးေဖာ္ေဆာင္ၾကရလိမ့္မည္။

၂၀၁၅ တြင္ အုပ္စုိးသူမ်ားမျဖစ္မေနလုပ္ေပးရမည့္ “လူထုဆႏၵခံယူပြဲ”တို႔၊ “ေရြးေကာက္ပြဲ” တုိ႔ကို  အဖက္ဖက္ကစည္းရံုးျပင္ ဆင္မႈရွိရွိလွည့္ေျပာင္းပစ္ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္၊အသံုးခ်ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ အုပ္စုိးသူမ်ားအားအၾကပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိက္ကြက္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာႏုိင္စရာရွိပါသည္။

“သပိတ္စံု – အကုန္ရ” ဆိုသည့္ ဦးဝင္းတင္အမွာစကားကို မေမ့မေလ်ာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရမည္။

မန္ဒဲလားႏွင့္ ဒီကလပ္အေၾကာင္းခ်ည္းေျပာေနတာထက္ ANC တို႔ CPSA တို႔ လုပ္ခဲ့ၾကသည့္အလုပ္မ်ိဳးကိုလည္း အင္အားအားလံုးက ဝုိင္း ဝန္းလုပ္ၾကမွာသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား အစရွိေသာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ လူထုလူတန္းစားတုိက္ပြဲမ်ားကိုေပါင္းဆံု ဆက္စပ္ကာ လူထုအင္အားျပပြဲႀကီးတခုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး လက္ရွိအုပ္စုိးသူအစိုးရအား အၾကပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္တြင္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ၾကရလိမ့္မည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ စစ္တပုိင္းအစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈ/မိႈင္းတုိက္လွည့္စားမႈမ်ားျဖင့္ ကုန္ဆံုးေပေတာ့မည္။

၂၀၁၅ ႏွစ္သစ္ကို လူထုတုိက္ပြဲမ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ႀကိဳဆိုၾကပါစို႔။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “တူေမာင္ညိဳ – “သပိတ္စံု – အကုန္ရ” ဦးဝင္းတင္ အမွာစကား မေမ့မေလ်ာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက
  1. လံုး၀သေဘာတူတယ္ဗ်ိ ဳ ႕။ ဒီအတိုင္းသြားေနလို႔ကေတာ႔ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း (၃)ၾကိမ္ေျမာက္သြားလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ဆက္သြားေနရမွာ မုခ်ပဲ။

Comments are closed.