အေတြးအျမင္ ေဒါက္တာဓမၼပီယ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ဒီစနစ္ေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ား ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မည္ေလာ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) –  ဒီစနစ္ေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ား ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မည္ေလာ
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄

စနစ္တစ္ခုကို က်င့္သုံးရာ၌ ဘယ္စနစ္မ်ဳိးကိုမွ အေကာင္းခ်ည္းဟု ေျပာဆို၍မရႏုိင္သလို၊ ဘယ္စနစ္ မ်ုိဳးကိုမွ အဆိုးခ်ည္းဟု ေျပာဆို၍မရႏုိင္ပါ။ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုးျခင္းဆိုသည္မွာ ဒြန္တဲြေနေသာအရာမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။

ဥပမာ၊ သစၥာစကားႏွင့္ မုသားစကား … ။

ဒီဆန္႔ဘက္စကားႏွစ္ခုမွာ သစၥာစကားမွာ အားသာခ်က္မ်ားရွိႏိုင္သလို၊ မုသားစကားမွာလည္း အားသာခ်က္မ်ားရွိႏိုင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အားသာခ်က္ဆိုတာ ေကာင္ျခင္းတစ္ခုကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာလိုတာ မဟုတ္ဘဲ၊ လုပ္ရဲျခင္း၊ ျပဳရဲျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနျခင္းပါ။

ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆုံးအမ၌ “မုသားစကား ေျပာရဲတဲ့သူဟာ မလုပ္ရဲတဲ့ အကုသုိလ္ ဒုစရုိက္မႈမ်ဳိးဆိုတာ မရွိဘူး” လို႔ အတိအလင္းေဟာျပထားျခင္းပါ။ ဒီေဟာၾကားခ်က္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ မုသားစကား ေျပာရဲတဲ့ သူဟာ အကုသိုလ္ဒုစရုိက္မ်ားကို ပိုမို၍ လုပ္ရဲျခင္းဆိုတဲ့ အားသားခ်က္ကို ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္တယ္။

မုသားစကားကို ဘယ္လိုလူေတြက ပုိ၍ ေျပာတတ္ၾကသနည္း။ သိခ်င္သူေတြလည္း ရွိေနျခင္းပါ။

ပညာရွင္မ်ား သုေတသနျပဳေနၾကဆဲပါ။ ဘယ္လိုလူေတြက မုသားစကား ပိုေျပာတတ္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုမူ ကြန္ဖန္း (Confirm) လုပ္ရန္ အခ်ိန္ေစာလြန္းေနေသးတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ သို႔ေသာ္ အေျပာ မ်ားမ်ားေျပာတဲ့ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ အမွားမ်ားမ်ား ပါ၀င္ေနတတ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ သတိျပဳမိျခင္းပါ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူေတြ စကားမ်ားမ်ား ေျပာလာတတ္ၾကၿပီမို႔၊ သို႔မဟုတ္ ေျပာရဲလာၾကၿပီမို႔ ၀မ္းသာမိျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ မွားယြင္းစြာေျပာဆိုေနတဲ့ စကားေတြကို အမွန္တရားေတြပါလို႔ ထင္ေနသူေတြလည္း မ်ားစြာရွိေနျခင္းပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူေတြ သူတို႔၏သေဘာဆႏၵ၊ သူတို႔၏သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာမ်ား ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ပါ၀ါရွိေသာ စနစ္မ်ဳိးျဖစ္လာ၍ ႀကိဳဆုိမိျခင္းပါ။

သို႔ေသာ္ စကားဆိုတာ ေျပာတိုင္း ေကာင္း၊ မေကာင္း စိစစ္ရန္ လိုအပ္လာျခင္းပါ။ ေနာက္ၿပီး စကားဆိုတာ ေျပာတိုင္းမေကာင္းႏုိင္သလို၊ ဆိတ္ဆိတ္ေနတိုင္းလည္း မေကာင္းႏုိင္ပါ။ စကားေျပာျခင္း အတတ္ပညာဟာ အႏုပညာသေဘာမွာ ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ား အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေျပာဆို ဆုံးမခဲ့ေသာစကားမ်ားကို အသုံးျပဳရာ၌  အခ်ိန္ အခါကို ၾကည့္၍ ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းတတ္ရန္ လုိအပ္လာျခင္းပါ။ ထိုသုိ႔ေျပာဆိုပါမွ ေလာက ဓမၼ ႏွစ္ဌာနတို႔၌ အံ၀င္ဂြင္က် ရွိလာႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ယေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အေနအထားဟာ စကားကို မဆင္မျခင္ေျပာလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သတိျပဳမိျခင္းပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာသလို၊ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ရဲ့ စိတ္ေခၚမႈရန္ကလည္း မေသးလွပါ။

ထိုေၾကာင့္ စကားကို ခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆ ေျပာတဲ့အေလ့အက်င့္မ်ား ျပဳလုပ္ထားသင့္တဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးျဖစ္ ေနျခင္းပါ။ “ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္”ဆိုတဲ့အတိုင္း ဘယ္စကားမ်ဳိးကိုေျပာေျပာ လက္ခံႏိုင္သူ ရွိႏိုင္သလို၊ လက္မခံႏိုင္သူေတြကလည္း ရွိေနျခင္းပါ။ ဥပမာ၊ “ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္၏” ဆိုတဲ့ ပညာရွိတို႔၏ အဆိုအမိန္႔မွာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္တယ္လို႔  အဆိုျပဳထားေပမဲ့ ဆိတ္ဆိတ္ေနတိုင္း ျမင့္ျမတ္တယ္ဆိုတဲ့အဆိုကို လက္မခံႏိုင္တဲ့ သူေတြကလည္း ဒုႏွင့္ေဒးပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ခံႏိုင္သူ၊ လက္မခံႏိုင္သူတို႔အၾကား သတိမူသင့္သည္မွာ လူတိုင္းမွာ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ သေဘာထားကိုေတာ့ အမွတ္ရသင့္ျခင္းပါ။

လက္ခံႏိုင္သူႏွင့္ လက္မခံႏိုင္သူအၾကား ဆန္က်င္ဘက္မျဖစ္ရေလေအာင္ “ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္၏” ဆိုတဲ့စကားကို ဘယ္ေနရာမွာသုံးရင္ အဆင္ေျပႏုိင္မလဲ။ စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ အကယ္၍သာ ထိုစကားကုိ တရားရိပ္သာမ်ားမွာ အသုံးျပဳခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနၿပီး၊ အဓိပၸါယ္လည္း ပိုမိုရွိလာႏိုင္ျခင္းပါ။ ဥပမာ၊ ႏိုဘယ္လ္ ဆိုင္းလင့္စ္ (Noble Silence) – “ေယာဂီမ်ား တရားအားထုတ္ေနသည္။ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ ကူညီပါ” ဆိုတဲ့ အသုံးမ်ုဳိးပါ။ ဒီလိုအသုံးမ်ဳိးၾကေတာ့ အားလုံး အတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေနျခင္းပါ။

ေနာက္တစ္မ်ဳိးက “ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ၀န္ခံရာေရာက္တယ္”ဆိုတဲ့အဆိုပါ။ ဘာသာေရးနယ္ပယ္ မွာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဟာ သေဘာတူတယ္၊ ၀န္ခံတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးရွိ၍ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းဟာ ျပႆနာမ်ားကို ၿငိမ္းေအးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ကိစၥမ်ဳိး၌ အက်ဳိးမ်ားလွ၍ ႀကိဳဆိုမိျခင္းပါ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းျဖင့္ မိမိေျပာလိုေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိအႀကံျပဳလိုေသာ၊ သို႔မဟုတ္ မိမိျငင္းပယ္လိုေသာ ကိစၥမ်ဳိး၌ မိမိရဲ့အခြင့္ေရးမ်ား ဆုံးရႈံးနစ္နာႏုိင္၍ ဆိတ္ဆိတ္ေနတဲ့အေလ့အက်င့္ကို အားမေပးသင့္ျခင္းပါ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔ရဲ့ ဓေလ့၊ သို႔မဟုတ္ အစဥ္အလာက တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို မိမိမႀကိဳက္ေသာ္လည္း၊ သို႔မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ခုကို မိမိလက္မခံလိုေသာ္လည္း ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သုံးေနၾက၍ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ လူ႔အခြင့္ေရးနယ္ပယ္မ်ဳိးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈ မ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရျခင္းပါ။ ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္၊ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏သေဘာဆႏၵမ်ားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏိုင္ေအာင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ဆီမီနာမ်ား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ မ်ားမ်ားတက္ေရာက္၍ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို မ်ားမ်ားရယူသင့္ျခင္းပါ။

ေနာက္တစ္ခုက “ျပည္သူေတြ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ ကိုယ္တုိင္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ ေနသူေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္” (Citizen’s silence threatens Democracy) ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန္႔ပါ။ ရခ်င္တာက ဒီမိုကေရစီ၊ အမူအယာက ထုံအအ။ ဒီလိုလူမ်ဳိးေတြအတြက္ စနစ္တစ္ခု အလွ်င္အျမန္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ တခါတရံမွာ ကုိယ္တိုင္က အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္ေနတတ္ျခင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚရာမွာ ဒီမိုကေရစီ ေဘာင္ထဲ၊ စည္းထဲကေန ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ထုတ္ေဖၚႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုရာမွာလည္း အေၾကာက္တရားေတြ ကင္းရွင္းၿပီး ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။

သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုရာ၌ ျပည္သူမ်ားျဖစ္ခ်င္ေသာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူမ်ားေတာင္းဆိုေသာ အရာတိုင္းသည္ ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အမွန္တရားႏွင့္ သစၥာတရားကို ဦးစားေပးႏိုင္ေသာ စနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ၊ အမ်ားစု၏ သေဘာဆႏၵကို အေလးေပးရေသာ စနစ္မ်ဳိးျဖစ္၍ ကိစၥျခင္းရာမ်ားအတြက္ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းကုိ အေလးမမူ ႏိုင္ဘဲ၊ အမ်ားစု၏ဆႏၵႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာစနစ္ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ ေအာက္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံးရႈံးသြားရသူမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိႏုိင္ျခင္းပါ။

ထိုသူမ်ားထဲတြက္ နာမည္ေက်ာ္ ဂရိ ဖီလိုဆိုဖာႀကီး ဆိုကရတီးတစ္ေယာက္လည္း ပါ၀င္ေနျခင္းပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္၌ အမွန္တရားထက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားမ်ားသည္ ပုိမုိ၍ ဦးစားေပးထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရျခင္းပါ။

ဂရိ ဖီလိုဆိုဖာႀကီး ဆိုကရတီးစ္သည္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားကို ပညာတတ္ေစခ်င္၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ပညာသင္ၾကားေပးရာ၌ အခေၾကးေငြမယူဘဲ ပညာမ်ားကုိ တတ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပး ခဲ့တယ္္။ ဆိုကရတီးစ္၏ပညာေရးစနစ္သည္ ဆရာက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အရာရာတိုင္းကို သင္ၾကားေပးေသာ စနစ္မ်ဳိးကို အသုံးမျပဳဘဲ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၌ရွိေနေသာ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးမ်ားကို စနစ္တက် အသုံးခ်တတ္ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ၊ ေယာက္သြားထဲ၌ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေနေသာ ပုလဲကို ထုတ္ယူေသာနည္းမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ စနစ္ေကာင္းလွ၍ သူ၏ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပို၍ပို၍ မ်ားျပားလာခဲ့တယ္။

သို႔ေသာ္ ပညာသင္ၾကားေပးရာ၌ အခေၾကးေငြယူ၍ ပညာသင္ၾကားေပးၾကေသာ ထိုေခတ္ထိုအခါက ဆရာအမ်ားစုက မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဆိုကရတီးစ္အေပၚ၌ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔ခဲ့တယ္။ အမႈဆင္၍ တရားရုံးေတာ္၌ တရားစြဲ ဆုိခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔တရားစြဲဆိုခဲ့ေသာ တရားမမႈ အမႈႏွစ္ခုမွာ – (၁) ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျပည္သူမ်ား ကိုးကြယ္ေနေသာ ဘုရားသခင္အား အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ (၂) လူငယ္မ်ား စာရိတၱပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဤႏွစ္မႈကို ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ရံုးေတာ္သုိ႔တင္ခဲ့ၾကတယ္။

သူ႔အေပၚ၌ တင္ထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားသည္ အမွန္တရားမဟုတ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ အမ်ားစု၏သေဘာဆႏၵအတိုင္း ရံုးေတာ္မွ ထိုအမွဳအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ခုကုိခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ထိုျပစ္ဒဏ္ကား – ဆိုကရတီးစ္သည္ သူက်ဳးလြန္ထားျခင္းမရွိေသာ ျပစ္မႈအတြက္ တိုင္းျပည္အတြင္းမွ အျမန္ထြက္ခြါသြား ရန္ျဖစ္တယ္။ ထိုသုိ႔မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္တြင္းမွာပင္ အဆိပ္ေသာက္၍ ကုိယ္တုိင္ အဆံုးစီရင္ရန္ ျဖစ္တယ္။

ဆိုကရတီးစ္သည္ အေကာက္ႀကံ၍ အမႈဆင္ထားေသာ ထိုျပစ္မႈအတြက္ သူမမွားေၾကာင္း သိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား၏သေဘာဆႏၵအရ ထုိအမွဳအတြက္ သူျပစ္မႈတစ္ခုခုကိုခံရမည္ ဆိုတာကို သိခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ဆိုကရတီးစ္စဥ္းစားသည္မွာ သူတို႔စီရင္ခ်က္ေၾကာင့္ သူတိုင္းျပည္အတြင္းမွ ထြက္ခြါသြား ခဲ့မည္ဆိုလ်င္ သူသည္ အမွားျပဳလုပ္ထားသူျဖစ္၍ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြါသြားရသည္ဟု အမ်ားအထင္ မွားစရာျဖစ္သြားနိဳင္တယ္။ ေနာင္အနာဂတ္မွာ (ျပည္သူမ်ား အမွန္တရားကို သိလာေသာတစ္ေန႔မွာ) သူ႔ေမတၱာ၊ သူ႔ေစတနာတို႔ကို ျပည္သူမ်ားနားလည္လာႏိုင္လိမ့့္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားခဲ့တယ္။ ထိုေၾကာင့္ တပည့္အမ်ားက အဆိပ္ကို မေသာက္ရန္ အတန္တန္ တားျမစ္ေနသည့္ၾကားမွ အမွန္တရားမ်ား အစဥ္ထာ၀ရ မဆိတ္သုဥ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အဆိပ္ရည္ကို ေသာက္၍ သူ႔ဘ၀ကို အဆုံးစီရင္သြားခဲ့တယ္။

ဂရိ ဖီလုိဆိုဖာႀကီး ဆိုကရတီးစ္သည္ အမွန္တရားကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားေသာ ထိုေခတ္၊ ထိုအခါက ဒီမိုကေရစနစ္ေအာက္မွာ သူ႔ဘ၀တစ္ခုလုံးကို ေပးဆပ္သြားခဲ့တယ္။ သူေတြးထင္ထားခဲ့သည့္အတိုင္း သူ႔အမႈ၌ အမွန္တရားကို ျပည္သူမ်ား ေဖၚထုတ္လာႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖီလုိဆိုဖာႀကီး ဆိုကရတီးစ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ခ်ီးက်ဴး၍ မဆုံးႏုိင္ေအာင္ ရွိခဲ့ၾကၿပီ္။ အမွန္တရားဘက္၌ အသက္ေပး၍ ရပ္တည္ သြားခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္း၌ သက္ေသထူႏိုင္္ခဲ့ၿပီ္။ သို႔ေသာ္ ဂရိ ဖီလုိဆိုဖာႀကီး ဆိုကရတီးစ္၏ ဘ၀ကား ေန၀င္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရၿပီမဟုတ္ပါလား။

သတိျပဳရမည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္၌ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနျခင္းပါ။ စပြန္စာေပးထားျခင္းေၾကာင့္၊ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္၊ အတိုက္အခံ စိတ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စသည့္စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းပါ။ ဆိုကရတီးစ္သည္ ဘာေၾကာင့္ အေသဆိုးႏွင့္ ေသရသနည္း။ လူ႔အခြင့္ေရးစကား တြင္တြင္ခ်ည္းေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း လူသားအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ သတ္ျဖတ္ေနၾကေသာ ဒုစၥရိုက္မႈမ်ားအတြက္ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလိုေသာ သူမ်ားကလည္း မ်ားစြာရွိတယ္။ အမွန္တရားကို တန္ဖိုးထားတဲ့ ဆိုကရတီးစ္လို ကမၻာေက်ာ္ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ကမၻာမေက်ာ္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားရဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးမ်ား ဆုံးရႈံးေနရတဲ့ အမႈေပါင္း ဤကမၻာေလာက၌ မည္၍မည္မွ် ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မည္သူမွ် သိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ဒီစနစ္ေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ား ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မည္ေလာ

Comments are closed.