အေတြးအျမင္ ေမာင္ရစ္

ေမာင္ရစ္ – အိုုဘားမားကိုု မုုန္းတယ္

 

အိုုဘားမားကိုု မုုန္းတယ္
ေမာင္ရစ္၊ ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၄ ( ၂၀၁၄ ဇူလိုုင္ထုုတ္ အေတြးအျမင္မဂၢဇင္း)

 

အေမရိကားမွာ 9/11 ျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၁၊ စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ေတြက အေမရိကန္ျပည္၊ နယူးေယာက္ျမိဳ႔ေတာ္က မုုိးျမင့္ ကုုန္သြယ္ေရးစင္တာ အေဆာက္အဦ ၂ ခုုကိုု တိုုက္ခိုုက္ ဖ်က္ဆီးလိုုက္တယ္။ အဲသည္မွာ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြက အေမရိကန္ေတြကိုု ဘာသာေရးစစ္ပဲြ ေၾကညာလိုုက္ျပီလိုု႔ စိန္ေခၚလိုုက္တယ္။ မူစလင္ဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ အျခားဘာသာ၀င္ေတြအၾကား စစ္ပြဲၾကီး ျဖစ္ရေတာ့မလုုိ ျဖစ္သြားတယ္။ သိုု႔ေသာ္ အေမရိကန္က ဒါဟာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမာ

းေတြရဲ့ လက္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္။ အယ္လ္ကိုုင္ဒါေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ အစြန္းေရာက္ေတြကိုု စစ္ေၾကျငာျပီး ကမာၻအႏွံ႔လွည့္ျပီး စစ္တိုုက္ေတာ့တာပဲ။ ခရစ္ယာန္နဲ႔ မူစလင္စစ္ပြဲမဟုုတ္ဘူး၊ အေမရိကန္နဲ႔ အယ္လကိုုင္ဒါဦးေဆာင္တဲ့ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အုုပ္စုုေတြရဲ့ စစ္ပြဲ။

 

ဒါေပမယ့္ အယ္လ္ကိုုင္ဒါရဲ့ အၾကမ္းဖက္စစ္ပြဲေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ထဲက မူစလင္ဘာသာ၀င္ေတြ၊ လူျဖဴမဟုုတ္တဲ့ အသားအေရာင္ကြဲျပားသူေတြဟာ အေမရိကန္ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ လူျဖဴလူမ်ဴိးစုုေတြရဲ့ ပစ္မွတ္ထား တုုိက္ခိုုက္ျခင္း မုုန္းတီးျခင္းေတြ ခံၾကရတယ္။ အဲသည္အတြက္ အစုုိးရေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ႏိုုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစညး္ေတြနဲ႔ ဘာသာစုုံ လူမ်ဳိးစုုံေတြဟာ အဲသည္ ဘာသာခြဲျခားမႈ၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈေတြရဲ့ အမုုန္းစစ္ပြဲ၊ အျငိဳွးစစ္ပြဲၾကီးေတြကိုု တြန္းလွန္ရင္ဆိုုင္ၾကရေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီ သံသယေတြၾကားထဲကေန လူသားမ်ဴိးႏြယ္ေတြဟာ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲၾကဖိုု႔ ၾကိဳးစားခဲ့ၾက၊ ၾကံ့ၾကံ့ခံခဲ့ၾကရတယ္။

 

အဲသည္ဟာေတြရဲ့ ေနာက္ဆက္ အေမရိကန္သားစစ္စစ္ လူမည္းသမၼတေလာင္း အိုုဘားမား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားတဲ့အခါ အိုုဘားမားဟာ လူမည္း၊ ကုုလား၊ မူစလင္လိုု႔ အပုုတ္ခ် တိုုက္ခိုုက္ျခင္း ခံရတယ္။ သူဟာ အာဖရိကတိုုက္ ကင္ညာသားဖခင္နဲ႔ အေမရိကန္မိခင္တိုု႔က ေမြးဖြားေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္မွာ ေမြးတာမဟုုတ္၊ ျပည္ပမွာေမြးတာမိုု႔လိုု႔ သမၼတအေရြးမခံသင့္ဘူးလိုု႔ ေျပာဆိုု စြတ္စြဲ ရႈပ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။

 

အေမရိကန္မွာ အသား၀ါသူေတြဆိုုရင္ တရုုတ္၊ အသားမည္းရင္ ကပၺလီပဲ၊ အသားညိဳသူေတြဟာ ကုုလားေတြလုုိ႔ လူျဖဴမ်ဳိးႏြယ္စုုေတြထဲက အျမင္မက်ယ္သူေတြက အၾကမ္းအားျဖင့္သတ္မွတ္တာေၾကာင့္ အိုုဘားမားဟာ ကုုလား၊ မူဆလင္၊ ျပည္ပသားတဦးလိုု႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုုက္ခိုုက္ျခင္း မဲဆြယ္ပဲြတေလ်ာက္မွာ ရင္ဆိုုင္ခဲ့ရတာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။

 

အခုုအခ်ိန္ အေမရိကန္သမၼတၾကီးအျဖစ္ အိုုဘားမား ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္တိုုင္ေအာင္ အိုုဘားမားဟာ သူတိုု႔ေခါင္းေဆာင္မဟုုတ္ဘူးလိုု႔ ေခါင္းမာျငင္းဆန္သူေတြ ရွိေနတယ္။ အိုုဘားမားလုုပ္သမွ်ကိုု မေကာင္းျမင္ေနတာေၾကာင့္ သူတိုု႔လိုု အစြန္းေရာက္အျမင္ရွိသူေတြဟာ အျခားတဖက္က ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္၀ါဒီေတြလိုုပဲ အိုုဘာမားကိုု မုုန္းလိုုက္တာမွ အေမရိကန္ကိုု ခ်စ္ျမတ္ႏိုုးတာထက္ အိုုဘားမားကိုု မုုန္းတာက အစြန္းေရာက္ လြန္းေနတယ္လိုု႔ေျပာယူရတယ္။

 

အိုုဘားက အေျခာက္ေတြ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ခင္လက္တြဲလိုုသူေတြကိုု လက္ခံတဲ့အတြက္ အေျခာက္ေတြကိုုလည္း မုုနး္တယ္၊ အိုုဘားမားကိုုလည္း မုုန္းတယ္။ အိုုဘားမားက အေမရိကန္ျပည္သူေတြအတြက္ အဖိုုးႏႈန္းသက္သာတဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္ကိုု ဥပေဒျပဳတဲ့အတြက္ အဲသည္က်န္းမာေရးစနစ္ကိုုလည္း မုုန္းတယ္၊ အုုိဘားမားကိုုလည္း မုုန္းတယ္။ အိုုဘားမားဟာ စီးပြားက်ေနခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းမွာ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေထာက္ပံ့ေငြေတြ ထုုတ္ယူ သုုံးစြဲျပီး ျပည္သူေတြကိုု အားကန္ေပးလိုု႔ အဲသည္လိုု လက္ျဖန္႔ခံေနတဲ့ ျပည္သူေတြကိုု မုုန္းတယ္၊ အုုိဘားမားကိုုလည္း ုမုုန္းတယ္။ အျမတ္ၾကီးစား စားသုုံးသူေတြလွည့္စားတဲ့ ဘဏ္ေတြ၊ အရင္းရွင္ၾကီးေတြကိုု အေရးယူတာ စည္းကမ္းတင္းၾကပ္တာေတြ လုုပ္တဲ့အတြက္ အိုုဘားမားကိုု မုုန္းတယ္၊ အဲသည္လိုု စည္းကမ္းဥပေဒေတြကိုုလည္း မုုန္းလိုုက္ၾကတယ္။ တိုုင္းျပည္က ၾကပ္တည္းေတာ့ ခ်မ္းသာသူေတြဆီက အခြန္အခနဲ႔ အစုုိးရေတြ အစုုိးရလုုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္ေနရတဲ့အတြက္ အခြန္အခေတြ တိုုးေကာက္ခ်င္တဲ့ အုုိ္ဘားမားကိုု ုမုုန္းတယ္၊ အဲသည္လိုု အခြန္အခေတြတုုိးတာကိုုလည္း မုုန္းတီးၾကတယ္။

 

အဲသည္လိုုမ်ိး အမုုန္းတရားေတြ အျငိဳးတရားေတြ ၾကီးမားေနလိုုက္ၾကေတာ့ တကယ္တန္း အေမရိကန္ုၾကီးကိုု တိုုက္ခိုုက္ခဲ့တဲ့ အယ္လကိုုင္ဒါေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု အိုုဘားမားအစုုိးရက ရွင္းလင္းႏွိမ္ႏွင္းလိုုက္ႏိုုင္ခဲ့တာေတြကိုု မျမင္ႏိုုင္ေတာ့ဘူး၊ အသိအမွတ္မျပဳႏိုုင္ေတာ့ဘူး၊ အုိဘားမားကိုု မုုန္းေနလိုုက္တာမွ ခုုနင္က အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္သမားေတြကိုု လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္တဲ့အုုိဘားမားကိုုေတာင္မွ အစြန္းေရာက္လူမ်ဳးိၾကီး၀ါဒီ အေမရိကန္ၾကီးေတြက ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ပါတယ္ဆိုုျပီး အေရးယူၾကဦးမယ္ လုုပ္ၾကေသးတယ္။

 

အာရပ္ေႏြဦးမွာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္ အာရပ္လူမ်ဳိးေတြ၊ အာဖရိကန္သားေတြက အာဏာရွင္ေတြကိုု ဆန္႔က်င္ျပီး ထၾကြေတာ္လွန္ၾကေတာ့လည္း အိုုဘားမားဟာ အားနည္းသူေတြဖက္က မရပ္လိုု႔၊ အားၾကီးသူေတြဖက္က မလိုုက္လိုု႔ ဆိုုျပီး အမ်ဳိးမ်ိဳး ေျပာဆိုုေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ခံရတယ္။ ျပည္တြင္းက ခရစ္ယာန္၀ါဒီ၊ လူျဖဴလူမ်ဴိးၾကီး၀ါဒီေတြရဲ အစြန္းေရာက္ေတြရဲ့ အမုုန္းနဲ႔ အျခားတဖက္က ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္၀ါဒီေတြရဲ့ အမုုန္းတရား အာဃာတတရားေတြေအာက္မွာ၊ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ လူမည္း သမၼတၾကီးဟာ ၾကံ့ၾက့ံခံျပီး တိုုင္းျပည္ကိုု မင္းလုုပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေနရရွတယ္။

 

အေမရိကန္လိုု ခ်မ္းသာ၊ ပညာတတ္၊ ထိပ္တန္း၊ ၾသဇာၾကီးတဲ့ ႏိုုင္ငံၾကီးမွာေတာင္ ဘာသာေရး၊ အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိးေရး၊ အယူအဆ၊ လိင္တူ လိင္ကြဲ၊ လူတန္းစားေတြေပၚမွာ အေျချပဳျပီး အမုုန္းတရားေတြ၊ စိတ္၀မ္းကြဲတာေတြ၊ အျငိဳးအာဃာတထားၾကတာေတြ အမ်ားအျပားျဖစ္ေနတာ ျမန္မာျပည္လိုု အျခား ႏိုုင္ငံေတြမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကိုု သီးခံခြင့္လႊတ္ႏိုုင္ျခင္း မရွိတာ၊ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကရတာ မဆန္းဘူးလိုု႔ ဆိုုရမလားပဲ။

 

တခုုေတာ့ ရွိတာေပါ့ေလ၊ လူမုုန္းမ်ားတဲ့ အုုိဘားမားကေတာ့ သူလုုပ္စရာရွိတဲ့ အလုုပ္၊ သူယံုုၾကည္တဲ့အလုုပ္ သူလူ၊ သူပရိသတ္နဲ႔၊ သူ႔၀ါဒနဲ႔ ဆက္လုုပ္ေနရတာပါပဲ။ ႏွစ္ဖက္ေသာ အစြန္းေရာက္သမားေတြ (အၾကမ္းဖက္သူေတြေကာ၊ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ရမ္းကားေနသူေတြအပါအ၀င္)ကိုု သူတိုု႔လိုုမ်ဳိး အျငိဴွးတၾကီး၊ အမုုန္းတရားၾကီးနဲ႔ လက္တုုန္႔ျပန္ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားျခင္း ျပန္မလုုပ္တာကေတာ့ အေသအခ်ာ အထင္အရွားပါပဲ။

 

ျမန္မာျပည္မွာလည္း လက္ရွိအေျခအေန ပဋိပကၡေတြေအာက္ကေန ဘယ္လိုု ျဖတ္ေက်ာ္ ၾကရမယ္ဆိုုတာကိုု ဥာဏ္ၾကီးသူ၊ အသည္းႏွလုုံးၾကီးျမတ္သူမ်ားကေတာ့ လမ္းရွာေတြ ၾကျပီး ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ အဲသည္ကေန ႏိုုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ လမ္း၊ အျမတ္ထြက္မယ့္လမ္းကိုု ေရြးျပီးၾကျပီ ျဖစ္လိမ့္မယ္လိုု႔ ယူဆပါေၾကာင္း တင္ျပလိုုက္ရပါတယ္။ အဲသည္လမ္းကို အမုန္းေတြနဲ႔ေတာ့ သြားလို႔မျဖစ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ေမာင္ရစ္ – အိုုဘားမားကိုု မုုန္းတယ္
  1. ဦးသိန္းစိန္လည္း မုန္းသူ အရမ္းမ်ားေနျပီလား။ အိုဘားမားလို အာဃာတတရားေတြေအာက္မွာ၊ ႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ လူေျပာင္ သမၼတၾကီးဟာ ၾကံ့ၾက့ံခံျပီး တိုုင္းျပည္ကိုု မင္းလုုပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေနရရွာတယ္..

Comments are closed.