မွတ္စုုမွတ္တမ္း အုန္းႏိုင္

အုန္းႏုိင္ – ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္း (၂)

ဂႏၵီခန္းမ ေၾကညာစာတမ္း (၂)
အုန္းႏုိင္
ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၄
 
 

● ႀကိတ္ဝိုင္းေလးတစ္ခု
ကြၽန္ေတာ္တို႔ၿမိဳ႕က ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ဦးေအးသန္းတို႔ႏွစ္ေယာက္ ဇူလိုင္လ (၂၄) ရက္ေန႔ကတည္းက ရန္ကုန္ေရာက္ေနပါၿပီ။ အႀကိဳဝိုင္းကေလး ေတြ႐ွိမွာမို႔ ဦးေအးသန္းကိုလည္း အေတြ႕အၾကံဳရေအာင္ အတူေခၚလာခဲ့တာပါ။ (၂၅) ရက္ေန႔မွာေတာ့ ေ႐ႊဂံုတိုင္ကေနၿပီး ကမ္းနားလမ္းက
႐ံုးတစ္႐ံုးကို သြားၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ (၁၁) နာရီေလာက္က်ေတာ့ လူအေတာ္စံုပါၿပီ။ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ျခမ္းဘက္က ေပါင္းတည္နဲ႔ သဲ ကုန္း၊ အေ႐ွ႕ျခမ္းက  ပဲခူးနဲ႔ ဒိုက္ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း စတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သံုးဆယ္ေလာက္နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္တဲ့ ဦးတင္ေ႐ႊ (မံု႐ြာ) နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းက ဦးသိန္းတင္တို႔က ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေတာ္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖဆပလ ဖြဲ႕စည္းပံုရဲ႕
အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလကိုၾကည့္ၿပီး အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဘုရင္ခံရဲ႕ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွာ အာဏာရေနၿပီ။ အခုက အဲဒီလိုမျဖစ္ေသး၊ ဒါေၾကာင့္ နဝတက အာဏာဆက္႐ွိေနဦးမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကို အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလတြင္ နဝတအားေပး ထားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အာဏာစက္ကို ျပည္သူႏွင့္ သတင္းစာမ်ား တြဲ၍ တည္ေထာင္ရမည္ဆိုတဲ့သေဘာကို ဦးတင္ေ႐ႊနဲ႔ ဦးသိန္းတင္တို႔က ေဆြးေႏြးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔  က်န္တဲ့အမ်ားစုက
ဒါကိုဘဝင္မက်ပါဘူး။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီးရင္ ဒီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးစ တဲ့ အာဏာသံုးရပ္ကို ရ႐ွိေစရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုရ႐ွိေစမယ့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆက္အတည္ျပဳမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ ဝင္ေဆြးေႏြးပါ တယ္။ အာဏာသံုးရပ္ ရယူေရးကိုေတာ့ သေဘာတူတယ္။ ၁၉၇၄  ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ဆက္လက္သံုးစြဲရင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမဟုတ္လို႔   ျပည္သူကေရာ၊ ကမၻာကပါ လက္ခံမယ္မဟုတ္ဘူးလို႔ ဝိုင္းေဆြးေႏြးၾကတယ္။

Provisional  Goverment  လို႔ေခၚတဲ့ ဘယ္ဖြဲ ႔စည္းပံုဥပေဒကိုမွ  အေျခမခံတဲ့ ယာယီအစိုးရကိုဖြဲ ႔ရမယ္။ ဒီယာယီအစိုးရမွာ န၀တကိုလည္း ပါေစရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။  ျခံဳလိုက္ရင္ေတာ့ အမ်ားစု အေ႐ြးခံရ႐ံုနဲ႔ အလိုလိုအာဏာရၿပီး အစိုးရဖြဲ႕လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ နဝတနဲ႔ ဆက္ၿပီး သဟဇာတျဖစ္ေနဖို႔ လိုေသးတယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႕က်က် လက္ခံစဥ္းစားႏိုင္ရမယ္လို႔ လမ္းေၾကာင္းေပးၿပီး ေဆြးေႏြးတာပါ။ နဝတနဲ႔ တြဲၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနခိုက္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ဖြင့္ေပးႏိုင္ဖို႔နဲ႔ (၂/၈၈)နဲ႔ (၈/၈၈) တို႔၊ မာ႐ွယ္ေလာတို႔ ျပန္႐ုတ္သိမ္းဖို႔  ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အဓိကခ်ဳပ္လို႔ရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ နဝတကို စစ္တန္းလ်ား ခ်က္ျခင္းျပန္ပို႔လို႔မရေသးဘူး။ တြဲၿပီးလုပ္ေနတုန္း အဖမ္းခံေနရတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား လႊတ္ေပးဖို႔တို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ရ႐ွိလာဖို႔တို႔ လုပ္ဖို႔လိုေသးတယ္ဆိုတာေတာ့ ဘဝင္က်သည္ျဖစ္ေစ၊ မက်သည္ျဖစ္ေစ လက္ေတြ႕က်က် လက္ခံႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ Power  Sharing  ဆိုတဲ့ ယာယီအာဏာခြဲေ၀  ထားရွိေရးပါပဲ။

နဝတနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ (Flexiblity) ဖလက္ေဇးဘယ္လတီ႐ွိဖို႔ အထူးေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဒါကို လက္ခံၾကပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးဖို႔ရက္ခ်ိန္း သတ္မွတ္ၿပီးေတာင္းမလား။ ရက္ခ်ိန္းသတ္မွတ္မထားပဲ နဝတနဲ႔ ၫွိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္မလားဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုက်ေတာ့ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုထားၿပီး ေတာင္းသင့္တယ္ဆိုတဲ့ဘက္က အမ်ားစုပါ။ တာဝန္ခံ ေဆြး ေႏြးတဲ့သူေတြကလည္း Dead  Line မထားဖို႔ဘက္ကေဆြးေႏြးေနေပမယ့္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ႏွစ္လေလာက္ခြာၿပီးရက္ခ်ိန္းသတ္မွတ္သင့္တယ္ ဆိုတာကို သေဘာတူၾက ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအႀကိဳႀကိတ္ဝိုင္းမွာပဲ နဝတနဲ႔အခ်ိန္ပိုင္းတစ္ခု အတူတူတြဲလုပ္ႏိုင္ေရး  Power Sharing အတြက္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈ (Flexible) ရွိရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုပိုၿပီး အေလးေပး ေဆြးေႏြးတဲ့သေဘာပါ။

ဒီလို ႀကိတ္ဝိုင္းကေလးေတြဟာ သူ႔အစုနဲ႔ သူ႔ေနရာ အသီးသီးမွာ႐ွိလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း စံုညီအစည္းအေဝးႀကီးဟာ ရက္တို တိုအတြင္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ၿပီးမွာပါ။ ဒါမ်ိဳးေတြကအစည္းအေဝးႀကီး တစ္ခုခုမွာ လုပ္ေလ႔လုပ္ထ ရွိပါတယ္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေတြအၾကား တကၠသိုလ္မွာ လႈပ္႐ွားခဲ့တုန္းကလည္း ဒီမိုကေရစီ႐ွိေသးတာမို႔ ဒါမ်ိဳး ၾကံဳဖူးပါတယ္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေတြး၊ အယူအဆ၊ သေဘာတရားေတြကို လိုင္းဝင္ေအာင္ႀကိဳတင္လုပ္တဲ့သေဘာေတြပါ။ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ေတာင္ မိမိမွာ မူလက႐ွိေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရးကို အဓိက ထားၿပီးေတာင္းဆိုရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထား႐ွိေနရာကေန ဒီအႀကိဳႀကိတ္ဝိုင္းအၿပီးမွာ နဝတနဲ႔ထိပ္တိုက္မတိုးေရးနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေရးကို လိုင္းေျပာင္း ဘဝင္က်သြားတာကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ တအံ့ တဩ ေတြ႕မိလာပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕က အျခား ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေအးသန္းကို အကဲခတ္ၾကည့္ရတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ပံုလုပ္နည္းေတြကို တအံ့တဩ ျဖစ္ေနၿပီး ဒီလိုႀကိတ္ဝိုင္းမ်ိဳးကို က်ေနာ္႔ မိတ္ေဆြေဟာင္းေတြ၊ ေက်ာင္းသားဘဝက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ဦးစီးၿပီး လုပ္ ေနတဲ့အထဲ က်ေနာ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူပါ ေတြ႕ႀကံဳလာရေတာ့ တအံ့တဩလည္းျဖစ္၊ ေက်နပ္ေနပံုလည္းရပါတယ္။ ဒီႀကိတ္ဝိုင္းမွာ သ ေဘာထား တူတာ မတူတာ အပထားလို႔ ကရင္ျပည္နယ္က ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္တို႔၊ ပဲခူးဦးျမတ္လွတို႔၊ မႏၱေလးဦးအုန္းႀကိဳင္တို႔၊ ခရမ္း ဦးတင္ေမာင္ဝင္းတို႔ ပါလာတာကိုလည္း သူေက်နပ္ေနပံုရပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts