သတင္းေဆာင္းပါး ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)

ျမန္မာထြက္ေပၚလာျပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုလိုက္မွီရန္ (ကမၻာ့ဘဏ္)

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ)
ဇန္န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၄

 

ေဒၚျမတ္မာလာ၊ မူလတန္းျပဆရာမ၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္၊ သူစာသင္ေပးတဲ့ ကေလးမ်ားကို မခ်မ္းသာခ်င္ ေနပါေစ၊ ပညာတတ္ရင္ ပင္ပင္ပမ္းပမ္း မလုပ္ရေစခ်င္ဘူး..ဟု ေျပာပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လူဦးေရထူထပ္ေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္မရွိေသာ ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚမွ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္မွ ေက်ာင္းဆရာမ၏၊ ရင္ဖြင့္စကားသည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အေရအတြက္ ၂သိန္းေက်ာ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ အားလံုး၏ ရင္တြင္းမွစကားကို ကိုယ္စားျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ၂မိနစ္ ယူၾတဳ ဗြီဒီယို တြင္ လွ်ပ္စစ္၊ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေညာင္တုန္းမွ ဆရာဝန္ေဒါက္တာလြမ္းေဝ ကလည္းေျပာျပပါသည္။ ေဆးခန္းတြင္ ညဖက္ လူနာမ်ားအား ကုသရန္ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိေသာေၾကာင့္၊ ခက္ခဲျခင္း၊ ေဆးဝါးမ်ားကို ေရခဲေသတၱာတြင္ ေလွာင္မထားႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေဆးျပက္ကာ၊ ျမိဳ႕ေပၚသြားကုရာမွ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပင္ပမ္းရံုမက၊ ေသဆံုးရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေက်းရြာမ်ားသို႕ ေရာက္ရွိေရး အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။၊ ျမန္မာ ICT မွ ေနဘုန္းလတ္ (ဘေလာက္ကာ) ကလည္း အိုင္တီ၊ မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အင္တာနက္ ၊ ကြန္ျပဴတာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ထုတ္လုပ္၊ ခ်ေပးေနပါေစ. လွ်ပ္စစ္မရႏိုင္လွ်င္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဘာမွလုပ္မရေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားပါသည္။..

 

ယခု ေဆာင္းပါးသည္ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးခရီးစဥ္၊လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေၾကာင္း ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ကိုးကား၊ ေရးသားထားျဖင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၃၀ (၁၆)ႏွစ္အတြင္ ေဒၚလာ ၂ဘီလွ်ံ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ တခါခ်က္တည္း သံုးမည္မဟုတ္ပါ။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂါတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေတာ့မယ္ လို႕ ေဒၚျမတ္မာလာ ကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ေၾကာင္းကိုလဲ ေျပာပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈၾကီး ျဖစ္ေပၚလာျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕အတူ၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ တိုင္းျပည္ကို တခါးဖြင့္ေပးလိုက္ပါသည္။

 

ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ၾကိဳးစားေနခ်ိန္ ကမၻာဘဏ္ ဥကၠဥ ဂ်င္ေယာင္ကင္ က ေဒၚလာသန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ (US$ 2 billion) အကူအညီ၊ စီမံကိန္းကို ေၾကျငာပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ၂၀၃၀ မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ခံစားႏိုင္ဖို႕ နဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈနဲ႕အတူ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစပါမယ္။

 

“ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုမ်ိဳးမွာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ေျပာင္းလဲသြားေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကေလးမ်ား ညအခါ စာၾကိဳးစားႏိုင္မည္။ ေစ်းဆိုင္မ်ားလည္း ညအခါ ဖြင့္ႏိုင္မည္၊ ေဆးခန္းမ်ားလည္း ညအခါ ဖြင့္ႏိုင္ျပီး၊ လူမ်ား၏ အသက္ကိုကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းကို လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ရပ္တံ့သြားေစမည္ ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ ဥကၠဌက ေျပာပါသည္။ “

 

Burma လို႕ေခၚၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွအေရွ႕ဘက္ပိုင္း အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ၇၀% လူဦးေရျဖစ္တဲ့ သန္းေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ဟာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုင္းမရွိ၊ အေမွာင္ဘဝ နဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီးကို တခါတေလမွ အလွည့္က်ရရွိတာ သူတို႕အတြက္ ဘာမွမထူးဆန္းပါဘူး။ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ ေငြပမာဏ (% of GDP) ပညာေရးနဲ႕က်န္းမာေရးအတြက္ အစိုးရဘတ္ဂ်တ္ ခ်ေပးထားပါသည္။ ၅ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ၃၅% ဟာ အဟာရမျပည့္ျခင္းကို ခံစားေနရပါသည္။ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင္မေျပမႈ (ease of doing business) မွာလည္း  ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ၁၈၉ ႏိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၈၂ ျဖစ္ေနပါသည္။

 

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသည္ အေျခအေနကို ေျပာင္းျပန္လွန္ရန္ ၾကိဳးစားပါသည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို ဓါတ္ေငြထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ သြင္း/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ယမန္ႏွစ္က ၆.၅% တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ၆.၈% တိုးတက္ရန္ မွန္းထားပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု အပါအဝင္  ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမားေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 

တိုင္းျပည္သည္ တိုးတက္ႏႈန္းျမင့္ေသာ အိႏၷိယ၊ တရုပ္ စသည့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို မွီရန္ အေလာတဆယ္ ၾကိဳးစားေနပါသည္။ အမ်ားၾကီးလုပ္ရမည္. ဟု ကမၻာ့ဘဏ္ေဒသမန္ေနဂ်ာ Shankar ကေျပာပါသည္။

 

ကမၻာ့ဘဏ္ ရန္ကုန္တြင္ ရံုခြဲဖြင့္ျပီးသည့္ ၁၈လ ကာလအတြင္း ပရိုဂ်က္၂ခုႏွင့္ ေရပိုက္လုပ္ငန္းမ်ားစြာ စတင္ခဲ့သည္။ ကုန္က်ေငြမ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္ အုပ္စု၏ အဆင္းရဲဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အိုင္ဒီပီ IDP International Development Association ရံပံုေငြမွ ရရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုရံပံုေငြသည္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ရန္ ျဖစ္ျပီး၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဝင္စြတ္ဖက္မႈမ်ားမွ အာမခံ၊ ကာကြယ္ေပးေနပါသည္။

 

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အဆိုးဆံုးခံစားေနသူမ်ားကို ေထာက္ပံသည့္ IDP ရံပံုေငြမွ ေဒၚလာသန္း၂၀၀ကို သံုးစြဲမွာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၃၀ မွာ ႏိုင္ငံတကာက်န္းမာေရးအကာကြယ္ေပးမႈ Universal Health Coverage  အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ားနဲ႕ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ သံုမွာျဖစ္ပါသည္။ ပိုက္ဆံေပးစရာမလိုပဲ ဆင္းရဲျပီး၊ မက်န္းမာသူမ်ားကို ကုသေပးမဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ကန္ေဒၚလာ သန္း၈၀ ကေတာ့ ေက်းရြာ၊လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္း၊ လမ္း၊ ေရရရွိေရး စတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ သံုးမွာျဖစ္ပါသည္။ ကန္ေဒၚလာ ၃၁.၅သန္း သံုးစြဲမဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ သည္လီဖုန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးရရွိဖို႕၊ ကန္ေဒၚလာ သန္း၃၀ အေသးသံုးေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲဖို႕၊ ကန္ေဒၚလာ သန္း၆၀ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပညာသင္ဆုေပးဖို႕ စတဲ့  ပေရာဂ်က္မ်ား ဘတ္ဂ်တ္ခ်ထားပါျပီ။

 

Open Quotes

Expanding access to electricity in a country like Myanmar can help transform a society – children will be able to study at night, shops will stay open, and health clinics will have lights and energy to power life-saving technology. Electricity helps bring an end to poverty. Close Quotes

World Bank Group President

Jim Yong Kim

 

စြမ္းအင္မ်ားကို အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕ ကမၻာ့ဘဏ္က ေဒၚလာသန္း ၁၄၀ စိုက္ထုတ္ေပးသည့္ ပရိုဂ်က္ကို မြန္ျပည္နယ္ေခတ္မွီေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးခ်ဲ႕ေရး အတြက္ လုပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။ သဘာဝဓါတ္ေငြသံုးျပီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ရာမွာ အဆိုပါ ပရိုဂ်က္က ထုတ္စြမ္းအား အဆ၂၅၀% တိုးတက္ေစမွာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ သဘာဝဓါတ္ေငြတစ္အိုးမွ လွ်ပ္စစ္ ယူနစ္ ၁၀၀ ထုတ္ရာမွ၊ ယူနစ္၂၅၀ တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ျပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္းကို ထည့္ႏိုင္မည္ ဟု ဆိုသည္။

 

ေရရွည္စီမံကိန္းအျဖစ္ အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ရရွိေရး မဟာဗ်ဴဟာ ရွိရမည္၊  စြမ္းအင္ရႏိုင္သမွ်ကို ထိုးထြင္းဥာဏ္ အသံုးခ်ရမည္။ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႕ျဖဴးရာတြင္ စိတ္ခ်ရေသာ၊ ေရရွည္အသံုးခံေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို လူဦးေရ သန္း၆၀ အတြက္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း ဗ်ဴဟာ ျဖစ္ရပါမည္။ မဟာဓါတ္အားလိုင္းမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနေရာင္၊ ေလအား၊ ေရအား စသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း ထိုးထြင္းဥာဏ္သံုးျပီး၊ ဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရမည္။

 

အျခား ကမၻာ့ဘဏ္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ IFC မွ အေသးစား၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းငယ္ေပါင္း ၂သိန္း၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ား လုပ္ကိုင္ေသာ ေစ်းေရာင္း၊ ဟင္းသီရြက္ေရာင္း၊ မုန္႕ေရာင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ ေခ်းငွားေပးရန္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား အတြက္ ေငြေခ်းေပးျပီး၊ အျမတ္အစြန္းရွိေအာင္ ကူညီၾကည့္ရႈေပးေသာ မိုက္ကရိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ မိန္မမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ စားဝတ္ေနေရးကို အဓိကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္အနီးနားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရင္း၊ တႏိုင္ဝင္ေငြ ရရွိေစပါသည္။ အသံုးျဖဳန္းၾကီးေသာ လင္ေယာကၤ်ားမ်ားရန္မွာ ကာကြယ္ထားဖို႕၊ အရင္းျပဳတ္မသြားရန္လည္း ပညာေပး၊ ေစာင့္ၾကည့္ေပးသည့္ ပရိုဂ်က္ျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို နည္းပါးသြားေစရန္ အိမ္တြင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေသးစားေငြေခ်းျခင္းကို  ျမန္မာႏိုင္ငံ စီမံဘ႑ာဝန္ၾကီးဌာနမွလည္း လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။ ေငြတိုးေခ်းစားသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျပီး၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီ၊ ပညာေပး၊ ပံ့ပိုးမႈ နည္းပါးေသးသည္။

 

ျမန္မာလူထုအတြက္ လူတို႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေနသည္ ဟု IFC ျမန္မာႏိုင္ငံ တာဝန္ခံ Kumar က ေျပာသည္။ အေသးစားနွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား SME Small & Medium Enterprises အားေကာင္းစြာ ေပၚထြက္လာတဲ့ တေန႕သည္ အလုပ္ကိုင္ မ်ားစြာ ေပၚလာမည္ ဟု ဆိုသည္။ ထိုနည္းလမ္းျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ရန္ လူအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ကာ၊ ၾကြယ္ဝလာေစမည့္ အေျခခံမူမ်ားျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနသည္ IFC ၏ အၾကံေပးျခင္း၊ တိုင္ပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႕ျဖဴးရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အေျခခံ သေဘာတူခ်က္မ်ား ရရွိရန္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္းၾကီးစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ျပီး၊ ျပည္သူမ်ားကို အျမတ္ထုတ္မည့္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံစာခ်ဳပ္မ်ား လုပ္ေနျပီဟု သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားၾကသည္။  ျမိဳ႕ေနလူထုက တစ္ယူနစ္ ၇၀က်ပ္ျဖင့္ ရရွိေနသည္။ ထိုေစ်းႏႈန္းျဖင့္ပင္ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးသည္။  အေသးစား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း၊ တစ္ယူနစ္ က်ပ္၁၅၀ျဖင့္ ေရာင္းလွ်င္ပင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား မီးလင္းျပီး၊ ၃ႏွစ္ႏွင့္ အရင္းေက်၊ အျမတ္ထြက္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ တယ္လီဖုန္း ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူမ်ား ဆက္သြယ္ေရးတြင္ ပါဝင္လာၾကသည္။ ေနာက္ ၅ႏွစ္အၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အျခားႏိုင္ငံမ်ား အသံုးသိပ္မျပဳေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း ဘဏ္စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ေနသည္။

 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အေျခအေနအရ၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္  ျပည္တြင္းရွိ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းေလးမ်ားစြာ အထူးလိုအပ္ေနသည္။ ေလာင္စာဆီလုပ္ငန္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလည္း အထူးလိုအပ္ေနသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အာဏာရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္းအပိုင္စီး၊ ပ်က္ျပားေအာင္ မလုပ္ရန္၊ ကမၻာ့ဘဏ္က အကာကြယ္ေပး၊ အာမခံေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား Political Risk စိုးရိမ္ပါက ကမၻာ့ဘဏ္ ေအးဂ်င့္ Multilateral Investment Guarantee Agency ကို ဆက္သြယ္ရန္ ျဖစ္သည္။

 

ျမန္မာ ျပည္သူလူထုသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အထူး အားသန္ေနၾကသည္။ လုပ္ခ်င္စိတ္အား ၾကီးေနၾကသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ အခြင့္အေရးၾကီးျဖစ္သလို၊ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိမ္ေခၚခ်က္ၾကီးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 

● နိဂံုး -ကမၻာဘဏ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈအကူညီ

အထက္ပါ ကမၻာဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကမၻာ့ဘဏ္ ဝက္ဆိုဒ္ www.worldbank.org  ဇႏၷဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၄ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို မွီျငမ္းထားပါသည္။ ၂မိနစ္ ဗီဒီယိုလည္း ပါဝင္သည္။ သတင္းေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမွ ေက်းရြာသံုးရာကို တစ္ရြာ သိန္း၁၀၀၀၊ စုစုေပါင္း သိန္း၃၀၀၀၀၀ (ကန္ေဒၚလာ ၃သန္း) စတင္သံုးစြဲေနပါသည္။ တကယ္ေတာ့ ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္ ဆိုသည္မွာ လက္ရွိ ျမန္မာ့တမ်ိဳးသားလံုး ထုတ္ကုန္၏ ၂%  2% of GDP သာ ရွိပါသည္။ အဝီစီေရတတြင္းကို ၁၀သိန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ 1000w ကို က်ပ္၁၅သိန္း ဘာမွမကုန္ပါဘူး။ လူေတြရဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႕ ပညာနည္းပါမႈေတြဟာ ေအာက္ေျခထိ စိမ့္ဝင္ေနတဲ့အတြက္ ဥပမာ ..ရြာလမ္း လမ္းပ်က္သြားလို႕ ႏွစ္စဥ္ ဖာေထးသံုးလိုက္ ေနတဲ့သေဘာပါပဲ။ ဒါေတြကို ကမၻာ့ဘဏ္နဲ႕ ျမန္မာအစိုးရက သိပါသည္။ သို႕ေသာ္… ၾကက္ဆူမဟုတ္၊ ေနေရာင္ျခည္မဟုတ္ေသာ စြမ္းအင္ကို သမရိုးက်နည္းျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ား အၾကံဥာဏ္ကို လက္ခံရန္လိုပါသည္။ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာဟန္သည္ ေကာင္းပါသည္။ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ အာဏာရွိသူမ်ားအတြက္ အလြန္ စီးပြားလုပ္စားရန္ ေကာင္းလွေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ အားကစားပြဲျဖင့္ ျမန္မာမ်ား စိတ္ဓါတ္ျမင့္လာသျဖင့္ ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ပါသည္။ ထိုေငြမ်ားအစား ေျမကြက္၊ အိမ္ ေပးျခင္းက ပိုျပီး ပံ့ပိုးရာျဖစ္ပါသည္။ အသံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ဘတ္ဂ်တ္ လိုေငြမ်ားစြာ၊ အရံေငြေၾကးလဲ က်ဆင္းသြားသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဌာနမွ ေငြစကၠဴထပ္မရိုက္ႏွိပ္ရန္ သတိေပးျခင္းကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ လွ်ပ္စစ္ျပသနာမွာ ပုဂၢလိကစီးပြားလုပ္ရန္ ျမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားကို ကမၻာဘဏ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပူးေပါင္းျပီး၊ တကယ္လုပ္မည့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ SME မ်ားကိုသာ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာအကူညီေပးျပီး၊ ျပည္ပမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္စက္ အခြန္မဲ့ တင္သြင္းခြင့္၊ ေလာင္စာဆီ (သို႕မဟုတ္) သဘာဝဓါတ္ေငြ အစိုးရမွ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္လွ်င္ အခ်ိန္တိုအတြင္ ေျပလည္သြားနိုင္ပါသည္။ သို႕မွသာ ေဒသခံ ခရိုနီမ်ား၏ လက္ဝါးအုပ္၊ အျမတ္ထုတ္၊ ေစ်းၾကီးေသာ လွ်ပ္စစ္ကို ဝယ္သံုးေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။

 

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ စာရိတၱ မွန္ကန္စြာ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးသာမက၊ ျမိဳ႕ျပ၊ စက္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကိုလည္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ စာရိတၱပညာကို အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွသာ ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။ IFI Watch (88 generation) အဖြဲ႕လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ား ေပၚလစီမ်ား၊ ေငြမ်ား ထုတ္သံုး၊ ဆုခ် ေနသည္ထက္ စာရိတၱ စံနမူနာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေအာင္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သတည္။

Ref 2 min Video

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ျမန္မာထြက္ေပၚလာျပီး၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကိုလိုက္မွီရန္ (ကမၻာ့ဘဏ္)

Comments are closed.