တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

သီတဂူဆရာေတာ္၏ “အလြတ္သေဘာ” ဆုိသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

သီတဂူဆရာေတာ္၏ “အလြတ္သေဘာ” ဆုိသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း

တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္)

 

“အလြတ္သေဘာ” ဘုန္းႀကီးက ေျပာသည္ဆုိလွ်င္ “ဝိနည္းလြတ္” ေျပာတာပဲျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

 ဤသုိ႔ေျပာဆုိမႈသည္ ဒုဗၻာသီအာပတ္ (မေကာင္းေသာေျပာဆုိမႈအျဖစ္ လူအမ်ား ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္အျပစ္) သင့္ပါလိမ့္မည္။

ဝိနည္းဓုိရ္ ဘုန္းႀကီးဆုိလွ်င္ “အလြတ္သေဘာ” ေျပာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ “၂၂၇ သြယ္ေသာဝိနည္း” ဟုဆိုထားပါသည္။ ဝိနည္းတရားေတာ္သည္ သာသာနာ၏ အသက္ျဖစ္ပါသည္။ (ဝိနေယာ နာမ ဗုဒၶသာသနႆ အာယု)

ထို႔ေၾကာင့္ “ဝိနည္းလြတ္” ဆုိသည္မွာ တကယ္ေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားလုိက္နာရမည့္ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားခ်ိဳး ေဖာက္ ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

            တကယ္ေတာ့“အလြတ္သေဘာ”ဆုိသည္မွာ ေလာကီကိစၥ။ ႏုိင္ငံေရးစနည္းနာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ပါတီႏွင့္တစ္ပါတီ၊ တစ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမစခင္၊ အေလ်ာ့အတင္းမလုပ္ၾကခင္ အျပန္အလွန္ႀကိဳတင္ တီးေခါက္ၾကည့္ၾကသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

            ဘုန္းႀကီး၏ “အလြတ္သေဘာေျပာဆိုမႈ” သည္ ေက်ာင္းတုိင္ေခါင္းထဲက “ဖြတ္” ကုိ စားခ်င္ေသာ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား “ဝိနည္းလြတ္” မိန္႔ၾကားပံုမ်ိဳးႏွင့္ဆင္တူေနသည္။ ပံုျပင္ထဲကဘုန္းႀကီးက “ဖြတ္သား”စားခ်င္တာျဖစ္ေသာ္ ယခု ကိုယ္ေတာ္ႀကီးကမူ  “ႀကံ့ဖြတ္သမၼတ”ကို ေျဗာင္အားေပးဖို႔ ၾသဝါဒေပးေနတာျဖစ္သည္။ မဲဆြယ္ေနတာျဖစ္သည္။  

 “ေဟ့ – ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးက၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမျပင္ဘူး၊ ဒီအတုိင္းသြားမယ္ဆုိရင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတမျဖစ္ႏုိင္ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္သိန္းစိန္ပဲဆက္လက္အားေပးၾက” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဘုန္းႀကီးသည္ ႏုိင္ငံေရးကို ဤမွ်စိတ္ဝင္စားေနပါလွ်င္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက အေျခခံဥပေဒမျပင္ခဲ့လွ်င္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားေပးၾကေဟ့လုိ႔ အလြတ္ သေဘာ အဘယ့္ေၾကာင့္ထည့္သြင္းမေျပာခဲ့ပါသလဲ။ ျပင္ဆင္ေရးဘက္မွ ဆရာေတာ္ကိုယ္တုိင္ေရွ႕ကမားမားရပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ ၾသဝါဒ မေပးသင့္ပါလား။ အခုေတာ့ “သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ဆက္လက္အားေပးသြားတာ ေကာင္းတယ္” ေျပာခဲ့သည္။ဆရာေတာ္၏ “အလြတ္သေဘာ” သည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ဘက္ပင္းေသာ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေနသည္။

 ထုိ႔အျပင္သီတဂူဆရာေတာ္သည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကိုအားေပးရာ၌ “ဒကာဗိုလ္ေရႊမန္းဂုိဏ္း” ထက္ “ဒကာဗိုလ္သိန္းစိန္ဂိုဏ္း” ဘက္ ပိုၫြတ္ေနတာေပၚလြင္ထင္ရွားသည္။

            “ရခုိင္ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးက ခံစားခ်က္ႏွင့္အသံုးခ်သြားတာ” ဟု မိန္႔ၾကားသည္ကလည္း လူမ်ိဳးေရးဆန္လြန္းၿပီး တမင္လႊဲခ် သလိုျဖစ္ေနပါသည္။ သီတဂူကိုယ္ေတာ္ႀကီးေျပာသည့္စကားကို ျပန္လည္ ပဲ့ထင္ထပ္သည့္ကိုယ္ေတာ္မွာ သာမင္ေညာင္ညကိုယ္ေတာ္ မဟုတ္ပါ။ တိပိဋကကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ပါသည္။

  သီတဂူကိုယ္ေတာ္ႀကီးသာ အလြတ္သေဘာဝုိင္းထုိင္ၿပီး “အလြတ္စကား” မမိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ္ ဤကိစၥေပၚလာစရာ အေၾကာင္း လံုးဝမရွိပါ။ မီးမရွိဘဲ၊မီးခိုး မထြက္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ပင္။ ယခုေတာ့ ငါးမွ်ားေနသည့္ကိုယ္ေတာ္ကို အျခားကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးက တီးတူးရင္း ေတြ႔ၾကပံုမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ ဤအခ်က္က ဘုန္းႀကီးထိပ္သီးမ်ားၾကားထဲ၌ ႀကံ့ဖြံ႔ႏုိင္ငံေရးစိမ့္ဝင္ေနမႈကို အထင္အရွားေဖာ္ျပေနသည္။

            သမၼတႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ တြဲၿပီး ဘုန္းႀကီးေလာ္ဘီခရီးေတြ ထြက္သလုိ၊ ကာခ်ဳပ္ကလည္း ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ နီးကပ္ျပေနသည္။

            စင္စစ္ ယေန႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ဘာသာေရး/လူမိ်ဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အဓိကႀကိဳးကုိင္စီမံဖန္တီးေနသူမွာ သမၼတ ဗိုလ္ သိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရျဖစ္ပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္က “ရာဇဝတ္မႈမီးပြား”ကို “ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတာမီးႀကီး” ျဖစ္လာ ေအာင္ ဆီေလာင္းမီးရိႈ႕ေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္ “ဘာသာေရး/လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္မႈေတာမီးႀကီး” ကို ရွမ္းျပည္နယ္ (လားရိႈး)၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး(မိတၱီလာ)၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး(ထန္းကုန္း)တို႔တြင္ အရွိန္ေကာင္းေကာင္း၊ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ၊ ဆက္လက္ ခုန္ကူး ေလာင္ကၽြမ္းေစခဲ့သည္။

            စိတ္ႀကိဳက္ ေသေက်ေလာင္ကၽြမ္းၿပီးကာမွ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနေသာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စတိသေဘာအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ မႈအခ်ိဳ႕ကိုျပခဲ့ၾကသည္။ “ဆီးဂိမ္း” တြင္ ထုိင္ခုံဖ်က္ဆီး၊ အလံမီးရိႈ႕သည့္ “ေဘာလံုးမ်ိဳးခ်စ္မ်ား”ကိုပင္ ခရီးစရိတ္ေပးျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ အထိ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ထက္သန္မႈကို အထင္အရွားျပသခဲ့သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

            ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအတြက္ ခုတုံးလုပ္အသံုးမခ်သင့္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္သည္ ခုတုံးလုပ္ အသံုးခ်ၿမဲ အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ အသံုးခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။

            ထိုသုိ႔အသံုးခ်ခဲ့သူမ်ားအနက္တြင္ပုိ၍လက္ေစာင္းထက္မွာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးႏုျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ဒီမိုကေရစီသမားႀကီး ပါဟု တြင္တြင္ဝါဒျဖန္႔သူ ဦးႏုသည္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး၊ သူ႔ပါတီအႏုိင္ရရွိေရး အတြက္လည္း “ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ” ျဖင့္တုိင္းရင္းသား ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို ပုိ၍အရွိန္ ေကာင္းေအာင္ဖန္တီးခဲ့သူျဖစ္သည္။

            ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘာသာေရးခုတုံးလုပ္ေနမႈ၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈ လႈံ႔ေဆာ္ေနမႈမ်ားကို သမၼတဗိုလ္သန္းစိန္အစိုးရက လက္ပုိက္ၾကည္ေနခဲ့သလို၊ (မဟန) အဖြဲ႔ႀကီးက လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တားမႈမျပဳဘဲ ဝစီပိတ္ေနေတာ္မူခဲ့သည္ သို႔မဟုတ္ ဝစီပိတ္ေနရန္ၫြန္ၾကားျခင္းခံေနခဲ့ရပံုေပၚပါသည္။

            ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က မႏၱေလးၿမိဳ႕၌က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ (အထက္ျမန္မာျပည္ – မႏၱေလး) ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္ေသာ သံဃာသံုးေသာင္းေက်ာ္ဆုိသည္မွာလည္း ႏုနယ္ငယ္ရြယ္လွသည့္ သံဃာငယ္မ်ားသာ အမ်ားစု ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကလည္း အစိုးရႀကိဳက္ခ်ည္းျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ကလည္း ေမးခြန္းထုတ္ စဥ္းစား စရာ ျဖစ္ပါသည္။ သီတဂူဆရာေတာ္သည္ ထုိပြဲတြင္ “အလြတ္သေဘာ” ေျပာသင့္ပါ၏ေလာ။ ေမးခြန္းထုတ္စရာ၊ စဥ္းစားစရာပင္။

            ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရသည္ တိပိဋကဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကိုပင္ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအတြက္ ခုတုံးလုပ္ အသံုးခ်ေနသည့္အခ်က္မွာ ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္းေပၚလြင္ေနပါသည္။

            လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား အထူးသတိရွိၾကပါ။ ေထႀကီးဝါႀကီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း မ်က္ႏွာေတာ္ မလႊဲဘဲ၊ ထိုက္သင့္သလို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

 

ၫြန္း

–       သီတဂူဆရာေတာ္ မွ (RFA) သို႔ မိန္႔ၾကားခ်က္  (၁၇-၁-၂၀၁၄)

–       Photo – Irrawaddy Online

           

 

           

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

6 thoughts on “သီတဂူဆရာေတာ္၏ “အလြတ္သေဘာ” ဆုိသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း
  1. မလြယ္လွဘူး တူေမာင္ညိဳ- ေရ- ဘုန္းၾကီးေလာကလဲ သူတို ့ဖ်က္ဆီးထားလို ့ ပ်က္စီးေနျပီ- မႏၱေလး သံဃာ အစည္းအေ၀းျပီး ကိုယ္နဲ ့ ဆက္စပ္တဲ့ ရဟန္းငယ္ေတြကို တီးေခါက္ၾကည့္ေတာ့ သူတို ့ချမာ ၀ါဒမီွဳင္း၀ေနၾကျပီ- အေလးအနက္ထားမေတြးေခၚနိုင္ၾကဘူး- ကိုယ္ေမးၾကည့္တဲ့ ကိုယ္ေတာ္က မသြားျဖစ္လိုက္ဘူးေျပာတယ္- ဒါျဖင့္ မင္း သေဘာက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေထာက္ခံသတဲ့- ဘာေၾကာင့္လဲေမးေတာ့ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေရးမို ့တဲ့- သာသနာထြန္းကားျခင္တဲ့စိတ္ရွိရင္ ဘုရားေဟာထားတာ ရွိသားဘဲကြ- အဲဒီအတိုင္းလိုက္နာၾကပါလား- သာသနာဖ်က္မွာ အျပင္လူ မဟုတ္ဘူး- အတြင္းလူ သာသနာ၀န္ထမ္းေတြက ၀ိနည္းမရိုေသ ဓမၼမရိုေသနဲ ့ ျဖစ္ျခင္သလိုျဖစ္ေနေတာ့ သာသနာပ်က္မွာဘဲ- ကေနာင္မင္းသားၾကီး ေရျမွပ္ဗုံးေတြ တည္ထြင္တာကို နိုင္ငံလုံျခဳံေရး နားမလည္ဘဲ မလုပ္ဘို ့ ေျပာတာ ဘုန္းၾကီးေတြ- အဂၤလိပ္က က်ြန္ျပဳလို ့ မ်ိဳးခ်စ္ေတြ ရ ရာလက္နက္စြဲကိုင္ သူပုန္ထေတာ့ ေရႊျပည္ေအး တရားေဟာတာ ဘုန္းၾကီးေတြ- မွတ္ထားကြ နိုင္ငံေရးသမားဆိုတာ ဘုန္းၾကီီးကို လိုတဲ့အခါ အသုံးခ်ဘို ့ ကိုးကြယ္တာ- ၾကည္ညိဳလို ့ ကိုးကြယ္တာ မဟုတ္ဘူး- ဘယ္သူ အာဏာရရ- ဘုန္းၾကီးဟာ သပိတ္ပိုက္ဆြမ္းခံစားရမွာဘဲ- ကိုယ္နားမလည္နိုင္တဲ့ မာယာ ပရိယာယ္ေတြၾကြယ္လွတဲ့ နိုင္ငံေရး ၀ဲဂယက္ထဲမွာ ခ်ာခ်ာ မလည္ဘို ့ အေရးၾကီးသကြာ-လို ့ေျပာလိုက္ရတယ္။

  2. sometimes it s hard because monks have to depend on money and donors/sponsors to finish their projects. so may be he didnt really mean it but he probably didnt want to create a bad relationship with whoever s in power.

  3. ဟုတ္တယ္ဗ်ိဳ႕။ RFA နဲ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ ေမးတဲ႔ေမးခြန္းတစ္ခုကိုေတာ႔ ဆင္ေ၀ွ႔ရန္ေရွာင္ျပီး political standpoint ကေနမေျပာဘူးဆိုျပီး ေျပာသြားတယ္။ ဒါဆို ေစာေစာကေျပာခဲ႔တာေတြက ဘယ္standpointကေန ေျပာတာလဲမသိဘူး။ ေတာ္ေတာ္ေတာ႔ ခက္ေနကုန္ျပီဗ်ဳိ႕။ တဆက္တည္းေျပာရရင္ မိတၳီလာအေရးအခင္း ေလာက္ကစျပီး လူ႕အခြင္႔အေရး၊ ဒီမိုသမားေတြပါ ခ်ာခ်ာလည္ထြက္သြားၾကတာေတာ႔ ရင္နာတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေနာက္ထပ္ျဖစ္ရင္ အဲဒီလူေတြဟာ စစ္အုပ္စုကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ဘဲ အဘတို႔သာ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ပါေတာ႕ လို႔ေတာင္ ေျပာမွာပူရေသးသဗ်။

  4. I read most of your articles. your thoughts are very practical and meaningful. your points of view on certain events are really pragmatic. Keep it up. I wish other medias should mention or share your articles to their webpages or blogs.

Comments are closed.