မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

ဟသၤာတၿမိဳ႕က တရားေရး၀န္ထမ္းေတြ အက်င့္ပ်က္ေနပါတယ္

ေပးပုုိ႔ – ဟသၤာတမီဒီယာ
မတ္လ ၇၊ ၂၀၁၃
မၾကာမီကာလအတြင္းက ဟသၤာတၿမိဳ႕မွ ရဲသတင္းေပး အေယာင္ေဆာင္ ခင္ေမာင္ျမင့္ဆိုသူ၏ လိုင္စင္မဲ့ကား အဖမ္းခံရသည့္ေနာက္ တရားေရး၊ ဥပေဒ၊ အက်ဥ္းေထာင္ စသည္တို႔ႏွင့္ ႐ူတ္ယွတ္ခတ္ေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ ခင္ေမာင္ျမင့္ဆိုသူသည္ ဘာမွ မဟုတ္ဆိုေသာ စကားကို ဦးစြာေျပာသင့္သည္။
တစ္ခ်ိန္က ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးဒိုင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရဲမ်ားႏွင့္ အေပးအယူရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ မိသားစုေမာင္ႏွမမ်ားမွာလည္း ေလာင္စာဆီေမွာင္ ခိုေရာင္း၀ယ္သူမ်ားျဖစ္ရာ ရဲမ်ားႏွင့္အဆက္အစပ္ရွိခဲ့သည္၊ ရွိေနဆဲလဲျဖစ္သည္။ ထိုမွ ရဲသတင္းေပးဟု အမည္တပ္ေသာ္လည္း ရဲထက္ ဆိုးေသာ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားကို ႏွိပ္စက္ေနသူျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တြင္းလယ္ယာသံုးအျဖစ္ ႏြားဆြဲလွ်င္ပင္ ခုိင္မာေသာ အေထာက္ အထား မရွိဟုဆိုကာ သူကုိယ္တိုင္ ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိသကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးသူျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးအျဖစ္ ရိုးသားစြာ၀င္ေငြရွာကာ ဗီဒီယိုအေခြငွားဆိုင္ဖြင့္ထားသူမ်ားထံ လစဥ္ေၾကးအျဖစ္ က်ပ္ (ႏွစ္ေသာင္း) ေတာင္းသည္။ မေပးေသာသူကို အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးစံုျဖင့္ ဖမ္းဆီး သည္။
ႏွစ္လံုးသံုးလံုးဒိုင္မ်ားထံမွ လစဥ္ေၾကးမ်ားစြာရယူကာ ယခင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းရွိသူမ်ားကို သူႏွင့္ အဆင္မေျပပါက သူကိုယ္တိုင္ေရး ယူလာေသာ လယ္ဂ်ာအတုမ်ား၊ ျဖတ္ပိုင္းအတုမ်ားျဖင့္ အကြက္ဆင္ဖမ္းဆီးသူလည္းျဖစ္သည္။ ရဲက ကာယကံရွင္ကို ဖမ္းၿပီးၿပီဆိုမွ တစ္ ဖက္လွည့္ျဖင့္ သူသက္ေသလိုက္ေပးမည္ဆိုကာ အဖမ္းခံရသူထံမွ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေငြညွစ္သူျဖစ္သည္။
 ခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ေတြ႔လွ်င္ ေရႊကိုယူသည္။ ေငြကိုယူသည္။ ထို႔ေနာက္ လူကိုပါယူသည္ဆိုေသာ အျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသူမ်ား မ်ားျပား လွၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေျခအေနအမွန္မွာ ခင္ေမာင္ျမင့္၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ရဲမ်ားရွိမေနဘဲ၊ သူကသာလွ်င္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အတြင္းစည္း မ်ားကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ကာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ အႏိုင္အထက္ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ခင္ေမာင္ျမင့္ ႏွိပ္စက္သျဖင့္ ျပႆနာ ရွင္းရေသာ ရဲအရာရွိမ်ား၊ အျခားအဆင့္မ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။
တရားရံုးကို မေထမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ ဥပေဒ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း လိုအပ္သလို ေဟာက္စား၊ ေျခာက္စား၊ ေဖာ္လံဖားလုပ္ျခင္းတို႔မွာ ခင္ေမာင္ျမင့္၏သမိုင္းႏွင့္အတူ ဖယ္ရွားမရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
ယခု သူကိုယ္တိုင္ တရားခံျဖစ္ေသာအခါ တရားေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ေငြျဖင့္ဖိကာခ်ဥ္းကပ္သည္။ အဆင္မေျပ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနႏွင့္ေပါင္းကာ တရားခံလဲလွယ္ရန္ႀကိဳးစားျပန္သည္။ သူ႔အိမ္တြင္ရွိေနေသာ မိုးေက်ာ္လြင္ကို ေရွ႕ေနဦးသန္းဦးႏွင့္ အကြက္ခ်စီစဥ္ကာ တရားခံလဲလွယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။
ယခု ေနာက္ဆံုးေပၚေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ေထာင္ဆရာ၀န္ႀကီးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေရာဂါေပါင္းစံုျပကာ အာမခံရရွိေရး အသည္းအသန္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဆိုသည္မွာ ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ဓားေမာင္ေမာင္ဟုနာမည္ေက်ာ္သူျဖစ္ၿပီး ပိုက္ဆံရရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ဘာမဆိုလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ၿမိဳ႕လံုးသိသူျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ေဆးရံုကို တရားမ၀င္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တရားမ၀င္ေသာ ခြဲစိတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူ။ သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ လူမ်ားစြာကို ဒုကၡမ်ားစြာေရာက္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။
ထို႔အတူ ေရွ႕ေနဦးသန္းဦး ဆိုသည္မွာလည္း တရားခံကို တရားလိုျဖစ္ေအာင္၊ တရားလိုကို တရားခံျဖစ္ေအာင္ အေပၚလမ္းေအာက္လမ္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္သူဟု နာမည္ႀကီးသူျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႔ က်င့္၀တ္သိကၡာမဲ့ေသာ လုပ္ရပ္ကို အထက္အဖြဲ႔အစည္းအ ဆင့္ဆင့္သို႔ ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တိုင္ၾကားသူက တိုင္ၾကားေနၾကၿပီျဖစ္သည္။
တြဲဖက္တရားသူႀကီး ေဒၚခင္စိုးညြန္႔ႏွင့္ ခင္ေမာင္ျမင့္သည္ ယခင္က အၿမီးစားဖက္ ေခါင္းစားဖက္ျဖစ္သည္။ ခင္ေမာင္ျမင့္ဖမ္းဆီးကာ သက္ေသလိုက္ခဲ့ေသာ အမႈေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေဒၚခင္စိုးညြန္႔၏ တရားခြင္သို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ႀကိဳးစားကာ အေပးအယူတည့္ခဲ့ၾက သည္မွာ မ်ားလွၿပီျဖစ္သည္။ ယခုလည္း ခင္ေမာင္ျမင့္၏ အမႈကို ေဒၚခင္စိုးညြန္႔၏ တရားခြင္သို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္းအတြင္းက ေဒၚခင္စိုးညြန္႔ထံသြားကာ ေငြ သံုးသိန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုေနာက္ဆံုးသိရသည္မွာ တြဲဖက္တရားသူႀကီး ေဒၚခင္စိုးညြန္႔၏ အခန္းမွ ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးစိန္၀င္း၏အခန္းသို႔ ေျပာင္းလဲကာ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရသည္။
ခင္ေမာင္ျမင့္ကဲ့သို႔ေသာ ရဲသတင္းေပးအမည္ခံ တရား၀င္ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္မွ်ရွိေနမည္ကို မေတြးရဲေအာင္ပင္ျဖစ္ရပါ သည္။
ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေသာ၊ ေငြမ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ေသာ၊ သိကၡာသမာဓိကုိ ေရွ႕တန္းတင္ေသာ တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဥပေဒ၀န္ ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲမ်ားက အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေစေရးႏွင့္ ထိုက္သင့္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ က်ဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ အက်င့္ပ်က္ဆရာ၀န္၊ အက်င့္ပ်က္ တရားေရး၀န္ထမ္း၊ အက်င့္ပ်က္ေရွ႕ေနတို႔က ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးေဆာင္ရြက္မည္ကို ဟသၤာတၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕ သားမ်ားက စိုးရိမ္လွ်က္ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

One thought on “ဟသၤာတၿမိဳ႕က တရားေရး၀န္ထမ္းေတြ အက်င့္ပ်က္ေနပါတယ္
  1. I have heard many bad,notorious news like this in “Hinthata”..Why? That town is famous with this kind of people ? or the Top level of Judicial, Police and Administration higher Authority, are neglecting this town ? How many of this kind of bastard are there ? I also knew that Dr. Mg Mg,before he worked at Rakhine State,and he is very rich and have a big house in Yangon,Yes,he is also the same guy like Khin Mg Myint,sack them off,from Hinthata,take action,to this kind of worst people.

Comments are closed.