သတင္းေဆာင္းပါး

ေက်ာ္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ “ဇုန္” လူသတ္ဘဂၤါလီအဖြဲ႕ အာဏာစက္ႀကီးထြားလာ ဟု ဆို

ေက်ာ္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ “ဇုန္” လူသတ္ဘဂၤါလီအဖြဲ႕ အာဏာစက္ႀကီးထြားလာ ဟု ဆို

By Thaung Kwre (ကိုရယ္အာရကန္ သတင္း၀က္ဆိုက္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္)

စစ္ေတြ ၊ ၀၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

ရခိုင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆို သတင္းေပးသူ ဘဂၤါလီမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မိမိတို႔ကိုယ္ကုိ မိမိတို႔ ဘဂၤါလီဟု မခံဘဲ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ အမည္ကို လ၀က စာရင္းမ်ားတြင္ ေရးျဖည့္ရန္ ေတာင္းဆိုေစျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ “ဇုန္” (ေခၚ) ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ဘဂၤါလီလႈပ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ဘဂၤါလီအသိုက္အ၀န္းအတြင္း ၾသဇာအာဏာစက္ ႀကီးသထက္ႀကီးလာေၾကာင္း ဘဂၤါလီ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။

ဇုန္ ၾသဇာခံလူအုပ္၏ ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းခံရသူ ဘဂၤါလီႏွစ္ဦး အသက္ဆံုးရံႈးရၿပီးျဖစ္သည္ ဟု ေရွ႕ေဆာင္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၁)ပါ သတင္းေထာက္ ဘသိန္း၏ ေဆာင္းပါးတြင္ လည္း ေရးသားထားသည္။ ထိုႏွစ္ဦး မွာ ဒါးပိုင္အကြက္(၃)ေန ကာလာေဘာ္ဒါ (ေခၚ) ေရႊေမာင္ ႏွင့္ ေခါင္းဒုကၠာေက်းရြာေန ဦးေရာ္ရွိတ္ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။

ဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ (၃၁)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဇုန္ အဖြဲ႕ကို အဓိကဦးေဆာင္သူ ငါးဦးမွာ

(၁) ေခၚဘီ (ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္)

(၂) ေရႊလွ (ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္)

(၃) ေက်ာ္လွေအာင္ (ယခင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ရဲႏြယ္စုရပ္ကြက္ေနသူ)

(၄) ေမာင္ျဖဴ (ယခင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ စက္ရံုစုရပ္ကြက္ေနသူ) ႏွင့္

(၅) ေက်ာ္ျမင့္ (သက္ကယ္ျပင္ေက်းရြာ) တို႔ ျဖစ္သည္ဟု ဘဂၤါလီအသိုက္အ၀န္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ရပ္က Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။

၄င္းတို႔အနက္ သက္ကယ္ျပင္သား ေက်ာ္ျမင့္မွာ ဗိုလ္တကာတို႔၏ ဗိုလ္ (boss of the bosses) ဟု အမည္ေပးျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာ ဇြန္လ ဘဂၤါလီဆူပူမႈမျဖစ္ခင္အထိ နာမည္သိပ္မထြက္လွေသာ္လည္း ဇြန္လအေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ထဲ အတြင္းမွ ဘဂၤါလီမ်ား သဲေခ်ာင္းဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ သက္ကယ္ျပင္ေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကရာတြင္ ဘဂၤါလီလူခ်မ္းသာမ်ား၊ ထိပ္ထိပ္ႀကဲဘဂၤါလီမိသားစုမ်ား သက္ကယ္ျပင္ေက်းရြာသို႔ ေရြးခ်ယ္ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကေလရာ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ျပင္ သက္ကယ္ျပင္ အေျခစိုက္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ထိပ္ထိပ္ႀကဲသူေဌး (ကုလား) ေက်ာ္ျမင့္ အဖို႔ရာ ၄င္း၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ မာဖီးယား အဆင့္အတန္းတို႔ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ျမင့္မားလာခဲ့သည္။

အစိုးရစီစဥ္ေပးေသာ သဲေခ်ာင္းဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေအာက္တန္းလႊာ အနိမ့္စား တို႔ စိုးမိုးၾကေလရာ၊ ေျပာင္းလာခါစ ဇြန္လအတြင္း ေခတ္ပညာတတ္ လူရည္သန္႔ ဘဂၤါလီမိန္းကေလးအေခ်ာအလွမ်ားစြာတို႔မွာ အတူေန ဘဂၤါလီမ်ား၏ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ခံၾကရေလရာ၊ တတ္ႏိုင္သူ ဘဂၤါလီမိသားစုမ်ားမွာ သက္ကယ္ျပင္ေက်းရြာသို႔ ေျပာင္းေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ေက်ာ္ျမင့္၏ ကံဇာတာ တက္ျခင္း ၾသဇာနယ္ပယ္ႀကီးထြားလာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ပါးနပ္လိမၼာ ပရိယာယ္ၾကြယ္၀သူ ေက်ာ္ျမင့္ ကို (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသတင္းေပး ဘဂၤါလီႏွစ္ဦး အား သတ္သည့္ကိစၥမွလြဲ၍) ေသနတ္ တဒိုင္းဒိုင္းေဖာက္ေနသည့္ မာဖီးယား တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မျမင္ရေပ။ အကြက္ေရႊ႕တတ္သူ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္သာ ၾကားသိရသည္။

တစ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ ႏွင့္ လက္တြဲကာ ႏိုင္ငံျခားဆရာ၀န္မ်ားကို ဘဂၤါလီ ေက်းရြာမ်ား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ကာ ေဆးကုသေစသည္မွာ ေက်ာ္ျမင့္ လက္စလက္နက္မကင္းဟု စြပ္စြဲသူမ်ားက စြပ္စြဲၾကသည္။ အဂၤလိပ္လိုေရးသားထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဆာင္းပါး မ်ား တြင္ ထို တရားမ၀င္ဆရာ၀န္မ်ားအေၾကာင္းကို တစြန္းတစ ေရးသားၾကဖူးသည္။

ႏွစ္။ သက္ကယ္ျပင္ေရာက္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ကုလားမ်ားကို မူဆလင္ဘဂၤါလီမ်ားက ရိုက္ပုတ္ သတ္ျဖတ္မည္ဟုႀကံၾကသည့္အခါ ေက်ာ္ျမင့္က ၀င္ေရာက္တားဆီးေပး ခဲ့ရသည္ ဟု အဆိုပါ ဟိႏၵဴမ်ားက Coral Arakan ကို ေျပာျပသည္။ ဟိႏၵဴေတြ ကို သတ္ရင္ မင္းတို႔ကို ရခိုင္ေတြက ဒီအတိုင္း လက္ပိုက္ၾကည့္ ေနမွာ မဟုတ္ ဘူး ဆိုကာ ၄င္းက တားဆီးခဲ့ရသည္ ဟု ဆိုသည္။

သံုး။ သဲေခ်ာင္းသို႔သြားရာလမ္း ဘုေမရြာအနီး ကားလမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဘဂၤါလီကုလားမ်ားကုိ တဲထိုးေနထိုင္ဖို႔ ညႊန္ၾကားသည္မွာ ေက်ာ္ျမင့္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ထိုတဲထိုးက်ဴးေက်ာ္ ဘဂၤါလီတခ်ိဳ႕က ေျပာသည္ဟု ရဲဘက္ဆိုင္ရာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုသည္။ ကားလမ္းေဘးတြင္ ထိုသို႔တဲထိုးေနထိုင္ျပမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ ဒုကၡေရာက္ေန ေၾကာင္းကို ကမၻာသိေအာင္ျပႏိုင္မည္ ဆိုသည့္သေဘာျဖင့္ ၄င္းက ညႊန္ၾကားသည္ ဟု ဆိုသည္။

ေလး။ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဆင္တက္ေမာ္ရြာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိမရွိ စစ္ေဆးသည့္ျဖစ္စဥ္တြင္ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ဟု ေရးသြင္းျခင္းမျပဳလွ်င္ လက္မွတ္မထိုးဆိုေသာ ကုလားတိုက္ပြဲကို ညႊန္ၾကားခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ေက်ာ္ျမင့္ပါ၀င္သည္ဟု သတင္းထြက္ သည္။

ငါး။ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ လူမ်ိဳးဟု ေရးသြင္းၿပီးသား လ၀ကေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို စစ္ေတြ ဘုေမရြာထဲတြင္ မၾကာခင္ရက္မ်ားအတြင္းက ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းမွာ ေက်ာ္ျမင့္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ျဖစ္ရသည္ဟု ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားရွိေနသည္။

ေျခာက္။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ေလာက္က အထိ ဟြန္ဒီေငြလြဲလုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္လုပ္ခဲ့သူ၊ ၂၀%ေကာ္မရွင္ျဖင့္ ေဆာ္ဒီမွလႊဲေသာေငြမ်ားကို ရန္ကုန္မွ ေငြသားသယ္မလာပဲ သေဘၤာစီးတိုက္ ပစၥည္း၀ယ္လာကာ ရန္ကုန္ေစ်းရင္းျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာတြင္ ေရာင္းခ်ကာ ရခိုင္ကုန္သည္မ်ားကို အျပဳတ္တိုက္ခဲ့သူ၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လအေရးအခင္းအၿပီး တပ္ဖက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေပါင္းဖက္ကာ ေငြတစ္သိန္းအတြက္ ေငြလႊဲခ ေလးေသာင္းႏႈန္းယူသည္ဟု သတင္းထြက္သူ၊ အဆိုပါ ေက်ာ္ျမင့္ သည္ ဘဂၤါလီေလာကသားတို႔အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ေနရံုသာမက ႏိုင္ငံတကာေငြသားတို႔စီး၀င္ရာေနရာလည္း ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္ ဟု ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ ဖုန္း အဆက္အသြယ္ ရွိၾကသည့္ ရခိုင္ကုန္သည္ငယ္ အခ်ိဳ႕က Coral Arakan ကို ေျပာျပသည္။

(ေသာင္းၾကြယ္ ေရးသားသည္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

3 thoughts on “ေက်ာ္ျမင့္ ဦးေဆာင္ေသာ “ဇုန္” လူသတ္ဘဂၤါလီအဖြဲ႕ အာဏာစက္ႀကီးထြားလာ ဟု ဆို
  1. အဲဒီ့ ေက်ာ္ျမင့္ ဆိုတဲ့ -ဇုန္- လူသတ္အဖြဲ ့ ဘဂၤါလီႀကီးရဲ့ပံုရွိရင္ တင္ျပေပးပါလား ? ၊ အဲဒါမွ လူမိုက္ႀကီးေတြ ေခ်က်ံဳ ့သြား
    လိမ့္မယ္။ တရားဥပေဒ အေပၚမွာ စစ္ဗိုလ္ႀကီးေတြ၊ အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြ နဲ ့ ဘဂၤါလီႀကီးေတြပါ ဘယ္သူမွ မရွိေစရပါ။
    ဘဂၤါလီ ေက်ာ္ျမင့္ ထမင္း၀ေအာင္စားထား ေဟ့ – – –

  2. Wonderful, please watch and consider on Al jazeera “Hidden Genocide” where Dr Aye Mg and one Phone Gyi talked unfair to human right and shown they want to genocide all Islam of Rakine.

Comments are closed.