မွတ္စုုမွတ္တမ္း သန္း၀င္းလႈိင္

နွစ္(၉၂) နွစ္ ျပည့္ အမို်းသားေန့ (Than Win Hlaing)

နွစ္(၉၂) နွစ္ ျပည့္ အမို်းသားေန့

သန္း၀င္းလိႈင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၂

            ယခုနွစ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုနွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္ (၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ရက္) စေနေန႔သည္ ၉၂ နွစ္ျပည့္ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္သည္။

            အုပ္ခ်ဳပ္သူနယ္ခဲ်႕အစိုးရကို ပထမဆံုး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတာ္လွန္ဆႏၵျပခဲ့ေသာေန႔ကို ေနာင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အမွတ္တရရိွေစရန္အလို႔ငွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ နွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ၉၂ နွစ္ ျပည့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

            နွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔ဟူ၍ သတ္မွတ္ရျခင္းကား ျဗိတိသွ်ပညာမင္းၾကီး မတ္ဟန္းတား၏ ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒအရ ဖြင့္လွစ္မည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ခုနွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ (၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္) တနဂၤေနြေန့တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္နွင့္ ဂ်ပ္ဆင္ (ယုဒသန္) ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကန္႔ကြက္သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ေသာ ေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

            ျဗိတိသွ်နယ္ခဲ်႕အစိုးရသည္ ယင္းတို႔နယ္ခဲ်႕ရာ၌ အေကာင္းဆံုးေသာ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပညာေရးစနစ္သစ္ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒၾကမ္းၾကီးကို ၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ဘုရင္ခံ၏ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္း၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ တျပည္လံုး လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

            ထို့ေနာက္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန့တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံျပဳျပင္ေရးအသင္းၾကီးသည္ အစည္းအေ၀းခ်က္ခ်င္း ေခၚယူကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ေလသည္။ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္လည္း လူထုအစည္းအေ၀း ပဲြၾကီးက်င္းပကာ ပညာမင္းၾကီး မတ္ဟန္းတားအား ျပည္သူတို႔၏အလိုနွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆဲြ ေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ ဖိနိွပ္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။

            ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန့တြင္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ ေခၚ ဗုဒၶကလ်ာဏယု၀အသင္းခ်ဳပ္က ၾကီးမွဴး၍ ဂ်ဴဗလီေဟာ တြင္ က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လံုးကြ်တ္ လူထုအစည္းအေ၀းက –

(၁)       ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို အမ်ားျပည္သူတို႔မၾကိဳက္ေသာေၾကာင့္ ၁၉၂၀ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပ မည့္ဥပေဒျပဳအဖဲြ႕က ယင္းဥပေဒကို အတည္မျပဳေသးဘဲ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္မည့္ ၁၉၂၃ ခုနွစ္ တိုင္ေအာင္ ဆိုင္းငံ့ထားရန္။

(၂)       ေနာင္အခါ ပညာတတ္မ်ားနည္းပါးရန္ရည္စူးျပီး ထိုဥပေဒကိုေရးဆဲြခဲ့ေသာ ပညာမင္းၾကီး မတ္ဟန္းတား ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေျပာင္းေရႊ႕ပစ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

            ထို႔အျပင္ ၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ေသာ ဂီ်စီဘီေအ ေခၚ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအသင္းမ်ား၏အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးကလည္း လက္ေထာက္ဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂီ်နယ္ကရက္ေဒါက္ ထံ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခဲ့ရသည္။

            ယင္းသို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဒုတိယဘုရင္ခံ ဆာရယ္ဂီ်နယ္ကရက္ေဒါက္က လက္ခံခဲ့သည္။ တဖန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို အိႏိၵယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ခ်မ္းစဖို႔ဒ္က အတည္ျပဳ၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၉၂၀ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒကို ၁၉၂၀ အရ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အဓိပတိ The Regulations of the University ကို ထုတ္ျပန္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အသံုးျပဳမည္ဟု ေၾကညာသည္။

            ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ စတင္အာဏာ တည္ခဲ့ျပီး ရန္ကုန္ေကာလိပ္နွင့္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္တို႔ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေပၚေပါက္လာ သည္။

            ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒအရ

(၁) ျမန္မာျပည္တြင္ တကၠသိုလ္တခုတည္းသာ ရိွရမည္။ တကၠသိုလ္ ေအာက္တြင္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသာရိွရမည္။

(၂) ေကာလိပ္ေက်ာင္း၌ ပညာသင္လိုသူမ်ား ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားသာ ျဖစ္ရမည္။

(၃) တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြမထားရိွေတာ့ဘဲ အစိုးရက ျပဳလုပ္ေသာ ဟိုက္စကူးဖိုင္နယ္ေခၚ ဆယ္တန္းစာေမးပဲြကို ေအာင္ရမည္။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အျခားဘာသာတစ္ခုတြင္ ထူးခြ်န္စြာ တတ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မွ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ရမည္။

(၄) ဂုဏ္ထူးနွင့္ ၀ိဇၨာဘဲြ႕တန္းတြင္ တခါေျဖဆို၍ မေအာင္ျမင္ ပါက ေနာက္ေနာင္ ေျဖဆိုခြင့္မျပဳ။

(၅) ဟိုက္စကူးဖိုင္နယ္ေအာင္၍ တကၠသိုလ္သို႔၀င္ခြင့္ရေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ပညာရပ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ လိုက္နာျပင္ဆင္မႈအတန္းတြင္ တစ္နွစ္ေနရမည္။

(၆) ျပင္ဆင္မႈအတန္း တြင္ တစ္နွစ္ေနေသာ္လည္း နွစ္ကုန္သည့္အခါ တကၠသိုလ္ပညာမ်ားကို လိုက္နာရန္ အရည္အခ်င္းမရိွေသးဟု ဆိုလွ်င္ တကၠသိုလ္ပညာကို ဆက္လက္သင္ခြင့္ရဦးမည္ မဟုတ္ စေသာ အခ်က္မ်ား ပါရိွသည္။

            ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုဘခင္၊ ကိုဘိုးကြန္း၊ ကိုဘဦး၊ ကိုေအာင္ဒင္၊ ကိုထြန္း၀င္း၊ ကိုေဖသိန္း၊ ကိုဘရွင္ (သံတဲြ)၊ ကိုဘရွင္ (ထား၀ယ္)၊ ေကညီပိတ္၊ ကိုလွတင္ႏွင့္ ကိုေမာင္ေအးတို႔သည္ ေရႊတိဂံုေစတီရင္ျပင္ေတာ္ အေနာက္ေတာင္ေထာင့္တြင္ စည္းေ၀းကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့သည္။

            ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန့တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္နွင့္ ဂ်ပ္ဆင္ေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသား (၈၉) ဦးကို ေခၚယူ၍ ဗဟန္းရပ္ ေရႊက်င္ေက်ာင္းတိုက္ ဦးအရိယေက်ာင္းတိုက္အတြင္း အစည္းအေ၀းက်င္းပျပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အက္ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ရန္နွင့္ ပညာေရးျပဳျပင္မႈ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမေပးသမွ် ကာလပတ္လံုး ေက်ာင္းမတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ သပိတ္ေမွာက္မည့္ရက္ကိုလည္း ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန့တြင္ သပိတ္ေမွာက္ေကာင္စီေခါင္းေဆာင္ ဦးဘဦးအိမ္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဦးလူေဖ၀င္းေရာက္ရိွလာျပီး ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္မည့္ကိစၥကို ဆရာၾကီး မတ္သယူးဟန္းတား သိရိွသြားေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ ဆံုးမစကားေျပာၾကား၍ ေဖ်ာင္းဖ်လွ်င္ အစီအစဥ္ပ်က္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔အစား ယေန႔ပင္ သပိတ္မွာက္ရန္ တင္ျပခဲ့ရာ အားလံုးက သေဘာတူ၍ သပိတ္ေမွာက္ေကာင္စီ ၂၆ ဦးကို ေရြးခ်ယ္၍ ၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ စတင္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။ သပိတ္သည္ ေမွာက္ျပီး မၾကာမီမွာပင္ တစ္နိုင္ငံလံုးသို႔ ပံ်႕ႏံွ႔သြားခဲ့ေလသည္။

            ၁၉၂၀ ျပည့္နွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန့တြင္ ဂီ်စီဘီေအ ၀ံသာနုအသင္းခ်ဳပ္အစည္းအေ၀းၾကီးတရပ္ ျပုလုပ္ကာ တကၠသိုလ္သပိတ္ကိစၥ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးျပီးလွ်င္ ေအာက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

(၁)       ျမန္မာနိုင္ငံအရပ္ရပ္၌ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္။

(၂)       ရန္ကုန္ျမိဳ႔၌ အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ေက်ာင္းၾကီးတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ရန္။

(၃)       အသင္းခ်ဳပ္ၾကီးနွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ အသင္းခဲြမ်ားက တည္ေထာင္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ကိုလည္း  အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္။

(၄)       အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားကို စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာစီစဥ္ညႊန္ၾကားခ်က္ စသည္တို႔ ျပဳလုပ္နိုင္ ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဖဲြ႕တစ္ခု ဖဲြ႕စည္းရန္။

            အထက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဖဲြ႕ကို ဦးေမာင္ၾကီး (အမ္ေအ) ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ ေသာ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ (၃၂) ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ အမ်ိးသားပညာေရးအဖဲြ႕ကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ (Council of National Education) အတိုေကာက္ စီအင္အီး C.N.E ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။

            ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၂၁ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဗဟန္းရပ္ ေရႊက်င္ေက်ာင္းတိုက္ ဦးအရိယေက်ာင္း၌ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္စတင္ဖြင့္လွစ္၍ မၾကာမီအတြင္း နယ္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အမို်းသား ေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့သည္။

            ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ဂီ်စီဘီေအအသင္းခ်ဳပ္ၾကီး၏ န၀မအၾကိမ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညီလာခံကိုက်င္းပ၍ျမန္မာတို့၏အမ်ိဳးသားေန႔ကိုသတ္မွတ္က်င္းပရန္ကံၾကီးေဒါင့္ျမိ့ဳ မွဦးဘေေသာ္ကအဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။  ယင္းအဆိုကိုဦးဘစိန္ကေထာက္ခံခဲ့ေလသည္.။

အခ်ိဳ႕က သီေပါမင္းတရားပါေတာ္မူေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔ကို အၾကံျပဳ၍ အခ်ိဳ႕က ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ ေထာင္က်ခဲ့ေသာ ၁၂၈၃ ခုနွစ္ နယုန္လကြယ္ (၁၉၂၁ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္) တနလၤာေန႔ကို သတ္မွတ္ရန္အၾကံျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သပိတ္ေမွာက္ေကာင္စီ၀င္ ဦးျမင့္က နန္းက်ေသာေန႔ ႏွင့္ အဖမ္းခံေထာင္က်ေသာေန႔မ်ားသည္ မဂၤလာမရိွ၊ နယ္ခဲ်႕ျဗိတိသွ်တို႔ကို ပထမဆံုး ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကိုသာ အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင့္ အၾကံျပဳခဲ့ေလသည္။

ယင္းေနာက္ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ဂီ်စီဘီေအအသင္းခ်ဳပ္ၾကီး၏ ျပည္လံုးကြ်တ္ အထူးအစည္းအေ၀းကိုက်င္းပ၍ ဦးျမင့္အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပထမေက်ာင္း သားသပိတ္ စတင္ေမွာက္ခဲ့သည့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို  အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္အုတ္ဖိုျမိဳ ့့         မွ ကိုဟန္ဆိုသူက ထပ္မံအဆိုျပဳရာကြမ္းျခံကုန္းႏွင့္ နတ္တလင္းျမိဳ့မကိုယ္စားလွယ္တိုက ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ အမ်ိဳးသားေန ့အျဖစ္အတည္ျပဳကာ    ယေန႔တိုင္ က်င္းပ လာခဲ့သည္။

၁၉၃၄ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ေက်ာင္းပိတ္ရက္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းရန္ ထိုစဥ္က ပညာေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ (၁၂၉၇ ခုနွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္) အဂၤါေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အမ်ိဳးသား ေအာင္ပဲြေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အာဏာပိုင္မ်ားက ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေက်ာင္းပိတ္ေပးခဲ့ရသည္။

            ေက်ာင္းသားၾကီး (၁၁) ဦး ရန္ကုန္ယူနီဘာစီတီအက္ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ သစၥာအဓိ႒ာန္ ျပဳခဲ့သည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အေနာက္ေတာင္ေထာင့္ (စေနေထာင့္ရိွ) ေဗာဓိပင္၏ အေရွ့ဘက္ေနရာတြင္လည္း ၁၉၇၂ ခုနွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔၌ အထိမ္းအမွတ္ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္တိုင္ၾကီးကို တည္ေဆာက္၍ အခမ္း အနားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္တြင္ ေက်ာင္းသားၾကီး ၁၁ ဦး ၏ အမည္ႏွင့္ သစၥာ အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ေသာ ရက္စဲြကို ျမန္မာ၊ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ရုရွ (၄) ဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးကမၺည္းတင္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္သို႔ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ရဟန္းရွင္လူတို႔ လာေရာက္ဂါရ၀ ျပဳသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ပိတ္ထားခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ (ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔) တြင္ သပိတ္ေမွာက္သစၥာအဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့သည့္ ေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာကို အမ်ားျပည္သူေလ့လာနိုင္ရန္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

            မည္သို့ဆိုေစ…သမိူင္းအစဥ္အလာၾကီးမားခဲ့ေသာအမ်ိဳးသားေန ့ကိုမေမွးမမိွန္သင့္ေပ။

“သမိုင္းဟူသည္ အတိတ္၏ နိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္သလို၊ နိုင္ငံေရးဟူသည္ ပစၥုပၸန္၏ သမိုင္း” ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သမိုင္းမဖံုးကြယ္သင့္သလို သမိုင္းကို ျပင္၍လည္းမရေပ။ မိမိႏို္င္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို လူထုတရပ္လံုး နားလည္သေဘာေပါက္ေစ၍ ယေန႔ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ခိ်န္ထိုး ေလ့လာရန္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ား၊ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ၀ံသာနုစိတ္ဓာတ္မ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ လူတိုင္း၏တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ၉၂ ႏွစ္ျပည့္ အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ေစတနာေကာင္း ျဖင့္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts