တူေမာင္ညိဳ သူတိုု႔အာေဘာ္

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “အလွည့္” နဲ႔“အေျပာင္း” (Tu Maung Nyo)

တူေမာင္ညိဳ၊ ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၂

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၉ ဦး “ေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပး” တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ သူ႔ရံုးခန္းထဲမွာရွိတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာ အံဆြဲေတြကို ဟုိဆင့္ကေန ဒီအဆင့္၊ ဒီအဆင့္ကေန ဟုိအဆင့္၊ အဆင့္ေနရာေျပာင္းတာသာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မူလကျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၂ ဦးသာရွိတဲ့ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာနဟာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၆ ဦးရွိတဲ့ ဝန္ႀကီး ဌာနႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကဘာေတြလဲ။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြေမးေပးၾကပါဦး။ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အျငင္းပြားမႈျပႆနာ” ေနာက္မွာ “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဖာင္းပြမႈျပႆနာ” ပါထပ္တက္လာပါၿပီ။

 ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးက သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနကို စီမံကုိင္တြယ္ႏုိင္သလို၊ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးကလည္း ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနကိုထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကလည္းက်ေနာ္တုိ႔ဝန္ႀကီးမ်ားရဲ႕ၿပိဳင္စံမေပၚတဲ့တတ္ပြန္လိမ္မာမႈေတြလို႔ေျပာရမွလား။ အေထြေထြ ကၽြမ္းက်င္သူေတြလို႔ပဲဆိုရမွာလား။ ႏုိင္ငံတကာကို ေခါင္းေမာ့ဝင့္ႂကြားရမယ္အခ်က္မ်ားလား။

“ခရီးမတြင္တဲ့လူေတြ က်ေနာ္တုိ႔အစိုးရအဖဲြ႔ထဲမွာလည္းရွိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္းရွိပါတယ္ — ေလးေလးပင္ပင္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ရမွာပဲ” လို႔ ဦးသိန္းစိန္က ဗြီအိုေအနဲ႔ဗ်ဴးရာမွာေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ေလးေလးပင္ပင္ လုပ္ေနသူ ေတြ က အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာ “ေလးေလးပင္ပင္စာရင္းဝင္” ဘယ္ႏွေယာက္ရွိသလဲ။ဘယ္သူေတြလဲ။

 ဦးသိန္းစိန္ဟာ သူေျပာသလို တကယ္ပဲ ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့သလား။

ဒါေတြကိုသိဖုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဝန္ႀကီးတာဝန္အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

ေျပာလံုးကေလးေတြနဲ႔စမယ္။ “ေလးေလးပင္ပင္လုပ္ေနသူေတြ”တဲ့  ဒါကဦးသိန္းစိန္စကား။ သေဘာထားတင္းမာသူေတြလို႔ သူ႔ရဲေဘာ္ေတြကိုပစ္ပစ္ခါခါ မသံုးရွာဘူး။ ဖယ္ရွားပစ္မယ္လို႔လည္း ရက္ရက္စက္စက္မေျပာဘူး။ “ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့ရမွာပဲ”တဲ့။ သိပ္ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းတဲ့သမၼတႀကီး။ စစ္ဗိုလ္ခ်င္းဝံသာႏုတဲ့ စစ္ဗိုလ္သမၼတႀကီး။ အတုိက္အခံေတြေလ့လာအတုယူစရာေပါ့။

“ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၉ ဦး ေျပာင္းလဲတာဝန္” ေပးတာမွာ ၉ ဦးစလံုး “ေလးေလးပင္ပင္စာရင္းဝင္” သမားေတြ ဟုတ္ မယ္မထင္ပါဘူး။

အဲဒီအထဲမွာ ၿမိဳ႕ေမတၱာခံယူမယ့္သား ဦးေက်ာ္ဆန္း တစ္ေယာက္ကိုေတာ့အထင္းသားျမင္သည္လို႔ ဆုိရမွာပဲ။ သူဟာ အစုိးရ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရအာဏာပုိင္၊ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုကိုကုိင္ထားသူျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့သူ႔ကို သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနသို႔ “ေျပာင္းလဲ” ေပး လုိက္တယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔ တန္းစီဇယားအမွတ္စဥ္အရ ဆုိရင္ သူဟာယခင္က အမွတ္စဥ္(၈)။ အခုေတာ့ အမွတ္စဥ္(၁၈)ေနရာ ေရာက္သြားတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔ တန္းစီဇယားအရဆိုရင္ “ေအာက္ေရာက္သြားတယ္”လုိ႔ သံုးသပ္ရမွာလား။ “က်”သြားတယ္လုိ႔ေျပာရမလား။  မီဒီယာ သမားေတြအတြက္ေတာ့ “အဘေက်ာ္”ရန္က လြတ္ၿပီလို႔ဆုိရမလား။ “အဘေက်ာ္”ကို ေနရာေရႊ႕ၿပီး မီဒီယာသမားေတြကို ေက်ာသပ္ေခၽြး သိပ္လိုက္တာမ်ားလား။  ဒါမွမဟုတ္ေနာက္လာတဲ့ “အဘၾကည္”က သြားေလသူ “အဘေက်ာ္” ထက္ကဲေနမလား။ တျခားကြဲျပားမႈေတာ့ မသိပါဘူး။ “အဘေက်ာ္”နဲ႔ မတူတာေတာ့ “အဘၾကည္”က “အေမစု” နဲ႔ စိမ္းလဲ့ကန္သာမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိေတြဆက္ဆံဖူးသူျဖစ္တယ္။

ေမးဖို႔လိုတာေတာ့  ဦးေက်ာ္ဆန္းဟာ အစုိးရေျပာေရးဆုိခြင့္အာဏာပုိင္ တာဝန္ကေနေရာေျပာင္းလဲလုိက္ၿပီလား။ အရင္ တုိင္း ပဲလား။

ဦးေအာင္ၾကည္။ သူလည္း ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုကိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရတဲ့ စိမ္းလဲ့ကန္သာ“ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး”လည္းျဖစ္တယ္။ (နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔  (၉) ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ ဖူးၿပီး ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရလက္ထက္မွာ (၄) ႀကိမ္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖူးတယ္။ သူဟာ အစုိးရအဖြဲ႔တန္းစီဇယားအမွတ္စဥ္အရဆုိရင္ ယခင္ကအမွတ္စဥ္(၁၆) ကေန ယခုအမွတ္စဥ္ (၈)ဦးေက်ာ္ဆန္းေနရာကို ေရာက္လာတာျဖစ္တယ္။ဒါေၾကာင့္“အထက္တက္သြားတယ္” လို႔သံုးသပ္ရမွာလား။ ဦးသိန္းစိန္စကားနဲ႔ဆုိရင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းကို “ေနာက္ခ်န္ထားခဲ့”တာမဟုတ္ဘဲ။ “ေနာက္ကိုပို႔လိုက္တာ” လို႔ ေျပာရ မယ္ထင္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ၾကည္ကိုေရာ စိမ္းလဲ့ကန္သာ “ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး” တာဝန္ကေန အနားေပးလုိက္ၿပီလား။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ကေန ဇူလုိင္ ၁ ရက္ေန႔အတြင္း “က်န္းမာေရးအေၾကာင္းျပၿပီး ႏႈတ္ထြက္ၾကသူ” ၆ ဦးရွိပါတယ္။ ႏုတ္ထြက္ၾကသူေတြထဲမွာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၁)ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁) ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ (၁) ဦး နဲ႔  ဒုတိယဝန္ႀကီး (၂) ဦး တုိ႔ပါဝင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ထုတ္ပယ္ခံရသူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ ဟာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕“ေလးေလးပင္ပင္စာရင္းဝင္”ေတြလား။

ေနၿမဲအတုိင္းအေျပာင္းအလဲ မရွိ၊ ထူးျခားသူတစ္ဦးေတာ့ရွိပါတယ္။ သူက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုအေရးမွာ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မဆုတ္ပါဘူး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က ကန္႔ကြက္ေနလို႔ေနာက္ဆုတ္မွာလားလို႔ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါတယ္။ေနာက္မဆုတ္ပါဘူး။ဆက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ၾကမ္းခဲ့ ရမ္းခဲ့သူပါ။ သူဟာ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေနၿမဲပါပဲ။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕“ေလးေလးပင္ပင္စာရင္း”ထဲ  ဦးေဇာ္မင္း မပါဘူးလား။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ဟာ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲမွာပါတဲ့ (ကာလံု)အဖြဲ႔ဝင္ေတြကိုေတာ့ အခုလို “ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပး”လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲက(ကာလံု)အဖြဲ႔ဝင္ေတြဆုိတာက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဆီကေန စာရင္းေပးလို႔ခန္႔ထားရသူေတြမဟုတ္လား။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “ေလးေလးပင္ပင္စာရင္း”ထဲ (ကာလံု)အဖြဲ႔ဝင္ေတြ မပါႏုိင္ဘူးလား။ ပါဝင္ေနတယ္ဆုိရင္ ဦးသိန္းစိန္ ဘယ္လိုမ်ား ေျပာင္းလဲ မွာပါလိမ့္။

ဦးသိန္းစိန္ အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) နဲ႔အညီ  လွည့္စရာ ေျပာင္းစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “အလွည့္”၊  “အေျပာင္း” မွာ နစ္ၿပီး ေမ်ာမသြားၾကဖို႔သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ 

( အယ္ဒီတာ့မွတ္ခ်က္ – တူေမာင္ညိဳေဆာင္းပါးသည္ ၂၈ ၾသဂုတ္ ကေရးသားခဲ့ေသာေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts

8 thoughts on “ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “အလွည့္” နဲ႔“အေျပာင္း” (Tu Maung Nyo)
  1. စိတ္မေလာပါနဲ့တူေမာင္ညိဳရယ္တစ္ေျဖးေျဖးလုပ္မွာေပါ့ကြယ္။ေစာင့္ျကည့္ေပးပါအု့ံး။ကိုသန္းေရြွရဲ့မီးစိမ္းေလးေစာင့္
    ပါရေစအံုး။
    ပုံ/ သိန္းစိန္ (သမၼတျကိီး)

  2. တူေမာင္ညိဳ ရယ္ အပစ္တင္ေစာလွႀကီလား၊ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္ေစာင့္လိုက္ပါဦးလား။ သမတႀကီးဘာလုပ္လုပ္ မေကာင္းျမင္၀ါဒနဲ ့ မေကာင္းတဲ့ရႈ ့ေထာင့္ကဘဲၾကည့္တပ္သလား ? ။ အရင္ စာေစာင္ေတြမွာလည္းဒီလိုပါဘဲ၊ ဘာမွ အေကာင္းျမင္ ၀ါဒမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္ဆိုလိုရင္းက အပစ္လည္းေတြ ့ရင္ ေျပာပါ၊ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတာေတြကိုလည္း ပိုၿပီးေကာင္းလာေအာင္ အျပဳသေဘာမ်ိဳးလည္း ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရင္ပိုေကာင္းလာမယ္ဆိုတာလည္း ေရးဦးမွေပါ့။ ျပည္သူ လူထု အေပၚမွာလည္းေစတနာထားပါဦး။ ၾကာရင္လူထုခ်ဥ္ပတ္ႀကီး ျဖစ္မလာေအာင္ ေစတနာနဲ ့ေျပာတာပါ။

  3. Tu Maung Nyo’s positive article. I try to lead my family as UTS’s style but opposition wife is always demanding like DASSK (internal crisis). But we must unitedly build family. THANK WRITER..

  4. Tu Maung Nyo,May i want to ask to you.Can you do it like that?You are really really opposition man.very bad person .

  5. ျမန္မာႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္မည္႔သည္႔ပါတီမဆိုဘက္မလိုက္ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။။။။။။။ဘာကိုမွအစြဲမထားပါႏွင္႔နနားလည္မူ႔ရွိၾကပါေစ…..စဥိးစားဆင္ျခင္ဆံုးျဖတ္ပါ…..မည္သည္႔ဘက္မွလိုက္ရန္မလိုပါ……သမိုင္းအတြက္…သင္႔အတြက္….ေမာ္ကြန္းက်န္ရစ္….ေစခ်င္ပါေစသည္……………..

  6. This guy, Former Minister Kyaw San is the notorious bastard. His Department had intentionally occupied and refuse to give back our nearly 100 years owned land in Tavoy(Dawei),which took without any reason,for their benefit.This land belongs to our great grand father,and legally registered in 1928,which their Ministry,took away. They had their owned Hnin Cinema Hall,but, they discriminate and occupied our land,which is in the corner of U Kyaw Yin & Arzani Road,Anauk Yat. Mr. President, please give back our owned land.This is means for the sake of donation for charity purpose. I believe in you,Mr. President.

Comments are closed.