ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား ႏိုုင္ငံတကာေရးရာ

ခ်င္းမိုင္၊ ၀ပ္ဆိုင္းမြန္း ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြက္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာတို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ခ်င္းမိုင္၊ ၀ပ္ဆိုင္းမြန္း ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအတြက္ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာတို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မုိးမခသတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၂

ခ်င္းမိုင္ရွိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ေက်ာင္းထိုင္ျပီး ဗုဒၶဘာသာျမန္မာမ်ား ကိုးကြယ္ေသာ ၀ပ္ဆိုင္းမြန္း ေက်ာင္းတိုက္ကို ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းသာသနာျပဳခြင့္ရရန္ ထိုေဒသေရာက္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားျမန္မာမ်ားက စုေ၀းဆႏၵျပေနၾကေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အင္တာနက္တြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနေသာ ျမန္မာအေရးႏိုးၾကားသူတို႔၏ ေပးစာမ်ားအရ အဆိုပါ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီး ဆက္လက္ေက်ာင္းထိုင္မည့္ ျမန္မာဆရာေတာ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေဒသခံ ထိုင္းဆရာေတာ္တို႔က လႊဲေျပာင္း ထိန္းသိမ္းၾကမည္ ျဖစ္ရာ ျမန္မာဆရာေတာ္တို႔ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး ျမန္မာတို႔က ေတာင္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာဘုနး္ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းထိုင္လႊဲအပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္မွာ ထိုင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလႊဲခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုင္းအစုိးရႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အာဏာပိုင္တို႔က ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ဆရာေတာ္မ်ားကို ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္း ဧည့္ဗီဇာ၊ စာသင္သားဗီဇာ ထုတ္ေပးေသာ္လည္း ေက်ာင္းထိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ ေရရွည္ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာကို ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွာ ထိုင္းဆရာေတာ္မ်ားထံသို႔ ေက်ာင္းထိုင္အျဖစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလြဲကုန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယခု အျငင္းပြားေနေသာ ေက်ာင္းသည္ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာေနၾကသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမား၊ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ား သိန္းခ်ီ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔အတြက္ ဘာသာေရး သာသနာေရး အေျခစိုက္ခြင့္မွာ အထူး အခက္အခဲရွိသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ထိုင္းနယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအခမ္းအနားမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ရန္ ထိုင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖိအားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ယခု ျမန္မာေက်ာင္းကိစၥတြင္ မည္သို႔မွ် ေမတၱာရပ္ခံျခင္း မျပဳေသးဟု သိရသည္။

ေပးစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဓာတ္ပုံမွာ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာတို႔ ျမန္မာေက်ာင္းတြင္ ျမန္မာဆရာေတာ္ ေက်ာင္းထိုင္ခြင့္ရဖို႔ အေရးဆိုေနပုံ ျဖစ္သည္။

ခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့ရွိဝပ္ဆိုင္းမြန္းျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း  ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအၾကီးဆံုးျမိဳ ့ေတာ္မွာ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့ျဖစ္ပါသည္။ သာယာလွပသည့္ ဝပ္ဆိုင္းမ ြန္ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသည္လည္း ခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့တြင္ခန့္ျငားထည္ဝါလ်က္တစ္ေက်ာင္းတည္းေသာျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမဧက( ၇.၁ ) ရွိျပီး ဂရမ္အမွတ္(၂၈၉၈၇ ) ျဖင့္ေထာ္ရနီဆုန္သာသနာ့ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ယခုေႏွာက္ဆံုးသီတင္းသံုးေနထိုင္ခ ဲ့သည့္ဆရာေတာ္ဘုရားမွာ- အဂၢမဟာသဒၵမၼေဇာတိက ဓဇဘဒၵႏ ၱဦးအာသဘျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားသည္- ျမန္မာသကၠရာဇ္-၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ဝါေခါင္လဆုတ္-၅ ရက္၊( ၁၉-၈-၂၀၁၁ )ရက္ေန ့တြင္ သက္ေတာ္( ၉၀ ) ဝါေတာ္( ၆၅ ) ဝါတြင္ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈ ခဲ့ပါသည္။

ဤဝပ္ဆိုင္းမြန္းျမန္မာေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကိုခ်င္းမိုင္ျမိဳ  ့ရွိျမန္မာဒါယကာ၊ဒါယိကာမမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ရာမွာလည္းႏွစ္ေပါင္း ( ၄၅၄ ) ႏွစ္ရွိခ ဲ့ျပီး ယခုဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးအာသဘ ပ်ံလြန္ေတာ္မႈျပီးေသာအခါ၊ ထိုင္းရပ္ကြက္သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္ ႏွင့္ထိုင္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ဝပ္ဆိုင္းမြန္း ျမန္မာေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ သာသနာ့တာဝန္ကိုထမ္းရ ြက္ လိုစိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာခ ဲ့ပါသည္။

ခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့တြင္ယခင္ကျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း( ၇ )ေက်ာင္းရွိခ ဲ့ရာ ေႏွာက္ပိုင္းတြင္  ထိုင္းဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသိမ္းပိုက္၍၊ ေက်ာင္းထိုင္သီတင္းသံုးလာသည့္အတြက္ယခုအခါမွာ ဝပ္ဆိုင္းမ ြန္း ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတည္းသာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအျဖစ္က်န္ရစ္ခ ဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားလည္း ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မမႈမ ဝပ္ဆိုင္းမ ြန္းျမန္မာေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကဖို ့ရန္တပည့္ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ားကိုျမ ြတ္ၾကားခ ဲ့ပါသည္။

ခ်င္းမိုင္ျမိဳ ့ရွိျမန္မာဒါယကာ၊ဒါယိကာမမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ   သာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား အ ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ထိုင္းလူမ်ဳိးဒါယကာ၊ဒါယိကာမမ်ားေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းသာသနာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ မိန့္မွာၾကားခ်က္ကိုေလးစား လိုက္နာထိမ္းသိမ္းေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶျမတ္စ ြာသာသနာေတာ္ျမတ္ၾကီးအဓြန့္ရွည္တည္တန္ ့ ခိုင္ျမ ဲေရးအတြက္၊ ဝပ္ဆိုင္းမ ြန္းျမန္မာေက်ာင္းေတာ္ၾကီးကို ထိုင္းသံဃာေတာ္မ်ား လက္ထဲမေရာက္ရွိေရး၊ ဝိုင္းဝန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လွ်က္ရွိပါသည္။

                                              


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Similar Posts