မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ကြက္က ျပႆနာ (ေပးစာ)

ေမ ၃၊ ၂၀၁၂
……………..

သို႔
ဦးသိန္းစိန္
သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ေျမကြက္မ်ား႐ုိက္ၿပီး ေျမႀကီးမ်ားဖုိ႔ေနျခင္းအား ကန္႔ကြက္ျခင္း။

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ္ ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာ ေကြ႕အနီး၊ အမွတ္ (၄) လမ္းမႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းအၾကားတြင္ရွိေသာ ေျမကြက္လပ္အေပၚတြင္ အကြက္မ်ား႐ုိက္၍ ေျမႀကီးမ်ားဖုိ႔ေနၾက ပါသည္။

အမွတ္ (၄) အေ၀းေျပးလမ္းသည္ ယခုအခါ (၂) လမ္းသြားအဆင့္သာတည္ရွိေနပါသည္။ ေန႔စဥ္ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ား၊ သစ္လံုးတင္ကား ႀကီးမ်ား၊ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕အတြင္းမွ လိုင္းကားမ်ား၊ ေလွာ္ကားမွလိုင္းကားမ်ား၊ ကြန္ျပဴတာေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ကားမ်ား၊ ေမွာ္ဘီေက်ာင္းႀကိဳပုိ႔ ကားမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား ေန႔စဥ္အသံုး

ျပဳေနရေသာလမ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာခဏ လမ္းပိတ္ဆို႔ေနျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနပါသျဖင့္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ မလြဲမေသြလို အပ္ေသာလမ္းမႀကီးလည္းျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ (၄) အေ၀းေျပးလမ္းမ၏လမ္း၀ဲယာႏွစ္ဖက္တြင္ ေရႏုပ္ေျမာင္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ မိုးတြင္းအခ်ိန္တြင္ ေရျပည့္ ေရလွ်ံျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ယခင္ ထိုေျမကြက္လပ္တြင္ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ဳိးထားပါသည္။ ယခုအခါ ထိုေျမကြက္လပ္အေပၚတြင္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွဲ၍ အကြက္႐ုိက္ၿပီး ေျမႀကီးမ်ားထပ္ဖုိ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ မိုးတြင္းအခါ အမွတ္ (၄) လမ္းမေရျမႇဳပ္ၿပီး လမ္းပ်က္စီးမည္ျဖစ္သျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး အခက္အခဲျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္။ အမွတ္ (၄) လမ္းမသည္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕ေန လုပ္သားျပည္သူမ်ား ေန႔စဥ္ အလုပ္သြား၊ အ လုပ္ျပန္၊ ႐ုံးသြား ႐ံုးျပန္ရန္ အဓိကအသံုးျပဳရေသာ ပင္မလမ္းျဖစ္ပါသည္။

ထို.အျပင္ ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ကြက္အတြင္းသို႔ ေရမ်ား၀င္ေရာက္လာၿပီး ေရေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕လာနိုင္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ ကြက္သည္ နိုင္ငံေတာ္ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ၿပီး ပင္စင္စားသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလိုလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားသည္ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအေပၚ မေလးစားျခင္း၊ တန္ဘိုးမထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းေျမကြက္တြင္ ဂက္စ္ (gas) ပိုက္လိုင္း ႏွစ္လိုင္းသြယ္တန္းထားပါသည္။ ေရႊျပည္သာေဂြ႕တြင္ ဓါတ္ေငြ႕ဆိုင္တဆိုင္ရွိပါသည္။ မၾကာခဏ ကားမ်ားဓါတ္ေငြ႕ျဖည့္စဥ္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဂက္စ္ (gas) ပိုက္လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းစဥ္ ေျမေအာက္ (၁) ေပ ခန္႔သာျမႇဳပ္ထားျခင္း၊ သံေခ်းမတက္ေစသည့္ ေဆးမ်ားမသုတ္ထားျခင္း၊ ပိုက္လံုးမ်ားေပၚေနျခင္း၊ မိုးတြင္း ေရမ်ားႏွင့္ထိေတြမႈမ်ားျခင္း၊ သံ ေခ်း အလြယ္တကူတက္နိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမွတ္ (၄) အေ၀းေျပးလမ္း၏ အေရွ႕ဘက္လမ္းေဘးတြင္ ေလွာ္ကား ဂက္စ္ (gas) ပိုက္လိုင္း တလိုင္း တည္ရွိၿပီး (၈.၁၁.၂၀၁၀) နံနက္ (၃ း ၁၅) ခန္႔တြင္ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လူ (၂) ဦးေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရႊျပည္သာေဂြ႕အနီး၊ ရပ္ကြက္အတြင္းေပၚေနေသာပိုက္လိုင္းအား မီးေဘးအႏၲရာယ္စိုးရိမ္ၾကသျဖင့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေျမႀကီးမ်ားဖုိ႔ခဲ့ၾကရပါသည္။ယခုေျမဖုိ႔ေနေသာအကြက္တြင္လည္း ဂက္စ္ (gas) ပိုက္လိုင္း (၂) လုိင္းသည္ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ေပၚေနလွွ်က္ရွိေနပါသည္။

ယင္းေျမကြက္လပ္သည္ ေက်ာခ်င္းကပ္ (၂ – ကြက္တြဲ) ၍ ေဖာ္ထုတ္မရနိုင္ေသာေျမအေနအထားျဖစ္သည္။ အေရွ႕အရပ္တြင္ရွိေသာ အ မွတ္ (၄) လမ္းမဘက္သို႔ မ်က္နွာမူ၍ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ပါက ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းတြင္ရွိေသာ၊ အေရွ႕အရပ္သို႔ မ်က္နာမူေဆာက္လုပ္ထားေသာေနအိမ္မ်ား ၏မ်က္နွာစာသည္ ယင္းအေဆာက္အဦး၏ေနာက္ေဖး၊ အေနာက္ဖက္ျခမ္းကို မ်က္ႏွာမူေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊျပည္ သာ ၿမိဳ႕အ၀င္ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕၏အလွကိုပ်က္စီးေစပါသည္။ မည္သည့္လူမ်ဳိးျဖစ္ပါေစ ကိုယ္အိမ္ေရွ႕သည္ တျခားအိမ္၏ မိလႅာ ကန္ထားရွိရာ အိမ္ေနာက္ေဖးအျဖစ္နဲ႔ မည္သူမွ မႏွစ္သက္ၾကပါ။ မည္သူမွ မေနထိုင္ခ်င္ၾကပါ။ ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းသည္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားျဖစ္သြားပါမည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးလြယ္ကူလွ်င္ျမန္ေစေရးအတြက္ အမွတ္ (၄) လမ္းတိုးခ်ဲ႕ရန္လိုအပ္ျခင္း၊ ေရႏုပ္ေျမာင္းမရွိျခင္း၊ အ ကြက္႐ုိက္ ေျမႀကီးမ်ားဖုိ႔ေနျခင္းေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးေစၿပီး ေရေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕လာနိုင္ျခင္း၊ အေ၀းေျပးလမ္းမႏွင့္နီးကပ္စြာ အ ေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ရန္မသင့္ျခင္း၊ ယင္းေျမကြက္တြင္ ဂက္စ္ (gas) ပိုက္လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းထားျခင္း၊ ဂက္စ္ (gas) ပိုက္လိုင္း ေပါက္ကြဲ၍ မီးေလာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ စိုးရိပ္ေသာကေရာက္ရျခင္း၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးမွ မိမိတို႔ေနအိမ္၏ မ်က္ႏွာစာသည္ တျခားအိမ္၏ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအျဖစ္ မႏွစ္သက္ျခင္း၊ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿမိဳ႕အ၀င္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းသည္ ေနာက္ေဖး လမ္းျဖစ္သြားလွ်င္ ၿမိဳ႕၏အလွကိုပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ လုပ္ သားျပည္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မည္သူမွ မႏွစ္သက္ၾကပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ အမွတ္ (၄) လမ္းမႀကီးႏွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္းအၾကားတြင္ရွိေသာေျမကြက္လပ္အေပၚတြင္ အကြက္မ်ား႐ုိက္၍ ေျမႀကီးမ်ားဖုိ႔ေနၾကျခင္း မ်ားကို ပူးတြဲပါ အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ကြက္အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ မိသားစုမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိေသာလူႀကီးမ်ားသိသာေစရန္ ေလးစားစြာအေၾကာင္းၾကား တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ကြက္ မိသားစုမ်ား


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Similar Posts

One thought on “ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္ ၀န္ထမ္းႀကီးမ်ားရပ္ကြက္က ျပႆနာ (ေပးစာ)

Comments are closed.