Monthly Archives: April 2008

>Memorial Service for Sayadaw U Kovida Encouraged inside & outside Burma this weekend by Sasana Moli

April 30, 2008
>Memorial Service for Sayadaw U Kovida Encouraged inside & outside Burma this weekend by Sasana Moli

> ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ သာသနေမာဠိ ပဓာနေစရ၊ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ၏ ဂုဏ္ရည္တို႔ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္သည့္ ကုသိုလ္ျပဳပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ရပ္နီး ရပ္ေ၀းက တကာ၊ တကာမမ်ားကို သာသနေမာဠိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးက ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္...

Read more »

>တိုင္းရင္းသားပၝတီမဵားက အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းကို ဆန့္ကဵင္ေဳကာင္း

April 30, 2008

> အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူက ဆန္႔က်င္ၾကရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အေလးအနက္တိုက္တြန္း၊ စစ္အစိုးရမဲစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး ျပင္ဆင္ေစလိုမုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၉ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ၀င္မ်ဴိးဆက္သစ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားက ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကေရး၊ ၾကက္ေျခခတ္ၾကေရး...

Read more »

>Aung Din – May 10 Road Maps

April 30, 2008
>Aung Din – May 10 Road Maps

> ႓ပိႂင္တူဟိန္းမႀ ႓ခိမ္းမယ့္မိုးေအာင္ဒင္ဧဴပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၁ – ကဵေနာ္တိုႛအားလံုး No ရဲေဘာ္မဵား မိတ္ေဆၾမဵားခင္ဗဵား ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ရဲႛ ဳသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမဵားက အစဴပႂခ့ဲတ့ဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပည္သူမဵားရဲႛ ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီးက ဒီကေနႛအထိ...

Read more »

>Maung Swan Yi – Poem tribute to Masoeyein Sayadaw U Kovida

April 30, 2008
>Maung Swan Yi – Poem tribute to Masoeyein Sayadaw U Kovida

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ သို႔ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႔ ၾသ၀ါဒကို အခုလို စာဖြဲဲ႔ျပီး အမွတ္တရ မွတ္သားထားမိပါတယ္။ “စစ္သားေတြက သတ္ရဲၾကတယ္၊ေသမွာကို ေၾကာက္တတ္လွတယ္။သံဃာေတြက ေသရဲၾကတယ္၊မသတ္ရဲ သတ္ပြဲေရွာင္ၾကတယ္။ ။” မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး...

Read more »

>Sasana Moli announced the passing of U Kovida, the patron sayadaw of Sasana Moli

April 30, 2008
>Sasana Moli announced the passing of U Kovida, the patron sayadaw of Sasana Moli

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေၾကာင္း သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မႎၨေလး႓မိႂႛ၊ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္၊ မဟာနာယကအဖၾဲႛ၀င္၊ ပၝဠိအဘိဓာန္ကဵမ္းႎႀင့္ မစုိးရိမ္ ပၝရာဇိ ကဏ္ ေဴဖ၊ မစုိးရိမ္...

Read more »

>ၽမစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ပဵံလၾန္ေတာ္မူဴပီ

April 30, 2008
>ၽမစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ပဵံလၾန္ေတာ္မူဴပီ

> သာသနေမာဠိ နာယက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ သက္ေတာ္ ၈၁ ရွိျပီျဖစ္သည့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ သည္ ယေန႔ ေန႔ခင္း၊...

Read more »

>ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵား

April 29, 2008
>ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵား

> ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ထုိင္းႎုိင္ငံသုိႚသၾားထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵားမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၂ဧ႓ပီ ၂၉၊ ၂၀၀၉ ဧည့္၀တ္ေကဵလၾန္းေသာ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္ ဆန္ဒရာ၀ပ္ ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္သည္ ထုိင္းႎုိင္ငံဘန္ေကာက္႓မိႂႚသုိႚ ယေနႚ ေနႚလည္ပုိင္းတၾင္ တရား၀င္အလည္အပတ္ ေရာက္ရိႀသၾားရာ...

Read more »

>ေဟာသလုိ

April 29, 2008
>ေဟာသလုိ

> ဓာတ္ပုံသတင္းေဟာသလုိ ဳကက္ေဴခခတ္ဳကမႀာပၝဧ႓ပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဦးလူေဇာ္၊ ဦးပၝပၝေလး ႎႀင့္ ဦးလူေမာ္။ ဓာတ္ပုံတၾင္ ေတၾႚရေသာ မႎၨေလးမႀ ႎုိင္ငံေကဵာ္လူရၿင္ေတာ္မဵားက ၄င္းတုိႚအိမ္အတၾင္းဴပႂလုပ္သည့္ အ႓ငိမ့္ပဲၾတၾင္ ဴပည္လုံးကၾဵတ္ဆႎၬခံယူပဲၾအေဳကာင္းကုိ ထည့္သၾင္းတင္ဆက္ခ့ဲေဳကာင္း ခရီးသည္တဦးကုိ ကုိးကား႓ပီး...

Read more »

>၂၀၁၀ အိပ္မက္မဵား – ကာတၾန္း ဘိရုမာ

April 29, 2008
>၂၀၁၀ အိပ္မက္မဵား – ကာတၾန္း ဘိရုမာ

> ၂၀၁၀ အိပ္မက္မဵား – ကာတၾန္း ဘိရုမာဧဴပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

Read more »

>ေဒၝင္းတမန္မၾန္းေအာင္

April 28, 2008
>ေဒၝင္းတမန္မၾန္းေအာင္

> ေဒၝင္းတမန္မၾန္းေအာင္ေမာင္စင္ဳကယ္ ဧ႓ပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ တစ္ “ပဵံသာပဵံပၝ ခၾပ္ေဒၝင္းနီ မုန္တုိင္းမုိးထက္ဆီ” “ပဵံသာပဵံပၝ ခၾပ္ေဒၝင္းနီ မုန္တုိင္းမုိးထက္ဆီ” ………… သီခဵင္းသံက သံလၾင္ ႎႀင့္ ေသာင္ရင္းမႀတဆင့္ ေဒၝနေတာင္တန္းဆီသုိႚ လၿင့္ပၝးေရာက္သၾားေနသည္။...

Read more »

>ဓနုတ္ေစတီေတာ္

April 28, 2008
>ဓနုတ္ေစတီေတာ္

> တြံေတး တဖက္ကမ္းရွိ ဓႏုတ္ေစတီေတာ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရာ အလွဴခံမ်ားလိုအပ္ေန မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ယခုရက္သတၱပတ္ သၾကၤန္အတာပြဲမ်ားအျပီး ျမန္မာႏွစ္သစ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ပြဲမ်ား နံမည္ၾကီး ေစတီဘုရားတို႔တြင္ လူအမ်ားျဖင့္...

Read more »

>voting ballot

April 28, 2008
>voting ballot

> ႒ကိႂတင္ ဆႎၬမဲပုံစံ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧ႓ပီ ၂၇ ယမန္ေနႚက စကႆာပူႎုိင္ငံရိႀ ဴမန္မာသံရုံးတၾင္ဴပႂလုပ္ေသာ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံအေဴခခံဥပေဒေရးရာ ဴပည္လုံးကၾဵတ္ဆႎၬခံယူပဲၾအတၾက္ ႒ကႂိတင္မဲေပးဳကရာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားတစ္ဦးက ကန္ႚကၾက္မဲေပးခ့ဲပုံကုိ တယ္လီဖုန္းကင္မရာဴဖင့္ ေအာက္ပၝအတုိင္း မႀတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ-ကေဒၝင္းညင္သာ)

Read more »

>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးသုခမိန္မဵားသိုႚ

April 28, 2008
>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးသုခမိန္မဵားသိုႚ

> ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားသို႔ ကာတြန္း ဘိရုမာဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈

Read more »

>Burmese in Newyork voted NO to Burmese junta’s sham referendum

April 28, 2008
>Burmese in Newyork voted NO to Burmese junta’s sham referendum

> နယူးေယာက္က ျမန္မာမ်ားကလည္း ျမန္မာသံရုံးတြင္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဧျပီ ၂၅၊ ၂၆ ေန႔မ်ားမွာ နယူးေယာက္ ျမန္မာစစ္သံရုံးက ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ထို ၂...

Read more »

>Burmese in Singapore voted "NO" to Burmese junta’s sham referendum

April 28, 2008
>Burmese in Singapore voted "NO" to Burmese junta’s sham referendum

> စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဒုတိယေန႔တြင္လည္း ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္မိုးမခ၊ အာဇာနည္ဘေလာက္၊ သီရိလကၤာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ဘေလာက္ဧျပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာသံရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယေန႔ေျမာက္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္က...

Read more »

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 27th 2008

April 28, 2008
>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 27th 2008

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဧဴပီ ၂၇ ၊ ၂၀၀၈ေတာင္သမန္သီခဵင္းနဲႛ တံတားကဵႂိးကဵဴခင္းသတင္းတိုထၾာနဲႚ သီခဵင္းပေဒသာဳကယ္ဴပာတိုႚ စကား၀ိုင္း – ဆစ္ဒနီသဳကႆန္ဴပည္ပေရာက္ မဲဆႎၬရႀင္မဵား တေစ့တေစာင္း – ေသာတရႀင္တဦး၊ SBS Radioတပတ္အတၾင္း ဆႎၬမဲသတင္းနံနက္ခင္း...

Read more »

>စကႆာပူမႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား ကန္ႚကၾက္

April 27, 2008
>စကႆာပူမႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား ကန္ႚကၾက္

> စကႆာပူမႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား ကန္ႚကၾက္မဲ အလုံးအရင္းထည့္မည္ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧဴပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား စကႆာပူႎုိင္ငံရိႀ ဴမန္မာသံရုံးေရႀႚတၾင္ ယေနႚနံနက္က စုေ၀းေရာက္ရိႀေနစဥ္။ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံဥပေဒေရးရာ ဆႎၬခံယူပဲၾတၾင္ ႒ကႂိတင္မဲေပးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနဳကဴခင္းဴဖစ္သည္။ အေဴခခံဥပေဒကုိ...

Read more »

>ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကန္ႚကၾက္မဲ ထည့္ခၾင့္ရ

April 27, 2008
>ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကန္ႚကၾက္မဲ ထည့္ခၾင့္ရ

> ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုက ကန္႔ကြက္မဲထည့္ခြင့္ရမိုးေသာက္ၾကယ္ဧျပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မဲေပးရန္ ဖိတ္စာရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အလုပ္သင္ဗီဇာႏွင့္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသာမက တရား၀င္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္...

Read more »

>သီရိလကႆာေရာက္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား ကန္ႚကၝက္

April 27, 2008
>သီရိလကႆာေရာက္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား ကန္ႚကၝက္

> သာသနေမာဠိက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧျပီ ၂၆ ရက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဧျပီ ၂၆ ရက္ေန႔ကို ဗဟုိထားျပီး ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာမိသားမ်ား...

Read more »

>Sasana Moli (Australia) staged peaceful protest walk condemning Burmese Junta’s sham referendum

April 27, 2008
>Sasana Moli (Australia) staged peaceful protest walk condemning Burmese Junta’s sham referendum

> သာသနေမာဠိ (ၾသစေၾတးလ်)က ၾကီးမွဴးျပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ီတက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာအေရးတက္ၾကြသူမ်ား ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လူမ်ဳိး ဘာသာစုံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတက္ေရာက္သည့္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ပြဲကို သာသနေမာဠိ...

Read more »

Archives