Monthly Archives: December 2007

>ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္

December 31, 2007
>ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္

> ကုိရီးယားက ဴမန္မာေကဵာင္းသားကုိေထာက္ပ့ံမည္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ေတာင္ကိုရီးယားမႀ C&KCL ကုမၯဏီသည္ဴမန္မာေကဵာင္းသားအခဵႂိႛအား ၂၀၀၈ခုႎႀစ္မႀစ၍ ပညာသင္ေဳကးမဵား ေထာက္ပံ့သၾားမည္ဟု သိရႀိရသည္။ ပင္လယ္ကူးသေဘႆာလုပ္ငန္းႎႀင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမဵား လုပ္ကုိင္ေနေသာ အဆုိပၝ ကုမၯဏီက ရန္ကုန္႓မိႂႛ...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

December 31, 2007
>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း – သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵားသတင္းသမားေတၾအတၾက္ ၊ ေထာင္တန္တ့ဲစာအုပ္ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သတင္းသမားေတၾအတၾက္ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား သတင္းသမားမဵားအတၾက္ဆုိ႓ပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ ထၾက္ေန႓ပီလုိႛ သိရပၝတယ္။ စာအုပ္နာမည္က “သတင္းသမား အမႀားတစ္ေထာင္“ မဟုတ္ပၝဘူး။...

Read more »

>မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံး ေဳကညာခဵက္ထုတ္ဴပန္

December 31, 2007

> မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရုံး က ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားက စစ္အာဏာပိုင္တို႔ကို တရားျပန္စြဲမည္ ဟုဆိုမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇...

Read more »

>စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံ

December 30, 2007

> စကႆာပူေရာက္ သီးေလးသီး ေဆးေရာင္စုံ ၀ိုင္းေတာ္သားမဵားႎႀင့္ ဦးပန္တဵာ စကားလက္ဆုံမိုးမခ (ဆစ္ဒနီ)ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဥ္ နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ

Read more »

>ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း ၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္

December 30, 2007

> ဆစ္ဒနီဴမိႂႚ ဴမန္မာစာသင္တန္းေကဵာင္း၁၈ ဳကိမ္ေဴမာက္ အထိမ္းအမႀတ္ေဒၝက္တာ သန္းႎိုင္ ႎႀင့္ စကား၀ိုင္းမိုးမခ (ဆစ္ဒနီ) မႀ ဦးပန္တဵာ ေတၾႚဆုံသည္ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဥ္နားဆင္ရန္ ဒီမႀာ ႎႀိပ္ပၝ

Read more »

>ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား

December 30, 2007
>ဇာဂနာ ႎႀင့္ သီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပက္လုံးခၾင္မဵား

> ဇာဂနာ ႏွင့္ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ ျပက္လုံးခြင္မ်ား ဇာဂနာဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ စိန္သီး။ ။ အရႊမ္းမေဖာက္ဘဲ ခြန္းေထာက္ ဆိုသြားတာ ညီေလးပန္းသီး မွတ္တယ္ ပန္းသီး။...

Read more »

>အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပး

December 29, 2007

> အရႀင္ဥာဏိႍရ တရားပၾဲသတင္း ေဳကးမံုက ေဖၞဴပေပးမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ တရားပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ခၾင့္ မဴပႂေတာ့ဘူးလိုႚ သတင္းမဵား ေပၞထၾက္ေနခဵိန္မႀာပဲဲ ၂၉ ဒီဇင္ဘာ ထုတ္ ေဳကးမံု သတင္းစာက သီတဂူ...

Read more »

>ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ

December 29, 2007
>ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာ

> ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇

Read more »

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ကဵႂရိုးရႀင္

December 29, 2007
>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ကဵႂရိုးရႀင္

> က်ဴ႐ုိး႐ွင္ေမာင္ေ႐ႊၾကဴးဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မေန႔က chat တြင္ ေတြ႔သည့္ ရန္ကုန္က သတင္းေထာက္ ညီငယ္ တေယာက္ စိတ္ဆင္းရဲစြာ ေျပာလာမွ ဘနာဇီယာ၏ အျဖစ္ဆိုးကို သိရသည္။ အာဏာ႐ွင္ေအာက္မွာပင္ ယမ္းတိုက္ၾကီးကဲ့သို႔...

Read more »

>ေရၿေဒၝင္းဴဖႃ – ဟသာၤ ကိုးေသာင္း

December 29, 2007

> ဟသာၤ ကိုးေသာင္း လြတ္လပ္ေရးေ႐ႊေဒါင္းျဖဴဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ မၾကာမီက လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ ၆၀ အတြက္ ျမန္မာ့အလင္းက အစိုးရ အဆက္ဆက္ ရသည့္ ဘြဲ႔မ်ားကို ၾကြားဝါ တပ္ျပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္...

Read more »

>လႀသန္း – ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ

December 29, 2007
>လႀသန္း – ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမ

> ကမာၲဳကီးေနာက္ကို ေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး … ေမေမလႀသန္းဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ကမၲာဳကီးေနာက္ကိုေလ႖ာက္မလိုက္ႎိုင္ဘူး ေမေမကဵေနာ္ေနာက္ကိုသာကမၲာဳကီး ေလ႖ာက္လိုက္ေစခဵင္တာအဲဒီအတၾက္ ဒဏ္ရိုက္ခံရမယ္ ဆိုရင္လည္း ခံလိုက္မယ္ အင္တာနက္ ေခတ္မႀာအင္ဗာတာေတာင္ မသုံးႎိုင္လိုႚဖေယာင္းတိုင္နဲႚ ေနခဲ့ရတဲ့ ညေတၾလည္း မဵားလႀပၝဴပီ...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007

December 29, 2007
>ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007

> ကာတၾန္း အိုးေ၀ – ကာတၾန္း Dec 28th 2007

Read more »

>သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပည္ပတၾင္ လႀည့္လည္မည္

December 28, 2007
>သီးေလးသီး ႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ ဴပည္ပတၾင္ လႀည့္လည္မည္

> သီးေလးသီးႏွင့္ ေဆးေရာင္စုံ အၿငိမ့္ မေလးရွား၊ ထုိင္းႏွင့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကၤာပူ)ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ကန္ေတာ္ႀကီး ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္းတြင္ က်င္းပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ႏုိင္ငံေရး ျပက္လုံးမ်ားေၾကာင့္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိ

December 28, 2007
>ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀ မဵႂိးဆက္သစ္ လူငယ္မဵား အစည္းအရုံးက သီခဵင္းသစ္ ဴဖန္ႚခဵိဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ဒီေနရာကေန နားဆင္ႎိုင္ပၝဴပီ။

Read more »

>သံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကား

December 28, 2007
>သံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကား

> ကဵင္းပေနဳက မိုးေကာင္းဘုရားပၾဲဳကီး ၁၁၅ ဳကိမ္ ေဴမာက္ဴပီသံဃာမဵား ရႀားပၝးေနခဵိန္၊ ဘုရား ေစတီမဵားတၾင္ လူစည္ကားမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာ လကုန္ သီတင္းပတ္၊ ႎႀစ္မကူးမီ ကဵင္းပေနဳကဴဖစ္ေသာ...

Read more »

>မိုးမခ – စာအုပ္ မိတ္ဆက္

December 28, 2007
>မိုးမခ – စာအုပ္ မိတ္ဆက္

> စာအုပ္ မိတ္ဆက္မိုးမခဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ မူးေနတဲ့ ဳကယ္တံခၾန္ – ပိုင္စိုးေ၀ မႎၨေလးအေဴခစိုက္ Majestic Publishing က မႎၨေလးသား ကဗဵာေကဵာ္ ပိုင္စိုးေ၀ရဲ ့ ကဗဵာ ၄၂ပုဒ္ကို...

Read more »

>ကာတၾန္း အိုးေ၀ ရဲႚ ကာတၾန္း – Dec 27th 2007

December 28, 2007
>ကာတၾန္း အိုးေ၀ ရဲႚ ကာတၾန္း – Dec 27th 2007

> ကာတၾန္း အိုးေ၀ ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇

December 27, 2007

> ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ မိုးမခ (ရန္ကုန္) ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္ဴမိႂ ့မႀာ စားေသာက္ဆိုင္ ဖၾင့္ခၾင့္ကန္ ့သတ္သၾားမယ္ ေဴဖရႀင္းခဵက္မဵားနဲ ့ စင္ေရာ္ေမာင္ေမာင္ ရုိက္ကူးခၾင့္ ပိတ္ပင္ခံရဴခင္း မရႀိပၝဆိုတဲ့...

Read more »

>မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း- ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီ

December 27, 2007
>မုိးကုတ္စက္၀ုိင္း- ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီ

> ကုိယ့္က႗န္မခံ႓ပီမုိးကုတ္စက္၀ုိင္းဒီႆဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ ဴမန္မာဴပည္ကုိ ေဘးကေန ထုိင္ဳကည့္ရင္ အခုလုိေတၾႛရပၝမယ္- အဂႆလိပ္၊ ဂဵပန္တုိႛ ကဵႃးေကဵာ္၊ က႗န္ဴပႂ၊ အႎုိင္ကဵင့္တာကုိ ခံခ့ဲရတယ္။ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားက ႎႀစ္ေပၝင္း အေတာ္ဳကာ ေတာ္လႀန္႓ပီးမႀ က႗န္ဘ၀ကေန...

Read more »

>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးဦးေကာ၀ိဒ အယ္လ္ေအတၾင္ ေဟာဳကားသည့္ တရားေတာ္ အဴပည့္အစုံ အသံေခၾ

December 27, 2007
>မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးဦးေကာ၀ိဒ အယ္လ္ေအတၾင္ ေဟာဳကားသည့္ တရားေတာ္ အဴပည့္အစုံ အသံေခၾ

> သာသနေမာဠိ ပဓာနာေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီးဦးေကာ၀ိဒ အယ္လ္ေအတၾင္ ေဟာဳကားသည့္တရားေတာ္ အဴပည့္အစုံ အသံေခၾ နားဆင္ရန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇

Read more »

Archives