ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ေဒၚမိမိစိန္သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကားေပၚမွျပဳတ္…

ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ေဒၚမိမိစိန္သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကားေပၚမွျပဳတ္က်ေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေျခေထာက္က်ိဳးသြားခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္ရုံး) မွ ကိုဗမ်ိဳးသိန္းမွတဆင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္အရုိးကုေဆးရုံႀကီးတြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


Healthcare Support for former political prisoners

ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ေဒၚမိမိစိန္သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကားေပၚမွျပဳတ္…

ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ေဒၚမိမိစိန္သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကားေပၚမွျပဳတ္က်ေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေျခေထာက္က်ိဳးသြားခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္ရုံး) မွ ကိုဗမ်ိဳးသိန္းမွတဆင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္အရုိးကုေဆးရုံႀကီးတြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


Healthcare Support for former political prisoners

ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ေဒၚမိမိစိန္သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကားေပၚမွျပဳတ္…

ဘုိကေလးၿမိဳ႕ေန ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္း ေဒၚမိမိစိန္သည္ ရန္ကုန္တြင္ ကားေပၚမွျပဳတ္က်ေသာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေျခေထာက္က်ိဳးသြားခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္ရုံး) မွ ကိုဗမ်ိဳးသိန္းမွတဆင့္ ၾကည့္ျမင္တုိင္အရုိးကုေဆးရုံႀကီးတြင္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို သြားေရာက္ကူညီေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။


Healthcare Support for former political prisoners

ေရႊေတာင္မွာေနတဲ့ နုိင္က်ဥ္းေဟာင္းဦးအုန္းေက်ာ္ ဆိုင္ကယ္တိုက္ခံရျပီး ေပါင္နဲ႔ လက္…

ေရႊေတာင္မွာေနတဲ့ နုိင္က်ဥ္းေဟာင္းဦးအုန္းေက်ာ္ ဆိုင္ကယ္တိုက္ခံရျပီး ေပါင္နဲ႔ လက္က်ဴိးသြားတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွာတက္ေနရပါတယ္ ၂၆-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးအုန္းေက်ာ္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအျဖစ္ ေအေအပီပီမွ ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္နဲ႔ ေကာင္ဆယ္လာ ကိုလြင္မုိးျမင့္တုိ႔ ကေထာက္ပံ့ေငြသြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္ ေထာက္ပံ့ေငြကို ဦးအုန္းေက်ာ္၏သမီးျဖစ္သူမွလက္ခံယူခဲ့ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။လာမည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ေပါင္ခြဲစိတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေန႔မွာ လူအင္အားအကူညီလုိပါလိမ့္မယ္
က်ေနာ္တို႔ဆီကတတ္နိုင္သေလာက္သြားေရာက္ကူညီလိုက္ပါမယ္
ရန္ကုန္မွာေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမရိွတဲ့အတြက္ ဦးအုန္းေက်ာ္မိသားစုမွအကူညီေတာင္းထားပါတယ္


Healthcare Support for former political prisoners

ေရႊေတာင္မွာေနတဲ့ နုိင္က်ဥ္းေဟာင္းဦးအုန္းေက်ာ္ ဆိုင္ကယ္တိုက္ခံရျပီး ေပါင္နဲ႔ လက္…

ေရႊေတာင္မွာေနတဲ့ နုိင္က်ဥ္းေဟာင္းဦးအုန္းေက်ာ္ ဆိုင္ကယ္တိုက္ခံရျပီး ေပါင္နဲ႔ လက္က်ဴိးသြားတဲ့အတြက္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွာတက္ေနရပါတယ္ ၂၆-၁၁-၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဦးအုန္းေက်ာ္အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳအျဖစ္ ေအေအပီပီမွ ရန္ကုန္ရံုးတာဝန္ခံ ကိုေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္နဲ႔ ေကာင္ဆယ္လာ ကိုလြင္မုိးျမင့္တုိ႔ ကေထာက္ပံ့ေငြသြားေရာက္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္ ေထာက္ပံ့ေငြကို ဦးအုန္းေက်ာ္၏သမီးျဖစ္သူမွလက္ခံယူခဲ့ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္။ ။လာမည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ေပါင္ခြဲစိတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေန႔မွာ လူအင္အားအကူညီလုိပါလိမ့္မယ္
က်ေနာ္တို႔ဆီကတတ္နိုင္သေလာက္သြားေရာက္ကူညီလိုက္ပါမယ္
ရန္ကုန္မွာေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမရိွတဲ့အတြက္ ဦးအုန္းေက်ာ္မိသားစုမွအကူညီေတာင္းထားပါတယ္


Healthcare Support for former political prisoners

ရန္ကုန္တုိင္း သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံျပေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရေသာ ႏုိင္ငံေ…

ရန္ကုန္တုိင္း သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံျပေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္အား ေအေအပီပီရုံး(ရန္ကုန္) ရုံးတာဝန္ခံ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ကိုခ်စ္ကိုလင္း(စူပါဗုိက္ဆာ) တို႔မွ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ၍ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးအေရးေပၚကုသႏုိင္ရန္ က်ပ္ေငြ(ေျခာက္သိန္း) တိတိအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။


Healthcare Support for former political prisoners
ရန္ကုန္တုိင္း သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ စံျပေဆးရုံတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုလွမ်ိဳးေနာင္အား ေအေအပီပီရုံး(ရန္ကုန္) ရုံးတာဝန္ခံ ကိုေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ကိုခ်စ္ကိုလင္း(စူပါဗုိက္ဆာ) တို႔မွ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ၍ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရးအေရးေပၚကုသႏုိင္ရန္ က်ပ္ေငြ(ေျခာက္သိန္း) တိတိအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-11-26 08:48:36


၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ထိုးသည့္ ဗိုလ္မႉး တပ္အခ်ဳပ္၌ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ မရေသး
burma.irrawaddy.org
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ ထိုးခဲ့သည့္ အတြက္ စစ္ခံု႐ုံးတင္ စစ္ေဆး ခံေနရေသာ ဗိုလ္မႉး အဆင့္ရွိ တပ္မေတာ္သား တဦးသည္ ၅ လေက်ာ္ အခ်ိန္အထိ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ မရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-11-25 11:58:47


Timeline Photos
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္ေသာ (၆) ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ိဳးဆက္( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ================================================-= (၆) ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကားသိရပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သေဘာထားမွာ ------- ၁။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုေနေသာ ေတြ႔ဆံု၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကို အေျခခံထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၂။ တိုင္းျပည္၏ အေရးပါေသာ အင္အားစုမ်ားပါဝင္နိုင္ရန္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ နားလည္သည္။ ၃။ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳမႈကိုပါ တစ္ပါတည္းထည့္သြင္းထားျခင္းအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳ သည္။ ၄။ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျဖရွင္းမႈသာမက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနိုင္ငံေရးအတြက္လည္း လမ္းပြင့္ေစသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ မွတ္ယူသည္။ ၅။ အေရးႀကီးဆံုး အင္အားျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထု၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုလည္း မလြဲမေသြခံယူရ မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အေရးအပါဆံုး လက္ငင္းတာဝန္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဤ (၆)ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွအစျပဳ၍ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္း)

ရွစ္လျပည့္ မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္း သမၼတထံ စာတင္ဦးမည္

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံေဘးႏွင့္ ရန္ကုန္တရား လႊတ္ေတာ္႐ံုးေရွ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္း ရွစ္လျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးျခားမႈမရွိေသးသျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ သမၼတထံ စာတင္သြားမည္ဟု အဆိုပါ သပိတ္စခန္းတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနသူ ဦးေမာင္ေမာင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ရွစ္လသုိ႕ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိေသးဘဲ ဆႏၵျပေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Meechaungkan-hunger-strike

အဆုိပါ ေျမသိမ္းခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္က သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း မထူးျခားေသး၍ ေျမျပန္လည္ ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာလ ေနာက္ဆံုး ပတ္တြင္ ထပ္မံစာတင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဦးေမာင္ေမာင္က “ျပည္သူလူထု ဒုကၡကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာ တတ္တယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြ ေက်နပ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေစ ခ်င္တယ္။ ဥပကၡာျပဳမထားပါနဲ႔လို႔ အစိုးရကို ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္က ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူ လူအင္အား ၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ရွစ္ လတာကာလသို႔ ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ သပိတ္စခန္းတြင္ လူအင္အား ၅၀ ခန္႔သာ ရွိေတာ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အစားအေသာက္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာသည္ဟု လည္း ဦးေမာင္ေမာင္က ဆိုသည္။

မိေက်ာင္းကန္ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားက လက္ရွိကြက္လပ္ျဖစ္ေနသည့္ မိေက်ာင္းကန္ေျမကို ျပန္ေပးရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေပ ၂၀ x ၆၀ ေျမ၏ ကာလေပါက္ေစ်းကို လည္းေကာင္း၊ ၎ေျမႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ အစားထိုးေျမကို ျပန္လည္ရရွိရန္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

via သတင္း http://ift.tt/1yaFqya http://ift.tt/1mP7bZA

ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ ▄▄▄▄▄…

ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ေနျပည္ေတာ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၄

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ျပဳျခင္းဆုိင္ရာ (Per-manent Residence System-PR)စနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ေရးအတြက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၁/၂ဝ၁၄ ကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တ ေလာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ ႏုိင္ငံျခားသားအၿမဲေနထုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္ သည္ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

via MOI Webportal Myanmar’s Facebook Wall http://ift.tt/1zo1fZG http://ift.tt/g8FRpY

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-11-25 04:25:50


ေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္း(ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕)

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔မွက်င္းပျပဳလုပ္ေနေသာ ေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္းအဆိုရသည့္ ေထာင္ထြက္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအားေတြ႔ဆံုၿပီး ေထာင္ထြက္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ေထာင္တြင္းခံစားခဲ့ရမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းညွဥ္းပန္းခံရမႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မွျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္လာခဲ့အၿပီး ခံစားရမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆံုကာစကား၀ိုင္းတစ္ခုအသြင္ေဖၚေဆာင္မႈကို ၂၂-၁၁-၂၀၁၄ ေန႔ကေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါစကား၀ိုင္းသို႔ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပုပၸါး၊ ျမင္းျခံ၊ ေရနံေခ်ာင္းမွႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းမ်ားအေယာက္(၃၀)ႏွင့္စိတ္၀င္စားသူႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အေယာက္(၂၀) တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးတင္ေမာင္ဦး၊ ဦးသက္ဦး၊ ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ AAPP မွဦးေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္တို႔မွဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာ က္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားမွ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

“ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ရပ္တန္႔ထားတဲ့စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ေရြးေကာ…

"ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ရပ္တန္႔ထားတဲ့စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို
ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ေရြးေကာက္ဖို႔ ျပန္လုပ္ ပါမယ္လို႔ ၾကားလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ကြ်န္မတို႔ကရယ္ဒီေပါ့ေနာ္။အဖြဲ႔ကဖြဲ႔လည္းဖြဲ႔ထားတယ္။အပတ္တိုင္းလည္း
ေတြ႔ၾကတယ္။တိုင္ပင္တယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာကြ်န္မကို၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔အတြက္ ၀ိုင္းၿပီးေတာ့ အားေပးတယ္။ အားလံုးကလည္းကိုယ့္ကို ၀င္ၿပိဳင္ေစ
ခ်င္တယ္။ ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ကလည္း –စိတ္၀င္စားတဲ့အတြက္ ကြ်န္မကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအျဖစ္နဲ႔ ၀င္ေရာက္အေရြးခံဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။


စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ အေရြးခံမည္ဟု တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚေနာ္လွလွစိုး သတင္းစာ�
myanmar.mmtimes.com
ဒီဇင္ဘာလ၂၇ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး အမႈေဆာင္ မတီအဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံသြားမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေဒၚေနာ္လွလွစိုးက ႏို၀င္ဘာလ ၂၁ ရက္ ေန႔တြင္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္႐ံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

via The Myanmar Times’s Facebook Wall http://ift.tt/15eGt5U http://ift.tt/g8FRpY

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဓိက ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိေနတာလဲ ==================…

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဓိက ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိေနတာလဲ
==================================================

– L ခြန္ေနာင္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မနက္ပိုင္း VOA နဲ႔ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ အင္တာဗ်ဴးထုတ္ လႊင့္မႈကို အင္တာနက္မွာ ဖတ္လိုက္ရတယ္။ ေရွ႕ရက္ပိုင္း အေစာ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ မီဒီယာေတြ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ဖြဲ႕ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ နဲ႔ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔မွာ တာဝန္ရွိသလိုေျပာသြား တာလဲ သတင္းေတြမွာ ဖတ္လိုက္ရျပန္တယ္။

ေနာက္တစ္ ခါ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေပၚမွာမူတည္ၿပီး ဖြဲ႕စည္း ပုံျပင္ဆင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္ပုံေျဖတာ ကိုလည္း သတိထားမိျပန္တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႀကီးရဲ႕ အဲဒီလို ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ မူ တည္တယ္ဆိုတဲ့ ေျဖၾကားမႈအေပၚ ‘၈၈’ ဦးကိုကိုႀကီးက ဘဝင္သိပ္မက်ဘူးလို႔ ေဝဖန္လိုက္တာကိုလည္း RFA သတင္းမွာ နားေထာင္လိုက္ရေသးတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မီဒီယာေတြက ေမးျမန္း ရာမွာ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ၂ဝ၁၅ အလြန္က်မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ဆုိတဲ႔အေပၚ Process (နည္းစဥ္) အရ မွန္ကန္တယ္၊ ဒီလုိပဲျဖစ္သင့္တယ္လို႔လည္း ျပန္ေျဖတာကို စာေစာင္ေတြ ထဲမွာဖတ္လိုက္ရေတာ့ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္က ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္းေတာင္ မရွိပါလားလို႔ ေအာက္ ေမ့မိလိုက္တယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားတာက ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို NLD က တြန္းအားေပးတယ္လို႔ သိထားတယ္ဗ်ာ။ လူထုပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြ အႀကီး အက်ယ္လုပ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ မတုိင္ခင္ ပုဒ္မ-၄၃၆၊ ပုဒ္မ- ၅၉ (စ)ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ အျပင္းအထန္ေဆာင္ရြက္ေန တယ္လို႔လည္း မွတ္သားထားမိတယ္။

အခုျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဟာ ၂ဝ၁၅ လြန္မွပဲ ျဖစ္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာ ၿပီး ေနာက္ပိုင္းက်မွ ဘာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ”ဒီလိုပဲျဖစ္ရမွာေပါ့၊ ဒီလိုပဲျဖစ္သင့္ရမွာေပါ့” လို႔ ခ်က္ခ်င္း ေလသံေျပာင္းသြားရတာလဲ။ ‘မူဝါဒ’ ကို အေျခ ခံတာမွဟုတ္ရဲ႕လား၊ ‘လူပုဂၢိဳလ္’ အေပၚအေျခခံေနၾကၿပီ လားဆိုတာအေပၚ အေတာ္ကေလး ေဝဝါးသြားရတယ္။ လက္မွတ္ငါးသန္း အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္မွတ္ထိုး လိုက္ၾကရတာ အေမာပဲ။

သမၼတနဲ႔ ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ တာဝန္ရွိသလား
******************************************
၂ဝ၁၃ တစ္ႏွစ္လုံး အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ခဲ့ၾကတာ အားလုံးအသိပါ။ လႊတ္ေတာ္က သမၼတ ထံကို ဥပေဒျပဳတင္တယ္။ သမၼတက သေဘာတူတာေတြ ရွိသလို၊ သေဘာမတူတာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ သမၼတ ဘက္က ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြကို ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ က ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဘက္ကို ျပန္ၿပီးအႀကံျပဳ ေပးတတ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က လက္မခံဘဲ အခ်ဳိ႕ ဟာေတြမွာ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းတင္ျပတာေတြေတာင္မရွိ အတည္ျပဳလိုက္တာေတြ ရွိလာတယ္။ သမၼတအေနနဲ႔ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အဓိက အားနည္းခ်က္က-

• သမၼတကို Veto ေပးမထားဘူး၊
• ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျပည္သူေတြက ျပန္ၿပီး႐ုပ္ သိမ္းႏိုင္ခြင့္ေပးထားေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္က အဲဒါကို အသက္မသြင္းေတာ့ဘူး။

အဲဒီေတာ့ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကားမွာ ျပန္လွန္ ထိန္းညႇိႏိႈင္းမႈ ပ်က္ျပားသြားတယ္။ အဲဒီအခ်က္အေပၚ ဒီမိုကေရစီကိုသြားေနပါတယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ႔ NLD ကလည္း တုတ္တုတ္မလႈပ္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီမွာ သမၼတ အေပၚ လႊတ္ေတာ္က လႊမ္းမိုးဖို႔ျဖစ္လာေတာ့တယ္။

အဲဒီဟန္ခ်က္ပ်က္ယြင္းမႈေတြအတြက္ ရလဒ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္ကေန မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ၾကား ဟန္ခ်က္ ပ်က္ခဲ့ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပုံ တစ္ပုံပ်က္ကြက္ခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းႏုိင္ဖို႔ ကာ/လုံက သမၼတကို အႀကံဥာဏ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒကို တင္လိုက္တာပဲ။
ႏိုင္ငံေရးကိုျမင္တဲ့ ဆရာတစ္ဦးက အဲဒီလို ျဖစ္ႏိုင္ တာကို အေရးၾကီး ေထာက္ျပထားတာ ဖတ္လိုက္ရဖူး တယ္။ အဲဒီတုန္းက မျဖစ္တန္ေကာင္းပါဘူးလို႔ပဲ ကိုယ္တိုင္ ထင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုအဲဒီအေျခအေနကို တြန္းပို႕မွန္းမသိ တြန္းပို႔ၾကၿပီလို႔ ယူဆစရာေတြ ေတြ႕လာရပါၿပီ။

အဲဒီေတာ့ေျပာရရင္ သမၼတ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးေတြကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရဲ႕ သားနဲ႔၊ အႀကိမ္မ်ားစြာလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးပါရက္နဲ႔ အခုက်မွဘာျဖစ္လို႔ သမၼတနဲ႔တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ဘက္ကို ပုံခ်လိုက္ရတာလဲ။ အဲဒီလို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕ေျဖၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးကို အေသအခ်ာမသိရွာေသးတဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေပၚလည္း အထင္မွား အျမင္မွားျဖစ္လာနုိင္တယ္။

ဥပေဒျပင္တာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႔အလုပ္
**************************************
အစိုးရဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားပါ။ လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာ ဥပေဒ/ နည္းဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳ ေပးရမယ့္အလုပ္ကို လုပ္ရတဲ့ယႏၲရား ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ လႊတ္ေတာ္မွာပဲ အဓိကတာဝန္ ရွိေနတာ တစ္ကမၻာလုံး၊ တစ္ေလာကလုံးသိထားၾကၿပီးျဖစ္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ အစုိးရနဲ႔ ကာကြယ္ေရးကို အဓိကလုပ္တဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ ပုံ မခ်သင့္ဘူးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ သမၼတမွာ Veto မရွိဘူး။ လႊတ္ေတာ္က အဲဒီ Veto ကို ေပးမထားဘူး။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးကို လႊတ္ေတာ္ ကပဲ စြပ္စြဲျပစ္တင္ဖို႔ လုပ္ခဲ့တာ မွတ္မိၾကဦးမွာေပါ့။ ဖြဲ႕ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးကုိ ႏွစ္ဖက္အဆုံး အျဖတ္ခံ ၾကတယ္။ အဆုံးအျဖတ္ခံၿပီဆိုကတည္းက အဆုံးအျဖတ္ ကို လိုက္နာၾကဖို႔ပဲလိုတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႕မွာ လႊတ္ ေတာ္က မလိုက္နာခဲ႔ဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ဆန္႔က်င္တဲ႔ အဆုံး အျဖတ္ျဖစ္လို႔ ခုံ႐ုံးကိုေတာင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္လုိက္ခဲ့ေသး တယ္။ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ ဖ်က္မရတဲ့အမည္းစက္ႀကီးပါ။
၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာ နည္းစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းမႈကို သူရဦးေရႊမန္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။

အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အဆုံး အျဖတ္ (အႀကံဥာဏ္ေတာင္းမႈ)ဟာ တစ္ရက္တည္းမွာ ပဲျပန္က်လာတယ္။ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ရက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥကၠ႒ က FPTP ကို အတည္ျပဳလိုက္တယ္။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ အေပၚမွာလည္း အေတာ္ဂယက္ထသြား ခဲ့ေသးတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြမသိလိုက္ဘူး။ နည္းလမ္းတက် မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဘူး။ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္လား၊ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းနဲ႔အညီ လုပ္ခဲ့သလားဆိုတာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး လုပ္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မသိလုိက္တဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး လြဲေခ်ာ္ေနတယ္ဆိုတာေတာ႔ ထင္ရွားေနၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ကိုယ္စားပါ။ အဲဒီအခ်က္ကလည္း အေတာ္ေလး႐ုပ္ဆိုးေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပန္ၿပီးစစ္ ေဆးသင့္တယ္။
ယုတၱိမတန္တာတစ္ခုကို ေထာက္ျပခ်င္ေသးတယ္။ ျဖစ္သင့္တာက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးရဲ႕ အႀကံဥာဏ္၊ ဒါမွမဟုတ္အဆုံးအျဖတ္ကုိ အေစာႀကီးကတည္းက လုိအပ္တယ္လုိ႔ယူဆရင္ ရယူထားသင့္တယ္။ ေရြးေကာက္ ပြဲဆုိင္ရာစနစ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕၊ အခ်ိန္ ကုန္လူပန္းျဖစ္ၿပီးမွ ဏြၽ စနစ္က ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ မကုိက္ညီ ပါဘူးဆုိၿပီး တစ္ခ်က္လႊတ္အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္တာကေတာ့ တစ္စုံတစ္ရာထက္မက မွားယြင္းေနၿပီဆိုတာ ထင္းထင္း ႀကီးေပၚလြင္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အာဆီယံအစည္း အေဝးနဲ႔ အစိုးရကအလုပ္႐ႈပ္ေနတဲ႔အခ်ိန္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားရွိေနတဲ႔အခ်ိန္မွာမွ အဲဒီအဆုံးအျဖတ္ မ်ဳိးကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ခ်မွတ္လိုက္ တာကလည္း တိုက္ဆိုင္မႈထက္ အမ်ားႀကီးပိုသြားတယ္ လို႔ယူဆရတယ္။

အဲဒီလိုဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အဆုံးအျဖတ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေနကိုင္ေန ႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႔ ဘာျဖစ္လို႔ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အေပၚ လက္ညႇိဳးထိုးခ်င္ရတာပါလဲ။ အေတာ္စဥ္းစားဖို႔ေကာင္း လာတဲ႔ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္တပ္မေတာ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္း မေလွ်ာ့သင့္ ေသးဘူးလို႔ေျပာသူေတြက ေျပာလာၾကတာေနမွာ။

မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေနတာကေတာ့ေသခ်ာ ေနၿပီ။ မယုံရင္ ..ႏိုင္ငံတကာကို ေခၚၿပီးေတာ့ သုေတ သနလုပ္ခုိင္းၾကည့္၊ ပထမေတာ့ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မရေသးလုိ႔လားဆုိၿပီး အေၾကာင္းျပႏိုင္ ေပမယ့္ အေတာ္မ်ားမ်ားလုပ္ရပ္ေတြက အေလ့အက်င့္နဲ႔ မဆိုင္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ေတြ႕လာရတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တပ္မေတာ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းပါ ေနတာကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့သြားမယ္လုိ႔ တပ္မ ေတာ္ဘက္ကေျပာထားၿပီးၿပီ။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေလ်ာ့မလဲ ဆုိတာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ထိန္းညႇိၿပီး က်င့္သုံးႏုိင္မလဲဆုိတာအေပၚမွာပဲ မူတည္ ေနတယ္။

အခုလုိဟန္ခ်က္ပ်က္ေနတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာေတာ့ တပ္၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ မေလ်ာ့ေစခ်င္ဘူး။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ပ်က္စီးသြားလိမ့္မယ္။ ေလာေလာဆယ္တပ္၂၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းရဲ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းပါဝင္မႈကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ တပ္မေတာ္ဟာ သူ႔စည္းနဲ႔ပဲသူေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ထိန္းညႇိ႐ုံသက္သက္ပဲေနတတ္သလုိေနရွာတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဘာမွ ၾသဇာလႊမ္းမုိးတာ၊ ပါဝင္စြက္ ဖက္တာ မေတြ႕ရရွာဘူး။ အခုေတာ့ အေရးကေပၚလာ ၿပီ။ အေရးေပၚလာေတာ့မွ သူတုိ႔ရဲ့က႑ကုိ သူတုိ႔ထုတ္ ျပၾကတာ။

ေျပာစရာရွိေသးတယ္။ ႐ုိက္တာသတင္းဌာနက ထုတ္လုိက္တဲ့ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ပူးေပါင္းမႈ၊ အဲဒါကုိလည္း ဘယ္သူမွ ေျဖရွင္းခ်က္မေပးႏုိင္ၾကေသးဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိ ရမယ္လုိ႔ တဖြဖြေျပာေနၾကတဲ့သူေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီ ေနရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိၾကရေတာ့တာလဲ။

ဒီမုိ ကေရစီရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆုိတာက သူမ်ားကုိ ေထာက္ ျပဖုိ႔ပဲလား၊ ကုိယ္ပုိင္က်င့္သုံးမႈမပါေတာ့ဘူးလား။ ဒါ ေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးေတြက ေျပာခဲ့တာျဖစ္မယ္။ ေနာက္ ဆုံးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးပါပဲလို႔ ႐ုိက္တာက ေျပာခဲ့သလုိဆုိရင္ ျမန္မာ့သမုိင္းေၾကာင္း မေကာင္းဘူး။တစ္စုံတစ္ရာေတာ့ ေဆာင္ရြက္ၾကသင့္ၿပီလုိ႔ ျမင္တယ္။

အဲဒီျဖစ္စဥ္ကုိေလ့လာရင္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု မွန္မွန္ကန္ကန္ ၿပိဳင္ဆုိင္တာထက္ အာဏာခြဲေဝယူေရးျဖစ္မေနဘူးလား။

နိဂုံးခ်ဳပ္ေရးရရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို ျပန္ၿပီး တည့္မတ္ဖုိ႔လိုလိမ့္မယ္။ အခုဟာက ဦးတည္ရာမဲ့ ရမ္းခ်င္တုိင္းရမ္းေနသလုိပဲ။ မူဝါဒအေပၚ အေျခမခံၾက ဘဲ အာဏာရရွိေရးကုိ ရတတ္တဲ့ နည္းလမ္းက ေဆာင္ ရြက္ေနၾကသလုိပဲ။

အသားတစ္ရတဲ့ က်ီးကန္းကုိ က်န္ တဲ့ က်ီးကန္းေတြက ဝုိင္းၿပီးထုိးဆိတ္ေနၾကတဲ့ ျမင္ကြင္း ပဲ။ အဲဒီလုိသာဆုိရင္. . .ဘယ္က်ီးကန္းအသား တစ္ရရ၊ အသားတစ္ရတဲ့ က်ီးကန္းကုိ က်န္တဲ့ က်ီးကန္း ေတြက ထုိးဆိတ္ၾကဦးမွာပဲ။
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးက တကယ့္ကို ရင္ေမာစရာပါပဲလုိ႔ ေရးရေတာ့မွာပဲ။ ၂ဝ၁၅ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ဖုိ႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေက်ာ္က်န္ေနေသးတယ္။ ဒီပုံစံနဲ႔သာဆုိရင္ ဘယ္လုိတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ၾကပါ့မလဲ။ အဲဒီလုိသာ ငါတေကာ ေကာေနၾကရင္ေရာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်း မႈဘယ္လုိ ပုံရိပ္ေကာင္းလာဦးမွာလဲ။

ႏိုင္ငံနဲ႔သန္း ၅ဝ ကုိ ၾကည့္ၾကပါလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္၊ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ၾကပါလုိ႔ပဲ ထပ္ေျပာခ်င္တယ္။ ဟန္ခ်က္ေတြသိပ္ပ်က္လြန္းေနရင္ ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိသလဲဆုိတာ ျဖစ္လာမယ္။ တပ္မေတာ္ ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဟန္ခ်က္ပ်က္ လြန္းမႈကုိ ဒီအတုိင္းဆက္ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ဘဲ ျမင္တယ္ဗ်ာ. . . .။

#Demcoracytoday

(ဒီမိုကေရစီတူေဒး သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

via Yangon Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1pfrcdM http://ift.tt/g8FRpY

ေျခ / ဥ ျပင္ဖို႔ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ ဗိုလ္မွဴး မိသားစုနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္မရ

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မွဴးေက်ာ္စြာ၀င္းကို ဖမ္းဆီးထားတာ ၅လ ၾကာေနၿပီျဖစ္ေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္စြာ၀င္းနဲ႔ နီးစပ္သူေတြ က ေျပာပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1r1PtFB http://www.rfa.org

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ေရး ရေအာင္ညိႇမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး နည္းလမ္းပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေသာ္လည္းရေအာင္ ညိႇႏိႈင္းသြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ ဗီအုိေအ သတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ ဒီအလုပ္ စလုပ္ကတည္းက လြယ္ႏုိင္မယ္လုိ႔ေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ မသံုးသပ္ခဲ့ပါဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္ မယ္ဆိုတာေတာ့ အဓိကယံုၾကည္ပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ မယ္ဆိုတာေတာ့ ဒီဟာကaမးခြန္းရွိတာ ေပါ့ aနာ္၊ အေႏွးနဲ႔အျမန္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ျမန္ေလေလ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းေလေလပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပင္ ဖိုလိုတဲ့ကိစၥေတြကို ျမန္ျမန္ျပင္ရဲတဲ့သတၱိရွိရမယ္။ ျမန္ျမန္ ျပင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ကၽြန္မတို႔မွာအား လံုး လိုတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္ေလ၊ တုိင္းျပည္မနာေလပဲ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

SK-and-Media-Encounter

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ညိႇႏိႈင္းရန္ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖရာရန္ ေဆြးေႏြး၊ ညိႇ ႏိႈင္း၊ တုိင္ပင္ရမည္ဆုိသည့္မူေပၚ အေျခခံကာ ရပ္တည္ခဲ့သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေတြ႕ဆံုရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုရန္၎က ေတာင္းဆုိေနရျခင္းသည္ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုိထားသည္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အဓိကက်သည့္ ပုဒ္မျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ကို တပ္မေတာ္ က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ဗီအုိေအႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ထပ္မံေျပာၾကားထားသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ အျပင္ သမၼတအရည္ အခ်င္းသတ္မွတ္ ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ကိုလည္း ျပင္ဆင္ရန္ မရွိေသးဟု ကာ/ခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

ကာ/ခ်ဳပ္၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက ယင္းသည္ လက္ရွိသြားေနသည့္ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ေသြဖည္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ထားသည္။

via သတင္း http://ift.tt/1FjOAJ7 http://ift.tt/1mP7bZA

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ေရး ပီအာစနစ္ က်င့္သံုးဖို႔ အတည္ျပဳ

တိုင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ပီအာေခၚ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဒီကေန႔ ကန္႔ကြက္သူ ၂၄ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1xMt5jT http://www.rfa.org

၂၄.၁၁.၂၀၁၄ ******************************* အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒…

၂၄.၁၁.၂၀၁၄
*******************************
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယေန႔ညေန ၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ၀င္းအတြင္းရွိ ဧည္ခန္းေဆာင္၌ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္ ။ ေတြ႔ဆံုပဲြတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရး ကိစၥမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ား ၊ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္သားမ်ားမွပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္ေတြ႔ဆံုေနေသာ အခက္အခဲမ်ားကို မၾကာခဏေတြ႔ဆံုအေျဖရွာၿပီး အေကာင္းဆံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သြားၾကရန္ကို ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

via National League for Democracy’s Facebook Wall http://ift.tt/1r1OwNg http://ift.tt/g8FRpY

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးခ်ယ္ေရး ပီအာစနစ္ က်င့္သံုးဖို႔ အတည္ျပဳ

တိုင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္နယ္အားလံုးမွာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ပီအာေခၚ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ကို က်င့္သံုးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဒီကေန႔ ကန္႔ကြက္သူ ၂၄ ဦး ရိွခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1xMt5jT http://www.rfa.org