ဦးဆန္းဆင့္အတြက္ စုိးရိမ္ေသာက ေရာက္ေနရွာေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသုိ႔

မ်ားမၾကာမီက “ပုဒ္မ ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရး”အတြက္ ျပည္သူ (၄၉၄၁၉၉၈)ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိး၍ လႊတ္ေတာ္ထံပုိ႔ခဲ့စဥ္က လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔က ထုိလက္မွတ္မ်ားသည္ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း မ်က္ႏွာ ေျပာင္တုိက္၍ ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကဖူးေလသည္။

via Burma News International | Burmese Version http://ift.tt/1uD6bWZ http://ift.tt/1pKcsBd

DKBA မွ ဗ်ဴဟာမွဴး ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္ကို တပ္မွထုတ္ပယ္

ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA)မွ ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕ ဗ်ဴဟာမွဴး ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္ကို တပ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း DKBA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာလားပြယ္၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္က စာထုတ္လိုက္သည္။

via Burma News International | Burmese Version http://ift.tt/1w74XJa http://ift.tt/1pKcsBd

ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ခံရ၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဗိုလ္တစ္ဦးဒဏ္ရာရ၊ တပ္သားတစ္ဦးေသဆံုး

ကရင္ျပည္နယ္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ကမေမာင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲအတြင္း ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ရက္ေန႔က နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ BGF (၁၀၁၄)တပ္ရင္း စီးနင္းလာေသာ ကားတစ္စီးသည္ မဲသနခီးရြာႏွင့္ ေပပင္ဆိပ္ေက်းရြာ အၾကားတြင္ အမည္မသိ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ ပစ္ခတ္ခံရၿပီး BGF ဗိုလ္ႀကီး ၁ဦး ဒဏ္ရာရရွိၿပီး တပ္သား ၁ဦး ေသဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

via Burma News International | Burmese Version http://ift.tt/1w74ZAZ http://ift.tt/1pKcsBd

The meeting with Mr. Espen Skran from the Oslo Centre and the joint secretary of…

The meeting with Mr. Espen Skran from the Oslo Centre and the joint secretary of Assistance Association for Political Prisoners (Burma) ( AAPP-B) Ko Bo Kyi, AAPP-B members Ko Saw ThetTun and Ko Zaw Moewas held at AAPP office in Thingangyun Township, Rangoon, Burma, on October 4, 2014. At the meeting, Ko Bo Kyi explained some topics including (a) how AAPP-B came to Burma, (b) the role of AAPP-B in the Verification Committee for the Release of Remaining Political Prisoners, (c) the condition of remaining political prisoners, (d) land problem and the issue of detained farmers, (e) the President’s power in the parliament and the government, (f) some areas which could be improved and unprogressive situations under President TheinSein. In addition, he added, the total number of staff members at AAPP-B, its current activities such as data collection, Mental Health Assistance Program (MHAP), Assistance Program for former political prisoners, current political prisoners numbers, their situation and their family members.
၄ရက္ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၄ တြင္ The Oslo Centre မွ Mr. Espen Skran ႏွင့္ ေအေအပီပီ မွ ကိုုဘိုုၾကည္၊ ကိုုေစာသက္ထြန္းႏွင့္ ေဇာ္မိုုးတိုု႔ ရန္ုကုုန္ျမိဳ႕ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ ရွိ ေအေအပီပီ ရံုုးတြင္ ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဦးဘုိၾကည္မွ ေအေအပီပီ အေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္းအေၾကာင္း၊ ေအေအပီပီ၏ နုုိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ အခန္းက႑၊ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေျခအေန၊ ေျမယာျပသနာနွင့္ ဖမ္းဆီးခံ လယ္သမားမ်ားအေရး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုုးရအဖြဲ႔တြင္း President Power ၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တိုးတက္လာေသာ အေျခအေန အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မတိုးတက္ေသးေသာ (လိုုအပ္ေနေသာ) အေျခအေနမ်ား၊ စသည္တိုု႔ကိုု ရွင္းးျပခဲ့သည္။
ထိုု႔အျပင္... ေအေအပီပီ၏ ရံုုး၀န္ထမ္းအင္အား၊ ေအေအပီပီ လက္ရွိလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ Data Collection, MHAP, Providing assistance to FPP and Current PP, and family members စသည္တိုု႔အား ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြအား ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စတင္ၿပီး ေန႔လည္ ၃နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။


The meeting with Mr. Espen Skran from the Oslo Centre
The meeting with Mr. Espen Skran from the Oslo Centre and the joint secretary of Assistance Association for Political Prisoners (Burma) ( AAPP-B) Ko Bo Kyi, AAPP-B members Ko Saw ThetTun and Ko Zaw Moewas held at AAPP office in Thingangyun Township, Rangoon, Burma, on October 4, 2014. At the meeting, Ko Bo Kyi explained some topics including (a) how AAPP-B came to Burma, (b) the role of AAPP-B in the Verification Committee for the Release of Remaining Political Prisoners, (c) the condition of remaining political prisoners, (d) land problem and the issue of detained farmers, (e) the President’s power in the parliament and the government, (f) some areas which could be improved and unprogressive situations under President TheinSein. In addition, he added, the total number of staff members at AAPP-B, its current activities such as data collection, Mental Health Assistance Program (MHAP), Assistance Program for former political prisoners, current political prisoners numbers, their situation and their family members. ၄ရက္ ေအာက္တိုုဘာ ၂၀၁၄ တြင္ The Oslo Centre မွ Mr. Espen Skran ႏွင့္ ေအေအပီပီ မွ ကိုုဘိုုၾကည္၊ ကိုုေစာသက္ထြန္းႏွင့္ ေဇာ္မိုုးတိုု႔ ရန္ုကုုန္ျမိဳ႕ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္ ရွိ ေအေအပီပီ ရံုုးတြင္ ေတြ႕ဆံုု ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ဦးဘုိၾကည္မွ ေအေအပီပီ အေနႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာျခင္းအေၾကာင္း၊ ေအေအပီပီ၏ နုုိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစိစစ္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေသာ အခန္းက႑၊ လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေျခအေန၊ ေျမယာျပသနာနွင့္ ဖမ္းဆီးခံ လယ္သမားမ်ားအေရး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုုးရအဖြဲ႔တြင္း President Power ၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တိုးတက္လာေသာ အေျခအေန အခ်ိဳ႕ႏွင့္ မတိုးတက္ေသးေသာ (လိုုအပ္ေနေသာ) အေျခအေနမ်ား၊ စသည္တိုု႔ကိုု ရွင္းးျပခဲ့သည္။ ထိုု႔အျပင္... ေအေအပီပီ၏ ရံုုး၀န္ထမ္းအင္အား၊ ေအေအပီပီ လက္ရွိလုုပ္ေဆာင္ေနေသာ Data Collection, MHAP, Providing assistance to FPP and Current PP, and family members စသည္တိုု႔အား ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြအား ေန႔လည္ ၂ နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စတင္ၿပီး ေန႔လည္ ၃နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔…

ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ
ေလ႔လာေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္ရုံး)သုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 88 Generation Peace and Open Society မွ စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဇာ္မင္း၊ ကိုညဏ္လင္း၊ ကိုထက္ေအာင္ တို႔မွတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ရန္ကုန္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြကို ညေန ၅ နာရီမွာျပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။


AAPP meeting with 88 Generation Peace and Open Society
ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွ ေလ႔လာေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးျမႇင့္တင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္ရုံး)သုိ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ 88 Generation Peace and Open Society မွ စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဇာ္မင္း၊ ကိုညဏ္လင္း၊ ကိုထက္ေအာင္ တို႔မွတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ရန္ကုန္ရုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြကို ညေန ၅ နာရီမွာျပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-21 05:23:50


DVB -

DVB TV တရားေရးဌာနေတြ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနတယ္ လို႔ တကုိယ္ေတာ္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ႔တဲ့ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ ့ က တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ကုိ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးေနတာ ရံုုးခ်ိန္း ၇ ၾကိမ္ ...

၃-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွ…

၃-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုႀကည္အား ဘယ္ဂ်ီယံနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အေရးကိစၥေဆာင္္ရြက္ေနသူ Mr Pierre မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအားအကူညီေပးေရးကိစၥမ်ားလာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။


Ko Bo Kyi meeting with Gillet Pierre (Belgium)
၃-၁၀-၂၀၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁း၃၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘိုႀကည္အား ဘယ္ဂ်ီယံနိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အေရးကိစၥေဆာင္္ရြက္ေနသူ Mr Pierre မွ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအားအကူညီေပးေရးကိစၥမ်ားလာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ European Union (EU)သံအမတ္ႀကီး မစၥတာRoland KOBIA…

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ European Union (EU)သံအမတ္ႀကီး မစၥတာRoland KOBIA ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေအာက္တုိဘာ၊ ၁၃၊ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ AAPP -B ရန္ကုန္ရုံးသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍၎၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍၎ ၊ AAPP-B မွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၎၊ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္


ေအေအပီပီႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး ေတြ႔ဆုံ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ European Union (EU)သံအမတ္ႀကီး မစၥတာRoland KOBIA ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေအာက္တုိဘာ၊ ၁၃၊ ၂၀၁၄ ေန႔တြင္ AAPP -B ရန္ကုန္ရုံးသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍၎၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားမ်ားအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍၎ ၊ AAPP-B မွ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၎၊ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-20 13:22:24


Timeline Photos
ပုဒ္မ(၁၈) ၿဖင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ ဦး၀င္းခ်ိဳ ရက္ေစ့လြတ္ေၿမာက္ၿပီ ၿဖစ္ေႀကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ဓါတ္ပုံ- Ma Phyu

ေခ်ာက္၊ပုပၸါးေဒသမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အမွတ္တရ

ေခ်ာက္၊ပုပၸါးေဒသမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အမွတ္တရ

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p100x100/10365793_647880628643975_553257706064654187_n.jpg?oh=b346eee8cfc3b96cb0acb84dbb8f0b39&oe=54F5EF2D&__gda__=1420653060_f3baeb02f028f154fcec8c092cfd3d67

Political Prisoner

ေခ်ာက္၊ပုပၸါးေဒသမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အမွတ္တရ

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-18 04:17:25

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xap1/v/t1.0-1/p100x100/10653699_792444597444796_8150909988669464676_n.jpg?oh=406ecc9911ee8167467cdec028d02aac&oe=54F4BB55&__gda__=1425477456_dfd3899c2a67e76c255096327de50d74

Kyaw Maw

ကန္႔ဘလူက လယ္သမား ငဘႀကီး ၇ ဦး အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ - စစ္ကို္င္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက တပ္သိမ္းေျမေတြမွာ ထြန္တံုး တိုက္ပြဲ လုပ္ခဲ့တဲ့ လယ္သမားေတြကို တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခဲ့ရာက လယ္သမား ၇ ဦး ေရႊဘို အက်ဥ္းေထာင္ကေန ဒီေန႔ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာပါတယ္။- ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကစၿပီး ကန္႔ဘလူက လယ္သမား ၅၆ ေယာက္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ လကေန ၂ ႏွစ္အထိ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ လြတ္လာ တာကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လခ်မွတ္ခံရသူေတြျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာ့ရက္ ၂ ရက္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။- အမႈရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ လယ္သမား ၂၂၆ ဦးရွိေသးတယ္။ (DVB)၊ ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-18 04:17:25

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-xap1/v/t1.0-1/p100x100/10653699_792444597444796_8150909988669464676_n.jpg?oh=406ecc9911ee8167467cdec028d02aac&oe=54F4BB55&__gda__=1425477456_dfd3899c2a67e76c255096327de50d74

Kyaw Maw

ကန္႔ဘလူက လယ္သမား ငဘႀကီး ၇ ဦး အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ - စစ္ကို္င္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက တပ္သိမ္းေျမေတြမွာ ထြန္တံုး တိုက္ပြဲ လုပ္ခဲ့တဲ့ လယ္သမားေတြကို တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်ခဲ့ရာက လယ္သမား ၇ ဦး ေရႊဘို အက်ဥ္းေထာင္ကေန ဒီေန႔ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာပါတယ္။- ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လကစၿပီး ကန္႔ဘလူက လယ္သမား ၅၆ ေယာက္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ လကေန ၂ ႏွစ္အထိ အသီးသီး ခ်မွတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ လြတ္လာ တာကေတာ့ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လခ်မွတ္ခံရသူေတြျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာ့ရက္ ၂ ရက္နဲ႔ လြတ္ေျမာက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။- အမႈရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ လယ္သမား ၂၂၆ ဦးရွိေသးတယ္။ (DVB)၊ ၁၅-၁၀-၂၀၁၄

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(FPPS)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေ…

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(FPPS)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွေခ်ာက္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုစာရင္းေကာက္ယူကာေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ေခ်ာက္ေရနံေျမက ေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(FPPS)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွေခ်ာက္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုစာရင္းေကာက္ယူကာေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(FPPS)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေ…

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(FPPS)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွေခ်ာက္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုစာရင္းေကာက္ယူကာေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


ေခ်ာက္ေရနံေျမက ေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္း

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(FPPS)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)မွေခ်ာက္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုစာရင္းေကာက္ယူကာေက်ာင္းေတာ္ျပန္တို႔စကား၀ိုင္းကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Free Burma Info's Facebook Wall 2014-10-17 19:09:52


Timeline Photos
တပ္မေတာ္သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ ကာခ်ဳပ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သံုးဦးအား တာ၀န္ေပး ================================================= တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာမ်ားၾကား ေရရွည္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္သတင္းမ်ား ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သံုးဦး အား ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္လုိက္ၿပီး တပ္မေတာ္သတင္းမ်ား ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ကစထ(၆) ကစထမႈး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ထြန္းဦး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌး၀င္း အပါ အ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခုနစ္ဦးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာနယ္ဇင္း ေကာင္စီ (ယာယီ)တို႔ ေတြ႕ဆံု အၿပီး ယင္းသုိ႔ သေဘာတူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သတင္းမ်ား ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ေရးအတြက္ Spokesperson သံုးဦးအျဖစ္ ကကျပည္မွဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲ၀င္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ေသာ္ ႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စုိးႏုိင္ဦးတုိ႔အား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေကာင္စီထံ အမည္စာရင္း ေပးခဲ့ၿပီး ၎ တို႔ထံ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားကုိ မၾကာမီ ရက္ပုိင္း အတြင္း မီဒီယာမ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ဆံုမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေကာင္စီ အဖဲြ႕၀င္ ဦးသီဟေစာက ေျပာၾကားသည္။ ‘‘တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကုိ သူတို႔၀က္ဘ္ဆိုက္မွာလည္း Update တင္မယ္။ ဒီဗုိလ္ခ်ဳပ္သံုးေယာက္ကလည္း ပံုမွန္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္းဆိုတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္မႈေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာျပတယ္။ ဥပမာ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္နဲ႔ ျဖစ္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးဆို သူတုိ႔မွာ ခ်က္္ခ်င္း သတင္းထုတ္ျပန္ဖို႔ အခက္အခဲရိွတယ္ေပါ့။ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ရင္ သူတုိ႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ စုိးရိမ္ရတယ္ေပါ့’’ဟု ၎ ကေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စီယာယီသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုရန္ စက္တင္ဘာကတည္းက ခြင့္ေတာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈ တြင္ ေကာင္စီမွ ဦးသီဟေစာ၊ ဦးေဇာ္သက္ေထြး၊ ဦးရဲမင္းဦးႏွင့္ ေဒၚနန္းကလ်ာ ၀င္းတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယူနတီဂ်ာနယ္ အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပေသာ သတင္းသမားအခ်ိဳ႕ကို တပ္မေတာ္က တရားလိုျပဳလုပ္ ကာ တရားစြဲဆုိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း အမႈတစ္ခုခ်င္းကို အေသးစိတ္ေျပာခ်င္းထက္ အဖဲြ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ၾကား ေရရွည္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုသာ အဓိကဦးစားေပး ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ ‘‘တပ္မေတာ္ဘက္က သတင္း ခ်က္ခ်င္း မရရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ ဘယ္လုိ အခက္အခဲေတြရိွတယ္။ အဆင္မေျပဘူးဆုိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ က တင္ျပပါတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း လက္ခံတယ္။ ဒီေန႔ေတြ႕ဆံုမႈက ေတာ္ေတာ္ ေလးအဆင္ေျပၿပီး အက်ိဳးလည္းရိွပါတယ္’’ဟု ဦးသီဟေစာကဆုိသည္။ ေပါက္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂၄) ကာကြယ္ေရးပစၥည္းစက္႐ံုကို ဓာတုလက္နက္စက္႐ံုဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယူနတီ သတင္းေထာက္ေလးဦးႏွင့္ CEO တုိ႔ကုိ ကပစ စက္႐ံုးမွဴး ဒုဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက တရားစြဲဆုိၿပီး ေနာက္ ပခုကၠဴခ႐ုိင္တရား႐ံုး က အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဆယ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယခုေနာက္ဆံုး အယူခံ ၿပင္ဆင္မိန္႔အရ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ယင္းအယူခံအမိန႔္ကိုပင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ အယူခံထပ္မံ တင္သြင္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း တပ္က သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ေျမ ေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္တည္ေဆာက္ထားသည္ဆိုေသာ အိမ္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားစဥ္ သတင္းရယူသည့္ ဧရာ၀တီဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရိွမ်ား အခ်င္းမ်ားခဲ့ၿပီး လိႈင္သာယာ ရဲစခန္းတြင္ ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အမႈဖြင့္ထားဆဲျဖစ္သည္။ သတင္း- ေအးသူစံ ( 7 Day )
Posted in Uncategorized |

ဦးဆန္းဆင့္အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အမတ္ ၅၁ ဦး လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆို —– သာသနာေရး၀န…

ဦးဆန္းဆင့္အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အမတ္ ၅၁ ဦး လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆို
—–

သာသနာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကို တရားစဲြဆုိထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပစ္မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆုိသည့္ ကိစၥရပ္အား နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

သတင္းအျပည့္အစံု ….. http://ift.tt/1vD1mlR


ဦးဆန္းဆင့္အမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အမတ္ ၅၁ ဦး လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆို
7daydaily.com
သာသနာေရး၀န္ ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကို တရားစဲြဆုိထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပစ္မႈမ်ား ႐ုပ္ သိမ္းေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆုိ သည့္ ကိစၥရပ္အား နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရ…

via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/1rF00zr http://ift.tt/g8FRpY

Update News >>>> ဦးဆန္းဆင့္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း ခ်မွတ္ —…

Update News >>>>

ဦးဆန္းဆင့္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း ခ်မွတ္
—-

သာသနာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကို ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရီခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ယေန႔နံနက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

သတင္းအျပည့္အစံု ….. http://ift.tt/1vD1li0


ဦးဆန္းဆင့္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြတစ္သိန္း ခ်မွတ္
7daydaily.com
သာသနာေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကို ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရီခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ယေန႔နံနက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ က်ပ္တစ္သိန္း က်ခံရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/1vD1li2 http://ift.tt/g8FRpY

Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-17 05:49:06


ႏိုင္က်ဥ္းအဖြဲ႔ေရနံေခ်ာင္းမွႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းေကာက္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔(FPPS)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) တို႔ ပူးေပါင္းကာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားစာရင္းသြားေရာက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။