ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မခံရသျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလဝင္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ေနသူမ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္

ပါတီကိုယ္စားျပဳလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရေသာ ေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ဝင္ၿပိဳင္ ရန္စီစဥ္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ကိုပါတီမွ အေရးယူသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ ပါတီတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအား ေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္သူမ်ားသည္...

Continue Reading →

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မခံရသျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလဝင္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ေနသူမ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္

ပါတီကိုယ္စားျပဳလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရေသာ ေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ဝင္ၿပိဳင္ ရန္စီစဥ္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ကိုပါတီမွ အေရးယူသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။ ပါတီတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအား ေရြး ခ်ယ္ရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္သူမ်ားသည္...

Continue Reading →

က်ေနာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ၿပဳိကဲြေအာင္မလုပ္ခ်င္ဘူး – ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူ

MNDAA (ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္) ဟာ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပ္ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေလာက္ကိုင္ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ကို The post က်ေနာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ၿပဳိကဲြေအာင္မလုပ္ခ်င္ဘူး – ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူ appeared first on DVB. via DVB | DVB http://ift.tt/1ExXh8y http://burmese.dvb.no

Continue Reading →

အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္

ထိမ္းျမားမႈအတည္ျဖစ္ ေနစဥ္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားမႈျပဳပါ က (သို႔မဟုတ္)လင္မယားအျဖစ္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေပါင္းသင္း ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ခုနစ္ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပါဝင္သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ သည္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရျဖစ္ ေစ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရျဖစ္ေစ လင္ႏွင့္မယား တစ္ဦး(သို႔မဟုတ္)...

Continue Reading →

Myanmar President Signs off on Law Seen as Anti-Muslim

NAYPYIDAW, MYANMAR— Myanmar’s president on Monday signed into law the last of four controversial bills championed by radical Buddhists but decried by rights groups as aimed at discriminating against...

Continue Reading →

ဥပေဒနဲ႔အညီ မဲဆြယ္စည္းရံုး ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း

NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကေန ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ မဲဆြယ္စည္းရံုးၾကဖို႔ ဒီေန႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1Jt4pQm http://www.rfa.org

Continue Reading →

ပယ္ခ်ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၀ နီးပါးအထိ ရွိလာ

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖို႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ အမည္စာရင္းတင္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၆၁၈၉ ေယာက္ထဲမွာ အခုခ်ိန္ထိ ပယ္ခ်ခံရသူ ၄၀ နီးပါးေလာက္ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1Jy1Iz1 http://www.rfa.org

Continue Reading →

Latest News

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မခံရသျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလဝင္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ေနသူမ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္

ပါတီကိုယ္စားျပဳလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရေသာ ေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ဝင္ၿပိဳင္ ရန္စီစဥ္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ကိုပါတီမွ အေရးယူသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က...

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီက ပါတီကိုယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္မခံရသျဖင့္ တစ္သီးပုဂၢလဝင္ၿပိဳင္ရန္ စီစဥ္ေနသူမ်ားကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္

ပါတီကိုယ္စားျပဳလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံရေသာ ေၾကာင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ဝင္ၿပိဳင္ ရန္စီစဥ္သူ ၁၀ ဦးေက်ာ္ကိုပါတီမွ အေရးယူသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳး သားပါတီ အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က...

က်ေနာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ၿပဳိကဲြေအာင္မလုပ္ခ်င္ဘူး – ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူ

MNDAA (ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ – ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္) ဟာ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပ္ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ေလာက္ကိုင္ေဒသကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ကို The post က်ေနာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ၿပဳိကဲြေအာင္မလုပ္ခ်င္ဘူး – ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူ appeared...

အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္

ထိမ္းျမားမႈအတည္ျဖစ္ ေနစဥ္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားမႈျပဳပါ က (သို႔မဟုတ္)လင္မယားအျဖစ္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေပါင္းသင္း ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ခုနစ္ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပါဝင္သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု...

ဥပေဒနဲ႔အညီ မဲဆြယ္စည္းရံုး ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း

NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနျပည္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြကေန ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ မဲဆြယ္စည္းရံုးၾကဖို႔ ဒီေန႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ via သတင္းမ်ား http://ift.tt/1Jt4pQm http://www.rfa.org

ပယ္ခ်ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၄၀ နီးပါးအထိ ရွိလာ

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ဖို႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ အမည္စာရင္းတင္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၆၁၈၉ ေယာက္ထဲမွာ အခုခ်ိန္ထိ ပယ္ခ်ခံရသူ ၄၀ နီးပါးေလာက္ ရွိသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ via သတင္းမ်ား...

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္မည္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံၾကရမယ့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္း တင္သြင္းလႊာေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးစိစစ္မႈ ဒီကေန႔ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ အၿပီးသတ္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြက အပယ္ခ်ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ျပန္ၿပီး...

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း လက္မွတ္ထိုးရန္ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း တိုက္တြန္း

က်ေနာ္တုိ႔က အကယ္၍သာ ဒီအစိုးရ လက္ထက္မွာ မခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ က်ေနာ္တို႔လည္း သခၤါရ သေဘာတရားအရ မၿမဲပါဘူး။ ေနာက္လႊတ္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါမယ္လို႔လည္း ေျပာလို႔ မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါမယ္လုိ႔လည္း ေျပာလို႔မရပါဘူး။ The post...

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္

 တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) အ တြက္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပဲြကို စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အစိုးရဘက္က သမၼတ...

ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုးခင္း ႏွင့္ ဖားကန္႔တြင္ ေရဆက္ႀကီးေန

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ ဖားကန္ၿမိဳ႕ နဲ႔ လံုးခင္းေက်းရြာအုပ္စုထဲမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စေနေန႔ မနက္ကတည္းက ေရႀကီးေနတာ ဒီေန႔ The post ကခ်င္ျပည္နယ္ လံုးခင္း ႏွင့္ ဖားကန္႔တြင္ ေရဆက္ႀကီးေန appeared first...

ရႊံ႕ဖံုးတဲ့ ဟားခါးေလး ေက်းရြာ ေနရာသစ္ေျပာင္းေပးဖုိ႔ စီစဥ္

တရြာလံုး ရႊံ႕ႏံြေတြဖံုးလႊမ္းသြားတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္က ဟားခါးေလးေက်းရြာကို ေနရာသစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာ ေသာက္သံုးေရနဲ႔ အိမ္သာေတြ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းက ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္း အေျခအေနေတြကို...

၀ုိင္းေမာ္မွာ မူးယစ္တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ နဲ႔ ေဒသခံေတြ ပဋိပကၡျဖစ္ပြား

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ နန္႔ျမင္းေက်းရြာမွာ ကခ်င္လူထုအေျချပဳ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔က မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္သူေတြကို မေန႔ညက သြားေရာက္ ဖမ္းဆီးရာမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ႏွစ္ဘက္တင္းမာမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းက လူ ၂၀ ကို ေခၚယူစစ္ေဆးေန ပါတယ္။ via...

ေမာင္ေတာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၉ ဦး အပယ္ခံရ

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခရိုင္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ စာရင္း တင္သြင္းထားသူ ၅၅ ဦး ရွိရာမွာ၊ အဲဒီထဲက ၁၉ ဦး ကို ေမာင္ေတာ ခရိုင္ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္က မေန႔က ပယ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ via...