မာတိကာ arrow ဇာဂနာ့ အခန္း
Tuesday, 20 February 2018
 
 
Main Menu
မာတိကာ
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ
လူမႈရႈခင္း
စာပေဒသာ
ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ
သမိုင္းႏွင့္အစဥ္အလာ
ပင္တိုင္မ်ား
တင္မိုး
ေၾကးမုံဦးေသာင္း(ေအာင္ဗလ)
ေမာင္စြမ္းရည္
ေမာင္သာရ
မာမာေအး
၀င္းေဖလက္ရာမ်ား
ဇာဂနာ့ အခန္း
ေအာင္ေ၀း စာ
မိုးမခအျခားပင္တိုင္မ်ား
ေမာင္လြမ္းဏီ
သန္း၀င္းလႈိင္
ျဖဴျဖဴသင္း
ေက်ာ္သူ
မိုးမခ အထူး
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား နဲ႔ ...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္
HIV/ AIDS ႏွင့္အတူ ရွင္သန္ျခင္း
၂၀၀၈ နာဂစ္အေရးအခင္း
၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးေတာ္ပုံ
လုထုေဒၚအမာ ၉၃ ႏွစ္
၈၈ အေရးေတာ္ပုံ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေမလရဲ့မိုးစက္မ်ား
၂၀၀၇ သၾကၤန္
၂၀၀၉ မိုးမခ - ဓာတ္ပုံမ်ား
မိုးမခ ၁၀၀ - စာမူ ၁၀၀
SUU66
Who's Online
မိုးမခမွာ ဖုံးေခၚပါ
 
 /></a> </div><div align=
ဇာဂနာ့ အခန္း
 ဇာဂနာ့ အခန္း

  • မိုးမခက အႎုပညာရႀင္ ဇာဂနာ့ရဲႛ အခန္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။
  • ၁၉၈၀ ခုႎႀစ္မဵားမႀ စတင္ဴပီး ဴမန္မာ့ရပ္ဴမင္သံဳကား အစီအစဥ္မဵား ႎႀင့္ ဴမပုဏၧမာအဴငိမ့္ခမ္းမဵား ႎႀင့္ ထင္ရႀားလာသူဴဖစ္ပၝတယ္။
  • ဴပည္သူလူထု ခံတၾင္းမေတၾႛတဲ့ ေခတ္၊ စံနစ္တိုႛကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ပၾင့္ပၾင့္လင္း သေရာ္သူ၊ ေဝဖန္သူအဴဖစ္ ပရိသတ္က ခဵစ္ပၝတယ္။
  • ၁၉၉၀ မႀ ၁၉၉၄ အတၾင္းမႀာ စစ္အာဏာပိုင္မဵားက ေထာင္သၾင္းအကဵဥ္းခဵဴပီး သူရဲႛ အႎုပညာပၾင့္လင္းလၾတ္လပ္မႁကို အေရးယူဖိႎႀိပ္ခဲ့ပၝတယ္၊
  • ေထာင္မႀ လၾတ္ေဴမာက္လာဴပီး မူလအႎုပညာလုပ္ငန္းမဵား ဴပန္လည္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေပမယ့္၊ ၄င္းရဲႚ အႎုပညာေစာင္းထက္မႁ၊ လူမႁအေထာက္အကူလုပ္ငန္းမဵားမႀာ တက္ဳကၾစၾာ ေဆာင္ရၾက္ရင္း ပၾင့္လင္းတဲ့ ေ၀ဖန္ေဴပာဆိုမႁေတၾေဳကာင့္ အဳကိမ္ဳကိမ္ သတိေပးခံရဴခင္း၊ တားဴမစ္ခံရဴခင္းမဵားစၾာ ဳကႂံခဲ့ရပၝတယ္။
  • ေနာက္ဆုံး ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ သဳကႆန္ပၾဲလၾတ္လပ္ခၾင့္နဲႛ ပတ္သက္ဴပီး စစ္အာဏာပိုင္ေတၾကို ေ၀ဖန္ဴပစ္တင္တယ္ဆိုတဲ့ အေဳကာင္းဴပခဵက္နဲႛ အႎုပညာလုပ္ကိုင္ခၾင့္အားလုံးကို ပိတ္ပင္ဴခင္း ခံလိုက္ရပၝဴပီ၊
  • သိုႛေပမယ့္ ဇာဂနာကေတာ့ ကဵန္းမာေရး အသိပညာေပး နဲႚ HIV ေ၀ဒနာသည္ မိသားစုမဵား ေစာင့္ေရႀာက္ကူညီေရး ေစတနာ့၀န္ထမ္း ပရဟိတလုပ္ငန္းမဵားကို ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဆက္လက္ ေဆာင္ရၾက္ဆဲပၝ။
  • ၈၈ မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵား၊ အမဵႂိးသားေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားနဲႛ အတူတကၾ လက္တၾဲေဆာင္ရၾက္ရင္း လၾတ္လပ္စၾာ ေဴပာဆိုေရးသားထုတ္ေဖာ္ခၾင့္ကို ကိုင္စၾဲထားဆဲပၝပဲ။
  • မိုးမခကေနဴပီး ဇာဂနာရဲႛ အႎုပညာအခန္းေလးတစ္ခု ဖၾင့္ေပးခဵင္ပၝတယ္။ ဒီဴပတင္းေပၝက္ကေနတဆင့္ လၾတ္လပ္ပၾင့္လင္းတဲ့ အႎုပညာေတၾကို တင္ဆက္သၾားပၝရေစ။

စစ္အာဏာရႀင္မဵား ဖမ္းဆီး ဖိႎႀိပ္ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားတဲ့ ဴပည္တၾင္းက စာနယ္ဇင္း နဲႚ အႎုပညာရႀင္မဵား၊ အႎုပညာမဵားအတၾက္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ မိုးမခ အေနနဲႚ "ဇာဂနာ" ကို ကိုယ္စားဴပႂသေကႆတ အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ဴပီး - http://ZarGaNar.com ဇာ ဂ နာ ေဒၝ့ ကၾန္း ကို တင္ဆက္ထားပၝတယ္။ လၾတ္လပ္ ပၾင့္လင္းတဲ့ အႎုပညာ၊ စာနယ္ဇင္းမဵား ထၾန္းကားတဲ့ ဴမန္မာ့လူေဘာင္သစ္သိုႚ အားလုံး အတူတူ ရၾက္ေဆာင္ဳကပၝစိုႚ ။ ။Zarganar - 50 Years - Article collection in present - Joker TheGeek Print E-mail
User Rating: / 6
ဇာဂနာ့ အခန္း
Wednesday, 26 January 2011

ကိုုဇာဂနာ ၅၀ ျပည့္ အမွတ္တရ သေရာ္စာ ျပန္ဆိုုေတး

ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္သာဂိ

ဇန္န၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၁

ကိုုဇာဂနာေရ

က်ေနာ္ အယင္က ကိုုဇာဂနာကိုုတိုုင္တည္ျပီး ေရးခဲ့တဲ့ စာေျပာင္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးတယ္။ မိုုးမခမွာ တင္ဆက္ခဲ့သမွ်ကိုု အခုု တစုုတည္း ျပန္ဖတ္ႏိုုင္ေအာင္ ျပဳစုုေပးလိုုက္ပါတယ္။ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ဆိုုတာ အမွတ္တရေတြ စုုေပးတာဆိုုေတာ့ အခုုတေလာ မရယ္ႏိုုင္တာနဲ႔ ရယ္ခဲ့ဖူးတာေတြ ျပန္စုုျပီး ကိုုဇာဂနာ ႏွစ္ ၅၀ ေမြးေန႔ကိုု လက္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

သင့္ ...

ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္သာဂိ

 စာမူမ်ားစာရင္း ...
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Artist Htein Lin - Remembering Zarganar - 3 Print E-mail
User Rating: / 12
ဇာဂနာ့ အခန္း
Wednesday, 30 September 2009

ေၾကာက္ေမႊးပါ ဇာဂနာ နဲ႕ ႏႈတ္ - ၃

ပန္းခ်ီ ထိန္လင္း

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၉

“တို႕ ျပည္ေထာင္စု အလံေတာ္သည္၊

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းက ၀ယ္လာၿပီ၊

ျပည္သူ အေပါင္းတို႕ ၿငိဳျငင္သည္။

           ေျပးလု၊ (ေ -ြး) ဥ မွတ္ပါသည္။”
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Artist Htein Lin - Remembering Zarganar - 2 Print E-mail
User Rating: / 2
ဇာဂနာ့ အခန္း
Friday, 10 July 2009

ေၾကာက္ေမႊးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ႏႈတ္ - ၂

ပန္းခ်ီ ထိန္လင္း

ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၀၉

mya pone na mar

အက်ဳိးမ်ားဘို႔ အေၾကာင္းခံ စာစီ၊

တိုးပြါးလို႔ ေကာင္းရန္ ျမန္မာျပည္၊

အမ်ိဳးသားတို႔ ေဒါင္းအလံ လာျပီ။
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Artist Htein Lin - Remembering Zarganar Print E-mail
User Rating: / 4
ဇာဂနာ့ အခန္း
Wednesday, 08 July 2009

ေၾကာက္ေမႊးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ႏႈတ္

ပန္းခ်ီ ထိန္လင္း

ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၀၉

(ေကာင္းကင္ အင္တာနက္မဂၢဇင္းက ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္)

ZarGaNar's Picture
(ဇာဂနာ(ေခၚ) ကိုသူရ) - (ဓါတ္ပံု ထိန္ဝင္း)
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Zarganar - What's up Nargis ! Print E-mail
User Rating: / 3
ဇာဂနာ့ အခန္း
Tuesday, 23 June 2009

ဘာျဖစ္သလဲ နာဂစ္

ဇာဂနာ

ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၀၉

ဆန္ေတြ ရဟတ္ယာဥ္စီးတယ္

4.W.D စီးတာ

ဌားခ သိန္း ၇၀။

 

ဘိုကေလးက

အင္းလ်ားလမ္းထက္ ေစ်းႀကီးတယ္။

 

ဘာျဖစ္သလဲ နာဂစ္ …

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Zarganar - Personal Interview Print E-mail
User Rating: / 5
ဇာဂနာ့ အခန္း
Wednesday, 28 January 2009
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Zarganar - Y2K Thagyan - My name is Thagyan Print E-mail
User Rating: / 2
ဇာဂနာ့ အခန္း
Sunday, 13 April 2008

ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္ခ်င္တဲ့
ဇာဂနာနဲ႔ ျမပုဏၰမာအဖြဲ႔သားမ်ားရဲ႔ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား

မိုးမခ

ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈

သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္တုန္းက ဇာဂနာတို႔အဖြဲ႔ တင္ဆက္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား အစီအစဥ္ကို လူထုေရွ႔စင္ျမင့္ေပၚ တက္ခြင့္မရတဲ့ ဇာဂနာ့ ကိုယ္စား မိုးမခက တင္ဆက္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ၾကပါအုံး။

၁ - ကေနာ္နံမည္ သဳကႆန္ အပိုင္း (၁)

၂ - ကေနာ္နံမည္ သဳကႆန္ အပိုင္း (၂)

 

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ Print E-mail
User Rating: / 4
ဇာဂနာ့ အခန္း
Tuesday, 05 February 2008

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း - ၃
ဇာဂနာ
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၈

 ေနရာ။  ။ ပဲခူးေဆာင္
အခ်ိန္။  ။ ည ရနာရီ
သရုပ္ေဆာင္။   ။ ေအာင္ဆန္း၊ သိန္းေဖ၊ သီဟန္၊ ေက်ာ္ျငိမ္း


အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆနး ရုပ္ရႀင္ - 2 Print E-mail
User Rating: / 1
ဇာဂနာ့ အခန္း
Wednesday, 23 January 2008

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း - ၂
ဇာဂနာ

ဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈

 အခ်ိန္။  ။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တနလၤာေန႔ ညေန ၃ နာရီ

ေနရာ။  ။ တကၠသိုလ္ သမဂၢေရွ႔ႏွင့္ ပုဂံေဆာင္

သရုပ္ေဆာင္။   ။ သိန္းေဖ၊ ေက်ာ္ျငိမ္း၊ ေအာင္ဆန္း၊ သီဟန္၊ ကိုအုန္း၊ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ - 1 Print E-mail
User Rating: / 2
ဇာဂနာ့ အခန္း
Monday, 14 January 2008

 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္း - ၁
ဇာဂနာ

ဇန္န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈

 အခန္းစဥ္      အဖြင့္
ေနရာ  အတြင္း၀န္ရံုး၊ စည္းေ၀းခန္းမ၊ အာဇာနည္ကုန္း ႏွင့္ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္း
ေန႔     အတြင္း၊အျပင္

ေရႊတိဂံုဘုရား ထိုမွ ကင္မရာ ကရိန္းေရွာ့ (crane shot) ျဖင့္ တေျဖးေျဖး နိမ့္လာ၊

(ေနာက္ခံအသံ မွာ ကေလးမ်ားစုေပါင္း သီဆိုေနေသာ သီခ်င္းသံျဖစ္ရမည္။သီခ်င္းမွာ ရာဇ၀င္ အထုပၸတၱိလဲ ရိွရမယ္ ေမာ္ကြန္းလဲထိုးေလာက္တယ္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရယ္ … ဟူေသာ ဗမာ့သူရဲေကာင္းသီခ်င္း၊ တူရိယာပစၥည္းအသံ လံုး၀ မပါေစရ။ ကေလးမ်ား သံျပိဳင္ သီဆိုေနမွဳကိုသာ ေပၚလြင္ေစရမည္)

အာဇာနည္ကုန္းျမင္ကြင္း တေျဖးေျဖး၀င္လာ၊ ကင္မရာကို ေက်ာေပးကာ စုေ၀းသီဆိုေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား …
ကင္မရာ(ေဒၚလီေရွာ့တ္ Dolly shot)ျဖင့္ ကေလးမ်ားအၾကားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဂူဗိမာန္ သို႔ တေျဖးေျဖးခ်င္း ၀င္သြားေစ။

ပန္းေခြမ်ား ပန္းျခင္းမ်ားအၾကားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဓါတ္ပံု။
ဓါတ္ပံုဆီသို့အေရာက္တြင္ ကင္မရာ ရပ္။

(အသံ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ျဖင့္ ေသနတ္သံမ်ား ဆူညံစြာေပၚထြက္လာေစ)
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အ Print E-mail
User Rating: / 5
အျငိ္မ့္ခန္းမ်ား
Friday, 11 January 2008

ဇာဂနာ နဲ႔ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ ျပက္လုံးခြင္မ်ား  - ၂
ဇာဂနာ

ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၈

 စိန္သီး               ေကာင္ကေလး … ေကာင္ကေလး … မေလးရွားကို လိုက္မလား၊ မေလးရွားကို လိုက္မလား …

ပန္းသီး။              မလိုက္ဘူး … မလိုက္ဘူး …။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။ ဗမာျပည္ကို တို႔ခ်စ္တယ္ … တို့ႏိုင္ငံကို တို့ ခ်စ္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မလိုက္ဘူး။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 11 of 22
 
Top! Top!