မာတိကာ arrow ေၾကးမုံဦးေသာင္း(ေအာင္ဗလ)
Tuesday, 20 February 2018
 
 
Main Menu
မာတိကာ
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ
လူမႈရႈခင္း
စာပေဒသာ
ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ
သမိုင္းႏွင့္အစဥ္အလာ
ပင္တိုင္မ်ား
တင္မိုး
ေၾကးမုံဦးေသာင္း(ေအာင္ဗလ)
ေမာင္စြမ္းရည္
ေမာင္သာရ
မာမာေအး
၀င္းေဖလက္ရာမ်ား
ဇာဂနာ့ အခန္း
ေအာင္ေ၀း စာ
မိုးမခအျခားပင္တိုင္မ်ား
ေမာင္လြမ္းဏီ
သန္း၀င္းလႈိင္
ျဖဴျဖဴသင္း
ေက်ာ္သူ
မိုးမခ အထူး
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား နဲ႔ ...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္
HIV/ AIDS ႏွင့္အတူ ရွင္သန္ျခင္း
၂၀၀၈ နာဂစ္အေရးအခင္း
၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးေတာ္ပုံ
လုထုေဒၚအမာ ၉၃ ႏွစ္
၈၈ အေရးေတာ္ပုံ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေမလရဲ့မိုးစက္မ်ား
၂၀၀၇ သၾကၤန္
၂၀၀၉ မိုးမခ - ဓာတ္ပုံမ်ား
မိုးမခ ၁၀၀ - စာမူ ၁၀၀
SUU66
Who's Online
မိုးမခမွာ ဖုံးေခၚပါ
 
 /></a> </div><div align=
ေၾကးမုံဦးေသာင္း(ေအာင္ဗလ)
Maung Swan Yi - U Thaung Book Review Print E-mail
User Rating: / 0
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Thursday, 13 November 2008

 ေၾကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) အမွတ္တရစာစု
ေမာင္စြမ္းရည္
ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈

            ေၾကးမုံဦးေသာင္းလုိ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာေရးဆရာႀကီး ေအာင္ဗလဟာ အသက္ (၈၂) ႏွစ္အရြယ္၊ ၂၀၀၈ ဧၿပီ (၃) ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ မကြယ္လြန္မီ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ ေၾကးမုံဦးေသာင္းရဲ႕ သတင္းစာဆရာဘ၀ ႏွစ္ (၆၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပဲြကုိ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ဘုရင္မရပ္ကြက္ (ကြင္း)၊ ၀င္းေရႊ၀ါခန္းမမွာ ျပည္သူ႔အျမင္ အယ္ဒီတာ ဦးေက်ာ္၀င္း (ေရႊျပည္စုိး)၊ ပန္းခ်ီမင္းေက်ာ္ခုိင္၊ ဦး၀င္းေဖ၊ ေဒၚမာမာေအး၊ ခင္္ေမာင္ႀကီး (ရွမ္းျပည္) ေမာင္စြမ္းရည္ စတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားက ဦးေဆာင္ စီစဥ္က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေဳကးမုံ ဦးေသာင္း - Looking Back the Old Golden Days of Burma Print E-mail
User Rating: / 1
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Thursday, 11 October 2007
 တိုးတက္ေသာ ေရႀးေခတ္ေဟာင္းကို လၾမ္းဆၾတ္မိဴခင္း
ေဳကးမုံ ဦးေသာင္း
ေအာက္တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၇

 အေရးအခင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾ စကၠႃေစဵး ကဵဆင္းသၾားသည္။ ေပၝက္ေစဵးမႀာ အေမရိကန္ေငၾ တေဒၞလာကို ဴမန္မာကဵပ္စကၠႃ ၁၄၀၀ ရႀိေနဴပီဟုု သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရသဴဖင့္ မင္းႎႀင့္ဴပည္သူ ညီညၾတ္ေသာ ဒီမိုုကေရစီေခတ္ေဟာင္းကို ဴပန္၍ ဳကည့္မိသည္။

 ၁၉၅၂ ခုႎႀစ္က ႎိုင္ငံဴခားသိုႚ တင္ပိုႚေရာင္းခဵေသာ ကုန္စည္တန္ဖိုးမႀာ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾ ၁၂၉ ကုေဋ ရႀိဴပီး၊ ႎိုင္ငံဴခားမႀ ၀ယ္ယူေသာ ကုန္တန္ဖိုးမႀာ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾ ၆၆ ကုေဋသာ ရႀိသည္။ ဴပည္တၾင္းစစ္ ဴဖစ္ေနပၝလဵက္ ပိုႚကုန္မဵား တိုးတက္ ပိုႚႎိုင္ေသာေဳကာင့္ ဴမန္မာကဵပ္ေငၾ၏တန္ဖိုးမႀာ မဵားေသာအားဴဖင့္ တေဒၞလာလဵင္ ၄ိ ၆၇ဴပား၊ ၆ ကဵပ္ေအာက္ အဴမဲရႀိသဴဖင့္ ကမၲာေပၞတၾင္ ခိုင္မာမႁအရႀိဆုံး ေငၾစကၠႃ တခု ဴဖစ္ေနခဲ့သည္။

 ၁၉၆၂ ခုက ေတာ္လႀန္ေရးအစိုးရအမည္ဴဖင့္ အာဏာသိမ္းစဥ္က အစိုးရေရၿတိုက္ေတာ္တၾင္ ႎိုင္ငံဴခားသုံးေငၾ ရန္ပုံေငၾ စာရင္းမႀာ ေရၿ အပၝအ၀င္ ကဵပ္ ၈၂၁ သန္းဖိုး ရႀိခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရမဵားေခတ္တၾင္ ေရၿတိုက္ေတာ္ ရန္ပုံေငၾစာရင္းပၝ ေပဵာက္သၾား၏။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Than Shwe Sincere Invitation Print E-mail
User Rating: / 0
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Saturday, 06 October 2007

ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ၏ ဖိတ္ဳကားလၿာ
ေဳကးမုံ ဦးေသာင္း
ေအာက္တိုဘာ ၇၊ ၂၀၀၇
    ဴငိမ္၀ပ္ပိဴပားမႁအတၾက္ အားထုတ္ရာမႀ ဴပည္သူႎႀင့္ တပ္မေတာ္တိုႚ တဦးကို တဦး တုံႚဴပန္ရုိက္ႎႀက္ခဲ့မိဳကသည္အထိ ဴပသနာတက္ခဲ့ရသည္ကို နအဖအစိုးရ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီး သန္းေရၿ မလိုလားသည္မႀာ အမႀန္ဴဖစ္ေပသည္။

    ႎိုင္ငံဴခားတိုင္းဴပည္မဵားက အထင္အဴမင္လၾဲမႀားဳကေလသဴဖင့္ ကုလသမဂၢကိုယ္စားလႀယ္ဳကီး လာေရာက္ ေဴဖရႀင္း ရသည္ကိုလည္း ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃးဳကီးက မလိုလားခဲ့ေပ။
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေဳကးမံုဦးေသာင္း - အာစရိအဆူဆူ - ၅ Print E-mail
User Rating: / 0
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Friday, 14 September 2007

 
အာစရိအဆူဆူ - ၅
ေဳကးမံုဦးေသာင္း

စက္တင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇

 (၁၉၄၇ ခု ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛက စတင္ကာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ဆက္တိုက္ စာေပ၀န္ ထမ္းစဥ္၌ ပညာရင္ႎိုႛ ေသာက္စိုႛခဲ့ရေသာ ဆရာ့ဆရာမဵား)

 ဘာသာေရးစာေပဆရာ႒ကီး ဦးႎု

 တင္ေမာင္ တေယာက္ ဗမာ့ေခတ္၌ အယ္ဒီတာေပၝက္စန ရာထူးကို ရစဥ္က လုပ္ငန္း႒ကီးတစ္ခုကို လုပ္ခၾင့္ရသဴဖင့္ လၾန္စၾာ ေကဵနပ္ခ့ဲမိသည္။ လူငယ္ပီပီ မာနတက္ခဲ့မိေသးသည္။

 တင္ေမာင္သည္ သူသၾားေလရာ၌ စာအုပ္တစ္အုပ္ အ႓မဲေဆာင္ေလ့ရႀိ၏။ သန္ႛရႀင္းရန္ စကၠႃညိႂ ဖံုးေလ့ရႀိသည္။ တေနႛတၾင္ ဗမာ့ေခတ္အယ္ဒီတာခဵႂပ္ ဦးအုန္းခင္က ဆၾဲ၍ဳကည့္သည္။ ဖတ္လိုသည္ဆိုသဴဖင့္ ငႀားလိုက္ရသည္။ ၃ အုပ္ခန္ႛငႀားမိေသာအခၝ "မင္းႎႀင့္ငၝ စာအုပ္အ႒ကိႂက္တူတယ္။ ဒီေတာ့ မင္း ၀ယ္သမ႖ ငၝ့ဖိုႛ တစ္အုပ္ပၝ ႎႀစ္အုပ္ ၀ယ္ကၾာ" ဟု တာ၀န္ေပးသည္။ သူႛမႀာ စာအုပ္ဆိုင္သၾားခဵိန္မရႀိ။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေဳကးမံုဦးေသာင္း - ႎိုင္ငံ၏ ေကဵးဇူး Print E-mail
User Rating: / 1
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Thursday, 16 August 2007

အာစရိအဆူဆူ - ၄
ေဳကးမံုဦးေသာင္း

ဳသဂုတ္ ၁၅၊ ၂၀၀၇

Sample Image

 ႎိုင္ငံ၏ ေကဵးဇူးရႀင္႒ကီး သခင္ဘေသာင္း
(ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ဆက္တိုက္ စာေပ၀န္ထမ္းစဥ္၌ ပညာရင္ႎိုႛ ေသာက္စိုႛခဲ့ရေသာ ဆရာ့ဆရာမဵား)

ကားလ္မတ္က္စ္သည္ ကၾန္ဴမႃနစ္၀ၝဒႎႀင့္ ကၾန္ဴမႃနစ္ပၝတီမဵားကို ေမၾးဖၾားေပးသူ ဴဖစ္သကဲ့သိုႛ သခင္ဘေသာင္းသည္ တိုႛဗမာအစည္းအရံုး သခင္ပၝတီကို ေမၾးဖၾားေပးသူဴဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ပညာဉာဏ္ ႒ကီးကဲေသာ သခင္ဘေသာင္းအမည္ရႀိ စာေရးဆရာ႒ကီး ေပၞထၾန္းမႁမရႀိခဲ့လ႖င္ သခင္ပၝတီႎႀင့္ တိုႛဗမာ၀ၝဒ ေပၞထၾန္းမည္မဟုတ္သဴဖင့္ ဴမန္မာ့လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲမႀာ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႛဳကာႎုိင္ခဲ့ေပမည္။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေအာင္ဗလ - ဟဲလိုႛ ဴမန္မာတိုင္း Print E-mail
User Rating: / 0
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Wednesday, 01 August 2007

Sample Image

ဟဲလိုႛ ဴမန္မာတိုင္း

ေအာင္ဗလ
ဇူလိုင္ ၃၁၊ ၂၀၀၇

 "ဟဲလို ႛ ႛ ႛ ဟဲလို ႛ ႛ ႛဟဲလို ႛ ႛ ႛ"

 "ဟဲလို ႛ ႛ ႛ ဟဲလို ႛ ႛ ႛဟဲလို ႛ ႛ ႛ"

 "ဟဲလို ႛ ႛ ႛ ဟဲလို ႛ ႛ ႛ အမိန္ႛရႀိပၝခင္ဗဵာ ႛ ႛ ႛ ဴမန္မာတိုင္းသတင္းစာက အယ္ဒီတာခဵႂပ္ ေဴပာေနပၝတယ္"

             "ဟဲလို ႛ ႛ ႛ ကဵေနာ္က ႛ ႛ ႛ အယ္ဒီတာခဵႂပ္မင္းနဲႛ ေဴပာခဵင္တာပၝ"
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေဳကးမံု ဦးေသာင္း - အာစရိ အဆူဆူ - 3 Print E-mail
User Rating: / 0
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Wednesday, 09 May 2007

Sample Image
အာစရိ အဆူဆူ -၃
ေဳကးမံု ဦးေသာင္း

ေမ ၉၊ ၂၀၀၇

(၁၉၄၇ ခု ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛက စတင္ကာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ဆက္တိုက္ စာေပ၀န္ ထမ္းစဥ္၌ ပညာရင္ႎိုႛ ေသာက္စိုႛခဲ့ရေသာ ဆရာ့ဆရာမဵား)

ဆရာေမာင္ထင္

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေအာင္ဗလ - ဟလိုႛ … ဴမန္မာ့အလင္း - ၂ Print E-mail
User Rating: / 1
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Monday, 16 April 2007

Aung Balaဟလိုႛ   ဴမန္မာ့အလင္း - ၂
တယ္လီဖုန္းဆက္သူ - ေအာင္ဗလ

ဧ႓ပီ ၁၆၊ ၂၀၀၇

 "ဟဲလို ဟဲလို ဟဲလို ဴမန္မာ့အလင္းကလားဗဵာ။ အယ္ဒီတာနဲႛ စကားေဴပာပၝရေစ"

 "ဟုတ္ကဲ့ ေဴပာပၝခင္ဗဵာ … အသံကို မႀတ္မိပၝတယ္။ အေမရိကန္က ဴပည္ေဴပး႒ကီး ဆရာ ေအာင္ဗလ အသံပၝလား။ ေဴပာပၝ ေဴပာပၝ"

 "ခင္ဗဵား မႀားေနပၝလား။ ဴပည္ေဴပးမဟုတ္ပၝဘူး ဴပည္ႎႀင္ခံ စာေရးဆရာပၝ"

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေဳကးမံုဦးေသာင္း - အာစရိအဆူဆူ - ၂ Print E-mail
User Rating: / 1
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Saturday, 07 April 2007

OWay U Nyo Mya

အာစရိအဆူဆူ - ၂
ေဳကးမံုဦးေသာင္း

ဧ႓ပီ ၈၊ ၂၀၀၇

(၁၉၄၇ ခု ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛက သတင္းေထာက္ ရာထူးရရႀိ၍ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ဆက္တိုက္ စာေပ၀န္ထမ္းစဥ္၌ ပညာရင္ႎိုႛေသာက္စိုႛခဲ့ရေသာ ဆရာ့ဆရာမဵား)

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေဳကးမံုဦးေသာင္း - အာစရိအဆူဆူ - ၁ Print E-mail
User Rating: / 0
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Monday, 19 March 2007

U Thaung

အာစရိအဆူဆူ - ၁
ေဳကးမံုဦးေသာင္း

မတ္ ၁၉၊ ၂၀၀၇
(၁၉၄၇ ခု ေဖေဖာ္၀ၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛက သတင္းေထာက္ ရာထူးရရႀိ၍ ႎႀစ္ေပၝင္း ၆၀ ဆက္တိုက္ စာေပ၀န္ထမ္းစဥ္၌ ပညာရင္ႎိုႛေသာက္စိုႛခဲ့ရေသာ ဆရာ့ဆရာမဵား)

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဟလိုႛ ဴမန္မာ့အလင္း Print E-mail
User Rating: / 0
Kye Mon U Thaung (Aung Bala)
Wednesday, 07 February 2007
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 11 of 13
 
Top! Top!