မာတိကာ arrow ေမလရဲ့မိုးစက္မ်ား
Tuesday, 20 February 2018
 
 
Main Menu
မာတိကာ
မ်က္ေမွာက္ေရးရာ
လူမႈရႈခင္း
စာပေဒသာ
ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ
သမိုင္းႏွင့္အစဥ္အလာ
ပင္တိုင္မ်ား
တင္မိုး
ေၾကးမုံဦးေသာင္း(ေအာင္ဗလ)
ေမာင္စြမ္းရည္
ေမာင္သာရ
မာမာေအး
၀င္းေဖလက္ရာမ်ား
ဇာဂနာ့ အခန္း
ေအာင္ေ၀း စာ
မိုးမခအျခားပင္တိုင္မ်ား
ေမာင္လြမ္းဏီ
သန္း၀င္းလႈိင္
ျဖဴျဖဴသင္း
ေက်ာ္သူ
မိုးမခ အထူး
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား နဲ႔ ...
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္
HIV/ AIDS ႏွင့္အတူ ရွင္သန္ျခင္း
၂၀၀၈ နာဂစ္အေရးအခင္း
၂၀၀၇ သံဃာ့အေရးေတာ္ပုံ
လုထုေဒၚအမာ ၉၃ ႏွစ္
၈၈ အေရးေတာ္ပုံ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ေမလရဲ့မိုးစက္မ်ား
၂၀၀၇ သၾကၤန္
၂၀၀၉ မိုးမခ - ဓာတ္ပုံမ်ား
မိုးမခ ၁၀၀ - စာမူ ၁၀၀
SUU66
Who's Online
မိုးမခမွာ ဖုံးေခၚပါ
 
 /></a> </div><div align=
ေမလရဲ့မိုးစက္မ်ား
ေဆၾႎိုင္ (နယ္သာလန္) - ေမ ကိုးဆယ္ Print E-mail
User Rating: / 0
Tuesday, 29 May 2007

Sample Imageေမ ကိုးဆယ္ ေအာင္ပၾဲမႀ ေရာင္စုံဴမင္ကၾင္းသိုႛ
ေဆၾႎိုင္ (နယ္သာလန္)
ေမ ၂၇၊ ၂၀၀၇

 အဲဒီေနႛကေပၝႛ  
အမႀတ္တမဲ့မဟုတ္တဲ့
မႀတ္မႀတ္ရရမဵား
ည႒ကီးကိုယ္တိုင္
ေကာင္းကင္႒ကီးကို
ဖၾင့္ဳကည့္လိုက္ဳကတယ္။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
Burmese People Remember May 27 at 2007 Print E-mail
User Rating: / 0
Monday, 28 May 2007
Burmese People Desire at May 27th, 2007
People Desire - 27th May 2007 
 
သာလင္း (မုိးမခ) - ဘီးနံပၝတ္ အုိေက သုည Print E-mail
User Rating: / 0
Saturday, 26 May 2007

 Sample Image
ဘီးနံပၝတ္ အုိေက သုည ေမ ၂၇ အယ္လ္
သာလင္း (မုိးမခ)

ေမ ၂၆၊ ၂၀၀၇

 ေရၾးေကာက္ပဲၾအေဟာင္း

    စစ္ဗုိလ္ခဵႂပ္ေတၾ ကတိအတုိင္းလုပ္ခ့ဲတာကုိဴပပၝဆုိရင္ ၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပဲၾကုိ ဴပရပၝမယ္။ ဟုတ္ပၝတယ္။ အာဏာယူ႓ပီး ၂ ႎႀစ္အဳကာမႀာ ေရၾးေကာက္ပဲၾ လုပ္ေပးခ့ဲတာပၝ။
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁ မဵက္ဴမင္သက္ေသ - ၃ Print E-mail
User Rating: / 0
Sunday, 20 May 2007
Daw Khin Aye Myint
ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁ မဵက္ဴမင္သက္ေသ
ေဒၞခင္ေအးဴမင့္ ႎႀင့္ ရုပ္သံေမာ္ကၾန္းမႀတ္တမ္း - ၃
(ဒီပဲယင္းည)
ဒၝရိုက္တာဦး၀င္းေဖ၊ ေမာင္စၾမ္းရည္ စီစဥ္သည္
ေမ ၂၀၊ ၂၀၀၇
အစီအစဥ္ကို ဳကည့္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။
 
မၾန္ဒရာ - အလင္းဴမစ္ အေရၾႚ Print E-mail
User Rating: / 0
Friday, 18 May 2007

 Sample Image

အလင္းဴမစ္ အေရၾႚ
မၾန္ဒရာ

ေမ ၁၈၊ ၂၀၀၇

ေစာင့္ေနခဲ့တာဳကာ႓ပီ ။

ဳကယ္မေ႐ကၾဘဲ
ဆုေတာင္းဴပည့္တဲ့အခၝ …

 

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေဒၝင္းမေလး - ဒီပဲယင္းအေတၾႛအ႒ကံႂ Print E-mail
User Rating: / 0
Tuesday, 15 May 2007

Sample Image

ကဵမ ေကဵာ္ဴဖတ္ခဲ့ရေသာ မေမ့ႎိုင္သည့္
ဒီပဲယင္းအေတၾႛအ႒ကံႂ ဴဖစ္ရပ္မႀန္

ေဒၝင္းမေလး

ေမ ၁၅၊ ၂၀၀၇

 ကဵမ၏ အသက္ႎႀင့္ ရင္းႎႀီးရရႀိခဲ့ေသာ ဴဖစ္ရပ္မႀန္႒ကီးကို ေဴပာဴပခဵင္ပၝသည္။ စစ္အာဏာရႀင္အစိုးရ၏ ဖိႎႀိပ္မႁမဵားဳကားမႀ ဴမန္မာဴပည္ဒီမိုကေရစီရရႀိေရးအတၾက္ လႁပ္ရႀားပၝ၀င္ရင္း ၂၀၀၃ ေမလ ၃၀ ရက္ေနႛတၾင္ ဒီပဲယင္း လုပ္႒ကံသတ္ဴဖတ္မႁ႒ကီးအတၾင္းမႀ ကံေကာင္းေထာက္မစၾာ အသက္မေသရံုေလး လၾတ္ေဴမာက္လာခဲ့ရသည့္ အေတၾႛအ႒ကံႂပဲဴဖစ္ပၝသည္။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ေမာင္စၾမ္းရည္ - ေမလ ၃၀ မေမ့ဖၾယ္ Print E-mail
User Rating: / 0
Monday, 14 May 2007

Sample Imageေမလ ၃၀ မေမ့ဖၾယ္
(သက္႒ကီးစကား သက္ငယ္ဳကား)

ေမာင္စၾမ္းရည္

ေမ ၁၃၊ ၂၀၀၇

 

 "ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္ မေမ့ႎိုင္" ဆိုတဲ့ သမုိင္း၀င္စကားလိုပဲ ခုလည္းပဲ "ေမလ ၃၀ မေမ့ဖၾယ္" အေဳကာင္းကို ေဴပာလိုပၝတယ္။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁ မဵက္ဴမင္သက္ေသ - ၂ Print E-mail
User Rating: / 0
Friday, 11 May 2007

Daw Khin Aye Myint
ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁ မဵက္ဴမင္သက္ေသ
ေဒၞခင္ေအးဴမင့္ ႎႀင့္ ရုပ္သံေမာ္ကၾန္းမႀတ္တမ္း - ၂

ဒၝရိုက္တာဦး၀င္းေဖ၊ ေမာင္စၾမ္းရည္ စီစဥ္သည္
ေမ ၁၂၊ ၂၀၀၇

အစီအစဥ္ကို ဳကည့္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။

 
ေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထား Print E-mail
User Rating: / 0
Friday, 11 May 2007

Sample Imageေရၾးေကာက္ပၾဲထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ကို ထားရစ္ခဲ့
ေမာင္ရစ္

ေမ ၃၁၊ ၂၀၀၅

၂၀၀၄ခုႎႀစ္ထဲမႀာ ေမာင္ရစ္ အမႀတ္ရဖိုႚအဴဖစ္ဆုံးကေတာ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲေတၾပၝပဲ။ နဖူးေတၾႚဒူးေတၾႚ အေမရိကန္ သမၳတ ေရၾးေကာက္ပၾဲလည္းေတၾႚရ၊ ယူကရိန္းႎိုင္ငံသစ္ တစ္ခုရဲႚ သမၳတေရၾးေကာက္ပၾဲက ေနာက္ကဆက္လိုက္လာတလည္းေတၾႚရ ဆိုေတာ့ စိတ္လႁပ္ရႀားစရာေတၾခဵည္းပဲလိုႚ ဆိုရမယ္ ထင္ပၝတယ္။

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ႎႀင္းခၝးမိုး - ေမ၏ အ႓ပံႂး Print E-mail
User Rating: / 0
Thursday, 10 May 2007

Sample Imageေမ၏ အ႓ပံႂး
ႎႀင္းခၝးမိုး

ေမ ၉၊ ၂၀၀၇

(၁)

ေသၾႛေဴမမႀာ

ေယာင္းရၾက္တိုႛ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္

ဇၾန္မႀာ ရၾာဖိုႛ

ဧ႓ပီ အပူေငၾႛေတၾ

အရည္ဖၾဲႛခဲ့ ေမလ

မုန္တိုင္းေဴခ အ႐ကၾ

သစ္ရၾက္သစ္နံႛ ရတယ္။

 

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဇာနည္၀င္း - သမိုင္းဘီးကို လႀည့္ဳကည့္ Print E-mail
User Rating: / 0
Thursday, 10 May 2007

Sample Image
ဒီပဲယင္းအဳကမ္းဖက္မႁ သိုႚမဟုတ္ သမိုင္းဘီးကို လႀည့္ဳကည့္ဴခင္း
ဇာနည္၀င္း

ေမ ၂၆၊ ၂၀၀၅

 ကနဦးေဴခလႀမ္း

ဓႎုဴဖႃ႓မိႂႛ ႓မိႂႛလယ္လမ္းမေပၞမႀာ စစ္သားတခဵႂိႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တုိႛကုိ ေသနတ္နဲႛခဵိန္ထားဳကတယ္။ ေသနတ္ေမာင္း တင္႓ပီးဳက႓ပီ။ ခလုတ္ ညႀစ္ဆဲၾလုိက္ဖုိႛပဲလုိတယ္။ စစ္အရာရိႀတစ္ဦးကလည္း ေဒၞစုတုိႛကုိ ေအာ္ေဴပာေနတယ္။

    "ဆႎၬဴပတ့ဲအေနအထားနဲႛ မခဵီတက္ပၝနဲႛ၊ လမ္းကုိ ပိတ္ဆုိႛဴခင္း မလုပ္ပၝနဲႛ၊ လမ္းေဘးကေလ႖ာက္လည္း ပစ္ရမႀာပဲ "
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း - ေရၾးေကာက္ပၾဲ Print E-mail
User Rating: / 0
Thursday, 10 May 2007

 

 

ေရၾးေကာက္ပၾဲ ၁၆ႎႀစ္ဴပည့္ မႀတ္တမ္းစာအုပ္

အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း

ဳသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၀၆

 

"၁၉၉၀ ဴပည့္ႎႀစ္ ပၝတီစုံဒီမိုကေရစီ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀတ္တမ္း" တဲ့။ ေရၾးေကာက္ခံခဲ့ရတဲ့ ႎိုင္ငံေရးသမား ၄၈၅ ေယာက္အေဳကာင္း စုစည္းတင္ဴပထားတာပၝ။ ကဲ … ဒီႎိုင္ငံေရးသမားေတၾ၊ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾ ဘယ္လိုအေဴခအေန ရႀိပၝသလဲ။

 

 

 

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဖိုးသံ (လူထု) - ဒီပဲယင္း ကားလမ္းက ယူလာ Print E-mail
User Rating: / 0
Monday, 07 May 2007

 ဒီပဲယင္း ကားလမ္းက ယူလာေပးပၝ
ဖိုးသံ (လူထု)

ေမ ၆၊ ၂၀၀၇

 

ကဵေနာ့္ကို အဲဒီ
ကဵည္ရၾာအနားက
ခဲကေလးတလံုး၊ ေဴမေလးတဆုပ္
ထုပ္ယူလာေပးပၝ။
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ကိုရင္ေမာင္ - အႎၨရာယ္ဳကားမႀ ေဒၞစု Print E-mail
User Rating: / 0
Sunday, 06 May 2007

Sample Imageအႎၨရာယ္ဳကားမႀ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္

ကိုရင္ေမာင္
ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၀၄

 ေဒၞစုဟာ အာဏာပိုင္ေတၾရဲႚ ေထာင္ေခဵာက္ထဲကို ၀င္သၾားတာလား။ ဒီလိုတိုက္ခိုက္လာမႀာကို ဳကိႂသိလဵက္နဲႚ ဆက္သၾားတာဟာ ေဒၞစုရဲႚ ေထာင္ေခဵာက္လား။

 

 

 

အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁ မဵက္ဴမင္သက္ေသ Print E-mail
User Rating: / 0
Saturday, 05 May 2007

Daw Khin Aye Myint
ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁ မဵက္ဴမင္သက္ေသ
ေဒၞခင္ေအးဴမင့္ ႎႀင့္ ရုပ္သံေမာ္ကၾန္းမႀတ္တမ္း - ၁

ဒၝရိုက္တာဦး၀င္းေဖ၊ ေမာင္စၾမ္းရည္ စီစဥ္သည္
ေမ ၆၊ ၂၀၀၇

အစီအစဥ္ကို ဳကည့္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။ 

 
ေမာင္ရစ္ - ငၝ့ကိုေရၾးေကာက္ပၾဲဴပန္ေပ: Print E-mail
User Rating: / 0
Saturday, 05 May 2007
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
မင္းေဆၾႎႀစ္(မုံရၾာ) - ေတာပၾဲ Print E-mail
User Rating: / 0
Saturday, 05 May 2007
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဒီပဲယင္းသက္ေသမဵားမႀကိုဖီအာနန္သိုႚ Print E-mail
User Rating: / 0
Saturday, 05 May 2007
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
ဇာနည္၀င္း - ေမ ၃၀ ဴမင္ကၾင္း Print E-mail
User Rating: / 1
Saturday, 05 May 2007
Zarny Win
အျပည့္အစုံသို႔ ...
 
 
Top! Top!